информ войны

Сравнение товаров (0)


Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ століття
Автор: Почепцов Г

Від покемонів до гібридних війн: нові комунікативні технології ХХІ століття

Нова книга доктора філологічних наук, професора, фахівця у галузі комунікаційних технологій Георгія Почепцова присвячена гібридно-інформаційним війнам.Повернення старого світу не буде й не може бути. Наш світ змінюється швидше, ніж ми самі. Його роблять інакшим нові технології – насамперед такі інформаційно-комунікативні, як Інтернет.Якщо старі технології вибудовували вертикаль влади або релігії, де голос знизу не міг бути почутим нагорі, то сучасні технології дають право бути почутими усім. Це створює досить серйозне випробування для влади, адже вона звикла, що чути мають тільки її. Але ми також хочемо бути почутими.Це вже четверта спільна робота автора та Видавничого дому «Києво-Могилянська академія». Раніше у світ вийшли книги «Контроль над розумом», «Сучасні інформаційні війни» та «Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах».Ці книги також можна придбати в нашому магазині АКАДЕМ+, як і багато інших книжок цього автора - просто введіть в поле пошука слово ПОЧЕПЦОВЗМІСТ- ВступРозділ 1. ЯК КОМУНІКАЦІЇ ПОБУДУВАЛИ НАШ СВІТ1. Як створюються ілюзії: економіка2. Як створюються ілюзії: вожді, політика і демократія3. Як створюються ілюзії: Інтернет4. Як створюються ілюзії: тоталітарне щастяРозділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ ЯК ЗАВЖДИ НОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ1. П’ятнадцять технологій сучасної пропагандистської й інформаційної війни2. П’ять нових напрямів трансформації інструментарію інформаційної війни: реалізовані підходи3. П’ять нових напрямів трансформації інструментарію інформаційної війни: майбутні підходиРозділ 3. ГІБРИДНО-ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА1. Гібридно-інформаційна війна: основні характеристики2. Гібридно-інформаційна війна і роль пропаганди та контрпропаганди3. Гібридно-інформаційна війна породжує гібридну дійсністьРозділ 4. ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ1. Як вівця перетворюється на вовка: рекрутування терористів2. Методи комунікативного впливу на терориста3. Протестність політична і неполітична: пошук методів аналізу4. Нові інформаційно-комунікативні підходи: від м’яких методів допиту до розпізнавання брехніРозділ 5. ПОКЕМОНОЛОГІЯ  11. Як Покемон Ґоу та інші технології впливають на сьогоднішній світ2. Від пасивної революції Грамші до кольорової революції: стратегічний і тактичний інформаційний інструментарій3. Як держави керують любов’ю і ненавистю своїх громадянРозділ 6. ПОКЕМОНОЛОГІЯ  21. Як медіа переходять з інформаційного простору у віртуальний2. Покемони наближають нову віртуальну цивілізацію3. Від віртуальних убивств у відеоіграх і віртуальної влади в політиці до віртуального життя громадянРозділ 7. ПОКЕМОНОЛОГІЯ  31. Покемон як синтез віртуальності й реальності2. Покемон і цивілізаційні конфлікти3. Покемон, покоління "Я" і ПентагонРозділ 8. ВІРТУАЛЬНІСТЬ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ1. Комунікативна безпека на противагу інформаційній безпеці2. Перекодування віртуального у віртуальне: фентезі і фантастика3. Перекодування віртуального у віртуальне: політикаРозділ 9. ІНТЕРВЕНЦІЇ В ЧУЖИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР1. Цілі і можливості інформаційної війни в чужому інформаційному просторі2. Вхід у чужий інформаційний простір3. Трансформація ідентичності як ціль інформаційної війни4. Інтервенції в чужий інформаційний простір: яким може бути майбутній пропагандистський інструментарій- ВИСНОВКИ..

531грн.

