О нас

ПРО НАС

Сайт Академ+ це інтернет-вітрина реального книжкового магазину.
Ми продаємо книги, які стоять на наших полицях. Тобто всі вони є в наявності.
     Ідеологію нашої діяльності можна приблизно описати як «Інтелектуальна Колекція».
Ми збираємо з різних джерел (видавництва, букінистика, обміни) найбільш цікаві книги з кола наших Тем і намагаємося постійно підтримувати їх наявність.
   Це досить витратна і трудомістка справа, яка винагороджується радістю і вдячністю наших покупців, що знаходять на полицях магазину такі книги, яких давно ніде більше немає, або книги, які викликають подив і цікавість, або такий широкий і ретельно відібраний асортимент, який може в достатній мірі відобразити конкретну галузь знання.
     Інші магазини працюють із певним колом видавництв, і можуть запропонувати (нехай і за низькими цінами) тільки наявний асортимент цих видавництв. А враховуючи, що цікаві книги швидко розкуповуються, в таких асортименахі, як правило, більшість позицій досить «слабкі», а від хороших книг залишаються тільки картинки з фантомними цінами. До того ж, такі магазини зовсім не проводять селекцію і виставляють у себе все, що їм нав'язують видавництва.
     Наш магазин більшу частину книг замовляє також у видавництвах (але ретельно відбирає) і має можливість (поки вони є в наявності у постачальника) тримати низьку ціну. Але коли хороша книга закінчується у видавництві, ціна на неї зростає іноді в рази, і знайти її - велика робота і мистецтво. Саме цим ми займаємося, щоб тримати в наявності все найцікавіше.
     Ми любимо наших покупців як своїх однодумців, тому завжди готові йти назустріч і в питаннях ціни, і в інших моментах. Особливо при великих замовленнях і для постійних покупців.

..........

Сайт Академ+ представляет в сети реальный книжный магазин.
Мы продаем книги, которые стоят на наших полках. Т.е. все они есть в наличии.
     Идеологию нашей деятельности можно приблизительно описать как «Интеллектуальная Коллекция».
Мы собираем из разных источников (издательства, букинистика, обмены) наиболее интересные книги из круга наших Тем и стараемся постоянно поддерживать их наличие.
    Это довольно затратное и трудоемкое дело, которое вознаграждается радостью и благодарностью наших покупателей, находящих на полках магазина такие книги, которых давно нигде больше нет, либо книги, которые вызывают изумление и интерес, либо такой широкий и тщательно отобранный ассортимент, который может в достаточной мере представить конкретную область знания.
   Другие магазины работают со строго определенным кругом издательств, и могут представить (пусть и по низким ценам) только наличный ассортимент этих издательств. А учитывая, что интересные книги быстро раскупаются, в таких ассортиментах, как правило, большинство позиций довольно «слабенькие», а от хороших книг остаются только картинки с фантомными ценами. К тому же, такие магазины совсем не проводят селекцию и выставляют у себя все, что им навязывают издательства.
Наш магазин также большую часть книг заказывает в издательствах (но тщательно отбирает) и имеет возможность (пока они есть в наличии у поставщика) держать низкую цену. Но когда хорошая книга заканчивается в издательстве, цена на нее возрастает иногда в разы, и достать ее - большой труд и искусство. Именно этим мы занимаемся, чтобы держать в наличии все самое интересное.
Мы любим наших покупателей как своих единомышленников, поэтому всегда готовы идти навстречу и в вопросах цены, и в других моментах. Особенно при больших заказах и для постоянных покупателей.

