Новинки

Юзеф Пілсудський \В.Сулєя
Автор: Сулєя Влодзімєж

Юзеф Пілсудський \В.Сулєя

Книга Влодзімєжа Сулєї, створена на основі свідчень численного грона істориків, публіцистів, мемуаристів, людей, чиї життя перетиналися з життєвим шляхом Юзефа Пілсудського, представляє біографію знаного політичного та духовного лідера Польщі ХХ століття.Перед собою і своїм оточенням Юзеф Пілсудський завжди ставив великі, часом недосяжні цілі: коли очолював польських соціалістів, він прагнув перетворити революцію на національно-визвольне повстання; і раніше, коли зі шпальт Rabotnika впливав на світогляд читачів; і згодом, коли командував своїм загоном стрілків, всупереч політикам і штабним наглядачам, формував кістяк польської національної армії...

251грн.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій
Автор: Орлова Т.В.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії...

251грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему................................Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.Зміст:Від перекладачаПередмова автора до першого виданняГраниці вольностей запорізьких низових козаківГідрографія, топографія і клімат Запорізького краюПродуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краюІсторія й топографія восьми запорізьких СічейСклад, засади й чисельність славного Запорізького низового товаристваВійськовий і територіальний поділ ЗапоріжжяВійськові, курінні й паланкові ради запорізьких козаківАдміністративна й судова влада у Запорізькому низовому ВійськуСуди, покарання і страти у запорізьких козаківОдяг та озброєння запорізьких козаківЗапорізькі військові клейнодиХарактеристика запорізького козакаДомашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгахЦерковний лад у запорізьких козаківСамарський Пустельно-Миколаївський монастирОхорона кордонів запорізьких вольностейМусульманські сусіди запорізьких козаківСтановище християн у мусульманській неволіХристиянські сусіди запорізьких козаківЗбройні сили та бойові засоби запорізьких козаківСухопутні й морські походи запорізьких козаківХліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаківТоргівля, промисли й ремесла у запорізьких козаківПрибутки Війська Запорізького низовогоГрамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаківПоштові установи у запорізьких козаківДругий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.Зміст:Передмова автораРозділи перший – двадцять шостийДодатокТретій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.Зміст:ПередмоваРозділи перший – двадцять першийПоправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 рокуІменний покажчикГеографічний покажчик..

491грн.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)
Автор: Тис-Крохмалюк Юр.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)

В роботі Юрія Тис-Крохмалюка "Бої Хмельницького" розглядаються наступні питання: Військо часів Хмельницького, бій під Жовтими водами (29-го квітня - 16-го травня 1648 р.), Бій під Корсунем (25-го - 26-го травня 1648 р.), бій під Пилявцями (20-го - 23-го вересня 1648 р.), бій під Бестечком (28-го червня - 10-го липня 1651 р.), бій під Батогом (1-го - 2-го червня 1652 р.).ВІД ВИДАВНИЦТВАОця книжка має вже свою історію. Автор працював над нею ще від початку 1930-тих років і здав був її до друку незадовго перед вибухом німецько-польської війни 1939 р. З приходом большевиків до Львова в 1939 р. у друкарні НТШ пропав і рукопис і надруковані два перші аркуші студії. То ж прийшлося згодом відтворювати її на підставі записок заново. Рукопис прийняло було для друку Українське Видавництво у Львові. Тим разом цій книжці не довелося побачити денного світла через евакуювання УВ зо Львова з наближенням большевицького фронту 1944 р. Під кінець війни її рукопис опинився в Відні, звідки й вивіз його вже в часі боїв ред. Б. Гошовський.Але в цих воєнних роках затратилися два розділи цієї студії (про бій над Жовтими Водами й під Збаражем-Зборовом), бібліографія, шкіци боїв і численні рідкісні ілюстрації, зібрані в фотознімках із тогочасних друків, ґравюр та різних документів.Розділ про бій над Жовтими Водами друкувався ще окремо у львівському журналі "Перемога" в 1939 р. Подана тут аналіза цього бою це заново відтворений тільки основний хід думок, томущо на еміґрації годі було роздобути дотичні числа журналу. Зрезиґновано ж із відтворення розділу про бій під Збаражем-Зборовом. Шкіци боїв та бібліографія предмету були виготовлені вже на еміґрації заново. Так само підшукано заново - у куди скромніших розмірах і тогочасні ілюстрації до доступних на Заході джерел...

251грн.

Тюркские народы: Фрагменты этнических историй
Автор: Губогло \ред.

Тюркские народы: Фрагменты этнических историй

Книга посвящена историографическим и источниковедческим аспектам изучения этногенеза некоторых тюркских народов. Особый интерес в этом плане представляют узловые вопросы этнической истории современных гагаузов, казахов, киргизов, тувинцев, туркмен, уйгур, а также ряд спорных вопросов, касающихся средневековых кипчаков.М.Н.Губогло. Контрапункты межэтнического синтезаМ.Н.Губогло. Этническое обрамление Черного моря: времена и берегаН.А.Дубова. Сложение туркменского народаС.Ш.Казиев. Проблемы этногенеза и этнической истории казаховЗ.В.Анайбан, М.Х.Маннай-оол. Этногенез тувинцев. Историография вопросаС.Ш.Казиев. Уйгуры: проблемы историографии этнической историиС.Ш.Казиев. Кыргызы: дискурсы этногенеза и этнической историиС.Ш.Казиев. Кипчаки: концепции этнической историиС.С.Булгар. Гагаузы Греции и БессарабииИсторико-культурный сравнительный анализ..

531грн.

История XIX века в 8 томах. \Под ред. Лависса и Рамбо\1938\с картами
Автор: Лависс

История XIX века в 8 томах. \Под ред. Лависса и Рамбо\1938\с картами

Эта наиболее полная, последовательно изложенная история XIX века, изданная в 8 томах, принесла известность своим авторам.«История XIX века», впервые была опубликована на русском языке в 1906 году. Общий план этого большого издания был выработан редакторами, а отдельные главы писали различные специалисты.Авторы дают не только живое изложение политических событий XIX столетия во всех странах Европы, но и очень содержательную, при всей своей краткости, характеристику таких явлений мировой культуры, как литература, музыка, живопись, скульптура, архитектура, развитие научных знаний (математики, механики, астрономии, физики, химии, зоологии, физиологии, медицины и т. д.).Специальные главы посвящены истории таких стран, как Швейцария, Швеция, Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Австрия, Испания, романские страны Южной и Центральной Америки, Индостан, Персия, Афганистан, Турция, Китай, Япония, Корея, доминионы и колонии европейских стран, вроде Австралии, Канады, Индии, Южной Африки, Египта, Индокитая, Алжира и т. д.История всех этих стран изложена кратко, но точно и очень содержательно. Живой язык повествования, обилие приведенных фактов, подробный анализ истоков исторических событий отличает эту работу. Подробно прослеживается взаимосвязь и общие корни исторических событий в различных странах и их взаимное влияние.Второе дополненное и исправленное издание под редакцией профессора Е.В.Тарле.Снабжено многочисленными иллюстрациями и картами..............................................Том 1. От редактора (Автор: Тарле Евгений Викторович)ПредисловиеСтраницы: 3-30Время Наполеона I. 1800-1815. Часть перваяСтраницы: 31-576Том 2. Время Наполеона I. 1800-1815. Часть втораяСтраницы: 3-570Том 3. Время реакции и констутитуционные монархии. 1815-1847. Часть перваяСтраницы: 3-625Том 4. Время реакции и констутитуционные монархии. 1815-1847. Часть втораяСтраницы: 3-519Том 5. Революции и национальные войны. 1848-1870. Часть перваяСтраницы: 3-581Том 6. Революции и национальные войны. 1848-1870. Часть втораяСтраницы: 3-654Том 7. Конец века. 1870-1900. Часть перваяСтраницы: 3-621Том 8. Конец века. 1870-1900. Часть втораяСтраницы: 3-544..

2531грн.

Разум и революция
Автор: Маркузе Г.

Разум и революция

Работа Герберта Маркузе `Разум и революция` принадлежит к числу наиболее значительных произведений западноевропейской философии XX века, вполне справедливо ее называют одним из программных произведений Франкфуртской школы. Для читателя, живущего в постсоветском культурно - географическом пространстве, будет чрезвычайно важно познакомиться с этой книгой, одной из главных тем которой является вопрос о возможностях идеологического оправдания тоталитарной организации общества и тех философских предпосылок, которые могут тому способствовать или препятствовать.СОДЕРЖАНИЕА П. Шурбелев. Герберт Маркузе: Гегель и становление тоталитарной идеологии 5Предисловие 24Часть перваяОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯВведение 291. Социально-историческая ситуация 292. Философская ситуация 44Глава перваяРанние богословские сочинения Гегеля (1790—1800) 60Глава втораяНа пути к системе философии (1800—1802) 751. Первые философские сочинения 752. Первые политические сочинения 833. Система нравственности 91Глава третьяПервая система Гегеля (1802—1806) 981. Логика 982. Философия духа 111Глава четвертаяФеноменология духа (1807) 131Глава пятаяНаука логики (1812—1816) 166Глава шестаяПолитическая философия (1816— 1821) 223Глава седьмаяФилософия истории 291Часть втораяСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИВведениеОт философии к теории общества 323Глава перваяОсновы диалектической теории общества 3321. Отрицание философии 3322. Кьеркегор 3373. Фейербах 3434. Маркс: отчужденный труд 3505. Уничтожение труда 3686. Анализ трудового процесса 3767. Марксистская диалектика 398Глава втораяОсновы позитивизма и становление социологии 4101. Позитивная и негативная философия 4102. Сен-Симон 4183. Позитивная философия общества: Опост Конт 4304. Позитивная философия государства: Фридрих Юлиус Шталь 4555. Переход диалектики в социологию: Лоренц Штейн 471ЗаключениеКонец гегельянства 4891. Английский неоидеализм 4892. Ревизия диалектики 5003. Фашистское гегельянство 5044. Национал-социализм против Гегеля 514Эпилог 526Послесловие переводчика 535..

615грн.

Работы 1920-х годов \Искусство и ответственность; К философии поступка; Автор и герой в эстетической деятельности; Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве
Автор: Бахтин М.

Работы 1920-х годов \Искусство и ответственность; К философии поступка; Автор и герой в эстетической деятельности; Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве

В сборник работ М.Бахтина вошли:Искусство и ответственностьК философии поступкаАвтор и герой в эстетической деятельностиПроблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчествеПримечания С. Аверенцева, С. Бочарова..

451грн.

Археологія знання
Автор: Фуко М

Археологія знання

Книжка відомого французького філософа та історика культури Мішеля Фуко (1926— 1984) “Археологія знання” (1969) з’ясовує історичні умови виникнення та розвитку медицини, біології та гуманітарних наук, містить аналіз співіснування зв'язків між елементами пізнання, а також формулювання філософських установок, нерідко далеких від традиційної “історії ідей*'. Істотним моментом дослідження є критичний перегляд таких традиційних понять, як “вплив”, “розвиток”, “автор”, “твір”, “книга”, “наука”, “історія”, “література”. Головні категорії “Археології знання”— “позитивність” (єдність у часі та просторі матеріалу, який утворює предмет пізнання), “історичне апріорі” (сукупність умов, що дають можливість прояву позитивності в тих або інших висловлюваннях), “архів” (перелік висловлювань, породжених у рамках позитивностей за правилами, заданими історичним апріорі).Звернення до понять перервності, розриву, порога, межі, послідовності, трансформації ставить перед усяким історичним аналізом не лише питання процедурного характеру, а й теоретичні проблеми. Саме ці проблеми ми й збираємося тут розглянути. Причому я планую дослідити їх лише в одній конкретній царині, в тих дисциплінах, чиї кордони дуже розмиті, а зміст украй невизначений — в історії ідей, думки, наук або пізнання.Мішель Фуко..

451грн.

Успех и достижение \Брайан Трейси
Автор: Трейси Б

Успех и достижение \Брайан Трейси

Брайан Трейси - один из ведущих американских специалистов по вопросам ведения бизнеса и личностного роста. В своей книге, издаваемой впервые, на примерах успешных мужчин и женщин он демонстрирует свои лучшие идеи, касающиеся определения и достижения поставленных целей. Для широкого круга читателей, серьезно настроенных на получение максимально возможных результатов за минимальный период времени...

251грн.

Позиционирование: битва за умы \2007
Автор: Траут Дж.

Позиционирование: битва за умы \2007

Перед вами поистине легендарная книга, которая потрясла весь деловой мир, навсегда изменив правила рекламного бизнеса. Сегодня "Позиционирование" Джека Траута и Эла Райса стало классикой, приобрело статус "Библии" для специалистов по маркетингу, рекламе, для руководителей, знающих, что ключ к успеху в конкурентной борьбе - не самый лучший товар, а самая лучшая идея, которая закрепит этот товар в умах потребителей. Настоящее издание дополнено комментариями авторов, в которых анализируются феноменальные успехи и грандиозные маркетинговые провалы двух последних десятилетий..

315грн.

Переговоры без поражения. Гарвардский метод. \бело-серая,рукопожатие
Автор: Юри У.

Переговоры без поражения. Гарвардский метод. \бело-серая,рукопожатие

Многолетний опыт профессиональных международных экспертов и независимых исследователей в области бизнес-коммуникации убедительно доказал: успех любых переговоров как в сфере бизнеса, так и в политике, и в повседневном межличностном общении зависит не столько от выгодности или невыгодности предложения, сколько от степени подготовленности участников к переговорному процессу.Главным же образом от выбранной ими стратегии и модели ведения переговоров. Немаловажно также умение сторон управлять конфликтными ситуациями, знание способов защиты от манипулирования и "грязных приемов", используемых иногда недобросовестными партнерами, адекватная реакция на нестандартное поведение собеседника и готовность рассматривать альтернативные решения возникающих проблем. В рамках исследований, проведенных Гарвардским переговорным проектом, авторами этой книги был разработан метод принципиальных переговоров, основанный на передовых современных методиках, помогающих избежать разногласий между партнерами и значительно повышающих эффективность заключения сделки. Он прекрасно зарекомендовал себя на практике и особенно результативен при проведении "трудных переговоров". На сегодняшний день многие ведущие специалисты в области бизнес-коммуникации и социальной политики признают его самым действенным и эффективным...

291грн.

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти томах
Автор:

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти томах

Это — первый опыт последовательного рассказа о наиболее деликатной и таинственной стороне внешнеполитической деятельности Российского государства с его зарождения и до наших дней."Очерки" написаны на основе документов и архивных материалов коллективом ветеранов и действующих сотрудников Службы внешней разведки, имеющих солидный опыт ведения разведывательных операций за рубежом. В каждом из томов четко выделяются основные задачи и направления внешней разведки в соответствующий исторический период. Т. 1 : от древнейших времен до 1917 годаВ первом томе "Очерков" рассказывается об истории становления в России внешней разведки как отдельной государственной службы. Читатель узнает о наиболее крупных вехах в истории отечественной внешней разведки с XVI века по октябрь 1917 года.Внешняя разведка всегда служила интересам России, укреплению ее государственности, которое происходило в обстановке постоянных угроз со стороны сформировавшихся мощных государств, действовавших как в одиночку, так и в составе коалиций и военных союзов. Поэтому для России так необходима была разведка, способная проникнуть в секретные замыслы зреющей агрессии, нападения, военных выступлений и заговоров. Т. 2 : 1917-1933 годыВо втором томе "Очерков" освещаются становление и укрепление советской внешней разведки (1917 — 1933 гг.) как части политической системы качественно иного государства, которая, однако, сохранила приоритетные задачи и направления деятельности российской внешней разведки — охрану национальных интересов, авторитета и могущества страны.Становление советской разведки неразрывно связано с именем председателя ВЧК Феликса Дзержинского. В эти годы закладывались основы внешней разведки, накапливался опыт и оттачивалось профессиональное мастерство. Если принять во внимание круг задач, которые в то время были поставлены перед разведкой, то возможность их осуществления силами аппарата, насчитывавшего всего сто с небольшим человек, может показаться нереальной. Разведка сумела проникнуть с помощью своей агентуры практически во все без исключения крупные активные белоэмигрантские центры, добывала материалы о деятельности белоэмигрантских, националистических и иностранных разведывательных организаций. Читатель найдет в томе немало очерков об этих смелых и интересных операциях внешней разведки.1933 год избран завершающей временной чертой 2-го тома не случайно. К этому времени практически закончился этап становления советской внешней разведки. Т. 3 : 1933 — 1941 годыТретий том "Очерков" знакомит читателей с работой "легальных" и нелегальных резидентур, крупными операциями и судьбами выдающихся разведчиков в 1933-1941 годах.Деятельность внешней разведки в этот период определяли два фактора : угроза новой мировой войны и попытка советского государства предотвратить ее на основе реализации принципа коллективной безопасности.В условиях ужесточения контрразведывательного режима, нагнетания антисоветской пропаганды и шпиономании в Европе и США, огромных кадровых потерь в годы репрессий разведка искала союзников в предстоящей борьбе с фашизмом, пыталась влиять на правительственные круги за рубежом в нужном направлении, помогала укреплять обороноспособность государства. Т. 4 : 1941 — 1945 годыЧетвертый том "Очерков истории российской внешней разведки" охватывает деятельность разведки в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Книга анализирует деятельность наших разведчиков в гитлеровской Германии, рассказывает о развертывании партизанского движения на оккупированных территориях, о работе советских агентов в США и Англии. Интересны примеры борьбы с разведками стран "оси" в Иране и Афганистане, а также в Турции, где решались сложные задачи безопасности южных границ СССР. Ряд очерков посвящен работе членов знаменитой "кембриджской пятерки" — Филби, Бланта и Кернкросса, оказавших неоценимую помощь в получении сведений о позиции США и Англии по основным международным проблемам, послевоенному устройству Европы, о западных границах СССР.Советская разведка помогла СССР создать равновесие стратегических сил. Шаги по обеспечению стране "атомного щита" начались в годы войны, в Лондоне, а затем и в Вашингтоне, где внешней разведке удалось проникнуть в основные тайны атомных проектов союзников. Рассказ о том, как это было, читатель найдет в предлагаемом томе.  Т. 5 : 1945 — 1965 годыПятый том "Очерков истории внешней разведки" посвящен работе советской внешней разведки в 1945-1965 годах.Это период зарождения "холодной войны", и последовавший вслед за этим период разрядки, "карибский кризис". Не случайно, что на эти годы приходится ряд блестящих операций, ставших "золотыми страницами" российской внешней разведки. В частности, в пятом томе авторы рассказывают о таких операциях, как операция "Венский вальс", операция "Вызволение", операция по урегулированию Карибского кризиса, операция советской разведки по содействию в проведении Ташкентской конференции 1966 года по урегулированию Кашмирской проблемы.Деятельность разведки в эти годы была нацелена на обеспечение мирных условий для послевоенного развития страны, предотвращение перерастания "холодной войны" в третью мировую войну, помощь народно-освободительным движениям в колониальных странах в их борьбе за независимость. Российская разведка в эти годы продолжала отслеживать планы и намерения ведущих капиталистических стран по изменению в свою пользу соотношения сил в мире, содействовала преодолению монополии США на ядерное оружие и научно-техническому прогрессу нашей страны. Т. 6 : 1966-2005 годыСодержание шестого, заключительного тома "Очерков истории российской внешней разведки" посвящено ее деятельности в 70-90 годы прошлого столетия. Это сложный период отечественной истории — разгар "холодной войны", распад Советского Союза.Процессы, начавшиеся в нашей стране со второй половины 80-х годов, смена приоритетов во внешней политике наложили отпечаток на всю оперативную деятельность разведки, выдвинули перед ней новые задачи. Это нашло отражение в некоторых очерках заключительного тома.Очерки показывают работу внешней разведки по отстаиванию геополитических интересов нашей Родины, ее деятельность по предотвращению перерастания "холодной войны" в "горячую", борьбу с агентурой спецслужб противника на политическом, идеологическом и экономическом фронтах. Авторы книги повествуют о роли западных спецслужб в распаде советского государства, о работе внешней разведки по афганской проблематике.В шестом томе "Очерков" рассказывается о судьбе американца Гленна Соутера, советского разведчика, вывезенного в Москву из США, о деятельности сотрудницы внешней разведки, испанки Африки де Лас Эрас, о жизненном пути разведчиков-нелегалов, супругов Михаила и Галины Федоровых. Об этих людях и о других выдающихся разведчиках, трудившихся на благо нашего Отечества, читатель узнает из книги...

3515грн.

Китайская разведка \Глазунов
Автор: Глазунов О.

Китайская разведка \Глазунов

Насколько эффективна китайская разведка в современном мире? Какие задачи она выполняет? Что такое китайский тотальный шпионаж? Что делают разведчики КНР в Африке и на Ближнем Востоке? На все эти и многие другие вопросы дается ответ в этой книге. Эта книга-уникальная возможность заглянуть в святая святых китайских спецслужб, окутавших своей сетью весь земной шар (Африка, Ближний Восток, США и Европа). В книге использовано большое количество фактов, характеризующих всемирный характер шпионажа КНР. Это первый откровенный рассказ о тайнах китайской разведки и контрразведки. Тайные спецслужбы Китая, переживающие 15-е столетие, не снижают активность на мировой арене тайной войны и сейчас...

351грн.

КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио \Серия:Секретная папка
Автор: Преображенский К.

КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио \Серия:Секретная папка

Константин Преображенский — бывший разведчик, журналист и писатель, автор книг о Японии: «Бамбуковый меч», «Спортивное кимоно», «Как стать японцем», «Неизвестная Япония» — и многочисленных публикаций. Настоящая книга вышла в Японии в 1994 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. В ней предстает яркий и противоречивый мир токийской резидентуры КГБ, показана скрытая от посторонних кухня разведки. Автор также рассказывает о деятельности КГБ в России — о военной контрразведке, работе в религиозных организациях, о подготовке разведчиков к работе за рубежом, особое внимание уделяя внутреннему контролю в разведке и слежке за собственными сотрудниками. К. Преображенский часто выступает в российских и мировых средствах массовой информации в качестве независимого эксперта по вопросам разведки.Содержание:Шпионская кухня.Скользкая вербовка китайцев.Целители душ человеческих.Военный обозреватель.Особый отдел.Журналистика и разведка.Будни токийской резидентуры.Холодная голова чекиста.Почему наши разведчики боятся своих.Шпионаж без прикрытия.Прощай, Лубянка!..

351грн.

История спецслужб. Секретная разведка партии \КомИнтерн
Автор: Линдер И.Б.

История спецслужб. Секретная разведка партии \КомИнтерн

Коммунистический Интернационал, международная организация, первоначально объединяющая 35 партий и групп из 21 страны мира, просуществовал относительно недолго - с 1919 по 1943 год. Однако его история - это история самых ярких, самых насыщенных десятилетий эпохи, вобравшей в себя надежду и отчаяние многих народов. Публично провозгласив свою главную цель: объединение рабочих всех стран в борьбе за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата, Коминтерн едва ли не с первых дней своего существования вел тайную войну с правительствами и армиями большинства государств. Свидетельствующие об этой войне документы долгое время были закрыты для изучения. Фундаментальный труд И. Б. Линдера и С. Л. Чуркина впервые приподнимает завесу секретности, хотя и не снимает ее окончательно, т. к. отдельные наработки Коминтерна действуют до сих пор, и действуют весьма эффективно. Новейшие исследования позволят вам по-новому оценить многие факты и события, определившие лицо мятежного и прекрасного XX века.Издание выходило также под названием "Красная паутина. Тайны разведки Коминтерна".Увеличенный формат...

1415грн.

Интерпол \Серия: Тайные службы мира
Автор: Бреслер Фентон

Интерпол \Серия: Тайные службы мира

В книге английского автора Ф.Бреслера "Интерпол" дана история возникновения Международной организации "Интерпол" и описаны самые известные операции Интерпола в различных странах по борьбе с мафией и терроризмом.Рост преступности в современном мире влечет и рост так называемой «международной преступности». Это побудило правительства стран Запада создать международную организацию для координации и взаимодействия национальных полицейских служб в деле розыска, опознания и задержания опасных преступников. О деятельности этой организации, в которую входят сейчас 149 государств, рассказывает в популярной форме автор.Настоящее издание расширено и дополнено новым фактическим материалом...

315грн.

Записки начальника нелегальной разведки
Автор: Дроздов Юрий

Записки начальника нелегальной разведки

За 35  лет службы в нелегальной  разведке  Юрий Иванович Дроздов прошелпуть от  оперативного уполномоченного до  начальника управления  "С" Первогоглавного  управления  КГБ.  Ему  довелось участвовать  во  многих  секретныхоперациях.  Имеет  правительственные   награды  СССР,   ГДР,  Польши,  Кубы,Афганистана.   Юрий   Дроздов   присутствовал   в  качестве   "родственника"знаменитого полковника  Рудольфа  Абеля  при  его  обмене  на  американскоголетчика Пауэрса, был резидентом в Китае и США, руководил операцией по взятиюдворца  Амина  в  Кабуле. Он  имел непосредственное  отношение  к  созданию,подготовке  и  использованию  секретного  подразделения  советской  разведки"Вымпел".     Когда,  будучи  резидентом  в  Нью-Йорке,  Юрий  Дроздов  отмечал  свое50-летие,  среди  других  поздравлений он получил письмо  от Мао  Цзедуна, вкотором   отмечался   его    "личный    неоценимый"    вклад    в   развитиесоветско-китайских   отношений.   Лондонский   журнал   "Форбс"  в   статье,посвященной "живой легенде среди шпионов" - Юрию Дроздову, в качестве особыхпримет разведчика отметил,  что он хорошо  сложен,  имеет военную выправку и"серые жульнические глаза". К тому времени ему исполнилось 69 лет.     Сейчас,  по собственному выражению, он "занимается  предпринимательскойдеятельностью"  -   возглавляет  аналитический   центр  "Намакон",  являетсяпочетным  президентом   Ассоциации  ветеранов   подразделений   специальногоназначения  и спецслужб  "Вымпел-Союз". Автор книг "Нужная работа", "Вымыселисключен"...

615грн.

Войска спецназначения во второй мировой войне. \Серия: Коммандос
Автор: Ненахов Ю.

Войска спецназначения во второй мировой войне. \Серия: Коммандос

Вторая мировая война окончилась 55 лет назад. Однако интерес к ней не слабеет. В частности, военных специалистов и широкую читательскую аудиторию привлекает история создания и боевого применения войск специального назначения.В этой книге рассказывается о воинских подразделениях, предназначавшихся для осуществления разведывательно-диверсионных и десантно-штурмовых операций. Они были по обе стороны фронта: как в странах нацистского блока, так и в странах антифашистской коалиции. Опыт их создания, подготовки, боевых действий по-прежнему актуален. Более того, он приобрел сейчас новое значение, так как многие страны приступили к замене массовых армий небольшими элитными формированиями.Содержание:Предисловие автора.Предисловие редактора.Страны антигитлеровской коалицииВеликобритания.США.Советский Союз.Франция.Польша.Другие страны антигитлеровской коалиции.Страны фашистского блокаГермания.Италия.Сателлиты Германии.Япония.ЛитератураПримечания..

351грн.

Асы шпионажа \сост.и коммент. Аллена Даллеса
Автор: Даллес А.

Асы шпионажа \сост.и коммент. Аллена Даллеса

Книга `Асы шпионажа` составлена Алленом Даллесом - супершпионом, легендарным шефом ЦРУ, автором многих бестселлеров, в том числе `ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа`.В книге повествуется о 39 ярчайших эпизодах из богатой истории мирового шпионажа. Среди героев книги - специалисты по тайным убийствам, создатели крупнейших агентурных сетей, знатоки методов технического шпионажа, `нелегалы`, шпионы-`оборотни`, агенты-`двойники` и другие представители этой необычной профессии, чья жизнь проходит под грифом `Совершенно секретно!`. Каждый эпизод снабжен личными комментариями Аллена Даллеса....................................................Предисловие (Автор: Даллес Аллен)Страницы: 5-14Похищение секретного плана (Автор: Колье Ричард)Страницы: 15-33Агент, так и не обнаруженный нацистами (Автор: Морган Эдвард)Страницы: 34-54Цицерон - камердинер посла (Автор: Мойзиш Людвиг Карл)Страницы: 55-76Взлет и падение агента (Автор: Шихен Эдвард)Страницы: 77-98Сержант-повеса (Автор: Обердофер Дон)Страницы: 99-109Вояж в Дюнкерк (Автор: Казанова Джованни Джакомо)Страницы: 110-114Ценнейший шпион Джорджа Вашингтона (Автор: Форд Кори)Страницы: 115-128Увековечен на почтовой марке (Автор: Деакин Ф., Автор: Сторри Г.)Страницы: 129-138`Красная капелла` (Автор: Даллин Дэвид)Страницы: 139-145Секрет атомной бомбы (Автор: Пилат Оливер)Страницы: 146-153За линией фронта (Автор: Гамильтон Александр)Страницы: 154-160Арест `Большого шефа` (Автор: Даллин Дэвид)Страницы: 161-163Военно-морские секреты (Автор: Баллох Джон, Автор: Миллер Генри)Страницы: 164-170Агент как приманка (Автор: Уэст Ребекка)Страницы: 171-181Признание (Автор: Мурхед Алан)Страницы: 182-200Радиомост (Автор: Фут Александр)Страницы: 201-210На Делавэре (Автор: Фалькнер Леонард)Страницы: 211-221Нейтральный атташе (Автор: Уайтсайд Томас)Страницы: 222-234Мне никто не верил (Автор: Гузенко Игорь)Страницы: 235-255Внезапное исчезновение (Автор: Льюис Флора)Страницы: 256-269Падение Вавилона (Автор: Геродот)Страницы: 270-273Человек, которого на самом деле не было (Автор: Монтегю Ивен)Страницы: 274-282Подготовка операции `Оверлод` (Статья из журнала `Арми таймс`) (Автор: Автор не указан)Страницы: 283-296Информация по заказу (По материалам подкомиссии сената США) (Автор: Автор не указан)Страницы: 297-301Ошибка немцев (Автор: Тухман Барбара)Страницы: 302-310Секреты следует хранить (Статья из журнала `Лайф`) (Автор: Автор не указан)Страницы: 311-317Подсмотрено с воздуха (Автор: Бабингтон-Смит Констанс)Страницы: 318-320Невзорвавшаяся ракета (Автор: Макговерн Джеймс)Страницы: 321-325И ветры дают информацию (Автор: Штраус Льюис)Страницы: 326-333Информация `Магики` (Автор: Вольштеттер Роберта)Страницы: 334-340Роковой декабрь (Автор: Болдуин Хансон)Страницы: 341-349Похищение (Автор: Шелленберг Вальтер)Страницы: 350-363Любовь оказалась сильнее (Автор: Стил Джон)Страницы: 364-381И на старушку бывает прорушка (Автор: Роуэн Ричард Уильмер)Страницы: 382-396Радиоигра `Нордполь` (Автор: Гискес Х.)Страницы: 397-420Накануне вторжения (Автор: Элсоп Стюарт, Автор: Брейден Томас)Страницы: 421-443..

351грн.

Агентурная разведка в 2-х томах: 1.Русская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. +2.Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг.
Автор: Звонарев К К

Агентурная разведка в 2-х томах: 1.Русская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. +2.Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг.

Впервые работа специалиста в области разведки Константина Кирилловича Звонарева была издана в 1931 году для служебного пользования и узкого круга читателей. С тех пор этот фундаментальный труд по истории и теории агентурной разведки не издавался. И только в настоящее время появилась возможность познакомить общественность с деятельностью тайной агентуры в период конца XIX и начала XX веков. К.К.Звонарев подготовил к публикации две книги. Первая книга посвящена становлению и истории агентурной разведки России, вторая - Германии, хотя основное внимание автора сосредоточено на деятельности русской и германской разведок в период Первой мировой войны. Обе книги охватывают практически все стороны ведения разведывательной и контрразведывательной работы на уровне достижений конца XIX и начала XX веков. Труд К.К.Звонарева, основанный на тщательном изучении различных источников, содержит много фактического материала. При подготовке к изданию работы К.К.Звонарева были частично сохранены стиль и орфография первоисточников.Примечание: На обложках книг указано: Том III и том IV - это сквозная нумерация серии "Архив котрразведки". То есть данная работа Звонарева, состоящая из двух томов (составляющих полный комплект) просто занимает 3-е и 4-е места указанной серии. Первый и второй выпуски этой серии представляют другие работы других авторов (Никитина и Ронге), никак не связанных с книгой Звонарева. ..

815грн.

Вся королевская рать \роман+статья
Автор: Уоррен Р.П.

Вся королевская рать \роман+статья

Злая, бесконечно остроумная и насмешливая препарация "политической кухни" избирательной кампании в глухом южном штате.Сейчас - больше чем полстолетия спустя после его создания - роман воспринимается так, словно он был создан вчера.Пиар и "черный" пиар.Подкуп, шантаж и война компроматов.Сговор, подтасовка, слив информации…Эта книга актуальна и теперь!Роберт Пенн Уоррен — американский поэт, писатель, литературный критик.В 1957 ему присуждены Национальная книжная и Пулитцеровская премии за книгу стихов «Обещания» (Promises). В последующих книгах, таких как «Иначе говоря» (Or Else, 1974), «Пока ещё здесь» (Being Here, 1980), «Подтверждение слухов» (Rumor Verified, 1981), «Новые и избранные стихотворения» (New and Selected Poems, 1985) личность представляется в сложной взаимосвязи с историческим временем.Вершиной его творчества является роман «Вся королевская рать» (All the King’s Men, 1946) — впечатляющее исследование карьеры демагога-южанина, прототипом которого считается губернатор Луизианы Хью Лонг. Роман удостоен Пулитцеровской премии...

351грн.

Железная женщина \про Марию Закревскую (Бенкендорф)
Автор: Берберова Н.Н.

Железная женщина \про Марию Закревскую (Бенкендорф)

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа.Писательница Нина Берберова познакомилась с Марией Закревской у М.Горького в Сорренто и много лет спустя написала о ней книгу "Железная женщина". Предложенную автором трактовку ряда исторических фактов, связанных с судьбой ее героини, можно оспаривать, но нельзя не признать очевидного: роман написан с блеском и выдерживает своеобразный конкурс биографического жанра, ставшего популярным в XX веке.Железная женщина" - книга об одной из самых загадочных женщин XX века, Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг. Ее любили, ей доверяли и посвящали свои сочинения Максим Горький и Герберт Уэллс. Ею был увлечен британский дипломат и разведчик Роберт Брюс Локкарт.Нина Берберова была знакома с этой удивительной персоной, и ее роман полон документальных свидетельств и писем...

191грн.

Валькирия революции \Серия: Женщина-миф\ про Александру Коллонтай
Автор: Ваксберг А.И.

Валькирия революции \Серия: Женщина-миф\ про Александру Коллонтай

Александра Коллонтай - одна из неразгаданных загадок России. Первая в мире женщина-посол прожила уникальную жизнь на главной исторической сцене в эпоху социальных потрясений и соединила в одном лице несоединимое: утонченный аристократизм и революционный романтизм, безоглядную храбрость и ловкий прагматизм, подлинную эрудицию и фанатичный догматизм. До глубокой старости она осталась магической женщиной, сводившей с ума и юных, и седовласых.Ее биография, лишенная умолчаний и фальсификаций, - потрясающей силы роман - светский, политический, любовный, детективный, сентиментальный... И роман ужасов - в конечном счете.....

151грн.

Відживлення демократії
Автор: Ревель Жан-Франсуа

Відживлення демократії

Французький інтелектуал присвятив свою книжку осмисленню становища світу після краху комуністичних режимів. Він тлумачить цей крах як наслідок нежиттєздатности комунізму, а не як результат цілеспрямованої та послідовної політики Заходу, який виявив себе не найкраще, коли комунізм був у силі й здійснював активну експансіоністську політику. Ревель називає два джерела всіх нещасть сучасного світу: викривлення демократії та нестачу лібералізму, які набувають коли не геть кривавих форм тоталітаризму, то принаймні масштабного шахрайства й корупції в демократичних країнах. Демократія – єдині ліки від усіх хвороб і людству залишилось або спожити їх, або припинити існування, «третього шляху» немає.Ревелів аналіз стану справ у третьому світі й занепаду третьосвітницької ідеології структурно нічим не відрізняється від аналізу комуністичної агонії. В третьому світі точиться та сама сутичка, і ліберальна ейфорія, спричинена певними невдачами тоталітаризму наприкінці вісімдесятих, принаймні передчасна: його позиції тут усе ще залишаються панівними. Тутешні авантюристичні й корисливі еліти вигадали неоколоніалізм, щоб мати змогу безконтрольно розкрадати міжнародну допомогу й національний статок, тримати свої народи в перманентній бідності, заробляючи на демонстрації своїх виразок. Розмови про европоцентризм, переконаний Ревель, є прикладом цього третьосвітницького ошуканства: в сучасному світі існують певні зразки, орієнтири суспільного розвитку, а тему «унікальностей» і «специфік» часто експлуатують кровожерні й нечисті на руку диктатори, зацікавлені зберігати потрібні їм «особливості» якомога довше.Ревель подає й перелік нових загроз, що чатують на демократичний світ, і демократії не мають на них гідної відповіді, коливаючись між безтурботністю і непослідовністю:• міжнародний державний тероризм;• захоплення заручників як засіб політичного шантажу;• нетолерантність ісламського інтеґризму;• схильність третьосвітницьких диктаторів до війни.Захід, на думку Ревеля, не готовий передовсім до ісламістського виклику, оскільки він взагалі не готовий до жорстких відповідей тоталітарному нахабству. Та й навіть серед громадян власне демократичних країн досить поширеним настроєм є «ненависть до свободи», тож доля демократії завжди має бути предметом піклування і приводом для неослабної пильности. Отже, епоха ідеологічного роззброєння не настане ніколи, і тільки постійна готовність до бою може порятувати демократію, якій досі просто «щастило» на ворогів, що гинули переважно через власну неспроможність...

251грн.

Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК
Автор: Райх Д.

Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК

Історія науки показує, як небезпечно бути переконаним у тому, що знаєш істину. Усі помилки — починаючи від уявлення, що Земля пласка, а Сонце обертається навколо неї — мають стати для нас попередженням і навчити піддавати сумнівам інформацію та не довіряти стереотипам. Генетик Девід Райх переконаний: геномна революція стрімко ламає наші уявлення про минуле. Чим ми відрізняємось одне від одного? Що таке ідентичність? У своїй книжці дослідник описує сучасні відкриття, пов’язані з вивченням і порівнянням стародавньої та сучасної ДНК.Автор показує зміни, які відбувалися з популяціями людей у далекому минулому, доводячи, що ДНК може розповісти про історію людства значно більше, ніж традиційний арсенал археології. Книжка для всіх, хто любить науково-популярну літературу, цікавиться науковими дослідженнями у сфері генетики та минулим людства.Девід Райх — професор генетики в Гарвардській медичній школі й один з провідних фахівців, що займаються аналізом ДНК стародавніх людей. У 2015 році журнал Nature зарахував його до десяти найвидатніших учених за внесок у науку...

185грн.

Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция \Мыслители ХХ века\+Типы Мировоззрений +Идеал-Реализм
Автор: Лосский Н.

Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция \Мыслители ХХ века\+Типы Мировоззрений +Идеал-Реализм

Книга содержит труды русского философа Николая Онуфриевича Лосского (1870—1965), созданные в эмиграции в зрелый период его творчества и впервые издающиеся у нас. Автор предстает здесь не только как глубокий, оригинальный мыслитель, но и как талантливый популяризатор. Публикуемые работы всесторонне раскрывают особенности его мировоззрения — своеобразного варианта персоналистической философии — и его учения об интуитивном пути познания, включающем разные формы интуиции, в том числе и такую неоднозначно толкуемую ее разновидность, как мистическая интуиция.Издание рассчитано на тех, кого интересуют проблемы отечественной и мировой философии, теории религии и науки.СОДЕРЖАНИЕТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙВведение в метафизикуВВЕДЕНИЕ 41. Метафизика как центральная философская наука . 52. Классификация метафизических систем . 8ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 20Глава первая. Учения о материи —1. Виды натурфилософских учений о материи —2. Гилокинетическое учение о материи 223. Динамистическое учение о материи 274. Энергетическое учение о материи 35Глава вторая. Актуализм 361. Борьба актуализма против идеальных начал —2. Защита идеальных начал против критики актуализма 393. Неорганический и органический актуализм 41Глава третья. Учение о душе и душевных явлениях 451. Субстанциализм, актуализм и идеал-реализм в учениях о душе —2. Сознание 493. Учения, релятивирующие психическое и материальное бытие . 51ОТДЕЛ ВТОРОЙ 55Глава четвертая. Материализм —1. Определение материализма. Доводы в пользу материализма .2. Виды материализма 573. Критика материализма 634. Методологический материализм. Экономический материализм . 695. Непоследовательность материалистических систем 766. Причины привлекательности материализма 817. Материализм стоиков как бессознательный идеал-реализм . 84Глава пятая. Спиритуализм и панпсихизм 921. Доводы в пользу спиритуализма и панпсихизма . —2. Виды панпсихизма 953. Учение панпсихизма о пространстве и времени . 984. Критика спиритуализма и панпсихизма . 100Глава шестая. Дуализм и проблема связи душевного и телесного бытия 1021. Дуализм2. Отношение между душевными и телесными процессами 1033. Психофизический параллелизм 1084. Учение конкретного идеал-реализма об отношении души и тела . 113Глава седьмая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм 120Глава восьмая. Конкретный органический идеал-реализм как многосторонний философский синтез 132ЧУВСТВЕННАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯПРЕДИСЛОВИЕ 136ВВЕДЕНИЕ . 137Глава первая. Общие соображения в пользу интуитивизма 138Глава вторая. Чувственная интуиция 1601. Доводы защитников субъективности чувственных качеств . —2. Восприятие как выборка 1613. Перспективные и вообще относительные свойства чувственновоспринимаемого предмета 1674. Внутрителесные чувственные данные в составе восприятия 1735. Воспоминания в составе восприятия 1746. Нечувственное восприятие чувственных и нечувственных элементов предмета 1777. Иллюзии 1788. Галлюцинации 1809. Ясновидение 18410. Заключение учения о транссубъективности чувственных качеств . 185Глава третья. Чувственное восприятие 186Глава четвертая. Восприятие своей и чужой душевной жизни . 188Глава пятая. Идеальные формы 1971. Понятие интеллектуальной интуиции .2. Идеальные формы 2003. Сверхсистемное начало . 2054. Смысл мира . 2085. Смысл времени и смерти 2116. Смысл пространства и телесности 2137. Отвлеченный и конкретный Логос. Мировой дух 2158. Время и пространство как подчиненные формы мира 2179. Различие наук об идеальных формах и наук о содержаниях бытия . 21810. Идеи единичного 22511. Состав формальных общих идей 22712. Состав общих материальных идей . 239Глава шестая. Творчество и эволюция 2401. Творчество на основе идеи . —2. Эволюция видов бытия . 246Глава седьмая. Общее и индивидуальное 2521. Господство конкретного индивидуального над общим —2. Реализация законов и правил в единичных событиях 2553. Предметы чувственного восприятия и предметы научного знания как действительное бытие 257Глава восьмая. Мистическая интуиция 2591. Божественное Ничто . —2. Безличная мистика 2643. Сверхлично-личная христианская мистика 2724. Видения мистиков и святых 2735. Человеческое я как предмет мистической интуиции . 283ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 288ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ(Из книги «Общедоступное введение в философию»)Глава первая. Состав мира и строение его 2901. События и процессы . —2. Время —3. Пространство 292Глава вторая. Невременное и сверхвременное бытие 2941. Субстанция. Человеческое я . —2. Множественность субстанций . 2993. Идеи. Идеальное и реальное бытие . 304Глава третья. Органическое и неорганическое миропонимание . 307Глава четвертая. Бог и Царство Божие . 3091. Бог —2. Царство Божие . 314Глава пятая. Царство психо-материального бытия 3171. Эгоистические существа2. Эволюция 3223. Связь душевных и телесных процессов . 328Глава шестая. Интуитивизм 330Глава двадцать первая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм 344П. П. Гайденко. Иерархический персонализм Н. О. Лосского . 349ПРИМЕЧАНИЯ 371УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН . 383..

