казачество

Сравнение товаров (0)


Як козаки Україну боронили
Автор: Мицик

Як козаки Україну боронили

Книжка містить захоплюючу науково-популярну розповідь про виникнення українського козацтва, його розквіт і занепад. Характеризуються звичаї козацтва, його військове мистецтво, релігійне життя, побут, устрій і функції Запорозької Січі, боротьба з зовнішніми ворогами, внесок козацтва в культуру українського народу. Також висвітлюється вплив традицій козацтва на ментальність і суспільно-політичне життя сучасних українців...

251грн.

Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття
Автор: Дідусенко П.М.

Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття

     Зміст: Система "заказаних товарів" . - С .5-17Форпости, застави та карантини на Гетьманщині в першій половині 18 століття . - С .17-73"Объ устройстве на границахъ заставъ" . - С .17-33Карантини на Гетьманщині в першій половині 18 століття причини введення, суть та функції . - С .33-73Зміни в митній справі на Гетьманщині в середині - другій половині 18 століття . - С .73-151Боротьба в урядових установах Московщини в першій половині 18 століття за. підпорядкування української митної системи та введення нових митних порядків на Гетьманщині . - С .73-95Митна реформа 1753-1754 років у Московській державі та ліквідація митної системи Гетьманщини . - С .95-151Митні збори на Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття . - С .151-207..

456грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему................................Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.Зміст:Від перекладачаПередмова автора до першого виданняГраниці вольностей запорізьких низових козаківГідрографія, топографія і клімат Запорізького краюПродуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краюІсторія й топографія восьми запорізьких СічейСклад, засади й чисельність славного Запорізького низового товаристваВійськовий і територіальний поділ ЗапоріжжяВійськові, курінні й паланкові ради запорізьких козаківАдміністративна й судова влада у Запорізькому низовому ВійськуСуди, покарання і страти у запорізьких козаківОдяг та озброєння запорізьких козаківЗапорізькі військові клейнодиХарактеристика запорізького козакаДомашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгахЦерковний лад у запорізьких козаківСамарський Пустельно-Миколаївський монастирОхорона кордонів запорізьких вольностейМусульманські сусіди запорізьких козаківСтановище християн у мусульманській неволіХристиянські сусіди запорізьких козаківЗбройні сили та бойові засоби запорізьких козаківСухопутні й морські походи запорізьких козаківХліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаківТоргівля, промисли й ремесла у запорізьких козаківПрибутки Війська Запорізького низовогоГрамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаківПоштові установи у запорізьких козаківДругий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.Зміст:Передмова автораРозділи перший – двадцять шостийДодатокТретій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.Зміст:ПередмоваРозділи перший – двадцять першийПоправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 рокуІменний покажчикГеографічний покажчик..

638грн.

Історія козацтва. Держава-Військо-Битви
Автор: Гуржій

Історія козацтва. Держава-Військо-Битви

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі ХV–ХVІ ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам Українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в лицарському середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами батьківщини...

315грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\История запорожских козаков. 3 тт.\Серія ПІДУ\(все тома на рус.языке, предисл. и коммент. на украинском)
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\История запорожских козаков. 3 тт.\Серія ПІДУ\(все тома на рус.языке, предисл. и коммент. на украинском)