А+

Academ + Книжковий магазин інтелектуальної літератури. Знаходимося в Києві. У нас можна купити рідкісні книги. Кращі роботи гуманітарної, наукової, науково-популярної тематики. Література з філософії, соціології, історії, археології, антропології, етнографії, міфології, релігій, по праву і криміналу. Книги з військової справи і військової історії, по розвідці і спецслужбам, про таємні товариства і ордена, по конспірології, тероризму і революціям, по прогнозуванню і стратегіям, про владу, управління і організації. У нашому магазині Академ + можна придбати кращі праці з геополітики і глобалістики, міжнародних відносин і дипломатії, політології та політичних технологій, виборів, PR, рекламі, медіа, журналістики, телебаченню, риториці, письменницької майстерності, кіно, театру, режисури, акторської майстерності. Мемуари, біографії видатних особистостей, першовідкривачів, географії та подорожам. Роботи по економіці, бізнесу, менеджменту та маркетингу, урбаністиці, про гроші. Книги з психології, культурології, творчості та ігор, гендеру, сексології, любові, про моду і історію костюма, мистецтво і архітектуру. Також у нас можна купити книги з лінгвістики, дискурсу, літературознавства, архіво-, музеє- та книгознавства, кращі зразки художньої літератури, поезії, гумору. Література по ремеслам, прикладним наукам і спеціальностям, сфері послуг, туризму, по готелях і ресторанах, по будівництву і дизайну. Книги по виживанню і безпеці. Купити книгу в Києві. Купити книги в Україні.


Academ+ Книжный магазин интеллектуальной литературы. Находимся в Киеве. У нас можно купить редкие книги.  Лучшие работы гуманитарной, научной, научно-популярной тематики. Литература по философии, социологии, истории, археологии, антропологии, этнографии, мифологии, религиям, по праву и криминалу. Книги по военному делу и военной истории, по разведке и спецслужбам, о тайных обществах и орденах, по конспирологии, терроризму и революциям, по прогнозированию и стратегиям, про власть, управление и организации. В нашем магазине Академ+ можно приобрести лучшие труды по геополитике и глобалистике, международным отношениям и дипломатии, политологии и политическим технологиям, выборам, PR, рекламе, медиа, журналистике, телевидению, риторике, писательскому мастерству, кино, театру, режиссуре, актерскому мастерству. Мемуары, биографии выдающихся личностей, первооткрывателей, география и путешествия. Работы по экономике, бизнесу, менеджменту и маркетингу, урбанистике, про деньги. Книги по психологии, культурологии, творчеству и играм, гендеру, сексологии, любви, про моду и историю костюма, искусство и архитектуру. Также у нас можно купить книги по лингвистике, дискурсу, литературоведению, архиво-, музее- и книговедению, лучшие образцы художественной литературы, поэзии, юмора. Литература по ремеслам, прикладным наукам и специальностям, сфере услуг, туризму, о гостиницах и ресторанах, по строительству и дизайну. Книги по выживанию и безопасности. Купить книгу в Киеве. Купить книги в Украине.Academ+ АкадемПлюс Книжный магазин интеллектуальной литературы. Находимся в Киеве. У нас можно купить редкие книги.  Лучшие работы гуманитарной, научной, научно-популярной тематики. Литература по философии, социологии, истории, археологии, антропологии, этнографии, мифологии, религиям, по праву и криминалу. Книги по военному делу и военной истории, по разведке и спецслужбам, о тайных обществах и орденах, по конспирологии, терроризму и революциям, по прогнозированию и стратегиям, про власть, управление и организации. В нашем магазине Академ+ можно приобрести лучшие труды по геополитике и глобалистике, международным отношениям и дипломатии, политологии и политическим технологиям, выборам, PR, рекламе, медиа, журналистике, телевидению, риторике, писательскому мастерству, кино, театру, режиссуре, актерскому мастерству. Мемуары, биографии выдающихся личностей, первооткрывателей, география и путешествия. Работы по экономике, бизнесу, менеджменту и маркетингу, урбанистике, про деньги. Книги по психологии, культурологии, творчеству и играм, гендеру, сексологии, любви, про моду и историю костюма, искусство и архитектуру. Также у нас можно купить книги по лингвистике, дискурсу, литературоведению, архиво-, музее- и книговедению, лучшие образцы художественной литературы, поэзии, юмора. Литература по ремеслам, прикладным наукам и специальностям, сфере услуг, туризму, о гостиницах и ресторанах, по строительству и дизайну. Книги по выживанию и безопасности.