631грн.

Масонская ортодоксия. Об оккультном масонстве и Герметическом посвящении
Автор: Рагон Ж.-М.

Масонская ортодоксия. Об оккультном масонстве и Герметическом посвящении

Книга "Масонская Ортодоксия. Об оккультном масонстве и герметическом посвящении", высоко ценимая Е.П.Блаватской, основательницей теософского учения, является одним из лучших произведений Жана-Мари Рагона (1781—1862), выдающегося французского символиста, франкмасонского историографа и автора не дошедшей до нас многотомной "Посвятительной Летописи", вероятно, осевшей в каких-то секретных архивах. Эта книга, впервые публикуемая на русском языке, содержит не только теоретическую часть, проливающую новый совершенно неожиданный свет на происхождение братства вольных каменщиков от английского алхимика и антиквара Элиаса Эшмола (1617—1692), но и фрагменты подлинных франкмасонских посвящений, чем будет интересной не только практикующим в эзотерике специалистам, но и широкому кругу читателей. Расширенная версияФрагмент текста:Франкмасонство ... ... и хотя его труды продолжаются втайне, с давних пор известно, что его секреты состоят лишь в средствах распознавания, слагающихся из универсального устного языка и речи, немой для уха, но очень значимой для глаза и осязания; но эти средства сами по себе не являются больше секретными: время и влияние их разоблачили.Тогда, какой смысл в ужасной клятве, накладываемой на посвященного? Безусловно, если бы она являлась современной, то была бы иного стиля; но она древняя; это то, что изрекалось египетским посвященным.Она воспроизводится, чтобы доказать, что учреждение предстает обновлением, продолжением мистерий Азии и Египта, одинаково являвшихся школами, где изучались все науки и все искусства.Тем не менее, эти исследования и эти познания, сколь бы глубокими или возвышенными они ни были, не требовали подобной клятвы, и поскольку существовало то, что заключало в себе таинственное святилище, где богиня Исида появлялась без своего покрова. Там обреталось великое посвящение со знанием священной доктрины, которую нам  придется воспроизвести, если мы хотим, чтобы нынешняя клятва прекратила быть бессмыслицей.....

1091грн.

Выход из транса \ЦГИ
Автор: Померанц Г.С.

Выход из транса \ЦГИ

Книга представляет собой сборник статей известного философа, культуролога и публициста Г.Померанца. В издание вошли избранные работы, создавшиеся в течение многих лет с 1953 г. Среди них - "Пережитые абстракции", "Проблема Воланда", "Россия на перекрёстке культур", "Долгая дорога истории", "Троица Рублёва и тринитарное мышление", "Корни будущего".Интерес автора к Востоку отражён в работе о Кришнамурти и проблемах современного религиозного нигилизма, в статьях о буддизме в Индии и Китае.СОДЕРЖАНИЕ:Довлеет дневи.Пережитые абстракции.Две модели познания.Три уровня бытия.Незавершенность.Маленькие эссе.Квадрильон.Человек ниоткуда.Проблема Воланда.Теория субэкумен и проблема своеобразия стыковых культур.Россия на перекрестке культур.Долгая дорога истории.Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса.Троица Рублева и тринитарное мышление.Иконологическое мышление как система и диалог семиотических систем.Однониточные теории.Корни будущего.Парадоксы.О причинах упадка буддизма в средневековой Индии.Социальные условия расцвета и упадка чань (дзэн) в Китае.Язык абсурда.Канон и непосредственность в буддизме дзэн.Джидду Кришнамурти и проблемы современного религиозного нигилизма.Выбор XXI века.Послесловие...

671грн.

Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1.
Автор: Мюллер

Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1.

В первый том антологии включены работы тех представителей религиоведения, которые оказали серьезное влияние на несколько поколений ученых и не утратили своей актуальности и в наше время. Вот лишь некоторые имена: Макс Мюллер, Эрнест Ренан, Люсьен Леви-Брюль, Эдуард Тайлор, Альберт Швейцер... Многие тексты впервые переведены на русский язык; каждое из представленных произведений тщательно откомментировано. Кроме того к первому тому прилагается религиоведческий словарь, содержащий более тысячи имен и терминов.Внимание: на нашем сайте есть и второй том данной антологии. Он называется Мистика, религия, наукаСОДЕРЖАНИЕ 1 тома:Н.Лобковиц. ПРЕДИСЛОВИЕ . 5А.И.Красников. У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ . 17Макс Мюллер. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О РЕЛИГИИ.31Корнелис Тиле. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАУКИ О РЕЛИГИИ..144Пьер Шантепи де ла Соссе. УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ .197Иоганн Бахофен. МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО...216Эрнест Ренан. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ...268Юлиус Велльгаузен. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ...287Уильям Робертсон Смит. ЛЕКЦИИ О РЕЛИГИИ СЕМИТОВ..303Нюма Фюстель де Куланж. ДРЕВНИЙ ГОРОД...326Фридрих Делич. ВАВИЛОН И БИБЛИЯ.346Альберт Швейцер. ВОПРОС ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ИИСУСА ...372   ПРИЛОЖЕНИЕРелигиоведческий словарь...391..

415грн.

Главный атаман. В плену несбыточных надежд \сост.Мирослав Попович
Автор: Петлюра Симон

Главный атаман. В плену несбыточных надежд \сост.Мирослав Попович

Познакомившись с публицистикой и эпистолярным наследием Симона Петлюры, читатель увидит совсем не того человека и политика, образ которого десятилетиями создавался в Советском Союзе. Это, конечно, не дает оснований создавать новый, романтический миф о Главном атамане. Ведь реальные результаты действий политика так же не похожи на то, что он думал сам о себе и о реальности. И все же правда о Петлюре, при самом критическом взгляде на его действия и убеждения, бесконечно далека от ставшего привычным образа бандита и погромщика. Осмысление его короткого жизненного пути позволяет скорее понять слабости и трагическую судьбу и его лично, и украинской интеллигенции, различные группы которой в эпоху грандиозной катастрофы пытались осуществить давние национальные и социальные идеалы.Документы собраны выдающимся украинским историком и философом Мирославом Поповичем.Содержание:Мирослав Попович. Петлюра (Вступительная статья)5Состояние народного образования и медицины на Полтавщине в цифрах35Заметки об истории переселения «турецких запорожцев» на Кубань37Украинская Демократическая Партия (Окончание)47Вторая конференция Украинской Социал-Демократии Австрии51Внутренний обзор57М. П-ш. Автономия Украины в свете «социал-демократической критики»76Прив(ат)-доц(ент) Н. И. Лазаревский. Автономия80Резолюция киевских рабочих о терроре и отношение к ней прессы82Резолюция собрания киевских рабочих85Украинские кафедры и украинский пролетариат86Украинское село и эмиграция в Америку90Русские культурно-просветительские институты на Украине95А. С. Суворин. Хохлы и хохлушки99Из жизни австрийской Украины (Украинские депутаты в венскомпарламенте)102К юбилею М. К. Заньковецкой118О жизни и труде украинских актёров143Идейная борьба с украинством151Белорусы и их национальный вопрос156Записки Украинского Научного Общества в Киеве157Из украинской жизни162Организация «Украинской Трудовой Громады» в Государственной Думе162III Очередной съезд Украинской Социал-Демократической Партии165Украинские студенческие организации169Украинская пресса и её дефекты171Необходимость издания популярных книжек по национальному вопросу174Основание Украинского Научного Общества в Киеве175Памяти М. Коцюбинского180И. Франко — поэт национальной чести184Война и украинцы210Письмо д-ру О. Назаруку214Телеграмма штабам армий и округов217Воззвание к украинским солдатам218Сообщение Генерального секретаря по военным делам С. Петлюры обуниверсале, принятом Центральной Радой 20 ноября 1917 года219Телеграмма украинскому комиссару Северного фронта220«Дело революции в россии может опереться на украинскую армию как накаменную гору…»221С. Петлюра об украинизации армии222Обращение С. Петлюры к воинам-украинцамна всех фронтах (ноябрь 1917)223Приказ Генерального Секретариата по военным делам УНР о созданииМусульманского комиссариата и формировании мусульманскогокорпуса (10 декабря 1917)225Меморандум немецкому послу Муму226Предисловие С. Петлюры к книге Л. Байкова «Подготовка народа и армиик защите Родины» (25 августа 1918)231Закон Директории УНР о создании Особой Следственной Комиссии длярасследования еврейских погромов240Бюллетень Министерства информации УНРо телеграмме С. Петлюры орешительной борьбе с большевистскими провокаторами еврейскихпогромов244Приказ главного командования войск УНР245Телеграмма штабу Главного Атамана247Декрет Директории УНР о создании условий для созыва СинодаУкраинской Православной Церкви249К трудовому крестьянству250Письмо французскому публицисту Жану Пелисье251Письмо С. Петлюры Главе Чрезвычайной Дипломатической Миссии УНР вПольше А. Ливицкому о ходе украинско-польских переговоров253Постановление Директории УНР о возложении на С. Петлюру верховногоуправления делами в связи с отъездом за границу A. Макаренко иФ. Швеца257Речь С. Петлюры на политическом совещании 26 ноября 1919 года258Нота Верховному Совету Союзных и Соединённых Государств в Париже260Письмо Д. В. Антоновичу262Письмо господам послам и главам дипломатических миссий УНР265Меморандум Юзефу Пилсудскому271Обращение С. Петлюры к украинскому народу в связи с подписаниемдоговора с Польшей283Письмо С. Петлюры Министру юстиции УНР А. Ливицкому по поводупубликации в газете «Громадська думка»286Письмо военному министру В. Сальскому от 31 марта 1920287Письмо С. Петлюры Премьер-Министру УНР B. Прокоповичу по поводунаграждения С. Ефремова291Письмо С. Петлюры Председателю Совета Народных Министров УНРВ. Прокоповичу относительно деятельности Главуполномоченногоправительства в Каменец-Подольском И. Огиенко293Приказ С. Петлюры населению Украины296Журнал заседаний Совета Народных Министров УНРс участием С. Петлюры298Письмо С. Петлюры Председателю Совета Народных Министров УНР поповоду переговоров с генералом Врангелем302Письмо Председателя Директории УНР С. Петлюры Министру по еврейскимделам П. Красному с просьбой дать разъяснения зарубежнымеврейским кругам относительно ситуации с погромами на Украине304Письмо С. Петлюры Министру юстиции УНР о возвращении украинскихфамилий306Письмо С. Петлюры Министру Вероисповеданий УНР о восстановлении вцерковном строительстве национального архитектурного стиля308Выступление С. Петлюры на Шевченковском празднике в Тарнове309Обращение С. Петлюры к населению Украины относительно недопущенияеврейских погромов314Письмо С. Петлюры Министру еврейских дел УНР относительнопривлечения еврейского населения к украинскому государственномустроительству316Письмо С. Петлюры Министру по делам евреев УНР относительноантиукраинской позиции еврейских деятелей в Париже318Письмо С. Петлюры Военному Министру УНР об отношениях с поляками320Статья С. Петлюры о патриотизме (1921 год)326Начиная издание…338Перед всем миром…343Дебют в Женеве348Памяти павших за государственность358Ответ С. Петлюры на «Обращение Союза Украинских земледельцев»(Клевета на Украинскую армию)361«Русское меньшинство» на Украине368Отрывки из письма И. Огиенко375Генерал-инспектору армии УНР. К Военмину379Письмо В. К. Прокоповичу385Современная украинская эмиграция и её задачи386Состав эмиграции387Борьба не закончилась388Надежды на эмиграционное сообщество389Общие задачи украинской эмиграции391Отношение эмиграции к правительству397Каждый должен работать во имя государственного дела402Организация выступлений перед мировой общественностью по вопросу    о наших государственных требованиях403Работа в отдельных государствах403Работа в международных научных объединениях405Участие в работе европейской прессы и журналистики406Организация лекций на украинские темы408Борьба против «Великой Единой России»408Борьба против идеи федерации411Борьба против оккупационного правительства412Отношение к перевёртышам413Научимся уважать время!415Изучение языка того народа, среди которого мы живём415Изучение европейских языков416Работа по созданию переводной литературы417Организация переводческой работы419Работа по созданию оригинальной литературы420Разработка произведений о странах, в которой мы находимся420Сбор книжек,газет и других печатных материалов для нашей    национальной библиотеки421Архивные разыскания422Работа по усвоению научных усовершенствований422Забота об интернированных424Опека над студентами425Работа с национальными меньшинствами — эмигрантами из Украины427Издание книжек428Мероприятия по организации собственного объединения    эмиграционной общественности430Письмо В. И. Кедровскому434Письмо Ю. Гуменюку440Письмо дочери446Ловцы душ448Американский Сенат и Грузия460 Примечания463Указатель имён471..

415грн.

Червоний голод. Війна Сталіна проти України
Автор: Епплбом Енн

Червоний голод. Війна Сталіна проти України

У книзі «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (Премія Фундації Омеляна й Тетяни Антоновичів, 2017, Премія Лайонела Гелбера, Премія Даффа Купера, 2018) Енн Епплбом висвітлює історію Голоду 1932-1933 років та події, що цьому передували.На основі архівних документів, щоденників, усних свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців авторка доводить, що штучний голод в радянській Україні та репресії проти української інтелігенції на початку 1930-х стали складовими єдиного наміру Сталіна та його поплічників. Більшовицькі лідери добре пам'ятали, як майже втратили Україну в 1917 1920 роках. Коли з масовими виступами українських селян проти колективізації ця загроза виникла знову, комуністична влада вдалася до політики творення голоду, яка забрала життя майже чотирьох мільйонів людей.Проте, як зазначає Епплбом, в історичній перспективі Сталін програв війну проти України, котра врешті виборола незалежність. І хоча «Червоний голод» написано не у відповідь на сучасні події, розуміння причин, механізму та наслідків Голодомору можуть багато чого прояснити в нинішніх українсько-російських відносинах і трактуваннях спільного радянського минулого.ПРО АВТОРАЕнн Епплбом — історик, письменниця і журналістка єврейського походження. Редактор «The Economist» і член видавничої ради «The Washington Post»..

320грн.

О войне. 2тт \АСТ-2002 \1138 стр.\Классическая военная мысль КВМ
Автор: Клаузевиц К. фон

О войне. 2тт \АСТ-2002 \1138 стр.\Классическая военная мысль КВМ

"Война есть продолжение политики другими, насильственными средствами" - это чеканное определение навсегда обессмертило книгу Карла фон Клаузевица "О войне". Опубликованная в 1832 году, эта работа сразу же стала классической. Впервые в европейской военной науке было дано не только определение сущности войны и принципов ее ведения, но и сформулирована стратегическая цель, без достижения которой любые боевые действия становятся бессмысленными. Введенный Клаузевицем понятийный аппарат позволил стратегам конца XIX века превратить военное искусство в науку, а на заложенном им фундаменте возникли все последующие труды военных тесретиков - от А. фон Шлиффена до М.Галактионова и Б.Лиддел Гарта.Карл фон Клаузевиц - выдающийся прусский писатель, полководец и военный теоретик. Труд фон Клаузевица "О войне" произвел переворот в теории войны. Его книга отличается яркостью, четкостью изложения, а также резкой критикой в адрес многих военных событий. В своей работе он отводит большое место политике, ее влиянию на ход войны, зависимости ее исхода от силы и слабости отдельных политиков и полководцев.С именем прусского генерала Карла фон Клаузевица связан значительный этап в развитии военной мысли XIX века, а многие сформулированные им теоретические положения сохранили свое значение и до наших дней. Участник войн между Пруссией и Францией и Отечественной войны 1812 года, Клаузевиц был одним из реформаторов прусской армии и крупнейшим военным теоретиком своего времени. В своем фундаментальном труде `О войне` он сформулировал понятия природы, цели и сущности войны, формы и способы ее ведения. Созданная Клаузевицем система понятий легла в основу работ всех последующих военных теоретиков...

2151грн.

Национализм. Полемика 1909-1917 \сборник
Автор: Устрялов

Национализм. Полемика 1909-1917 \сборник

В настоящем сборнике объединены материалы двух наиболее известных дискуссий в русской печати предреволюционного периода. Первая из них, получившая неформальное имя "полемики о национальном лице", развернулась в 1909-м в газетах, но к счастью, была оперативно библиографически описана и в лучших своих образцах собрана Ф.Г.Мускатблитом в сборнике "По вехам...". Вторая, дискуссия о национализме 1916-1917 гг., внешне продолжала доныне не описанную газетно-журнальную полемику Струве с Н.А.Гредескулом и Б.А.Кистяковским по "национальному вопросу" (1914-1915). Здесь она собрана впервые и представлена в своей заключительной, философской стадии, по материалам, в основном, журнала "Русская Мысль", в котором Струве решил дать теоретический выход политически малоприятной для него дискуссии.СодержаниеОт составителяПо вехам. Сборник статей об интеллигенции и "национальном лице" (1909)Ф. Мускатблит. ПредисловиеВас. Голубев. Интеллигентская обособленностьВас. Голубев. Соглашение, а не слияниеВладимир Жаботинский. АсемитизмПетр Струве. Интеллигенция и национальное лицоП. Милюков. Национализм против национализмаПетр Струве. Полемические зигзаги и несвоевременная правдаВас. Голубев. К полемике о национализмеН. Минский. Национальный лик и патриотизмЕ. К. СумеркиД. Левин. НаброскиП. Милюков. "Отталкивание" или "притяжение"?М. Винавер. Открытое письмо П. Б. СтрувеВ. Поссе. Современные думы. "Еврейское засилие"В. Поссе. Национализм и социализмИ. Жилкин. У старообрядцевАлексей Порошин. Политические письмаHomo Novus. 22 несчастия[А.] Рославлев. МыслиВас. Голубев. О монополии на патриотизмА. Максимов. Чем дальше в лес, тем больше дровЕ. К. Национализм и патриотизмВ. Хижняков. К "газетной буре"Вас. Голубев. ПоворотМих. Могилянский. Национальное самосознание и патриотизмМ. Славинский. Русские, великороссы и россиянеА. Погодин. К вопросу о национализмеВас. Голубев. "Обман и лицемерие" или "реакционность"?П. Боборыкин. "Национальное лицо"А. Васильев. Почему мой знакомый спрятал "свое национальное лицо"Прибавление:Евгений Чириков. Благодарю, не ожидал!Полемика о национализме (1916–1917)Дмитрий Муретов. Этюды о национализмеПетр Струве. Блюдение себя. Нравственная основа истинного национализмаЕвгений Трубецкой. Развенчание национализма. Открытое письмо П. Б. СтрувеДмитрий Муретов. Борьба за Эрос. Письмо П. Б. Струве по поводу письма к нему князя Е. Н. ТрубецкогоЕвгений Трубецкой. Новое язычество и его "огненные слова". Ответ Д. Д. МуретовуПетр Струве. По поводу спора кн. Е. Н. Трубецкого с Д. Д. МуретовымНиколай Бердяев. К спору между кн. Е. Н. Трубецким и Д. Д. МуретовымН. Устрялов. К вопросу о сущности "национализма"Евгений Трубецкой. Государственная мистика и соблазн грядущего рабства. По поводу статейП. Б. Струве и Н. А. БердяеваПетр Струве. Национальный эрос и идея государства. Ответ кн. Е. Н. ТрубецкомуПримечания..

151грн.