Пропаганда 2.0
Автор: Почепцов Г

Пропаганда 2.0

Пропаганда присутствует в любом обществе и во все времена. Она может быть политической, а может продвигать здоровый образ жизни, правильное питание или моду. В разные исторические периоды пропаганда приходит вместе с религией или идеологией.Чаще всего мы сталкиваемся с политической пропагандой, например, внутри СССР или во времена "холодной войны”, когда пропаганда становится основным оружием. Информационные войны, о которых сегодня заговорил весь мир, также используют инструментарий пропаганды. Она присутствует и в избирательных технологиях, то есть всюду, где большие массы людей подвергаются влиянию. Информационные операции, психологические, операции влияния -- все это входит в арсенал действий современных государств, организующих собственную атаку или защиту от чужой атаки...

468грн.

Виртуальные войны. Фейки
Автор: Почепцов Г

Виртуальные войны. Фейки

Вместе с Интернетом и социальными медиа в наш мир пришли виртуальные войны и фейки. Иногда они становились важным фактором политики.  Это были российские информационные вмешательства в американские и французские президентские выборы и референдумы (Брекзит и Каталония).  Сегодняшний мир перешел не только от правды к постправде, но и от фейка к постфейку. Виртуальные войны представляют собой войны без применения оружия. Это делает возможным их ведение не только во время войны, но и в мирный период.  Виртуальные войны формируют сознание людей, что приводит к трансформации их поведения.  Они могут прийти в наш дом как с помощью традиционных медиа, так и через социальные медиа. Эти инструкции по смене поведения могут содержаться в книге, телесериале, песне…..

540грн.

Політичне маніпулювання
Автор: Бойко О.Д.

Політичне маніпулювання

Політичне маніпулювання — парадоксальний феномен сучасності. Як потужний інструмент прихованого впливу на психіку людини і поведінку мас, воно активно використовується у боротьбі за владу, намаганнях утримати її. Однак про способи захисту від нього відомо дуже мало. Для цього потрібні комплексне розуміння його соціопсихологічної суті, природи і механізмів, знання базових принципів його використання, змісту й ефективності конкретних технологій, стратегій, методів, прийомів. Саме такі знання закумульовано у пропонованому навчальному посібнику. Особливу цінність мають висвітлені в ньому невербальне політичне маніпулювання, використання у політичній сфері нейролінгвістичного програмування і нейромаркетингу, типологія політичних маніпуляторів, захист від маніпулятивних впливів.Зміст1. Маніпулювання як специфічна форма політичного впливу1.1. Суть, зміст і функції політичного маніпулювання1.2. Використання соціально-психологічних ефектів у політичному маніпулюванні1.3. Принципи політичного маніпулювання2. Типологія політичних маніпуляторів2.1. Досвід типології суб’єктів маніпулятивного впливу2.2. Соціоніка як основа типології політичних маніпуляторів2.3. Характерні риси та особливості типів політичних маніпуляторівМаніпулятори-гравціМаніпулятори-прагматикиМаніпулятори-законники (бюрократи)Ситуативні маніпулятори3. Мішені та об’єкти політичного маніпулювання3.1. Класифікація мішеней політичного маніпулюванняМішені, що ґрунтуються на механізмах психічного відображенняМішені, які ґрунтуються на механізмах психічного регулюванняФормування штучних мішеней3.2. Об’єкти політичного маніпулювання4. Механізми політичного маніпулювання4.1. Стратагеми політичного маніпулювання4.2. Методи політичного маніпулювання4.3. Прийоми політичного маніпулюванняСуть і загальна характеристика прийомів маніпулюванняПрийоми політичного маніпулювання, націлені на механізми психічного відображенняПрийоми політичного маніпулювання, що діють на механізми психічного регулювання5. Технологія реалізації маніпулятивного впливу5.1. Основні фази процесу політичного маніпулювання5.2. Пускові механізми політичного маніпулюванняСтереотипиПолітичний міфПолітичний іміджПолітичний ритуалЧутка6. Невербальне маніпулювання6.1. Суть і функції невербального маніпулювання6.2. Невербальні засоби спілкуванняПросодія та екстралінгвістикаКінесикаТакесикаПроксеміка6.3. Технологія, засоби і прийоми невербального політичного маніпулюванняНевербальне формування політичного іміджу та імітація емоційних станів як інструменти маніпулюванняСутність і використання невербальних маніпулятивних прийомів6.4. Основи адекватної інтерпретації невербальної поведінки та викриття невербального маніпулювання7. Нейро-лінгвістичне програмування у політичній сфері7.1. Сутність нейролінгвістичного програмування і особливості його використання7.2. Базові пресупозиції нейролінгвістичного програмування7.3. Збирання інформації. Репрезентативні системи7.4. Калібрування і підлаштовування7.5. Приєднання та ведення7.6. Основні прийоми НЛП8. Політичний нейромаркетинг8.1. Сутність і особливості застосування політичного нейромаркетингу9. Виборчі технології як форма політичного маніпулювання9.1. Види виборчих технологій та їх особливостіСутність та особливості виборчих технологійКласифікації виборчих технологій10. Захист від політичного маніпулювання10.1. Знання особливостей механізмів психічного відображення як основа захисту від маніпулятивних дій10.2. Несвідома та свідома форми захисту від маніпулюванняНесвідомий (напівсвідомий) захистСвідомий захист10.3. Пасивний і активний захист від політичного маніпулюванняПасивний захистАктивний захист10.4. Комплексні моделі захистуДодатокМетодика Кейрсі (John Keirsey)Термінологічний словникЛітература..