Тритомна «История запорожских козаков» видатного вченого, академіка АН УРСР Д.І. Яворницького (Д.І. Еварницького – справжнє прізвище, як твердив сам вчений) вийшла за його життя в Петербурзі у 1892–1897 рр. (перший том – 1892 р., другий – 1895 р., третій – 1897 р.). Це була перша капітальна праця, у якій подавалася глибока і всебічна характеристика Запорозького краю, історія Запорозької Січі та козаків-запорожців, їх економічного, політичного, військового укладу життя, побуту, звичаїв і культури.Усі три томи «Истории запорожских козаков» Д.І. Яворницького мають у своїй основі велику джерельну базу (архіви, приватні колекції документів, публікації документів археографічними комісіями, спогади сучасників і старожилів, праці вітчизняних та іноземних авторів, праці самого Яворницького з історії запорозького козацтва)Основоположним археографічним (і текстологічним) принципом пропонованого перевидання тритомника є обов’язкове збереження всіх його авторських компонентів: передмови, текстів розділів, додатків, покажчиків власних імен, науково-довідкового апарату, приміток, змісту. Таким чином, не допущено порушень автентичності авторського тексту (виправлень, купюр, контамінацій, скорочень).Тритомна «История запорожских козаков» Д.І. Яворницького, підготовлена Археографічною комісією АН УРСР, виходить у бібліотеці «Пам’ятки історичної думки України». За археографічними вимогами при виданні будь-якої історичної пам’ятки необхідне дотримання всіх її особливостей, насамперед мови оригіналу. «История…» якраз і друкується мовою оригіналу – російською, за сучасним російським правописом із максимальним збереженням лексичних, морфологічних і синтаксичних особливостей автора. Зберігаються також українізми в авторському написанні («козак», «Сичь», «Украйна» тощо). За сучасним українським правописом (із відтворенням діалектних особливостей) передаються зразки українського фольклору – прислів’я, приказки, пісні, думи, народні перекази. Незмінними залишаються місцеві етнічні назви, пряма мова, назви знарядь праці, одягу, предметів побуту, зброї, імена людей, географічні назви та ін. У авторській транскрипції зберігаються також іноземні слова і вирази, що вживаються у тексті...

644грн.

История Дона
Автор:

История Дона

..

315грн.

Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.
Автор: Сокирко О.

Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.

"Книга является первым исследованием исторических истоков и эволюции малоизвестной составляющей украинских вооруженных сил "эпохи казачества" – наемного (охотницкого) войска. Использовав обширный спектр исторических источников и литературы, автор рассматривает становление и развитие украинского наемничества в широком контексте европейской истории XVII-XVIII вв., его влияние на политическую и военную историю Левобережной Гетманщины. В центре книги – основные организационные принципы охотницких полков (структуры, комплектования, обеспечения и вооружения), участие наемников в вооруженных конфликтах гетманата конца XVII – начала XVIII века, их повседневная жизнь. Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, студентов, а также всех любителей отечественной военной истории." Научное издание...

615грн.

Історія українського козацтва. У 2 тт.
Автор: Смолій В. А.\ред.