Командиры Третьего рейха. \Серия: Тирания
Автор: Митчем

Командиры Третьего рейха. \Серия: Тирания

Книга Сэмюэля Митчема и Джина Мюллера предлагает читателю новый взгляд на людей, управляющих нацистской военной машиной. Авторы этого уникального исследования выходят за рамки стереотипных представлений о военных командирах `Третьего Рейха`, для того, чтобы провести исследование человеческой природы тех, кто развязал самую кровавую войну в истории человечества. Читатель узнает об Эрнсте Удете, чья некомпетентность нанесла серьезный урон немецкой авиации, гении военной стратегии Вальтере Вефера, командире танковой дивизии СС `Мертвая голова` Гельмуте Беккере, сыне еврейского фармацевта Эрхарде Мильхе, который смог стать человеком номер два в Люфтваффе... С. Митчем - автор ряда книг о Второй Мировой войне - `Офицеры Люфтваффе`, `Война Роммеля в пустыне`, `Легионеры Гитлера`. Книга Сэмюэла У. Митчема и Джина Мюллера "Командиры Гитлера" впервые вышла в 1992 году в издательстве "Скарборо Хаус". Ее тема — биографии фельдмаршалов, генералов и офицеров «третьего рейха», сгруппированные в семь глав. Каждая глава отражает определенный период в истории "третьего рейха". Так, глава 1 — "Генералы высшего командования" — показывает, как проходило планирование военных операций, главы 2 и 3 рассказывают о событиях на Восточном фронте. Отдельные главы посвящены офицерам германских ВВС и ВМС, войск СС.СодержаниеК читателямВведениеГлава первая. Генералы высшего командованияГлава вторая. Генералы Восточного фронтаГлава третья. Генералы СталинградаГлава четвертая. Генералы Западного фронтаГлава пятая. Повелители воздухаГлава шестая. Офицеры КригсмаринеГлава седьмая. Ваффен ССПримечания..

215грн.

Це Воргол
Автор: Інгрем

Це Воргол

Енді Воргол є однією з найвідоміших та найбільш суперечливих особистостей у мистецтві другої половини XX століття. Протягом усього життя він створював безліч історій навколо своєї персони та став основоположником поп-арту, довівши, що мистецтво може бути прибутковим. Ілюстрований життєпис художника, неймовірні факти з його біографії і знамениті картини, розкажуть про життя та творчість митця-новатора.Для тих, хто захоплюється творчістю Воргола та цікавиться мистецтвом загалом...

200грн.

Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)
Автор: Уорхол Э.

Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)

Энди Уорхол (1928–1987) – культовый американский художник, режиссер, продюсер, издатель, один из основателей поп-арта. В своей автобиографической «Философии» он делится с читателями мыслями о славе, отношениях, деньгах, сексе, еде, моде, работе, времени, Нью-Йорке и о том, что значит быть современным. В отличие от книг других художников, манифест Уорхола – литературное произведение, в котором размышления об искусстве чередуются с воспоминаниями о детстве, а диалоги с вымышленным Б – с полноценными рассказами от первого лица. Все это делает «Философию» еще одним великим поп-произведением художника, созданным на этот раз с помощью слов, а не красок."До того как в меня стреляли, я всегда думал, что я здесь скорее наполовину, нежели полностью, — я всегда подозревал, что смотрю телевизор вместо того, чтобы жить жизнь. Иногда говорят, что события в кино нереальны, но на самом деле нереально то, что с тобой происходит в жизни. На экране эмоции выглядят сильными и правдивыми, а когда с тобой действительно что-то случается, то ты как будто смотришь телевизор — ты ничего не чувствуешь".Энди Уорхол"Остроумно. Точно. Выполнено, как и все, что выходит из под кисти мистера Уорхола, с блеском. Бесконечно развлекательно и познавательно".Трумен Капоте..

315грн.

Ієронім Босх. Видіння і кошмари \ілюстрована
Автор: Бюттнер Н.

Ієронім Босх. Видіння і кошмари \ілюстрована

Ієронім Босх — один із найзагадковіших художників в історії. Навколо його творів назбиралося чимало інтерпретацій, здебільшого з акцентами на шаленстві його фантазії та на містичності.Що нам відомо про життя цього дивного і надзвичайно талановитого митця — без домислів, напевне? Якими поставали його твори для сучасників? Які натяки на тогочасні події він залишав на картинах? Як він поєднав демонічність із моралізаторством? Про все це та про інші загадки творчої фантазії Босха йдеться у фактологічно вивіреному й легкому для читання тексті Нільса Бюттнера...

251грн.

Солнце и смерть: Диалогические исследования
Автор: Слотердайк

Солнце и смерть: Диалогические исследования

В книге разворачивается диалог между известным немецким философом П.Слотердайком и мастером биографического интервью Г.-Ю.Хайнрихсом. Автор бестселлера "Критика цинического разума" рассказывает о своем становлении, о путешествии в Индию в поисках гуру; дает остроумный обзор современного состояния философии и европейской ментальности. Речь также идет об актуальных мировых проблемах: развитии генных технологий, агрессивности массмедиа и их воздействии на сознание, о губительных последствиях глобализации. Отдельная глава посвящена главному философскому труду Слотердайка - "Сферам"..

451грн.

Ориентализм: Западные концепции Востока.
Автор: Саид Эдвард В.

Ориентализм: Западные концепции Востока.

Злая, но основополагающая для входа в мир Ближнего Востока книга, которая не оставляет места традиционным европейским представления о регионе. Американец арабского происхождения Эдвард Вади Саид жил между двух миров и поэтому смог увидеть, как искажаются представления о культуре и истории ислама в политическом сознании западной цивилизации. «Ориентализм» рассказывает о том, как создавалась культура господства и миф о пустынном Востоке, неспособном к развитию. Работа Саида кардинально меняет оптику зрения на ситуацию, которая погрязла в порочном кругу ненависти и насилия.Работа посвящена истории познания и освоения европейцами культуры арабского Востока, насчитывающей немало ярких страниц - от первых контактов с диковинами и богатством Востока, до формирования систематической научной традиции изучения культур Востока, которая подкрепляется мощной политической и экономической практикой колониального освоения Востока со стороны ведущих европейских империй. Эту традицию Саид и называл ориентализмом, имея в виду при этом не просто наименование академической дисциплины, но и особый подход к предмету изучения, воплощенный в позиции одной цивилизации (европейской) по отношению к другой (арабско-исламской). Автор представляет ориентализм как сложную и многоуровневую систему репрезентаций Востока со стороны Запада, которая включает в себя помимо академического компонента - исследования и комментирования классических текстов - определенное представление о сути "восточного человека", воплощенное в практике имперской колониальной экспансии и реализующееся в политических и экономических структурах. У американцев Восток не вызывает такого чувства, поскольку для них Восток прежде всего ассоциируется с Дальним Востоком (преимущественно с Китаем и Японией). В отличие от американцев французы и англичане — в меньшей степени немцы, русские, испанцы, португальцы, итальянцы и швейцарцы — имеют давнюю традицию ориентализма, определенного способа общения с Востоком, основанном на особом месте Востока в опыте Западной Европы.СОДЕРЖАНИЕВведение.Масштаб Ориентализма.Познавая Восток.Имагинативная география и ее репрезентации: ориентализация Востока.Проекты.Кризисы.Ориентализм структурирует и переструктурирует.Заново проведенные границы, переопределенные темы, секуляризованная религия.Сильвестр де Саси и Эрнест Ренан: рациональная антропология и филологическая лаборатория.Пребывание на Востоке и наука: требования лексикографии и воображения.Паломники и паломничества, англичане и французы.Ориентализм сегодня.Ориентализм скрытый и явный.Стиль, экспертный опыт, видение: всемирный характер ориентализма.Современный англо-французский ориентализм в полном цвету.Последняя фаза.Послесловие к изданию 1995 года.Примечания.Константин Крылов. Итоги Саида: жизнь и книга...

831грн.

Избранное: личность и эрос \ чуть Б/У
Автор: Яннарас Х

Избранное: личность и эрос \ чуть Б/У

Христос Яннарас (род.1935) - современный греческий философ и православный богослов. Главная тема творчества Янараса - византийская богословская традиция, прочитанная как ответ на онтологическое вопрошание современной западной философии.По убеждению Яннараса, сегодня цивилизация Запада находится в состоянии кризиса. Его истоки восходят к эпохе разделения Церквей, когда Западный мир избрал свой духовный путь.Выходом из тупика могло бы стать открытие и усвоение западной цивилизацией того видения мира и человека, которое сложилось на православном Востоке и в основе которого находятся две фундаментальные категории: Личность и Эрос. СОДЕРЖАНИЕ:Хайдеггер и Ареопагит, или об отсутствии и непознаваемости Бога (1971)Часть I Нигилизм как теология отсутствия1. Метафизическое отрицание божественности Бога2. Историческая проповедь «смерти Бога»3. Нигилизм как предпосылка отсутствия и непознаваемости БогаЧасть II Апофатизм как теология непознаваемости1. Отрицание как отказ и как отречение2. «Нигилизм» богословского апофатизма3. Апофатическое знание как личное участие4. Апофатическое знание как эротическое общениеЛичность и Эрос (1976)ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮЧасть первая ЛИЧНОСТНЫЙ "СПОСОБ БЫТИЯ"Глава первая ЭКСТАТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЛИЧНОСТИГлава вторая УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИГлава третья ЕДИНСТВО ЛИЧНОСТИ Часть вторая КОСМИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИГлава первая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ КОСМОСАГлава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА: ОТСУТСТВИЕГлава третья ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ: ПРИСУТСТВИЕЧасть третья "СЕМАНТИКА" ЛИЧНОСТНОГО ПРОЯВЛЕНИЯГлава первая ЛОГОС ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИГлава вторая ОБРАЗ (ИКОНА) КАК "СЕМАНТИКА" НЕ–УСЛОВНОГО ЛОГОСАГлава третья ОБ АНАЛОГИИ И ИЕРАРХИИЧасть четвертая ПАДЕНИЕ И НИЧТОГлава первая НИЧТО КАК "ВНЕ" ЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯГлава вторая ЛИЧНОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТОГлава третья ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ НИЧТОВариации на тему «Песни Песней» - эссе о любви (1992)1. OUVERTURE2. MODULATIO3. APPOGGIATURA4. NOTES DE PASSAGE5. INTERVALLUM6. DIVERTIMENTIO7. PROMENADE PARMI LES TONS VOISINS8. SCHERZO9. STRETTO10. EXPOSITION AU RELATIF11. СОММА12. CANTUS FIRMUS13. RICERCARE14. REPRISE15. IМIТАТIОN16. DISSONANTIA17. CONCLUSION SUR PEDALE DE DOMINANТЕ18. ТЕ DEUMПримечания..

815грн.

Пояснюючи світ. Історія сучасної науки
Автор: Вайнберг С.

Пояснюючи світ. Історія сучасної науки

Є багато різних наук, і кожна з них пройшла тривалий етап становлення. Та чи замислювалися ви колись над тим, як розвивалася та трансформувалася… сама наука? Якою була її історія? Який сенс вкладали в поняття «наука» у період Античності, Середньовіччя, під час наукової революції XVI-XVII століть? Що змінилося, а що залишилося незмінним?Захоплива мандрівка — від перших експериментів давніх греків до теорії струн та гравітації. Історія фундаментальної науки, що пояснить не лише те, як ми прийшли до розуміння різноманітних речей про світ, а й те, як ми навчилися його пізнавати.Стівен Вайнберг — американський фізик-теоретик, один із найвідоміших у світі науковців, лауреат Нобелівської премії, професор фізики та астрономії Техаського університету в Остіні, член Національної академії наук США й Лондонського королівського товариства, нагороджений Національною медаллю наук США. Має величезну кількість нагород, премій та почесних звань. Є автором численних робіт із теоретичної фізики та науково-популярних книжок..

251грн.

Кости, скалы и звезды. Наука о том, когда что произошло
Автор: Терни К.

Кости, скалы и звезды. Наука о том, когда что произошло

Каков возраст нашей планеты? Когда и зачем были построены египетские пирамиды? Подделка ли Туринская плащаница? Отчего вымерли динозавры? Сколько на самом деле было ледниковых периодов? На примере самых интригующих загадок истории британский ученый Крис Тёрни показывает, как письменные источники, радиоуглеродный анализ, ДНК, пыльца растений, древесные кольца, используемые в новейших технологиях датирования, помогают археологам и геологам «заставить время заговорить». Эта увлекательная, как детектив, книга несет и серьезное предостережение: если мы хотим достойно встретить будущее, особенно важно понимать прошлое.CОДЕРЖАНИЕБлагодарности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Глава 1 Изменчивый календарь . . . . . . . . . . . . . .15Глава 2 Герой смутного времени . . . . . . . . . . . . .24Глава 3 Поддельная Туринская плащаница . . . .46Глава 4 Пирамиды и брюхо медведицы . . . . . . .66Глава 5 Вулкан, который потряс Европу . . . . . . .84Глава 6 Небесный мандат . . . . . . . . . . . . . . . . . 102Глава 7 Льды наступают . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115Глава 8 Утраченные миры . . . . . . . . . . . . . . . . . 135Глава 9 И остался он один . . . . . . . . . . . . . . . . . 154Глава 10 Дыра в земле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174Глава 11 О пределах времени . . . . . . . . . . . . . . . 188Эпилог. Время креационизма прошло . . . . . . . . . . . 204Дополнительная литература . . . . . . . . . . . . . . . . . 215Список рисунков и таблиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225Алфавитный указатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227..

315грн.

Геном. Автобиография вида в 23 главах \Серия Civiliзация
Автор: Ридли Мэтт

Геном. Автобиография вида в 23 главах \Серия Civiliзация

Генетика развивается стремительно. Ее развитие часто сравнивают с революцией. Уследить за тем, как изменяются наши представления о жизни и наследственности, не успевает не только широкая публика, но и специалисты. Это порождает массу слухов и домыслов о страшных мутантах, которых коварные ученые штампуют в своих лабораториях, тогда как поразительные открытия новых методов диагностики и лечения генетических заболеваний, включая рак, остаются незамеченными или непонятыми. Книга Мэтта Ридли очень актуальна. Просто и доступно автор представил историю генетики от первых догадок до ошеломляющего прорыва, начавшегося с открытия структуры ДНК Уотсоном и Криком.Более десяти лет прошло со дня первого выхода книги "Геном" Мэтта Ридли, и она по-прежнему актуальна и популярна! И это неудивительно: Некоторые из гипотез, описанных Мэттом Ридли, уже подтверждены экспериментально, какие-то оказали ложными. Тем не менее "Геном" по-прежнему занимает верхние позиции в рейтингах продаж по всему миру. В ней есть дух соперничества талантливых людей, радость от совершенного открытия, драматизм споров, дискуссий, озарений одних ученых и черной зависти других. Теперь в удобном формате покета!..

215грн.

Спартак  \А.В.Мишулин-1947
Автор: Мишулин А.В.

Спартак \А.В.Мишулин-1947

Научно-популярный очерк А.В. Мишулина, посвященный стихийным освободительным протестам против жестокости, насилия и безжалостной эксплуатации в рабовладельческом Риме, описывающий острые социальные противоречия рабов и свободных людей, венцом которых стало величайшее восстание под предводительством Спартака.В тексте - карты и иллюстрации..

151грн.

Сатиры \Античная Библиотека
Автор: Ювенал

Сатиры \Античная Библиотека

Полный перевод сатир Ювенала на русский язык сделан Д. С. Недовичем (сатиры I—VIII) и Ф. А. Петровским (сатиры IX-XVI) и вышел в 1937 году; частично перепечатан в 1957 году и переиздан в 1989 году. Предлагаемый нами русский Ювенал является перепечаткой последнего издания. Сатиры Ювенала насыщены большим количеством имен и названий из греко-римской мифологии и истории, поэтому мы сочли необходимым снабдить русский перевод подробным комментарием, который читатель найдет в конце этой книги...

315грн.

Рассуждения о Франции
Автор: Де Местр Ж

Рассуждения о Франции

Книга французского консервативного мыслителя и роялистского государственного деятеля графа де Местра (1754–1821) представляет собой одну из первых в мировой литературе попыток критического философско-политического осмысления революции 1789 года, ее истоков и причин, роли вождей и масс, характера и последствий. И поныне сохраняют актуальность мысли автора о значении революций в человеческой истории вообще, о жгучих проблемах, встающих после «термидоризации». На русском языке это считающееся классическим произведение печатается впервые за двести лет после его «подпольного» появления в 1797 году. Труд де Местра всегда был слишком неудобным для отечественных правящих элит: сначала своей приверженностью католицизму, затем — прославлением монархии, контрреволюционностью, идеализмом, но прежде всего — своей интеллектуальной открытостью и честностью. В издание включены статьи о творчестве де Местра русского философа В.С.Соловьева и французского историка Ж.-Л. Дарселя.Содержание:От редактора французского изданияГлава первая. О революцияхГлава вторая. Предположения о путях Провидения во французской РеволюцииГлава третья. О насильственном уничтожении рода человеческогоГлава четвертая. Может ли удержаться французская Республика?Глава пятая. О французской Революции, рассматриваемой в ее антирелигиозном свойстве. Отступление о ХристианствеГлава шестая. О божественном влиянии в политических конституцияхГлава седьмая. Признаки ничтожества во французском ПравленииГлава восьмая. О старой французской Конституции. Отступление о Короле и о его обращении к Французам в июле 1795 годаГлава девятая. Как произойдет контр-революция, если она случится?Глава десятая. О мнимых опасностях контр-революцииГлава одиннадцатая. Отрывок из "Истории Французской революции" Дэвида ЮмаПостскриптумВ.С. Соловьев. О Жозефе Мари де МестреЖ.-Л. Дарсель. Местр и революцияДополнениеО книге Жозефа де Местра "Рассуждения о Франции"..

1215грн.

Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы \Серия: Семиотические исследования по теории искусства
Автор: Успенский Б.А.

Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы \Серия: Семиотические исследования по теории искусства

В предлагаемой книге рассматривается один из возможных подходов к вычленению структуры произведения искусства, а именно подход, связанный с определением точек зрения, с которых ведется повествование в художественном произведении (или строится изображение в произведении изобразительного искусства), и исследующий взаимодействие этих точек зрения в различных аспектах.Борис Андреевич Успенский - крупнейший специалист в области семиотических исследований, автор более чем 400 работ по теоретической лингвистике, истории русского литературного языка, семиотики искусства, культуры и истории. Многие его труды признаны классическими, как и представляемая читателям "Поэтика композиции" - образец структурно-семиотических исследований. Данный труд Бориса Успенского принадлежит к семиотике русского языка. Ключевым понятием в нем является понятие `точка зрения` - т.е. позиция читателя по отношению к происходящему в тексте со стороны пространства и времени.Оглавление.Введение. «Точка зрения» как проблема композиции.«Точки зрения» и плане оценки.«Точки зрения» в плане фразеологии.«Точки зрения» в плане пространственно-временной характеристики.«Точки зрения» в плане психологии.Взаимоотношение точек зрения на разных уровнях в произведении. Сложная точка зрения.Некоторые специальные проблемы композиции художественного текста.Структурная общность разных видов искусства. Общие принципы организации произведения в живописи и литературе.Краткий обзор содержания по главамНастоящим изданием открывается серия «Семиотические исследования по теории искусства». Исследование искусства как особой формы знаковых систем все более широко находит себе признание в науке. Как нельзя понять книгу, не зная и не понимая языка, на котором она написана, так невозможно постигнуть произведений живописи, кино, театра, литературы, не владея специфическими «языками» этих искусств.Выражение «язык искусства» часто употребляется как метафора, но, как показывают многочисленные новейшие исследования, оно может быть истолковано в более точном смысле.В этой связи с особой остротой встают проблемы структуры произведения, специфики построения художественного текста.Анализ формальных средств не уводит от содержания. Подобно тому как изучение грамматики составляет необходимое условие понимания смысла текста, структура художественнoго произведения раскрывает нам путь к овладению художественной информацией.Круг проблем, входящих в семиотику искусства, сложен и разнообразен. К ним относится описание различных текстов (произведений живописи, кино, литературы, музыки) с точки зрения их внутренней структуры, описания жанров, направлений в искусстве и отдельных искусств как семиотических систем, изучение структуры читательского восприятия и реакции зрителя на искусство, меры условности в искусстве, а также соотношения искусства и нехудожественных знаковых систем.Эти, равно как и другие смежные с ними, вопросы будут рассматриваться в выпусках данной серии.Ввести читателя в курс поисков современного структурного искусствознания — такова цель настоящей серии...

351грн.

Повседневная Жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет
Автор: Лаврентьева Е.

Повседневная Жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет

Книга знакомит читателей с правилами дворянского этикета пушкинского времени и культурой застолья первой трети XIX века. Повествует о гастрономических пристрастиях русской аристократии. В книгу включены документальные источники и материалы из периодических изданий и руководств по этикету прошлого века..

231грн.

Психология экстремальных ситуаций. Хрестоматия \Серия: Библиотека практической психологии
Автор: Тарас А.Е.\сост.