326грн.

Машина зрения. Информационная бомба. Стратегия обмана
Автор: Вирильо Поль

Машина зрения. Информационная бомба. Стратегия обмана

Книга Поля Вирильо, одного из крупнейших французских мыслителей-постмодернистов, работающего на стыке философии, эстетики, физики, политологии, технологии и урбанистики, многогранна и эклектична. В представленных эссе автор развивает свою традиционную тему критической рефлексии над феноменом скорости - социальная эволюция, согласно Вирильо, тесно переплетена с процессом всеобщего ускорения..

615грн.

Забезпечення інформаційної безпеки держави \подчеркивания
Автор: Семченко

Забезпечення інформаційної безпеки держави \подчеркивания

Підручник Забезпечення інформаційної безпеки держави...

615грн.

Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды. \Серия: Психология - лучшее
Автор: Аронсон Э.

Современные технологии влияния и убеждения. Эпоха пропаганды. \Серия: Психология - лучшее

Эта книга - одна из самых лучших в мире но вопросам убеждения и влияния! Такую точку зрения разделяют ведущие российские и зарубежные психологи, которые с ней познакомились. Книга дает блестящий, остроумный анализ моделей, мотивов и результатов "усилий массового убеждения, стремящихся повлиять на то, как мы думаем, что мы покупаем, как мы голосуем и что мы ценим". В книге читатель найдет богатейшую информацию об истории пропаганды, о современных исследованиях но социальной психологии, о методах убеждения в действии, о способах защиты от манипулирования..

2512грн.

Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт)
Автор: Крысько В.

Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт)

Психологическая война — это специально организованное и профессионально осуществляемое воздействие на сознание, чувства и волю противника для достижения политических целей. В течение всего XX века масштабы и значение психологической войны непрерывно возрастали. К настоящему времени она превратилась в одно из наиболее эффективных средств борьбы между государствами, а также между партиями, религиозно-этническими и финансово-экономическими группировками внутри стран. Автор предлагаемого пособия, крупный специалист в области психологической войны, впервые в открытой печати на русском языке описывает ее задачи, формы, средства, методы, практический опыт. Данное пособие принесет пользу военным психологам, журналистам, политическим и общественным деятелям, партийным функционерам, работникам аппарата государственного управления...

315грн.

Контроль над розумом
Автор: Почепцов Г

Контроль над розумом

У книжці на великому обсязі матеріалу розглядаються інформаційні механізми сучасного суспільства, соціальний інжиніринг. Об'єктом аналізу стають такі історичні феномени, як перебудова і ГКЧП, окультизм і масонство, Голлівуд і гарвардський проект, мегацеркви і нові стратегічні підходи до управління державами. Детально досліджуються різні види інструментарію зі зміни ментальності...