Історія українського козацтва. У 2 тт.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва.2 томи - 1524 стор. , кольорові вклейки, ілюстрації., суперобкладинки - відмінний подарунок, тим більш, що наклад (тираж) закінчився, і в книгарнях цих книг вже нема.1 томДо першого тому увійшли нариси, які охоплюють генезу та еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття.Розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.Зміст:Феномен українського козацтва (замість передмови) (В. А. Смолій)Генеза та еволюція українського козацтваПроблема дослідження історичних попередників українського козацтва (О. Б. Головко)Стени України у другій половині XIII – середині XV ст. (Л. В. Войтович)Українське козацтво наприкінці XV – у першій половині XVI ст. (Б. В. Черкас)Джерела формування українського козацтва (В. О. Щербак)Реєстрові козаки на державній службі (В. О. Щербак)Козацьке землеволодіння (В. О. Щербак)Витоки козацького права (В. О. Щербак)Цивілізаційна типологія українського козацтва та його світові аналогиАналоги українського козацтва у західному світі (С. А. Леп’явко)Українське козацтво в колі східноєвропейських християнських козацьких спільнот (В. А. Брехуненко)Українські козаки та їх рицарські аналоги в середньовічній Європі (О. П. Моця)Система ціннісних орієнтацій та політичний світогляд козацтваФормування системи політичних цінностей козацької громади та їх укорінення в суспільну свідомість (В. М. Матях)Орієнтації козацької еліти на політичну систему та суспільно-політичний устрій Української держави (О. К. Струкевич)Самовизначення старшини щодо національних політичних інституцій (О. К. Струкевич)Правові погляди та конституційні ідеї козацької старшини (О. К. Струкевич)Типологія політичної культури (О. К. Струкевич)Державна ідея за козацької добиСтановлення козацького політичного автономізму (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Формування української державної ідеї та її особливості (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Від ідеї князівства Руського до подолання концепцій поліцентризму Гетьманщини (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Згасання державної ідеї (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Політична система та інституційна модель Української козацької державиСпецифіка українського козацького державотворення (В. М. Горобець)Генеральна та Старшинська ради (В. М. Горобець)Інститут гетьманства та генеральної старшини (В. М. Горобець)Центральні органи виконавчої та судової влади (В. М. Горобець)Полково-сотенний устрій Гетьманату (В. М. Горобець)Міжнародні відносини та дипломатіяУкраїнське козацтво у міжнародних відносинах XVI – середини XVII ст. (С. А. Леп’явко)Становлення дипломатичної служби Української держави та принципи її функціонування у роки Національної революції (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Мета й основні напрями зовнішньої політики уряду Богдана Хмельницького (В. А. Смолій, В. С. Степанков)Особливості зовнішньої політики Гетьманщини (В. А. Смолій, B. C. Степанков)Міжнародні відносини і дипломатія Українського Гетьманату після завершення Національної революції (Т. В. Чухліб)Боротьба українського козацтва за об’єднання Право- та Лівобережної УкраїниПолітичні та військові спроби об’єднання козацької України (від Ю. Хмельницького до П. Дорошенка) (Т. В. Чухліб)Об’єднавчі ініціативи козацтва Лівобережної України (Т. В. Чухліб)Прагнення козацтва Правобережної України до возз’єднання в єдиній державі (Т. В. Чухліб)Крах об’єднавчих намірів українського козацтва (Т. В. Чухліб)Військова організація та воєнне мистецтво українського козацтваКозацьке військо до середини XVII ст. (Б. В. Черкас)Воєнна справа українського козацтва періоду Хмельниччини (О. Г. Сокирко)Козацьке військо періоду «Руїни» 60–70-х рр. XVII ст. (О. Г. Сокирко)Козацьке військо у війнах останньої чверті XVII ст. (О. Г. Сокирко)Українське козацьке військо в період Північної війни 1700–1721 рр. та організаційних реформ 30–60-х рр. XVIII ст. (О. Г. Сокирко)Запорозькі СічіГенеза та шляхи розвитку запорозького козацтва (А. О. Гурбик, В. О. Щербак) 532 Томаківська Січ (А. О. Гурбик)Базавлуцька та Микитинська Січі (В. О. Щербак)Запорозька Січ у другій половині XVII – на початку XVIII ст. (В. В. Станіславський)Військо Запорозьке Низове під кримською протекцією (В. І. Мільчев)Повернення Війська Запорозького Низового під царський скіпетр (В. І. Мільчев)Запорожці поза межами Запорозьких Вольностей (В. І. Мільчев)Козацтво Слобідської УкраїниГенеза та еволюція слобідського козацтва (В. Л. Маслійчук)Військово-політична діяльність та соціально-політична структура слобідських полків у другій половині XVII ст. (В. Л. Маслійчук)Політика російського уряду щодо слобідського козацтва у XVIII ст. (В. Л. Маслійчук)Список скороченьСписок літературиІменний покажчик (А. В. Блануца)2 томУ другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі.Зміст:Етнічні та етнокультурні аспекти феномена українського козацтваРання козацька етнокультура (В. Г. Балушок)Особливості козацьких звичаїв та обрядів (В. Г. Балушок)Трансформації в етнічному житті української спільноти, пов’язані з козацтвом (В. Г. Балушок)Від етнічного самоусвідомлення до захисту національних інтересів (О. К. Струкевич)Православна традиція Війська Запорозького (О. С. Кузьмук)Стосунки Війська Запорозького Низового з Києво-Межигірським монастиремСамарський Пустинно-Миколаївський монастир. Січове архімандритствоКиєво-Софійський кафедральний монастир і управління Церквою на території Війська Запорозького НизовогоКиївське чернецтво на ЗапорожжіЗапорозькі паломники до київських святиньКозацьке право і судочинствоЗвичаєво-правова культура запорозького козацтва (А. О. Гурбик)Нормативно-правове регулювання козацького станового права (О. В. Кресін)Еволюція козацького судоустрою (О. В. Кресін)Геральдичні традиції українського козацтва (О. А. Однороженко)Державна геральдикаРодова геральдикаЗемельна геральдикаМіська геральдикаУкраїнське козацтво та західноєвропейський світ (Д. С. Наливайко)Зародження на Заході інтересу до України як історичної реальностіРецепція Заходу на козацько-турецько-татарські війни останньої третини XVI – першої половини XVII ст.Західна рефлексія щодо участі козаків у боротьбі з католицькою та польсько-шляхетською експансієюКозацьке історіописання (А. М. Бовгиря)Українська історія у візії Романа Ракушки-Романовського (Самовидця) та Самійла Величка«Літопис Грабянки» та питання реконструкції «достовірного рукопису»Регіональне історіописання Лівобережної УкраїниТема автономії Гетьманщини у творах Семена Дівовича та Петра СимоновськогоРукописні історичні збірникиКозацтво в системах Російської і Турецької імперій (О. А. Бачинська)Спроби адаптації козацької верстви до реалій 70–90-х рр. XVIII ст.Задунайське козацтвоКозацький стан та одиночні козацькі формування у першій половині XIX ст.Зміни в козацькому середовищі в другій половині XIX ст.Козацьке військо на Кубані (А. М. Авраменко, Б. Є. Фролов, В. К. Чумаченко)Утворення Чорноморського козацького війська і його переселення на КубаньДержавна служба кубанського козацтваКубанське козацтво в Російській імперіїКозаки за радянської влади. Відродження козацтва в новій Росії«Вільне козацтво» в Українській революції 1917–1921 рр. (В. Ф. Верстюк)«Вільне козацтво» як вияв революційної творчості мас«Вільне козацтво» і Центральна Рада«Вільне козацтво» в умовах загострення соціально-політичної кризи революції та українсько-більшовицької війниУвічнення пам’яті про козацьку добу в УРСР. Сучасне українське козацтвоПроблеми збереження історії козацтва в пам’ятках культури України (О. О. Демиденко)Громадські ініціативи щодо відродження козацтва в сучасній Україні (В. В. Задунайський, Т. В. Чухліб)Участь сучасного козацтва у політичному житті. Державна підтримка козацького руху (Т. В. Чухліб)Козакознавчі студії в українській історіографії (В. М. Матях)Зародження наукових підходів до вивчення історії українського козацтва у вітчизняній історіографії кінця XVIII – першої половини XIX ст.Виділення козакознавства у спеціалізовану тематичну галузь історичних знань у другій половині XIX – перших десятиліттях XX ст.Дослідження історії українського козацтва в 20–80-х рр. XX ст.Козакознавча проблематика в сучасній українській історіографіїПисемні джерела з історії українського козацтва (Ю. Л. Мицик)ВступДокументальні джерела. Розпорядча документаціяМатеріали поточного діловодстваДжерела статистичного характеруЗаконодавчі акти, матеріали судово-адміністративних установМатеріали станово-представницьких органівМатеріали дипломатичного характеруЕпістолярні джерелаНаративні джерела. Літературно-публіцистичні твориСписок скороченьСписок літературиІменний покажчик..