Психология экстремальных ситуаций. Хрестоматия \Серия: Библиотека практической психологии

Жизнь, к сожалению, чрезвычайно богата экстремальными ситуациями. Бандитские нападения и вооруженные столкновения, аварии транспортных средств и катастрофы на промышленных предприятиях, природные катаклизмы, распад семейных отношений, драки и ссоры на бытовой почве, безработица и безденежье – всего не перечесть.Чтобы научиться выбирать правильную линию поведения в таких ситуациях, а по возможности и не попадать в них, надо досконально разбираться в психологических особенностях мышления, переживаний и поведения людей, пребывающих в состоянии стресса. В этом помогут материалы данной хрестоматии.Содержание:Ганс Селье. Стресс жизни.Василюк Ф. Е. Проблема критической ситуации.Пергаменщик Л. А. Список Робинзона.Владимир Лебедев. Личность в экстремальных условиях.Угроза для жизни.Воздействие опасности на психическую деятельность.Короленко Ц. П. Психофизиологическая адаптация к экстремальным условиям.Юрий Александровский и др. Психогении в экстремальных ситуациях.Клинические особенности психогений при экстремальных ситуациях.Решетников М. М. и др. Психофизиология пострадавших в очаге стихийного бедствия.Решетников М. М. и др. Уфимская катастрофа.Моляко В. А. Паника в условиях экологического бедствия.Калашник Я. М. Патологический аффект.Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, потерявших работу.Конончук Н. В. О психологическом смысле суицидов.Кондрашенко В. Т. Суицидальное поведение.Боевая ярость древних.Анатолий Тарас. Берсерки.Юрий Зуев. Сознание в поединке.Владимир Катин. Мой дух - моя крепость.Игорь Воронов. Психотехника для боя.Анатолий Тарас. Боевая машина.Психология реального боя.Психотехника для боя.Вхождение в боевой транс.Антон Кемпински. Страх.Норман Коупленд. Психология и моральное состояние войск.Дон Миллер. Как победить страх.Маклаков А. Г. и др. Психологические последствия локальных военных конфликтов...

315грн.

Искусство системного мышления \обл.
Автор: О' Коннор

Искусство системного мышления \обл.

Данная книга - введение в искусство системного мышления, рассказ о принципах и методах целостного понимания сложных систем, о свойствах, поведение которых определяется характером связей между их компонентами и представлениями вовлеченных в них людей. Авторам удалось достичь необычного сочетания образности и глубины благодаря описанию проблемных ситуаций при помощи причинно-следственных циклов - цепочек усиливающих и балансирующих обратных связей. Такой подход дает читателю уникальную возможность одновременно использовать свои способности к образному восприятию и логическому мышлению, чтобы найти неординарные творческие решения.Книга написана простым, понятным языком, что делает ее доступной широкому кругу читателей. Студентам, молодым ученым и специалистам она поможет сформировать и развить системное мировоззрение. Профессионалам - ученым и руководителям, вовлеченным в решение социально-политических, экономических, управленческих, психологических, экологических и других сложных проблем, книга дает мощный инструмент концептуального моделирования. Она может стать основой прорывных решений в любых областях. ..

315грн.

Депрессия и тело
Автор: Лоуэн А

Депрессия и тело

Книга посвящена влиянию депрессии на тело человека и на биоэнергетические процессы, в нем проходящие. Все люди в разные периоды жизни в той или иной степени могут испытывать негативные чувства от потери чего-то ценного, важного, значимого, от утраты веры в себя или в жизнь, или от потери контакта с реальностью. Но не всегда это ведет к развитию депрессии. И только если в детстве у ребенка были потеряны удовлетворительные эмоциональные взаимоотношения с родителями или родители поставили ребенку запрет на выражение негативных чувств, вызвав тем самым возникновение мышечных блоков и нарушение биоциркуляции жизненной энергии в теле, - во взрослом состоянии это часто приводит к развитию депрессии. Ведь тело - хранилище всех переживаний человека. Биоэнергетическая работа с телом помогает восстановить вытесненные воспоминания и подавленные чувства. Параллельно проводится психологическая работа по интерпретации снов, анализу случаев переноса и сознательных фантазий, что способствует раскрытию чувств, пробуждению ощущений, все это помогает освободить тело. Написанная необычайно ясным языком, эмоционально и искренне, книга станет приятным и полезным чтением как для профессиональных психологов и психотерапевтов, так и для широкой аудитории читателей. Доктор Александр Лоуэн — создатель биоэнергетики, революционного метода психотерапии, направленного на то, чтобы восстановить тело до его естественной спонтанности через систему упражнений. В своей уникальной технике он сочетает непосредственную работу с телом и психоаналитический процесс.Выдающийся психиатр предлагает вам свой превосходный план того, как победить депрессию. `Человек в состоянии депрессии, — пишет Лоуэн, — находится в разрыве с реальностью, особенно с реальностью своего тела`. Его новаторская книга показывает, как мы можем преодолеть депрессию, задействуя свои скрытые жизненные силы, обучая сознание и тело отзываться и реагировать так же глубоко и интенсивно, как хорошо настроенный инструмент реагирует на руки виртуоза.Книга доктора Лоуэна одинаково важна и увлекательна как для профессионалов, так и для всех тех, кто просто интересуется психологией. Этого автора характеризует необыкновенная ясность изложения мыслей, небольшое количество профессиональных жаргонизмов, а также личная откровенность.ОглавлениеВступление. 1. Почему мы впадаем в депрессию? Депрессия и реальность. В погоне за иллюзией. Человек, сосредоточенный на своем внутреннем мире. 2. Связь с землей — первичная основа реальности. Эйфория и депрессия. Заземление индивида. Биоэнергетические упражнения по установлению связи с землей. 3. Энергетическая динамика депрессии. Депрессивное состояние. Подавление чувств. Самоубийство и негативизм. Недостаток энергии. 4. Случай из практики. Проблема. Лечение. 5. Психоаналитический взгляд на депрессию. Утрата объекта любви. Мрачная картина. Реагирование в ситуации потери. Адекватное горе. 6. Обман и самообман. Игра. Женщина на пьедестале. Любовь и дисциплина. 7. Вера. Значимость веры. Власть и вера. Психология веры. Рост веры. 8. Потеря веры. Эрозия наших корней. Эпидемия депрессии. 9. Реальность. Соприкасаясь с реальностью. Бытие в соприкосновении. 10. Вера в жизнь. Анимизм. Либидо и энергия. Духовность тела.Фрагмент текста:Вступление   Основная цель психиатрической помощи как настоящего, так и прошлого — привести психически больного человека в соприкосновение с реальностью. Если разрыв с реальностью очень велик, то есть пациент не ориентируется в реальном времени, пространстве или в своей личности, то его состояние описывают как психопатическое. О нем также говорят, что он страдает от галлюцинаций, которые искажают его восприятие реальности. Когда эмоциональное нарушение менее значительно, оно называется неврозом. Невротик ориентируется в окружающем его пространстве, времени, его восприятие действительности не искажено, но понимание ее поверхностно и ошибочно. Он живет на основе иллюзий, и, как следствие, его жизнедеятельность не связана с реальностью. Так как невротик сам страдает от своих иллюзий, его тоже считают психически больным человеком.   Однако определить, что такое реальность, не всегда легко. Часто бывает трудно дать четкое определение тому, что является иллюзорными, а что разумными представлениями о реальности. Убеждение в существовании духов, которого придерживалось раньше большинство людей, сегодня бы рассматривалось как иллюзия. Точно таким же образом видение духа сочли бы за галлюцинацию. Но, учитывая все возрастающее признание экстрасенсорных феноменов, наше убеждение, что действительность лишена подобных явлений, становится шатким. Слишком узкое видение реальности может также оказаться неполным и иллюзорным. Очень часто можно указать человеку, который гордится своими реалистичными взглядами, на имеющиеся у него скрытые иллюзии.   Есть только одна бесспорная реальность в жизни каждого человека — это его физическое существование, или существование его тела. Его жизнь, его индивидуальность, его личность заключены в его теле. Когда тело умирает, его человеческое существование в этом мире прекращается. Ни один человек не может существовать отдельно от своего тела. Не существует ни одной формы психического существования человека, которое было бы независимо от его физического тела. Если предположить обратное, то такая точка зрения была бы иллюзией. Но это утверждение не отрицает того, что физическое существование человека включает в себя как материальный аспект, так и духовный. С этой точки зрения концепция психической болезни также является иллюзией. Не существует такого психического расстройства, которое не было бы одновременно и физическим расстройством. Человек находится в депрессии как на физическом уровне, так и на психическом, то есть эти два явления по своей сути едины, являясь разными аспектами одной личности. То же самое можно сказать и про любое так называемое психическое заболевание. Убеждение, что вся болезнь кроется в голове, — большое заблуждение нашего времени, не учитывающее основной закономерности, что жизнь во всех своих разнообразных проявлениях — это прежде всего физическое явление.   Более подходящим термином для описания расстройства личности будет «эмоциональное заболевание». Слово «эмоция» имеет дополнительное значение «движения» и поэтому может обозначать как физическое, так и психическое. Движение происходит на физическом уровне, но восприятие и осознание его — на психическом. Эмоциональное расстройство охватывает эти два уровня личности. А так как душа побуждает человека к действию, она также вовлечена в каждый эмоциональный конфликт. Человек, угнетенный депрессией, страдает и от депрессии своей души.   Если мы хотим избежать этой иллюзии, что «все — в голове», мы должны признать — подлинная духовность имеет физиологическую или биологическую основу. Также мы должны провести различие между верой и убеждением. Убеждение является результатом умственной деятельности, но вера коренится глубоко в биологических процессах тела. Мы не сможем понять истинную природу веры, если не будем изучать эти процессы в мужчинах и женщинах, которые имеют веру, и в тех, у кого ее нет. Человек, угнетенный депрессией, как мы увидим в дальнейшем, — это человек, который потерял веру. Как и почему он потерял ее — будет главной темой этой книги. В ходе анализа мы придем к пониманию биологической основы ощущения реальности и чувства веры. Важность данного исследования не может быть преувеличена, ибо утрата веры является ключевой проблемой современного человека.Глава 1. Почему мы впадаем в депрессию?Депрессия и реальность    Депрессия стала настолько распространенным явлением, что один психиатр даже описал ее как «совершенно нормальную» реакцию, при условии, конечно, что она «не мешает нашим ежедневным делам». Но даже если эта реакция является «нормальной» в статистическом смысле, то в отношении того, что чувствуют и как ведут себя большинство людей, она не может считаться здоровым состоянием. Согласно этому определению «нормальности», шизоидная тенденция и сопутствующие ей чувства отчуждения и разъединения тоже бы считались нормальными, если бы они охватили большинство людей, но при условии, что они не будут носить настолько тяжелого характера, из-за которого бы пришлось госпитализировать большинство населения. То же самое можно сказать о близорукости и о болях в пояснице, которые стали такими частыми заболеваниями в наши дни, что могут считаться с точки зрения статистики нормальным состоянием современного человека.   Но поскольку все же не каждый человек впадает в депрессию или становится шизофреником, не каждый страдает от близорукости или от болей в пояснице, — можем ли мы считать их ненормальными? Или они являются нормальными в истинном смысле этого слова людьми, в то время как большинство страдает от различной степени патологии как психической, так и физической? В действительности никто не может ожидать, что человек будет всегда радостным. Даже наши дети, которые по своей сущности ближе к этой эмоции, чем мы, взрослые, не могут веселиться постоянно. Но тот факт, что мы достигаем вершин радости лишь изредка, не может служить объяснением депрессии. Основным критерием для нормального, здорового человеческого существования является чувство комфортности. «Я чувствую себя хорошо, комфортно». Здоровый человек чувствует себя хорошо большую часть времени — в повседневных делах, в своих отношениях с другими людьми, на работе, когда отдыхает или когда двигается. Иногда его удовольствие переходит в чувство радости и даже может достигнуть вершин экстаза. Он может также иногда испытывать боль, грусть, горе и разочарование. Но при этом, однако, он не впадет в депрессию.   Чтобы вы лучше поняли эту разницу, позвольте мне провести сравнение между человеком и скрипкой. Когда струны настроены должным образом, они вибрируют и издают звук. Затем на ней можно сыграть веселую или грустную мелодию..

251грн.

Метод Питера Линча: Cтратегия и тактика индивидуального инвестора \тверд.
Автор: Линч Питер

Метод Питера Линча: Cтратегия и тактика индивидуального инвестора \тверд.

Эта книга принадлежит перу одного из самых успешных финансовых менеджеров в мире. Питер Линч не предлагает волшебных формул и рецептов из серии "как стать миллионером". Его идея проста: несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Сначала он предлагает читателю оценить себя как потенциального инвестора. Затем переходит к вопросам поиска перспективных инвестиционных возможностей. Читатель узнает, к чему стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели. Разъяснения предельно просты и понятны, как все в этой книге, написанной с удивительным для подобной литературы остроумием.Наконец, автор переходит к конкретным аспектам инвестирования, в частности отвечает на вопрос, когда покупать и когда продавать. Книга предназначена для индивидуальных инвесторов и широкого круга читателей, интересующихся вопросами инвестирования...

531грн.

Метод McKinsey. \тверд.\Использование техник ведущих стратегических консультантов для себя и своего бизнеса
Автор: Расиел Итан

Метод McKinsey. \тверд.\Использование техник ведущих стратегических консультантов для себя и своего бизнеса

На сегодняшний день в мире нет другой столь известной, успешной и востребованной консалтинговой фирмы, как McKinsey & Company. Ее клиентами является большинство ведущих мировых корпораций. Из этой компании вышли многие величайшие бизнес-лидеры и мыслители в области менеджмента. Среди них Том Питерс, Луис Герстнер, Йон Катценбах и многие другие.Книга впервые раскрывает методы управления, которые компания McKinsey тщательно охраняла долгое время, и демонстрирует инструменты, позволяющие менеджерам любого уровня мыслить как консультанты McKinsey и находить решения самых сложных бизнес-проблем.ЦитатаВ этой книге я рассказываю о том, как сделать свою работу максимально эффективной, и описываю практические методы решения проблем с помощью структурирования и анализа фактов. Выгоду от следования принятым в McKinsey методам ощутит любой человек, озабоченный выживанием в джунглях современного бизнеса.Итан РасиелПочему книга достойна прочтенияЕсли вы - руководитель компании, обратившейся за помощью к консультантам McKinsey или другой консалтинговой фирмы, данная книга даст вам представление о том, чем занимаются эти странные люди. Хотя каждая консалтинговая фирма имеет свои собственные методы работы, суть управленческого консалтинга везде одна и та же - это объективный взгляд на ситуацию, сложившуюся у клиента. Вполне возможно, что другие фирмы работают совершенно иначе, чем McKinsey, однако мышление их консультантов устроено аналогичным образом.Для кого эта книгаЭта работа будет полезна не только представителям консалтинговых компаний и студентам бизнес-школ, но и всем тем, кто решает деловые проблемы.Кто авторИтан Расиел пришел в McKinsey в 1989 году и проработал там до 1992 года. Его клиентами были крупные компании из сферы финансов, телекоммуникаций, ИТ и потребительских товаров. Кроме того, Расиел работал в качестве инвестиционного банкира и управляющего активами. Имеет степень бакалавра Пристонского университета, а также MBA Уортонской школы бизнеса...

415грн.

Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой индивидуальностью и корпоративной душой
Автор: Кунде Йеспер

Корпоративная религия. Создание сильной компании с яркой индивидуальностью и корпоративной душой

Корпоративная религия — новый термин для описания идеального состояния компании, при котором внутренняя организация, видение, внешнее позиционирование и возрастающие ценности брэнда находятся в органическом единстве и динамичной гармонии. Применительно к бизнесу и корпоративной жизни все это приобретает реальные черты и может быть сведено к определенному алгоритму, активизация которого позволяет компании сделать мощный рывок к процветанию.Лучшее подтверждение правоты автора является то, что последовательное применение открытых им принципов в собственной компании Kunde & Co (London) увенчалось несомненным успехом, ибо его агентство стало номером один в Скандинавии и Северной Европе.Об авторе:Датчанину Йесперу Кунде 42 года. Он работал для Carlsberg и компании электроники LK прежде, чем в 1988 основал рекламное агентство Kunde & Co со своим партнером Гойтом Ногом. Kunde & Co утвердилось как одно из самых больших интегрированых рекламных агентств Скандинавии, функционируя как консультанты по маркетингу и менеджменту для главных международных компаний, включая Ecco, Bang & Olufsen, Bodum и MD foods. +Kunde & Co придает особое значение стратегической работе для международных компаний. У агентства сильная культура, которая сделала Йеспера Кунде и его компанию объектом дискуссии в Скандинавии, за свою приверженность к корпоративной религии.Содержание:Корпоративная религия: основные положенияМеждународный хаосБрэнд-религияКорпоративная религияПриверженность и действиеПоследствия для организацииВыводы для высшего руководстваВнедряя корпоративную религиюЭпилог"Корпоративная религия" дает ответы на следующие вопросы: Построение сильной рыночной позиции в мире, где потребители требуют не просто товар, но надежные компании и брэнды. Победителями будут те корпорации, которые смогут справиться с последствиями этой перемены и выработать эффективные стратегии;Общее видение и смелость верить в корпоративную религию. "Руководство должно объединить организацию вокруг сильной идеи, общего видения, и в соответствии с этим руководить. Это предъявляет жесткие требования. В компании будущего место только верующим. Инакомыслящие свободны";Лидерство и то, что потребуется для победы на рынке будущего. "Служащие имеют право на лидера, который всегда впереди и увлекает их за собой. Лидера, который осмеливается верить, потому что без веры нечего и помышлять о будущем";Внутренняя/внешняя интеграция, создающая связь между внутренней культурой и внешним позиционированием для укрепления рыночной позиции. "Компании можно сравнить с людьми. Важные факторы: как мы воспринимаем себя; как другие воспринимают нас; как мы хотим быть восприняты другими. Чем более интегрированы эти три взгляда, тем более мы сильны и последовательны";Осуществление идеи в компании. "Я предлагаю несколько моделей, 12 кейсов и алгоритм последовательного осуществления преобразований. Нельзя строить сильную корпоративную религию без соответствующих рабочих инструментов"...

615грн.

Нет, спасибо, я просто смотрю. \тверд.\Как посетителя превратить в покупателя
Автор: Фридман Гарри

Нет, спасибо, я просто смотрю. \тверд.\Как посетителя превратить в покупателя

Гарри Фридман — мастер розничной торговли и обучения в этой области.Книга «Нет, спасибо, я просто смотрю» о розничной торговле. Уникальность Г.Фридмана и его книги заключается именно в непревзойденной способности превращать потенциальных покупателей в тех, кто действительно покупает, а также учить этому других.Используя юмор, сопричастность и свой огромный опыт, он рассказывает о том, как достичь вершин мастерства в обслуживании покупателей и стать самым успешным продавцом. Вы узнаете, как преодолеть сопротивление покупателя, как выяснить, что он хочет, как заставить его сделать не только основную, но и дополнительную покупку. Приемы, описанные в этой книге, позволят вам значительно ускорить продвижение по служебной лестнице...

451грн.

Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется
Автор: Эриксон Томас

Кругом одни идиоты. Если вам так кажется, возможно, вам не кажется

Скандинавский бестселлер по психологии общения. Выдержал 4 переиздания в Швеции. Являясь универсальной отмычкой к личности любого человека, эта книга лежит на столе каждого шведского руководителя, учителя и журналиста. Ее автор, знаменитый скандинавский психолог Томас Эриксон, делит всех людей на четыре цветовых типа. Он описывает логику поведения, темперамент, систему ценностей представителей каждого из цветов. Объясняет, как с ними находить общий язык, вести проекты, разрешать конфликты и заводить партнерские отношения. Система Томаса Эриксона очень убедительно и остроумно объясняет: Почему одних людей мы понимаем с полу слова, а других не понимаем вообще?  Почему очень неглупые успешные люди кажутся нам идиотами и психопатами? Как добиваться нужных реакций и поступков от тех, чья душа темный лес? Как посмотреть на себя глазами окружающих и научиться нравится даже тем, кто на нас совершенно не похож?..

351грн.

Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эру
Автор: Вильякайнен

Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эру

Книга Пекки А.Вильякайнена и Марка Мюллера-Эберстайна посвящена проблемам, с которыми сталкиваются руководители в современном мире, характеризующемся кардинальными переменами, сменой подходов к организации бизнеса и работы сотрудников. Вдохновленные фантастическими возможностями информационных технологий, авторы обсуждают многочисленные аспекты лидерства будущего. Красной нитью через книгу проходит идея о необходимости изменяться самому, развивать в себе готовность к преобразованиям, стремление учиться и делиться с другими своими знаниями и опытом. Авторы много говорят о тех инновациях в организации работы, которые принесли с собой представители поколения PlayStation.Пекка А.Вильякайнен и Марк Мюллер-Эберстайн привлекли к участию в книге как известных экспертов в области информационных технологий, так и крупных руководителей, активно применяющих новые технические возможности в своей работе."Без страха. Лидеры бизнеса в цифровую эру" станет настольной книгой для людей, не замыкающихся на насущных проблемах, а стремящихся в будущее: опытных бизнесменов, руководителей государственных учреждений, студентов и профессиональных менеджеров.Содержание:1. Испугаться — значит проиграть2. Почему я должен следовать за вами? Проблемы с точки зрения лидера3. Привет, старик! Ну и что ты обо мне знаешь? Проблема с точки зрения "цифрового ковбоя"4. Как реликт индустриальной эпохи превращается в настоящего лидера?5. Что я как руководитель должен изменить в своей компании? На деле...6. Развивающиеся рынки — места фантастического роста и фантастических крушений7. Технология — спасение или гибель?8. "Безрассудство" означает глупость. "Без страха" может означать успех..

130грн.