915грн.

Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах
Автор: Почепцов Г

Смисли і війни: Україна і Росія в інформаційній і смисловій війнах

Книга присвячена інформаційним та інформаційно-смисловим війнам. Інформаційна війна працює з фактами, внаслідок чого до нас потрапляють факти недостовірні або ж узагалі протилежні реальності. Смислова війна працює з інтерпретаціями, виходячи з наявної моделі світу, а факти можуть зазнавати змін на рівні інтерпретацій. Наприклад, участь армії може бути подано як «антитерористичну операцію» або ж як «каральну операцію»..

351грн.

Сучасні інформаційні війни
Автор: Почепцов Г

Сучасні інформаційні війни

У сучасному суспільстві інформація відіграє цілком нову роль. І це змінює правила гри у військовій, політичній та економічній сферах. Новий інструментарій привносить не лише значно дешевші засоби впливу, які досить часто навіть помітити складно, а й сприяє динамічнішому розвитку соціосистем.Інформаційні війни можливі в різних сферах життєдіяльності й у всі часи: конкурентна боротьба точиться у політиці, бізнесі, економіці, соціальному житті. І цю боротьбу досить часто ведуть саме в інформаційному просторі. Адже це більш дешевий варіант агресивних дій, ця сфера ще не настільки ефективно захищена на законодавчому рівні, до того ж тут непросто розрізнити умисний і випадковий розвиток подій. Сучасні інформаційні війни — це квазі-агресивний інструментарій мирного життя, а не лише збройного конфлікту між державами. І постійний розвиток інформаційного простору продукує нові можливості для застосування цього інструментарію. Поява інтернету здійняла його до нових висот...

502грн.

Манипулирование личностью: организация, способы и технологии
Автор: Грачев Г

Манипулирование личностью: организация, способы и технологии

Комплексно рассматривается проблема манипулирования людьми с использованием различных средств, способов и технологий информационно-психологического воздействия, ставшего достаточно массовым явлением в повседневной жизни, экономической конкуренции и политической борьбе и представляющего основную угрозу информационно-психологической безопасности личности в современных условиях развития российского общества. Сущность манипуляций людьми, выделяется как скрытое психологическое принуждение личности. Авторами раскрываются содержание и структура информационно-психологического воздействия, описываются его конкретные формы, методы и технологии. Книга адресована широкому кругу читателей...

415грн.

Манипуляция сознанием \2001
Автор: Кара-Мурза С.Г.

Манипуляция сознанием \2001

Книга является переработанным изданием книги Сергея Кара-Мурзы `Манипуляция сознанием`, выдержавшей уже несколько тиражей.Сергеи Кара-Мурза выявляет устройство всей машины манипуляции общественным сознанием - как технологии господства. Для нас переход к этому новому типу власти означал бы смену культуры, мышления и языка.В книге описаны главные блоки манипуляции и причины уязвимости нашего сознания.Принять новый тип власти над человеком или строить защиту от манипуляций - вопрос выбора исторической судьбы. А может быть - и существования народа..

615грн.

Как создать сильный полит.текст.Заговор народа
Автор: Черепанова И

Как создать сильный полит.текст.Заговор народа

Исследование профессора, доктора филологических наук Ирины Черепановой раскрывает тайны создания суггестивного политического текста.В книге приведены основные понятия суггестивной лингвистики, обеспечивающие необходимый теоретический минимум специалиста. Предлагается конкретный инструмент для измерения и усиления суггестивности текста — компьютерная программа "Экспертиза текстов внушения", рассматриваются основные виды манипуляций с ней — от синтеза текста до технологии молниеносной цензуры.Обсуждены основные параметры героя и массовые символы, позволяющие эффективно "вписать" политический миф Победителя в реальную действительность. И, наконец, представлены многочисленные примеры текстов предвыборной коммуникации.Книга адресована тем, кто готов "побеждать уменьем": лидерам мнений, героям, политикам, специалистам в области избирательных технологий, рекламы, PR, журналистам, политологам, лингвистам, психологам, психотерапевтам и Победителям.Для профессиональных коммуникаторов различных профессий: филологов, психотерапевтов, логистиков, профессионалов СМИ, рекламы, политики и т. п...