3151грн.

Козацький міф.\пер.\ Історія на націєтворення в епоху імперій
Автор: Плохій С

Козацький міф.\пер.\ Історія на націєтворення в епоху імперій

Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй новій книжці таємницю «Історії русів», одного з найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної української історії. Пошук автора загадкової пам’ятки, пояснення її внутрішньої логіки і мети — головна сюжетна лінія цієї книжки. Два додаткові мотиви — історія українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття та історія відкриття, публікації і досліджень самої «Історії русів» — ілюструють зв’язок між історією, міфом і націєтворенням від наполеонівських часів до наших днів. Завдяки широкому історичному контексту й авторовій ерудиції книжка буде цікавою не лише фахівцям, а й широкому читацькому загалу...

815грн.

Козацький міф.\обл.\ Історія на націєтворення в епоху імперій
Автор: Плохій С

Козацький міф.\обл.\ Історія на націєтворення в епоху імперій

Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй новій книжці таємницю «Історії русів», одного з найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної української історії. Пошук автора загадкової пам'ятки, пояснення її внутрішньої логіки і мети – головна сюжетна лінія цієї книжки. Два додаткові мотиви – історія українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття та історія відкриття, публікації і досліджень самої «Історії русів» – ілюструють зв'язок між історією, міфом і націєтворенням від наполеонівських часів до наших днів. Завдяки широкому історичному контексту й авторовій ерудиції книжка буде цікавою не лише фахівцям, а й широкому читацькому загалу...