Життя 3.0. Доба штучного інтелекту
Автор: Тегмарк Макс

Життя 3.0. Доба штучного інтелекту

Якими будуть економічні, військові та соціальні наслідки появи штучного інтелекту.За час свого існування життя на Землі трансформовувалося кілька разів — від бактерій, чий розвиток повністю закодований у ДНК, до складніших організмів і зрештою людини, яка має вибір та майже миттєво пристосовується до нового середовища. Ця гнучкість дала змогу людству запанувати на Землі. Та попри значні прориви — мову, писемність, друкарський прес, сучасну науку, комп’ютери, — усі відомі нам життєві форми залишаються заручниками своєї біологічної «оболонки». Наступний етап — це доба штучного інтелекту, Життя 3.0, що звільниться від біологічних кайданів еволюції і стане господарем власної долі.Макс Теґмарк — професор Массачусетського технологічного інституту, один з найавторитетніших дослідників штучного інтелекту. Його Інститут майбутнього життя отримав грант від Ілона Маска — 10 млн доларів на дослідження можливих наслідків розвитку штучного інтелекту..

300грн.

Китай управляемый: старый добрый менеджмент /Серия: Формы правления
Автор: Малявин В.В.

Китай управляемый: старый добрый менеджмент /Серия: Формы правления

Эта книга - первое в мире систематическое исследование культурных корней традиций и стратегии управления в китайском обществе. Автор подробно рассматривает историческое своеобразие китайского стиля менеджмента, его мировоззренческие предпосылки и отличия от стиля менеджмента в соседних странах Дальнего Востока. Книга обращена как к специалистам-востоковедам, так и к деловым людям и широким кругам читателей, нацеленным на жизненный успех.Содержание:Предисловие.Китайская культура и китайский бизнес.Основные черты китайской культуры.Бизнес по-китайски: "экономика жизни".современный китайский бизнес: капитализм по Конфуцию?"Искусство сердца": управление.Переосмысливая менеджмент.Китайские принципы управления. Вводный очерк.Китайская "наука сердца".Коммерция и добродетель в старом Китае.Мудрость руководства.Экскурс: Исторические корни японского менеджмента."Пространство сердца": стратегия.Об удовольствии мясника в смысле стратегии.Основные понятия китайской стратегии.Условия стратегического действия.Стратегия, обреченная на успех.Стратегия общения.Экскурс. О ведении переговоров с китайцами."Правда сердца": событие.Событие и стратегия.Время события.Менеджмент от Хаоса.Вместо заключения. Черты современного предпринимательства.Корпоративная культура в тайваньском бизнесе: группа "Аврора".Предприниматель-традиционалист: Фрэнк Цзао, Гонконг.Деловые женщины Тайваня.Рецепт выздоровления компаний: Майкл Дэн. Сингапур.Предисловие:Каждая книга имеет свою историю. Эта книга выросла из небольшого цикла лекций, читавшихся автором для студентов Центра корпоративного предпринимательства при Высшей школе экономики. От тех первых опытов в тексте, предлагаемом читателю, уцелело немногое. Но осталась неизменной поставленная автором еще тогда задача: наметить пути освоения духовных, а отчасти и теоретических богатств, которые хранятся традициями управления и стратегии в цивилизации Дальнего Востока.Такая задача, конечно, требует максимально широкого взгляда на само понятие менеджмента и переоценки расхожих западных теорий в этой области. В Китае недаром существовало понятие «управление жизнью» или, лучше сказать, «разумного распоряжения жизнью», а занятие торговлей по-китайски означает буквально «заниматься смыслом жизни». Поистине, менеджмент – дело всенародное. Разве мы все не являемся, в меру своих сил и способностей, менеджерами собственной жизни? После М. Фуко стало общим местом говорить, что отличительной чертой современной эпохи как раз и стало подобное расширение и интериоризация идеи управления, превращение политики в «биополитику».Долгое время считалось, что менеджмент имеет отношение ко всякого рода административным и, по сути, формальным процедурам: планированию, контролю, координации, оценке и проч. Сегодня такой взгляд безнадежно устарел. Мало кто сомневается теперь в том, что отвлеченные, целиком доступные внешнему наблюдению, а следовательно, измерению, классификации, анализу и прочим количественным методикам исследования действия имеют смысл и пользу лишь благодаря невидимым, невыразимым в количественных показателях процессам или, вернее, событиям, происходящим в человеческих коллективах. Я называю это измерение человеческих организаций субстантивным в противоположность их административным или экономическим функциям, с которыми имел дело «научный менеджмент» тейлоровской формации. Теперь мы можем сделать важное уточнение относительно предмета менеджмента: последний необходимо мыслить, по сути дела, как форму и условие реального человеческого общения, взаимодействия, которые делают человеческие коллективы живыми и жизнеспособными. Соответственно, управляющий, достойный своего имени, должен быть подлинной душой организации. Он – мастер самой жизни, которая просто есть и сама себя оправдывает. Бессмысленно спрашивать об эффективности того или иного живого организма, который есть не что иное, как форма функционирования жизни. Так же и организация оправдывается в конечном счете своей корпоративной культурой и общей культурной средой. Бессмысленно спрашивать поэтому, насколько эффективен, например, японский стиль менеджмента. Он безусловно хорош и, в сущности, является единственно возможным для японского общества и просто не может существовать в иной социокультурной среде.Обозначенный здесь подход переводит менеджмент в область культуры и сопутствующих ей форм знания, если вспомнить о трех видах знания по М. Шелеру: знание научное и техническое, дающее контроль над миром, знание коммуникативное и образовательное, соответствующее культуре, и знание онтологической реальности или «спасительное», данное в религии. Отсюда следует, что важнейшей составляющей менеджмента является как раз корпоративная культура, то есть присущие данной организации духовная атмосфера и традиции человеческого общежития, неповторимое общественное «лицо» корпорации. А корпоративная культура питается наследием культуры национальной и вырастает из ее общественного и исторического фона.Не следует, впрочем, упрощать или переоценивать культурный фактор в менеджменте и тем более впадать в апологию какой-либо культуры в ущерб прочим. Подобная тенденциозность особенно свойственна в последнее время некоторым японским и китайским авторам, упоенным экономическими достижениями своих стран[1]. Не забудем, что в отличие от установок классического менеджмента, выраженных, при всей их возможной неадекватности, в логически стройных постулатах, культура представлена в неоднозначных наставлениях и ценностях, которые предназначены для творческого осмысления и предполагают индивидуальный выбор. Культура – не данность, а путь самореализации личности; она не столько присваивает человеку его идентичность, сколько дает средства для поиска этой идентичности. Она воплощает уникальные и вместе с тем типические качества существования, в конечном счете – разрыв в опыте, делающий возможным переосмысление и переоценку человеком самого себя. Вот это обстоятельство позволяет превзойти ограниченность национально-исторических форм бытования культуры и открыть универсальный принцип культурной практики, который мог бы стать основой еще не существующей науки человеческого общения.Пока же мы вынуждены довольствоваться описанием того, что лежит на поверхности, и отдельными прозрениями. Существует уже целая библиотека книг, посвященных качествам идеального менеджера. Почти все подобные труды основываются просто на здравом смысле и индивидуальном опыте работы талантливых управляющих, их авторы даже не пытаются вывести какие-либо общие закономерности личного стиля руководства. Я далек от того, чтобы судить о такого рода личных свидетельствах менеджерской практики в снисходительном тоне. Менеджер может сказать менеджеру не меньше, чем поэт – поэту. Более того, чтобы представить себе идеального руководителя, нет необходимости зарываться в древние манускрипты и даже читать книги. Мы способны сделать это, в самом деле основываясь только на здравом смысле и жизненном опыте: этот человек должен быть общительным и держать с подчиненными дистанцию, добрым и строгим, заботиться не о своем кармане (или хотя бы не только о своем кармане), а о благе всего коллектива и т.д. Довольно противоречивый набор, нужно признать. Мы отлично понимаем, что в здоровом коллективе должна быть атмосфера взаимного доверия и уважения, что работа спорится и благоприятствует творчеству там, где люди работают «с огоньком» и наделены хорошим чувством юмора, ибо подлинному общению свойственно скрывать себя и заявлять о себе косвенным образом – в фигурах иронии, метафорах, добродушных шутках вплоть до «ритуального самоосмеяния». Человеческой сообщительности свойственна своя экономия, которая заключается в том, чтобы высказать как можно больше, сказав как можно меньше. Вот, например, что пишет о качествах менеджера один из современных авторов, сам знающий об этой работе не понаслышке:«Первая обязанность руководителя состоит в том, чтобы научиться управлять своим характером, скромностью, знанием, словами и поступками... Руководство основывается на товариществе – сознательном отклике на ясную, созидательную цель и обязательные этические принципы. Мудрые руководители не диктуют; они изменяют условия, которые мешают достижению согласия и успеха»К этому нетрудно добавить еще несколько общепонятных положений: наличие четкого стратегического плана, способность интегрировать усилия и таланты всех членов коллектива, гибкая тактика, открытость вызовам времени и умение вовремя и плавно вносить коррективы в работу компании.Названные выше добродетели менеджера вполне соответствуют качествам мудрого правителя в китайской традиции и, я уверен, имеют много общего с представлением об идеальной личности в других культурах. Разумеется, нет недостатка в книгах, где наследие культур Востока препарируется в свете требований и правил «мудрого руководства». Правда, такие работы обычно представляют собой более или менее талантливое переложение здравого смысла управления на экзотический язык восточных учителей мудрости. В них редко можно встретить истинное проникновение в предмет и действительное открытие новых глубин смысла. Что, конечно, не делает их вовсе бесполезными. И у этого популярного жанра должны быть свои читатели...

815грн.

Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 \Павло Скоропадський\ рос.мовою
Автор: Скоропадський П.

Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 \Павло Скоропадський\ рос.мовою

Видання «Скоропадський. Спогади 1917-1918» підготувала група фахівців Інституту археографії Академії наук. Текст спогадів Гетьмана подано мовою оригіналу, з коментарями, ґрунтовною післямовою і анотованим покажчиком імен.Йшов четвертий рік світової війни. Втомлений подіями генерал-лейтенант російської імператорської армії Павло Петрович Скоропадський, нащадок старовинної старшинської фамілії, ще не знав, що стане гетьманом незалежної Української Держави.Епоха змін, яку самовбивчо наближали революціонери всіх мастей, перетворилася на апокаліпсис, війну всіх проти всіх, але Скоропадському стало духу взяти на себе невдячну ношу державного будівництва. Спроба закінчилася цілковитим і очікуваним провалом, але окремі починання гетьмана дотривали до наших днів: саме йому Україна завдячує, наприклад, Академією наук.Павло Скоропадський — одна з найважливіших і до кінця «не прочитаних» постатей ХХ століття. Він разом зі своїм Краєм весь час перебував у транзиті — від лояльно-імперського малоросійства до модерного політичного націоналізму. На відміну від його товариша Маннергейма, гетьману не судилося побудувати суверенну незалежну державу. Але його спроба, Українська Держава 1918-го, — це цікавий історичний феномен, вивчення якого дає ключі до розуміння, чому Скоропадському не вдалося втілити свій задум в життя і чому нам так важко закінчувати розпочату ним справу сьогодні..

151грн.

Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии
Автор: Фюкс Р.

Зеленая революция. Экономический рост без ущерба для экологии

Возможно ли новое экономическое чудо, другой капитализм и другая энергетическая политика в постиндустриальное время? Что способно обратить вспять спад мировой экономики, учитывая, что возвращение к ресурсоориентированной модели экономического развития уже недопустимо? Изменение климата, сокращение пахотных земель, угроза нехватки воды, истощение природных источников указывают нам на признаки саморазрушения прежнего экономического уклада. Пора искать альтернативы, ориентированные на экологическую устойчивость! Книга "зеленого" немецкого политика и публициста Ральфа Фюкса - ответ на этот призыв. Автор подробно рассматривает спектр выходов из создавшейся ситуации. Объекты его исследования - экогорода и экостроительство самого ближайшего будущего, новые инструменты для сельского хозяйства и нового типа промышленности, перспективные экономические механизмы. Несмотря на сложность проблемы, книга написана доступным, занимательным языком с неожиданными поворотами и литературными аллюзиями.Почему книга достойна прочтения:На страницах десяти глав книги автор не просто точно и со знанием дела описывает все болевые точки мировой экономики и экологии, но предлагает внятные альтернативы, достижимые в самом ближайшем будущем: от использования в качестве возобновляемой энергии солнечного света, ветра и воды в промышленных масштабах до перевода на язык технологий возможностей растений и животных.Увлекательный и яркий материал, здоровый оптимизм автора, построенный на убедительных доводах, - внушают надежду на то, что человечество справится с современными вызовами.Кто автор:Ральф Фюкс - руководит берлинским Фондом им. Генриха Бёлля, который видит одну из своих главных задач в поддержке экологических проектов. Являясь сенатором по вопросам окружающей среды и городского развития в земле Бремен и сопредседателем Партии зеленых, Фюкс завоевал репутацию талантливого политика. Автор многочисленных публикаций в немецких и международных СМИ...

315грн.

Spiritus Animalis. Как человеческая психология управляет экономикой
Автор: Акерлоф Дж

Spiritus Animalis. Как человеческая психология управляет экономикой

В книге нобелевского лауреата по экономике Джорджа Акерлофа и профессора Йельского университета Роберта Шиллера рассказывается об особенностях человеческого поведения, которые влияют на макроэкономические процессы. Эти особенности до сих пор недостаточно учитывались теми, кто определяет экономическую политику государств, в результате чего периодически происходят более или менее серьезные финансовые сбои — депрессии, перегрев рынков и т.д. Хотя авторы описывают ряд сложных макроэкономических механизмов, в целом книга будет понятна самому широкому кругу читателей, потому что с этими свойствами человеческой психики каждый неоднократно сталкивался в повседневной жизни.Джордж Акерлоф — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года за анализ рынков с несимметричной информацией (совместно с Джозефом Стиглицем и Майклом Спенсом), основоположник информационной экономической теории, известный своими исследованиями рынка труда, в частности — нерыночных зарплат.Роберт Джеймс Шиллер — американский экономист, автор популярных книг по экономике, лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года. В настоящее время Роберт Джеймс Шиллер является Стерлингским профессором экономики Йельского университета и научным сотрудником Йельского международного центра по финансам при Йельской школе менеджмента. В 2005 году был избран вице-президентом Американской экономической ассоциации; в 2006−2007 годах — президентом Восточной экономической ассоциации. Роберт Шиллер входит в первую сотню наиболее влиятельных экономистов мира...

815грн.

No Logo. Люди против брэндов
Автор: Кляйн Наоми

No Logo. Люди против брэндов

"No Logo" - это одновременно серьезное экономическое и культурологическое исследование, политический манифест, научная монография и увлекательное журналистское расследование, критикующее глобализацию, неолиберализм и современный экономический порядок, при котором мир, опутанный сетями глобальных брэндов, лишен возможности свободного выбора и не может полноценно развиваться."No Logo" - это "евангелие антикорпоративного движения" ("The New York Times"), книга, которую называют новым "Капиталом". Наоми Кляйн раскрывает истинные причины основных конфликтов современности и объясняет, почему некоторые известные и уважаемые компании становятся объектами открытой ненависти миллионов людей, которые выходят на улицы, пытаясь изменить мировой порядок и сделать его более справедливым.ВведениеПаутина брэндовЕсли зажмуриться, склонить голову набок и закрыть левый глаз, то единственное, что увидишь из моего окна, от дома до самого озера, – это 1932 год. Бурые склады, серо-желтые дымовые трубы, выцветшие краски на кирпичной стене, рекламирующие давно исчезнувшие брэнды: Lovely, Gaywear. Это старый промышленный район Торонто, район швейных фабрик, скорняков и оптовых торговцев свадебными платьями. Пока еще никто не придумал, как с выгодой снести эти кирпичные коробки, и поэтому в радиусе восьми-девяти кварталов вокруг меня современный город там и сям вырастает прямо поверх старого.Когда я писала эту книгу, я жила в полуреальном швейном квартале Торонто, в десятиэтажном доме, который раньше использовался под склады. У многих других зданий такого типа двери давно уже заколочены досками, окна зияют выбитыми стеклами, трубы затаили дыхание; все, что осталось от их капиталистических функций, – это обязанность поддерживать на своих рубероидных крышах большие мигающие рекламные щиты, напоминающие застрявшим в пробке на приозерном скоростном шоссе водителям о существовании пива Molson, автомобилей Hyundai и радиостанции EZ Rock FM.В 20–30-х годах сновали по этим улицам русские и польские эмигранты, заскакивали в закусочные потолковать о Троцком или о руководстве Международного профсоюза рабочих легкой промышленности. Ныне старики-португальцы все еще толкают по тротуарам вешалки на колесиках с блузками и пиджаками, а в соседнем магазине в случае необходимости еще можно купить “бриллиантовую” диадему для невесты (на костюм для Хэллоуина, скажем, или для школьного спектакля). Настоящая же торговля идет в конце квартала, среди груд съедобной бижутерии, – это Sugar Mountain, Сахарная гора, ностальгическая карамельная “мекка”, открытая до двух часов ночи на потребу клубной молодежи с ее стихийными ночными приступами голода, да еще в нашем подъезде – в магазине, который скромно торгует лысыми и голыми манекенами, хотя чаще сдается напрокат в качестве сюрреалистической декорации для школьной киносъемки или трагически лицемерного задника для телевизионного интервью.У Спедайна-авеню, с ее наслоениями десятилетий, как и у множества других городских кварталов, так же впавших в постиндустриальное полузабытье, есть какое-то неожиданное очарование. Все ее внутренности, от однокомнатных клетушек до гигантских, во весь этаж, без внутренних перегородок, квартир-студий полны людей, осознающих, что они играют свою роль в урбанистической феерии, по большей же части изо всех сил старающихся не привлекать к этому обстоятельству лишнего внимания. Если кто-то начинает претендовать на слишком большую долю собственности в “настоящей Спедайне”, остальные чувствуют себя трехгрошовым реквизитом, и вся эта тщательно выстроенная декорация рушится.Почему и жаль, что муниципалитет счел нужным заказать серию художественных инсталляций для публики “в ознаменование” истории Спедайна-авеню. Первыми появились стальные фигуры, взгромоздившиеся на фонарные столбы: женщины, склонившиеся над швейными машинками, и толпы бастующих рабочих, размахивающие транспарантами с неразборчивыми лозунгами. Потом случилось самое худшее: явился гигантский медный наперсток – как раз на углу нашего квартала. Вообразите: четыре метра в высоту и почти столько же в диаметре. Рядом с ним, на тротуаре, были поставлены две огромные пастельных оттенков пуговицы, через отверстия которых пробивались хилые побеги. Хорошо хоть Эммы Гольдман, знаменитой анархистки и организатора рабочего движения, жившей на этой улице в конце 30-х годов, уже не было в живых, и она не могла увидеть, в какой китч  вылилась борьба трудящихся швейной промышленности с потогонной системой производства.Этот наперсток – лишь самое яркое проявление нового болезненного самосознания на нашем перекрестке. Повсюду вокруг меня старые фабричные здания переводят в другую категорию и переделывают в элитные жилые комплексы с названиями типа “Кондитерская фабрика”. Старое шмотье эпохи индустриализации уже полностью перекопано в поисках остроумных идей для стильных фасонов – в ход идут отжившая свое одежда фабричных рабочих, джинсы марки Diesel’s Labor и сапоги Caterpillar. Ну и, конечно, настоящий бум переживает рынок кондоминиумов, переделанных из потогонных пошивочных, с элитным ремонтом, с выложенными аспидным сланцем ванными, подземными гаражами, тренажерными залами под стеклянной крышей и консьержками.Пока еще мой квартирный хозяин, сделавший себе состояние пошивом и продажей плащей London Fog, упрямо отказывается продать наше старое здание под кондоминиумы с высокими потолками. Когда-нибудь он, конечно, сдастся, но пока у него еще осталась горстка постояльцев-швейников, чей бизнес слишком мал, чтобы его можно было переместить в Азию или Центральную Америку, и которые, неизвестно уж почему, не желают следовать господствующей в отрасли моде использовать надомников со сдельной оплатой. Кроме них в здании живут инструктора йоги, продюсеры документального кино, художники-дизайнеры и всевозможные литераторы и живописцы, совмещающие жилье с мастерской. “Шмоточники”, которые все еще продают плащи в конторке напротив, приходят в страшное смятение при виде клонов Мерилина Мэнсона, шлепающих по коридору к коммунальной душевой в цепях и кожаных сапогах выше колен, сжимая в кулаках тюбики зубной пасты, – но что они могут с этим поделать? Все мы застряли здесь на время, зажатые между экономической глобализацией и неумирающей эстетикой рок-клипов.Джакарта. “Спросите ее, что это она шьет, – что там написано на этикетке? Этикетка, лейбл, понимаете?” – и я дотягиваюсь рукой до тыльной части своего воротника и выворачиваю его наизнанку. Эти индонезийские работницы уже привыкли к людям вроде меня – иностранцам, приезжающим порасспросить об ужасающих условиях труда на фабриках, где они кроят, шьют и клеят для транснациональных корпораций, таких, как Nike, Gap и Liz Claiborne. Но эти швеи совсем не похожи на пожилых портных, которых я встречаю в лифте у себя дома. Эти – все молодые, мало кому больше двадцати одного, а некоторым нет и шестнадцати.В этот августовский день 1997 года упомянутые ужасающие условия вызвали забастовку на швейной фабрике Kaho Indah Citra на окраине Джакарты в промышленной зоне Кавасан-Берикат-Нусантар. Причиной забастовки для работниц, получающих в день сумму, эквивалентную двум американским долларам, стало то, что их заставляли работать сверхурочно, не платя при этом по установленным законом ставкам. После трех дней стачки начальство предложило компромисс, типичный для региона, в котором к трудовому законодательству относятся без особого почтения: сверхурочная работа перестанет быть обязательной, но плата за нее останется незаконно низкой. 2000 работниц вернулись к своим швейным машинкам – все, кроме 101 молодой женщины, которых начальство сочло зачинщицами беспорядков. “Наш вопрос до сих пор не решен”, – сказала мне одна из этих девушек со слезами отчаяния и без надежды в голосе.Я, конечно, ей сочувствовала, но, будучи иностранкой и человеком Запада, хотела знать, одежду какой марки производят на фабрике Kaho: чтобы выступить в их защиту у себя дома, мне нужна журналистская зацепка. И вот мы вдесятером в бетонном бункере размером чуть больше телефонной будки с энтузиазмом играем в шарады.– Эта компания делать длинные рукава на холодную погоду, – на ломаном английском подсказывает одна работница.– Свитера? – гадаю я.– Думаю, не свитера. Когда собираешься выйти на улицу, и есть холодная погода, тогда надо…– Пальто! – угадываю я.– Не толстый. Легкий.– Куртки!– Да, как куртки. Не куртки – длинный.Такая путаница вполне понятна: на экваторе не нужны пальто и плащи – ни в гардеробе, ни в лексиконе. И тем не менее все больше канадцев в морозные зимы натягивают на себя теплые вещи, сшитые не теми живучими швеями, что до сих пор обитают на Спедайна-авеню, а юными азиатками, живущими в жарком климате. В 1993 году Канада импортировала из Индонезии на 4,7 млн. долларов анораков и лыжных курток, а в 1997 году – на 11,7 млн1. Это мне уже было известно. Но я так и не могла узнать, какой именно марки плащи шили эти работницы фабрики Kaho, пока не потеряли работу.– Так, длинные. А на ярлыке что? – снова спрашиваю я.Короткое совещание вполголоса, и наконец ответ:– London Fog.Глобальное совпадение, надо полагать. Я начинаю рассказывать работницам о том, что моя квартира в Торонто раньше была швейной фабрикой фирмы London Fog, но вдруг одергиваю себя: на их лицах я явственно читаю, что с их точки зрения человек, выбравший для жилья бывшее здание швейной мастерской, внушает очень тревожные опасения. В этом уголке мира сотни работниц в год гибнут в пожарах, потому что их общежития находятся над потогонными мастерскими без соответствующих пожарных выходов. Сидя по-турецки на цементном полу моей крохотной комнатки в общежитии, я думала о своих соседях там, в Торонто: об инструкторе аштанга-йоги со второго этажа, о мультипликаторах рекламных роликов с четвертого, о дистрибьюторах ароматерапевтических свечей с восьмого. Ощущение такое, что эти юные женщины из зоны производства экспортных товаров тоже в каком-то смысле наши соседки, связанные с нами, как это часто бывает, окутывающей планету паутиной тканей, шнурков для ботинок, франчайзинговых ..

