Первый том нового учебника, написанного специалистами МГУ им. М. В. Ломоносова, охватывает период с древнейших времен до 1914 г. История славянских народов рассматривается в контексте создания и развития многонациональных государств, в состав кoтopых они входили. Основное внимание уделяется становлению современных наций, rpажданского общества, общественно-культурным процессам.

Т. 1. Средние века и Новое время: Учебник / Под ред. Г. Ф. Матвеева и З.С. Ненашевой. - М.: Изд-во МГУ,  688 с. 

......................

Во втором томе учебника на основе национального и регионального подходов, с учетом последних достижений историографии освещаются важнейшие проблемы истории южных и западных славян в Новейшее время (1914-1990-е годы). Рассматриваются процессы, приведшие к появлению на карте Центральной и Юго-Восточной Европы новых славянских государств в 1991-1993 гг. Для студентов исторических факультетов университетов и для всех интересующихся историей славянских народов

Т. 2. Новейшее время: Учебник I Под ред. Г.Ф. Матвеева и З.Е. Ненашевой. - М.: Изд-во МГУ,  272 с.


Автор: Матвеева,Ненашева

История южных и западных славян. 2тт

О книге
Издательство, город МГУ, М.
Год издания 2007
Количество страниц 2тт
Переплёт твердый
    • 971грн.

  • Код товара: 8773
  • Доступность: В наличии

Другие книги по темам:

Вост Европа

славяне

Рекомендуемые товары

Походження слов'янських націй
Автор: Плохій С

Походження слов'янських націй

Книжку одного з найавторитетніших фахівців з історії Центрально-Східної Европи, очільника катедри ім. Грушевського й Українського наукового інституту Гарвардського університету професора Сергія Плохія присвячено питанню про історичні корені сучасних українців, білорусів і росіян. Зіперта на вельми широкій джерельній базі та зосереджена передусім на колізіях змагань за «руську спадщину» й на аналізі домодерних групових ідентичностей східних слов’ян, спільного і відмінного в їхніх культурах, історичних мітах, ідеологіях, візіях себе та інших тощо, монографія охоплює період від хрещення Русі до середини XVIII століття і має за мету підважити усталену традицію розглядати східнослов’янські народи як наперед визначені «предковічні» утворення, перенесені у давнину етноцентричні нації Нового часу.Ідентичність є проєктом і завжди перебуває у русі, стверджує це глибоко новаторське, переконливо ревізіоністичне дослідження, що його західні рецензенти оцінили як доконечне читання для всіх, хто вивчає історію слов’янства і цікавиться минулим Східної Европи.Авторизований переклад здійснено за виданням: Serhii Plokhy, The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus (Cambridge University Press, 2006). Переклали з англійської Микола Климчук (Передмова, Вступ, розділи 1–4) і Тарас Цимбал (розділи 5–8, Висновки).Від автора: Книжку, яку ви тримаєте у руках, присвячено питанню про витоки української, білоруської та російської націй. Вона охоплює період від хрещення Русі до середини ХVІІІ століття і має за мету переглянути усталену традицію розглядати східнослов’янські народи якпредковічні утворення і «переселяти» у давнину етноцентричні нації Нового часу. Раніше науковці часто-густо уявляли минуле модерних націй подібно до того, як іконописці зображують малятка Христа на руках в Богородиці – маленького, але з цілком дорослим обличчям й осмисленим поглядом, який не залишає сумніву, що його носій уже знає, ким він є. Запропонована тут модель дослідження відходить від традицій іконопису і нагадує радше відео цифрового мікроскопа, що демонструє у пришвидшеному темпі тривалі процеси виникнення, синтезу, розщеплення і трансформації складних утворень. Oдне з підставових тверджень цієї праці полягає у тому, що ідентичності завжди перебувають у русі. Нинішнє українське суспільство знає це ліпше за будь-кого...

151грн.

Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. \АП-2016
Автор: Рыбаков Б.А.

Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. \АП-2016

Книга представляет собой фундаментальный труд выдающегося отечественного историка и археолога академика Б.А.Рыбакова, посвященный проблеме происхождения восточных славян и Руси, киевскому периоду древнерусской государственности и периоду обособления русских княжеств вплоть до монгольского нашествия XIII в.На основе привлечения огромного источниковедческого и археологического материала автор последовательно обосновывает свою во многом оригинальную точку зрения на такие спорные проблемы, как происхождение названия "Русь", существование древнейшей династии киевских князей VI-IX вв., роль норманнов в становлении русской государственности. Особое внимание автор уделил исследованию причин возникновения периода раздробленности Руси по окончании правления Владимира Мономаха..

551грн.

Рабство и данничество у восточных славян. (Научное издание)
Автор: Фроянов И.Я.

Рабство и данничество у восточных славян. (Научное издание)

Книга И.Я.Фроянова посвящена двум важнейшим проблемам истории восточного славянства - рабству и данничеству. Тщательно изучив доступные современному исследователю источники, автор приходит к выводам, существенно отличающимся от представлений, широко распространенных в новейшей отечественной исторической литературе. Рабовладение и даннические отношения он рассматривает не только как элементы производственных и социальных связей, но и как проявления духовной и нравственной жизни восточных славян VI- X вв. Для научных работников, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех, кто интересуется древней историей России...

347грн.