615грн.

История Донского края
Автор: Малыхин

История Донского края

Учебное пособие поможет читателю по-новому взглянуть на историю Донского края. История Дона раскрывается в связи с историей проживавших на его территории народов. История Донского края увязывается с социально-экономическими, политическими.....

315грн.

Черноморское казачество
Автор: Голобуцкий

Черноморское казачество

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена тому периоду в истории нашей страны, когда уже отчетливо наметились признаки разложения, а затем и кризиса феодально-крепостнического строя. Применительно к истории запорожского и черноморского казачества этот период охватывает последние десятилетия Запорожской Сечи (упразднена в 1775 г.) и все время существования Черноморского казачьего войска (1787-1860 гг.), образованного из бывших запорожцев. В 1860 г. Черноморское войско было преобразовано в Кубанское казачье войско.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:От автора (5).Введение. (5).Глава I. Социально-экономическое развитие Запорожья во второй половине XVIII в. (16).Глава II. Образование Черноморского казачьего войска (111).Глава III. Беглые и крепостные в Черноморском казачьем войске (174).Глава IV. Социальная характеристика казачьего хозяйства в Черномории (196).Глава V. Черноморская администрация (315).Глава VI. Классовая борьба в среде Черноморского казачества (334).Именной указатель (381).Географический указатель (401)..............Черноморское казачье войско, создано на Ю. Украины в 1787 (оформлено указом в январе 1788) из бывших запорожцев по инициативе Г. А. Потемкина под названием «Войско верных казаков». Участвовало под командованием атаманов С. Белого и З. Чепеги в русско-турецкой войне 1787—91, было переименовано в Ч. к. в. и получило земли между Южным Бугом и Днестром. В 1792—93 в целях закрепления территории на Северном Кавказе было переселено на Кубань в составе 40 куреней (до 25 тыс. чел.) с центром в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Ч. к. в. занимало оборонительную линию по правому берегу р. Кубань от её устья до р. Лаба. В нём сохранялись некоторые внешние признаки Запорожской Сечи (формальная выборность войскового правительства, названия куреней и др.). В 1-й половине 19 в. в его состав вошло до 70 тыс. переселенцев — бывших запорожцев, вернувшихся из Турции, и казаков упразднённых украинских казачьих войск (Усть-Дунайского, Азовского, Бугского, Екатеринославского и др.). К 1860 население Ч. к. в. насчитывало около 200 тыс. чел. и выставляло 12 конных полков, 9 пеших (пластунских) батальонов, 4 батареи и 2 гвардейского эскадрона. Участвовало в Кавказской войне 1817—64, а пластуны — и в Севастопольской обороне 1854—55. В 1860 вошло в состав вновь образованного Кубанского казачьего войска...

1615грн.

Казачество Евразии
Автор: Глущенко П.В.

Казачество Евразии

В книге доктора технических наук, профессора, Действительного члена Академии военных наук В.В. Глущенко рассматриваются вопросы зарождения и развития казачества на самом большом материке Земли и Северного полушария нашей планеты - Евразии, где находятся старожитные места казаков на реках Днепр, Дон, Терек и Урал. Издание отличается тем, что в нем особое внимание уделяется методологии, историографии и источниковедческой базе, используются в широком сочетании принципы историзма и системного подхода. Все это и позволило не только сделать краткое обобщение и определенную систематизацию многочисленных трудов по общей истории казачества, но и дать более адекватные представления, объяснения процессов его развития, в широком плане показать место и роль казаков в политической истории, кратко отразить основные направления становления казачества России в настоящее время. Автор впервые вводит в научный оборот материалы Амурской экспедиции 1910 г. и ряд других новых сведений и данных о казачестве. Издание будет полезно преподавателям, студентам и аспирантам, а также представляет интерес для широкого круга читателей...

615грн.

Про козацькі часи на Україні
Автор: Антонович В

Про козацькі часи на Україні

Ця книга - захоплююча розповідь про славетну історію козацької січі від витоків і до зруйнування її російським царатом. У книзі вміщено портрети гетьманів України. Призначена всім, кого цікавить історія України, та зокрема доба козаччини...

151грн.

Показаны с 1 по 14 из 14 (1 страниц)