815грн.

Энциклопедия менеджмента \Друкер
Автор: Друкер П

Энциклопедия менеджмента \Друкер

Сам Питер Друкер называет эту книгу путеводителем по его работам; она появилась как ответ на вопросы, постоянно задаваемые ему читателями младшего поколения: "С каких книг лучше всего начинать знакомиться с работами Друкера? Какие из его работ следует считать самыми важными?"Настоящее издание составлено по материалам десяти книг Питера Друкера, опубликованным за все 60 лет научной и творческой деятельности. По словам автора, это "... не только лучшее, на мой взгляд, введение в дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Это не просто антология, о которой любой автор может только мечтать. Я уверен, что это действительно уникальное, логически последовательное введение в теорию управления, охватывающее базовые принципы, проблемы, задачи и возможности менеджмента".СОДЕРЖАНИЕПредисловие автора. Когда и зачем я написалЭнциклопедию менеджмента 13Часть I. Менеджмент 17Глава 1. Менеджмент как социальная функция и как искусство 19Зарождение менеджмента и основные этапы его развития 20Менеджмент и предпринимательство 26Ответственность менеджмента 27Что такое "менеджмент"? 28Управление как искусство 31Глава 2. Система координат менеджмента 33Миссия 34Эффективность работы персонала 35Социальная ответственность 35Глава 3. Цель и задачи коммерческого предприятия 37Цель коммерческой фирмы 40Какой должна стать наша фирма 47Задачи в сфере маркетинга 52Задачи в сфере инновации 55Задачи в сфере ресурсов 56Задачи в сфере производительности 57 Задачи в социальной сфере 58Минимально необходимая прибыль 59Глава 4. Уроки некоммерческих организаций 61Приверженность принципам менеджмента 62Эффективное использование совета директоров 66От каждого — по способностям 69Учиться, учиться и еще раз учиться 71Предупреждение коммерческим организациям 74Глава 5. Социальное влияние и социальные проблемы 77Ответственность за воздействие 78Как контролировать воздействия на общество 79Социальные проблемы и новые возможности 82Границы социальной ответственности 85Пределы властных полномочий 88Морально-этические аспекты ответственности 91Что такое "неумышленный вред" 93Глава 6. Новая парадигма менеджмента 97Менеджмент — это менеджмент бизнеса 98Единственно правильный тип организационной структуры 100Единственно правильный способ управления персоналом 105Технологии и конечное использование постоянны и заданы 109Деятельность менеджмента ограничена юридически 115Деятельность менеджмента ограничена политически 118Менеджмент ограничен внутренней средой организации 120Глава 7. Какая информация нужна предприятию 123От исчисления себестоимости к контролю результата 124От юридической фикции к экономической реальности 128Информация для создания благосостояния 132Где же результаты? 138Глава 8. Управление на основе поставленных целейи самоконтроля 143Дезорганизация 144Цели менеджера 146Руководство на основе принуждения 147Кто и как ставит цели перед менеджерами? 148Самоконтроль через измерение эффективности 151Отчеты и внутренние процедуры компании 154Философия менеджмента 157Глава 9. Базовые принципы кадровой политики 159Базовые принципы 160Этапы принятия решения 161Зона особого риска 165Глава 10. Предпринимательский бизнес 169Структуры 171Самые распространенные ошибки 175Глава 11. Новое венчурное предприятие 179Потребность в ориентации на рынок 181Планирование доходов и расходов 184Формирование команды топ-менеджеров 188"Где я принесу наибольшую пользу?" 193Потребность в советах со стороны 197Глава 12. Предпринимательские стратегии 199"Блицкриг" 200"Удар в спину" 203"Творческая имитация" 203"Предпринимательское дзюдо" 207"Экологическая ниша" 213"Шлагбаум" 213Стратегия особого умения 215Стратегия особого рынка 219Создание потребителя 222Выбор оптимальной цены 223Реалии потребителя 225Создание ценности для потребителя 227Часть II. Человек 231Глава 13. Учитесь быть эффективным 233Зачем нам эффективность 234Кто такой руководитель? 236Реалии руководителя 239Перспективы эффективности 244Как научиться эффективности 247Глава 14. Ориентация на личный вклад 251Личная ответственность 252Знания как личный вклад 256Здоровый климат в организации 258Глава 15. Сильные стороны и ценности работника 263Мои способности и сильные стороны 264Мой стиль работы 266Моральные принципы 269Где мое место? 270Глава 16. Управление временем 273Потребность во времени 275Точная оценка времени 280Как избавиться от "пожирателей времени" 284Объединение "полезного времени" 289Глава 17. Эффективные решения 293Процесс принятия решения 2951. Четыре типа ситуаций 2952. Граничные условия 2983. Критерий "правильного решения" 3004. Практическое воплощение 3025. Обратная связь 303Мнения вместо фактов 305Добивайтесь несогласия 308Нужно ли принимать решение? 311Глава 18. Функциональные коммуникации 317Коммуникация — это восприятие, ожидание и потребности 318Коммуникация и информация 321Нисходящая и восходящая коммуникация 321Управление на основе целей 322Глава 19. Профессиональные лидеры 325Работа, ответственность и заслуженное доверие 327Глава 20. Принципы инновации 331Инновация как практика 331Что нужно делать 332Чего не следует делать 334Три условия успешной инновации 336Консервативный новатор 337Глава 21. Вторая половина жизни 339Три способа интересно прожить вторую половину жизни 341Личная революция 344Трансформация общества 345Глава 22. Образованный человек 347Основа общества знаний 349Общество знаний и общество организаций 352Технические дисциплины и образованная личность 353Учиться, чтобы учиться дальше 354Часть III. Общество 357Глава 23. Столетие социальных преобразований — зарождениеобщества знаний 359Крестьяне и домашняя прислуга 360Расцвет и падение пролетариев 361Возвышение работника умственного труда 365Зарождение общества знаний 368Общество наемных работников 370Социальные задачи 374Новый плюрализм 378Глава 24. Зарождение предпринимательского общества 383Неэффективность планирования 386Систематическая ликвидация 386Испытание для каждого из нас 387Глава 25. Становление гражданина и социальная сфера 393"Третий сектор" 394Потребность в общине 396Доброволец как гражданин 398Глава 26. От анализа к восприятию — новое мировоззрение 403Социальное воздействие информации 404Форма и содержание 407От анализа к восприятию 409Послесловие. А что дальше? 415Предметный указатель 418 ..

591грн.

Психология толп \Лебон \+Тард.Мнение и толпа
Автор: Лебон

Психология толп \Лебон \+Тард.Мнение и толпа

В данной книге после многих лет забвения или замалчивания печатаются блистательные труды Гюстава Лебона и Габриэля Тарда, положившие начало социальной психологии (психологии масс) как самостоятельной науки. Читатель сможет иными глазами взглянуть на общественные процессы в современном обществе, по-иному воспринимать информацию со страниц газет или экрана ТВ после знакомства с работами двух великих французских социологов. Для психологов, преподавателей, историков, социологов, работников СМИ и студентов соответствующих специальностей. В оформлении обложки использован фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего «Падение ангелов».СОДЕРЖАНИЕВ. Н. Дружинин. Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества , 9 Г. Лебон ПСИХОЛОГИЯ ТОЛП КНИГА I ПСИХОЛОГИЯ НАРОДОВ Введение. Современные идеи равенства и психологические основы истории 15 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ Психологические свойства рас Глава I. Душа рас 20 Глава II. Пределы изменчивости характера рас 27 Глава III. Психологическая иерархия рас 31 Глава IV. Прогрессивная дифференциация индивидов и рас 38 Глава V. Образование исторических рас 43 ВТОРОЙ ОТДЕЛ Как психологические черты рас обнаруживаются в различных элементах их цивилизаций Глава I. История народов как следствие их характера 49 Глава П. Различные элементы цивилизации как внешнее проявление души народа 60 Глава III. Как преобразовываются учреждения, религии и языки 69 Глава IV. Как преобразовываются искусства 78 ТРЕТИЙ ОТДЕЛ Как изменяются психологические черты рас Глава!. Роль идей в развитии цивилизаций 92 Глава П. Роль религиозных верований в развитии цивилизации 103 Глава III. Роль великих людей в развитии цивилизаций 107 ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЕЛ Разложение характера рас и их падение Глава I. Как цивилизации бледнеют и гаснут 112 Глава П. Общие выводы 118 КНИГА II ПСИХОЛОГИЯ МАСС Предисловие 122 Введение. Эра толпы 125 ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ Душа толпы Глава I. Общая характеристика толпы. Психологический закон ее духовного единства 131 Глава П. Чувства и нравственность толпы 138 §1. Импульсивность, изменчивость и раздражительность толпы 139 §2. Податливость внушению и легковерие толпы 141 §3. Преувеличение и односторонность чувств толпы 148 §4. Нетерпимость, авторитетность и консерватизм толпы 150 §5. Нравственность толпы 152 Глава III. Идеи, рассуждения и воображение толпы 155 §1. Идеи толпы 155 §2. Рассуждения толпы 158 §3. Воображение толпы 159 Глава IV. Религиозные формы, в которые облекаются все убеждения толпы 162 ВТОРОЙ ОТДЕЛ Мнения и верования толпы Глава I. Отдаленные факторы мнений и верований толпы 167 §1. Раса 168 §2. Традиции 169 §3. Время 171 §4. Политические и социальные учреждения 172 §5. Образование и воспитание 175 Глава П. Непосредственные факторы мнений толпы 182 §1. Образы, слова и формулы 183 §2. Иллюзии 187 §З.Опыт 189 §4. Рассудок 190 Глава III. Вожаки толпы и их способы убеждения 192 §1. Вожаки толпы 193 §2. Способы действия вожаков: утверждение, повторение, зараза 197 §3. Обаяние 201 Глава IV. Границы изменчивости мнений и верований толпы 209 §1. Постоянные верования 209 §2. Непостоянные мнения толпы 213 ТРЕТИЙ ОТДЕЛ Классификация и описание толпы различных категорий Глава I. Классификация толпы 219 §1. Разнородная толпа 220 §2. Толпа однородная 221 Глава II. Преступная толпа 222 Глава III. Присяжные и уголовные суды 226 Глава IV. Избирательная толпа 232 Глава V. Парламентские собрания 239 Г. Тард МНЕНИЕ И ТОЛПА Предисловие 257 Публика и толпа 259 Общественное мнение и разговор 300 Мнение 300 Разговор 312 Толпы и преступные секты 365..

815грн.

Искусство задавать вопросы. Тренинг для успешного ведения переговоров
Автор: Биркенбиль В.

Искусство задавать вопросы. Тренинг для успешного ведения переговоров

Книга представляет немецкую модель бизнеса. Немецкая модель, в отличии от многих других, хорошо работает в наших условиях, где традиционно велика роль социального фактора в трудовых отношениях, где больше развито взаимодействие между работниками, где сильна творческая составляющая бизнеса. Словом, немецкая модель бизнеса наиболее успешна сегодня на отечественной почве.Тот, кто задаёт вопросы, владеет инициативой! Следовательно, правильно применяемая техника постановки вопросов позволяет Вам целенаправленно вести разговор. Причём неважно, на какую тему — деловые ли это переговоры, процесс продажи, ситуация в сфере сервиса или просто в личной жизни.Хотите ли вы усовершенствовать свою технику постановки вопросов — и тем самым своё умение торговать или вести переговоры? Если да, то данная книга предоставляет вам эту возможность. Здесь собрано фирменное ноу-хау известной во всём мире Веры Биркенбиль, детально отработанное в учебно-тренировочном цикле, который проводится по всей Европе на четырёх языках.Предоставленный курс позволяет повысить эффективность этого специфического тренинга как при индивидуальных, так и при групповых занятиях.СодержаниеВступительное словоПредисловие к новому изданиюВведениеТеория и практикаСтупень 1Ступень 2Ступень 3ПрактикаУпражнения на ступени 1. УгадываниеПрактикаУпражнение к Ступени 2. Стратегия "Анти-НЕТ"ИнтерлюдияВыводы относительно первой и второй ступенейПрактикаИсходная ситуация к ступени 3Минусовая ситуацияСтупень 3. Безпроигрышная методика ведения переговоровУпражнения к ступени 3. С БП методикой к успехуДополнительные истории загадкиИтоговое замечаниеНемного теорииТехника расспроса — зачем она нужна?Ситуации с использованием закрытых вопросовДополненияАнатомия реакции "нет"ПриложениеЛист для заметок: формулярАнализ некоторых переговорных протоколовТипичные ошибки в вопросах из повседневной практики..

415грн.

Гинденбург: фельдмаршал и рейхспрезидент
Автор: Раушер

Гинденбург: фельдмаршал и рейхспрезидент

Известный австрийский историк Вальтер Раушер глубоко, взвешенно и всесторонне описывает военную и политическую карьеру Пауля фон Гинденбурга, фельдмаршала и рейхспрезидента, являвшегося одной из ключевых фигур германской истории времен Первой мировой войны и Веймарской республики, когда этот убежденный монархист был избран главой государства. В книге показано почти божественное почитание, каким Гинденбурга окружали немцы в течение двух десятилетий. Исследованы обстоятельства и причины, побудившие Гинденбурга предоставить пост рейхсканцлера Адольфу Гитлеру...

271грн.

Циклы американской истории
Автор: Шлезингер А.М.

Циклы американской истории

Книга видного американского историка-либерала состоит из ряда очерков, написанных в жанре исторической публицистики и посвящённых судьбе Соединённых Штатов, итогам и перспективам их развития.В данной книге предлагается взгляд историка на прошлое и будущее американского эксперимента. Слово «эксперимент» использовано преднамеренно. Те люди, которые учредили Соединенные Штаты Америки, верили, что они предпринимают нечто совершенно небывалое. Идея, согласно которой демократическая республика признавалась потенциально жизнеспособной, противоречила всем историческим учениям. Подтверждение правоты этой идеи, заявил Вашингтон в речи при своем первом вступлении в должность президента, — это «эксперимент, доверенный рукам американского народа». Отцы-основатели отнюдь не были уверены в успехе. Можем ли мы даже сегодня быть уверенными, что эксперимент удался? По крайней мере он длится уже два столетия, а это уже кое-что.В первой части этой книги ставятся общие вопросы приливов и отливов в американской истории. Одно эссе посвящено анализу продолжающегося противоборства между двумя различными концепциями нации: в чем заключается смысл существования Америки — в приверженности национальному эксперименту или в священном следовании предначертанной свыше судьбе нации? В другом эссе излагается теория циклических ритмов, характеризующих американскую политическую жизнь. Во второй части рассматриваются Соединенные Штаты и огромный мир вовне — внешняя политика и американский характер; национальные интересы, моральные абсолюты и права человека; возникновение «американской империи» и причины «холодной войны». В третьей части рассматриваются Соединенные Штаты как внутриполитическая общность, анализируются роль и перспективы системы государственного управления, политических партий и института президентства.За всеми этими рассуждениями стоит убеждение, что решающее значение при формировании современного мира имело кумулятивное наращивание темпа перемен. В течение последних трех столетий произошли ошеломляющие революции в научной теории и потрясающие прорывы в преобразовании теории в технологию. Мир развивался, как никогда ранее, стремительно, и вплоть до последнего времени это развитие было наиболее динамичным именно в Соединенных Штатах...Содержание:ПредисловиеТеория Америки: эксперимент или предначертание свыше?Циклы политической жизни АмерикиВнешняя политика и американский характерНациональные интересы и моральные абсолютыПрава человека и американская традицияВызов СолженицынаАмерика и империяИстоки «холодной войны»Государственное регулирование и американская экономикаНедолгое счастье американских политических партийИмперское президентствоБудущее вице-президентстваПрезидентская репутация и превратности судьбыДемократия и лидерствоПослесловиеПримечания..

315грн.

Агентура в разведке и контрразведке \Серия: Коммандос
Автор: Землянов

Агентура в разведке и контрразведке \Серия: Коммандос

Эта хрестоматия представляет собой сборник текстов на тему агентурной работы. Собранные материалы систематизированы на основе классификации агентуры, принятой в спецслужбах. Цитируемые тексты раскрывают специфику, содержание и методы деятельности конкретных категорий агентов: вербовщиков, дезинформаторов, связных, боевиков и других. Кроме того, приведены материалы о так называемой "люстрации".Хрестоматия может служить пособием для сотрудников спецслужб, правоохранительных органов, частных охранных и детективных агентств, занятых оперативно-розыскной деятельностью и агентурно-оперативной работой. В то же время она является увлекательным документально-литературным произведением для широких кругов читателей...

531грн.

Этика \Гартман
Автор: Гартман Н.