815грн.

Информационные войны в бизнесе и политике
Автор: Цыганов В.В.

Информационные войны в бизнесе и политике

Излагаются основы теории и методологии информационных войн и их практические применения. Разработана система адаптивных механизмов и их упрощенных моделей - архетипов информационных войн. Комбинации этих механизмов и архетипов используются для анализа и проектирования комплексных систем управления информационными войнами в социально-экономических системах разной природы и масштаба - от предприятия и корпорации до государства и мирового сообщества. Анализируются архетипы и механизмы информационных войн в условиях глобализации. Разработана концепция интеллектуальных механизмов ведения информационных войн, основанных на самоорганизации и адаптации. Для государственных и политических деятелей, лидеров делового мира и средств массовой информации, ученых и специалистов в области управления, философии, экономики и социологии, профессорско-преподавательского состава и студентов социально-экономических кафедр вузов...

451грн.

Кибервойна. Пятый театр военных действий

315грн.

Философия информационной войны
Автор: Расторгуев С.П.

Философия информационной войны

У каждой войны, будь-то война с применением обычного огнестрельного или ядерного оружия, есть своя философия и не одна. Так уж устроен человек, что смена оружия неизбежно приводит к изменению сознания не только того, кто приносится в жертву Победе, но и того, кто принимает решение о принесении жертв. Война, в которой витязь выходит на бой с врагом грудь в грудь или солдат, выбравшийся из окопа, идет в штыковую на такого же солдата, не сравнима с той войной, в которой методично и практически без потерь можно стирать с лица земли целые государства, уничтожая без разбора и воинов, и детей, и женщин, как это сделали США в Югославии. Но еще более отвратительно выглядит война в которой не убивают, а перепрограммируют, поставив процесс перепрограммирования народов на конвейер. Современные информационные технологии изменяют не только привычный стиль жизни, они изменяют понятие о добре и зле, о справедливости и жертве и, в конце-то концов, они изменяют самого человека, ибо "применяют" того же человека исключительно как информационную самообучающуюся систему...

815грн.

Стратегические войны
Автор: Почепцов Г

Стратегические войны

..

815грн.

Информационные войны
Автор: Почепцов Г

Информационные войны

В книге впервые детально рассматриваются вопросы информационных и психологических войн. Показана возрастающая роль информационных войн в условиях современной цивилизации, подробно рассмотрен инструментарий воздействия и методы защиты, дан анализ информационного пространства и предложены стратегии его трансформации, особое внимание обращено на создание и преодоление информационной асимметрии. Книга чрезвычайно актуальна и проиллюстрирована примерами, взятыми из мировой практики. Информационная цивилизация, к которой пришло человечество, меняет не просто статус информации, то есть роль ее позитивных последствий, но и резко расширяет негативные возможности. Перед нами оказалось сильнодействующее средство, для которого нет пределов. Информационные войны разной интенсивности стали явной приметой наших дней...

501грн.

Технология информационной войны
Автор: Панарин И.Н.

Технология информационной войны

Девиз нового информационного века — интеллектуальная конкурентоспособность. В информационном обществе XXI века более половины рабочего времени будет использоваться на хранение, обработку и передачу информации. Мы можем и должны стать связующим духовным и интеллектуальным звеном различных национальных элит на складывающемся сегодня глобальном ноосферном интеллектуальном мировом пространстве, остаться духовным центром и ядром притяжения культур Запада и Востока, Севера и Юга. ..

615грн.

Информационная война: победа в Башкирии
Автор: Панарин И.Н.

Информационная война: победа в Башкирии

Автор описывает "политическую кухню" избирательного процесса на примере Башкирии в 2003 г. В книге рассматриваются различные аспекты избирательной кампании через призму проблематики информационной войны...

181грн.

Показаны с 1 по 21 из 38 (2 страниц)