Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему.

...............................

Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.
Зміст:
Від перекладача
Передмова автора до першого видання
Границі вольностей запорізьких низових козаків
Гідрографія, топографія і клімат Запорізького краю
Продуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краю
Історія й топографія восьми запорізьких Січей
Склад, засади й чисельність славного Запорізького низового товариства
Військовий і територіальний поділ Запоріжжя
Військові, курінні й паланкові ради запорізьких козаків
Адміністративна й судова влада у Запорізькому низовому Війську
Суди, покарання і страти у запорізьких козаків
Одяг та озброєння запорізьких козаків
Запорізькі військові клейноди
Характеристика запорізького козака
Домашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгах
Церковний лад у запорізьких козаків
Самарський Пустельно-Миколаївський монастир
Охорона кордонів запорізьких вольностей
Мусульманські сусіди запорізьких козаків
Становище християн у мусульманській неволі
Християнські сусіди запорізьких козаків
Збройні сили та бойові засоби запорізьких козаків
Сухопутні й морські походи запорізьких козаків
Хліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаків
Торгівля, промисли й ремесла у запорізьких козаків
Прибутки Війська Запорізького низового
Грамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаків
Поштові установи у запорізьких козаків


Другий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.
Зміст:
Передмова автора
Розділи перший – двадцять шостий
Додаток


Третій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.
Зміст:
Передмова
Розділи перший – двадцять перший
Поправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»
Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 року
Іменний покажчик
Географічний покажчик


Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

О книге
Издательство, город Світ, Льв.
Год издания 1992
Количество страниц 3тт
Переплёт твердый
    • 491грн.

  • Код товара: 22522
  • Доступность: В наличии

Другие книги по темам:

казачество

Украина

Рекомендуемые товары

Беловежье. Л.Кравчук. Украина 1991-1995

237грн.

Культура. Ілюстрована енциклопедія України
Автор: Попович М.В.

Культура. Ілюстрована енциклопедія України

Уникальная книга авторства известного ученого, философа, академика НАН Украины Мирослава Поповича – это превосходное издание для пополнения собственной коллекции лучших энциклопедических изданий. Кроме того, данная книга сможет вполне оправданно стать наглядным пособием подрастающему школьнику для изучения основ культурного развития нашей страны. Ведь многие родители согласятся, что любой материал их чадо усваивает гораздо лучше, если видит качественные иллюстрации, красивые фотографии предмета изучения. Содержание данной книги уникально: здесь воедино собраны сведения обо всех культурологических направлениях: литература, музыка, история, живопись, архитектура. Говоря простыми словами, если хотите получше узнать родной край с позиции искусства, открытий, творческого наследия – данная энциклопедия как раз для вас!..

471грн.

Гетьманщина першої половини 18 ст.

166грн.