Этика \Гартман

«Этика»— первая книга, начало разработки и изложения Гартманом систематической философии. Он создавал ее, предполагая, что она станет отправным пунктом и моделью при построении общей теории и системы ценностей. «Этика» Гартмана— это «ценностная этика», иными словами, философия этических ценностей. В этом он видел своеобразие и преимущества своей этики в сравнении со всеми прежде существовавшими формами философской этики. Аксиология Гартмана содержит четыре главные проблемные области: феноменологию, гносеологию, онтологию и «праксиологию» ценностей. С «Этики» Гартман начал создание системы философии, фундаментом и центром которой стала его «новая, критическая онтология», развернутая и конкретизированная в последующих сочинениях. Тем самым, Гартман осознал себя участником начавшегося в XX в. «онтологического поворота» в философии.Содержание:ПредисловиеПредисловие ко второму изданиюПредисловие к третьему изданиюВведениеПервый фундаментальный вопросДемиург в человеке Смысл «практического» в философииЦенностная полнота действительного и причастность к ней Второй фундаментальный вопросЦенностное содержание личности и ситуации Об упущенииСовременный человек Часть перваяСтруктура этического феномена(Феноменология нравов)Теоретическая (контемплативная) и нормативная этикаВопрос компетенции практической философииОбщий род нравственных заповедей и их притязание на значимость Этический релятивизмЭтический абсолютизм О том, можно ли научить добродетелиТезис СократаХристианское понятие «греха»Шопенгауэрова этика чистой теории.«Менон» Платона и решение апории.Оправданный смысл нормативного Опосредованно нормативное Зримое поприще и идея этикиЭтика и педагогика Теоретический и этический априоризмМножественность моралей и единство этикиМногообразие и единство в нравственном сознании Историческое многообразие нравственных заповедей Действующая мораль и чистая этикаДругие измерения многообразия Искомое единство и исследование ценностей Знание о добре и злеЗаповеди, цели и ценностиМиф о древе познанияОткрытие Ницше и ошибка первооткрывателя О пути открытия ценностиРеволюция этоса и узость ценностного сознания Носитель идеи и толпаРетроспективная и перспективная этика.Исследование теоретических и этических принципов Категории и ценности, законы и заповеди Этическая действительность и факт первичного ценностного сознания Возможность заблуждения и неподлинное нравственное сознаниеОбласти ориентирования нравственного феномена Объем данного в исследовании ценностей Право и этикаРелигия и миф Психология, педагогика, политика, история, искусство и художественное образованиеБлуждания философской этикиЭгоизм и альтруизмМораль самосохранения и самоосуществления Смысл и бессмыслица в теории эгоизма.Метафизика альтруизма Вчувствование и встречное вчувствование Фундаментальное отношение «Я» и «Ты». Конфликт и ценность двух тенденцийЭвдемонизм и утилитаризмАристипп и Эпикур Стоя Христианство и неоплатонизмСоциальный эвдемонизм Нового времени Критика и этический смысл эвдемонизма Естественные границы эвдемонизмаПравота и границы этики успехаВозвращение скрытых ценностейЦенностные заблуждения в социальном эвдемонизме и их опасность Собственная ценность эвдемонии и ее отношение к собственно нравственным ценностям Стремление к счастью и способность к счастью Этика КантаСубъективизм практического разумаУчение Канта о «субъективном» происхождении долженствованияТрансцендентальный субъективизм и свобода воли Кантова альтернативаОшибочное умозаключение в кантовском априоризме Шелерова критика формализма Смысл «формального» в категорическом императиве Исторический предрассудок в пользу формы Формализм и априоризм Шелерова критика интеллектуализма Интеллектуализм и априоризмЧувственность, данность и апостериорностьМышление, рассудок и априорностьЭмоциональный априоризм ценностного чувстваИдея «материальной этики ценностей»О сущности этических ценностейЦенности как сущностиПредварительный смысл сущности.Блага и ценности благОтношение априорности и абсолютности ценностейВоля, цель и моральное ценностное суждение Образец и следование ему Образование этического идеала и ценностное сознание Вменение, чувство ответственности и сознание собственной виныСовесть и этическое ценностное a priori.Античное понятие добродетели как материальное ценностное понятие Относительность и абсолютность ценностей Субъективность и относительностьСотнесенность благ с субъектом и реляционная структура ценностной материиАбсолютность нравственных ценностей и относительность дополнительных ценностей благ Материальная отнесенность нравственных ценностей к личностям как объектамМатериальная отнесенность нравственных ценностей к личности как субъекту Сцепленность относительностей и стоящая за этим абсолютность нравственных ценностей Об идеальном всебезбытии ценностей Гносеологическое всебезбытие ценностей Этическая действительность и сфера этически идеального Об идеальном всебезбытии вообщеЭтико-идеальное всебезбытие ценностей Ценностная иллюзия и ценностная слепота Изменение ценностного взгляда и границы ценностного познанияЦенности как принципыОтношение ценностей к действительности Ценности как принципы идеально-этической сферы Ценности как принципы актуально-этической сферы Ценности как принципы реально-этической сферы Телеологическая метафизика ценностей и этический ценностный феномен О сущности долженствованияОтношение ценности и долженствования Долженствование идеального бытияДолженствование актуального бытияШирота, степень актуальности и этическое измерение долженствования бытияМножественность измерений и многообразие ценностей Положение долженствования по отношению к субъекту Опора долженствования бытия в реальном бытииРоль субъекта в метафизике долженствования Долженствование бытия и долженствование действий. Метафизическая слабость принципа и сила субъекта Ценность и цель, долженствование и воление Видимость субъективности в долженствовании и аксиологическая детерминацияСубъект и личность Обусловленность личностности ценностью и долженствованием Долженствование и целевая связь К категориальному анализу ценности и долженствованияПервичная и вторичная детерминацияЦелевая связь как трехслойное отношение Прямая и обратная детерминация в целевой связиУдвоение и тождество целиПровидение и предопределение человека Телеология ценностей и метафизика человекаЕстественная телеология и телеология ценностейФилософский антропоморфизм и примат аксиологической детерминации Уничтожение человека и инверсия основного закона категорий Этика и онтология, человек и природаТелеология человека и «случай».Метафизические перспективыГлава Телеологическое взаимодействие Переплетение причинно-следственного и целевого рядовГомофинальное и гетерофинальное общество Противоречие целей и конфликт ценностей Модальное строение долженствованияПроблема модальности в сущности ценности и долженствования Онтологическая необходимость и действительность Снятие равновесия возможности и действительности в долженствовании актуального бытияМодальность долженствования идеального бытия и всебезбытие ценностейАпории свободной необходимостиСвобода, осуществление и создание возможностиК метафизике личностиПерсоналистская метафизикаУчение Шелера о личности и актеАкты и личности как предметыЛичностность и субъективность«Я» и «Ты» Личность и мирМетафизический персонализмИдея мира и идея БогаОтдельная личность и совокупная личность «Личности высшего порядка» и сознание высшего порядкаВозрастающий порядок совокупности и снижающийся порядок личностности Этика и теологияЧасть втораяЦарство этических ценностей(Аксиология нравов)Общие аспекты таблицы ценностейО месте этических ценностей в царстве ценностей вообще Исследование ценностей и область ценностей в этике Отношение фундирования между этическими ценностями и ценностями благ Отличие от других отношений фундирования Шелерова попытка обратного фундирования Цель поступка и моральная ценность Искажение смысла этических ценностей в этике целей Границы долженствования действий в царстве ценностей..

631грн.

Врата в мир Каббалы \Рабби Ицхак Гинзбург \рекомендовано Любавичским Ребе
Автор: Гинзбург Ицхак

Врата в мир Каббалы \Рабби Ицхак Гинзбург \рекомендовано Любавичским Ребе

Книга открывает нам мир Каббалы не как мир смутной мистики, не имеющий отношения к нашей повседневности, и не как «точную науку». Этот мир – мир потоков живительной энергии, текущих от Творца к нам-всем-вместе-и-к-каждому-в-отдельности-и-обратно, переплетаясь. Иногда бурля, иногда спокойно и неощутимо.Эти-то потоки и составляют всю нашу действительность. Нужно только уметь это увидеть и знать, как в них окунуться. И вот, нырнув и с опаской открыв все органы чувств души, обнаруживаем, что мы всегда в контакте с Ним. Вот именно к этому мы и будет стремиться приблизиться...Смысл слова каббала претерпевал изменения на протяжении веков, пока оно не превратилось в термин для обозначения огромного комплекса мистических знаний и деятельности, раскрывавшихся еврейским мудрецам на протяжении истории и передававшихся из поколения в поколение как часть еврейского наследия. Такое значение слова каббала получило распространение с конца 12 века. До того времени тайная часть еврейского учения была известна под другими названиями. Термин Каббала обычно объясняют как «полученное знание» (слова получать и каббала на иврите - однокоренные). В этом смысле слово каббала показывает на преемственность традиции тайного знания, передававшейся от поколения к поколению. Однако в Пятикнижии корень слова каббала встречается в одном-единственном смысле: «соответствие», в словосочетании «соответствующие петли». Возникает вопрос: что общего у соответствия и тайн Торы? Вкратце можно сказать, что существенную часть наших знаний о мире мы приобретаем, находя соответствия между различными вещами. Мы делаем выводы на основании параллелей и сравнений между известным нам и тем, о чем ничего не знаем. Такая методика в особенности важна, когда исследованию подвергаются скрытые, тайные или неявные стороны реальности. Чтобы понять, что является движущей и направляющей силой нашей реальности, мы должны, во- первых, понять основные мистические модели и научиться правильно их применять к конкретной жизненной ситуации. Сущностное, неразрывное единство творения и его Б-жественного корня, одного и единственного, из которого постоянно проистекает все существующее, - это основа для поиска в сотворенной реальности соответствий с ее корнем. Если бы Творец не являлся Единством по своей сути, мы не могли бы использовать такую методику, и ошибки в понимании скрытых сторон нашей реальности были бы более чем вероятны. Каббалистическая методология (и в теории, и на практике) построена на основе проведения параллелей между явными и скрытыми сторонами действительности. Анализируя интересующую нас реальную ситуацию на основе традиционных каббалистических моделей, мы сумеем понять прошлое, настоящее и будущее данного вопроса; заглянуть внутрь процесса творения, найти смысл и направление развития внутри сегодняшнего состояния и разглядеть будущие возможности, скрытые в ней. Способность брать модели, которые Всевышний открыл и передал нам посредством пророков, и правильно находить им параллели зависит от развития нашей надрациональной чуткости к абсолютному единству, присущему Всевышнему. Следовательно, надо изучать Каббалу так, чтобы она питала эту нашу способность чувствовать Б-жественность, наполняющую реальность. Каббала, в соответствии со значением этого термина как мудрости, полученной по преданию, включает учения каббалистических школ, переходивших от поколения к поколению. Целью всех этих учений было усиление нашей чуткости к единству Б-га. То есть Каббала сосредоточена на Всевышнем и Его связи с нами. Она раскрывает сокровенные тайны о свойствах Всевышнего, Его способности созидания, первичном замысле, согласно которому Им был сотворен мир, как работают духовные миры и как проявляется Его присутствие в нижнем мире. В то время как в предыдущих поколениях изучение Каббалы было привилегией избранных, Аризаль - как называют рабби Ицхака Лурье, каббалистическое учение которого до сегодняшнего дня обладает высшим авторитетом, - сказал, что в поколениях, близких к приходу Машиаха, «можно и должно раскрыть эту мудрость», имея в виду скрытую мудрость Торы. Более того, рабби Исраэль Бааль-Шем-Тов, основатель хасидизма, пишет, что в выходе этих тайн «наружу» и их распространении заложены силы, долженствующие привести Машиаха и осуществить предсказание пророков о совершенном мире. Рабби Ицхак Гинзбург - Врата в мир Каббалы. Чудеса мудрости Твоей.ОглавлениеОб автореПредисловие к русскому изданиюВведениеЧасть первая. Общий обзор Каббалы1. Что такое Каббала?2. «Каббала мысли» и «Каббала действия»3. Неверные представления о КаббалеЧасть вторая. Сфирот4. Модели: ключи к сознанию      5. Буквы: кирпичики творения6. Б-жественная энергия сфирот7. Сфирот, душа и телоЧасть третья. Имена Б-гаВводная «Глава»8. Собственное Имя Б-га9. Святые Имена10. Эпитеты Б-га11. СловаПримечания и ссылкиВведениеГлава 1Глава 2Глава 3Глава 4Глава 5Глава 6Глава 7Вводная «Глава»Глава 8Глава 9Глава 10Глава 11Подход к переводуЕврейский алфавит и числовое значение буквКниги рабби Гинзбурга на русскомРабби Ицхак Гинзбург - Врата в мир Каббалы. Чудеса мудрости Твоей.Что такое Каббала?Каббала - это мистическое наследие еврейского народа. Хотя она открывалась постепенно, и этот процесс проходил много этапов на протяжении поколений, его первые всходы можно обнаружить уже четыре тысячи лет назад при жизни нашего праотца Авраама. Накопленные Каббалой за это время знания достаточны, чтобы позволить нам проникнуть во внутреннее измерение реальности и тем самым получить «осязаемое» восприятие того, что Всевышний находится с нами здесь, в этом мире. Говоря проще, Каббала - это изучение Б-жественности. Душа изучающего Каббалу стремится узнать Всевышнего, чтобы идти Его дорогами и в этом смысле уподобиться Ему. Для того чтобы приблизиться к Б-гу, Создателю мира, изучающие Каббалу стремятся умом понять то, что можно назвать «физикой созидания». Задачей изучения Каббалы - никогда! - не является приобретение мудрости ради нее самой. Мудрость - это не что иное, как средство соединения нас с нашим Творцом через понимание созидательного процесса, продолжающегося, динамичного и постоянно отзывающегося на поведение Творения. Древнее откровение. Первым, кто посвятил жизнь задаче распознания присутствия Творца в Творении и приближения к Нему, был наш праотец Авраам. Благодаря его естественной готовности к самопожертвованию ему были раскрыты многие глубокие тайны творения, позволившие пережить ощущения, к которым он больше всего стремился - близость и единство с Творцом. Первая классическая книга Каббалы, это Книга Йецира («Книга творения»), автором которой считают Авраама. Книга Йецира вводит понятие «тридцати двух троп мудрости», (л"в нетивот хохма), посредством которых Всевышний осуществляет процесс созидания, и подобно Ему человек участвует этом процессе. Тридцать две тропы мудрости содержат:десять сфирот, потоков Б-жественного света, побуждающих процесс творения и определяющих его параметры;22 буквы еврейского алфавита - «кирпичики» мироздания и одновременно каналы, по которым течет Б-жественное сознание.Праотец Авраам передал это знание своему сыну Ицхаку, а тот - своему сыну Яакову, от которого ее унаследовали двенадцать его сыновей, прародителей двенадцати колен Израиля. Через семь поколений после Авраама сыновья Израиля удостоились получить от Всевышнего Тору на горе Синай. Тора содержит не только свод указаний, как следует жить согласно воле Всевышнего, но и план, которым Всевышний пользовался при создании мироздания и всего, что его наполняет. Таким образом, Тора имеет два аспекта - явный и скрытый, и к этим аспектам относятся, как к «телу» Торы и ее «душе». Тело Торы (гуфей Тора) составляют законы, регламентирующие наше ежедневное поведение. Эти законы выражают желание Всевышнего дать нам, людям, абсолютное добро как в этом знакомом нам мире, так и в мире грядущем. Этот аспект Торы называется открытой Торой.Душа Торы (нишмета деорайта), то есть Каббала, содержит тайны, относящиеся к Всевышнему как Создателю мира, к процессу творения и Его провидению в мире. В этой многомерной глубине скрываются секреты, называемые «тайнами Торы» (разин деорайта) и «тайнами тайн» (разин деразин). Этот аспект Торы называется скрытой Торой.Б-г дает нам знание обоих аспектов Торы, потому что Он хочет сделать нас Его партнерами по процессу Творения, чтобы мы удостоились самой большой награды - полного единения с Ним. Это происходит, когда мы выбираем по своей доброй воле согласовывать наши желания с Его волей, то есть принимаем твердое решение жить по заповедям Торы, углубляться в ее тайны и, как Авраам, посвятить свою жизнь привнесению в мир бесконечного света Всевышнего, того света, который появился в первые дни Творения, но потом был укрыт от людских глаз.ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ... Заблуждение третье: путаница между Каббалой и восточными культами В книге Берешит написано, что после смерти Сары Авраам женился второй раз и у него родились дети: «А сыновьям наложниц, которые у Авраама, дал Авраам дары, и отослал он их от Ицхака, сына своего, при жизни своей, на восток [в землю восточную]». Комментаторы Торы, объясняя этот стих, говорят, что Авраам передал им для самозащиты что-то вроде техники черной магии, использующей имя скверны. Некоторые, опираясь на это, утверждают, что обычаи восточных культов, включая их методы излечения, основаны на древней мудрости праотца Авраама, и что это и есть подарки, которые он дал своим детям, отправляя их «в восточную землю». Почему-то, есть желающие сделать из этого вывод, что эти системы как-то связаны с еврейской мудростью, которую отец еврейского народа Авраам передал своему сыну Ицхаку. Некоторые пользуются такой логикой, оправдывая свой интерес к различным духовным техникам, возникшим на Востоке, «кошеруя» обычаи этих культов для использования евреями.Однако стих из книги Берешит ясно говорит, что Авраам просто отослал детей наложниц «от Ицхака» потому, что тот был единственным истинным наследником святой миссии Авраама: рас..

931грн.

Иудейские древности. 2 тома \красно-синий\АСТ-Ладомир 2007 \+О древности иудейского народа (Против Аппиона)
Автор: Флавий Иосиф

Иудейские древности. 2 тома \красно-синий\АСТ-Ладомир 2007 \+О древности иудейского народа (Против Аппиона)

"Иудейские древности" - это история еврейского народа от сотворения мира до конца вавилонского плена, от Иуды Маккавея до вступления на престол и смерти Ирода Великого... Она заканчивается восстанием в Иудее, участником которого был Иосиф Флавий. Его литературный труд стал серьезнейшим источником для всех, кого интересует всемирная история.Удивительное произведение Иосифа Флавия обеспечило своему автору неувядаемую славу. Переведенная на все европейские языки замечательная книга древнего историка и сейчас, по прошествии двух тысячелетий, достойна внимания всех образованных людей. Задумав восстановить доброе имя единоверцев, рассеять злые нелепости, сопровождавшие историю происхождения, характер верований и образ жизни иудеев, показать историческое значение своего народа, раскрыть истинные мотивы его борьбы с властным Римом, Иосиф Флавий не остановился ни перед обилием материала, ни перед обширностью темы. И разрешил свою задачу блестяще.Иудейские древности 2 тома:Предисловие автораПредисловие издателейКнига 1Глава 1. Сотворение мира и установление его составных частей.Глава 2. О потомках Адама и о десяти последующих поколениях до потопа.Глава 3. О том, как произошел потоп, как Ной с семейством спасся в ковчеге и как он затем поселился на равнине Сеннаар.Глава 4. Как потомки Ноя воздвигли назло Господу Богу башню, как Господь смешал их языки, как место, где все это произошло, получило название Вавилона.Глава 5. Как потомки Ноя расселились по всей земле.Глава 6. Как отдельные народы стали именоваться по основателям их первоначальных обиталищ.Глава 7. Как Авраам, наш родоначальник, направился из Халдеи в Ханаан, который теперь именуется Иудеей.Глава 8. Как Авраам вследствие голода переселился из Ханаана в Египет, где пробыл некоторое время и затем снова вернулся в Ханаан.Глава 9. Поражение содомитян в борьбе с ассирийцами.Глава 10. Как Авраам напал на ассирийцев и победил их; как он спас взятых в плен содомитян и вернул добычу.Глава 11. Как Господь Бог уничтожил народ содомский в гневе за его прегрешения.Глава 12. Об Измаиле, сыне Авраама, и его потомках, арабах.Глава 13. Об Исааке, законном сыне Авраама.Глава 14. О Саре, жене Авраама, и ее смерти.Глава 15. О том, что троглодиты происходят от Кетуры, на которой женился Авраам.Глава 16Глава 17. О смерти Авраама.Глава 18. О рождении и воспитании Исава и Иакова, обоих сыновей Исаака.Глава 19. Бегство Иакова в Месопотамию, из страха перед братом; о том, как он там вступил в брак и вернулся затем назад в Ханаан отцом двенадцати сыновей.Глава 20Глава 21Глава 22. Как умер Исаак и был похоронен в Хевроне.Книга 2Глава 1. Как сыновья Исака, Исав и Иаков, поделили между собою страну, причем Исав занял Идумею, а Иаков – Хананею.Глава 2. Как младший из сыновей Иакова, Иосиф, навлек на себя своими сновидениями, в которых ему было предвозвещено его будущее благополучие, ненависть своих братьев.Глава 3. Как Иосиф был продан, вследствие завистливого к нему отношения братьев, последними в Египет, как он там возвеличился и прославился и как братья его попали к нему во власть.Глава 4Глава 5Глава 6Глава 7. Как отец его во время голода переселился со всем родом своим в Египет.Глава 8Глава 9. Какие страдания выпали на долю евреев в Египте в продолжение четырехсот лет.Глава 10. Как они под предводительством Моисея покинули Египет.Глава 11Глава 12Глава 13Глава 14Глава 15. Как, во время преследования евреев египтянами, раздвинулось море и дало евреям возможность спастись бегством. Вся книга обнимает период в 220 лет.Глава 16Книга 3Глава 1. Как Моисей повел народ свой из Египта к горе Синайской и сколь большие бедствия претерпел народ этот в пути.Глава 2. Как амалекитяне напали в союзе с соседними племенами на евреев и как они были отбиты с большим для себя уроном.Глава 3. Как Моисея нашел в пустыне его тесть Иофр.Глава 4. Как Иофр посоветовал Моисею распределить до тех пор неразделенный народ на тысячи и сотни под командой отдельных предводителей и как Моисей послушался этого совета.Глава 5. Как Моисей поднялся на гору Синайскую, принял от Господа Бога Закон и преподал его евреям.Глава 6. О сооруженной Моисеем в пустыне в честь Господа Бога Скинии, подобной храму.Глава 7. О том, какое облачение было назначено священнослужителям и первосвященнику, что было определено относительно жертвоприношений и праздников и как праздновались последние.Глава 8Глава 9Глава 10Глава 11Глава 12Глава 13Глава 14. Как Моисей отошел от Синая, как он довел народ до границы страны Хананейской и как он отправил разведчиков для осмотра этой страны и ее городов.Глава 15. Как ввиду всего этого Моисей заявил евреям, что Господь Бог в гневе продолжает им срок пребывания в пустыне до сорока лет и что они теперь не вернутся в Египет, но и не овладеют Ханааном.Книга 4Глава 1. Нападение евреев, против воли Моисея, на хананеян и постигшее евреев в результате поражение.Глава 2. Возмущение Корея и его клевретов против Моисея и брата его из-за священства.Глава 3Глава 4. О том, что случилось с евреями в пустыне в продолжение их тридцативосьмилетнего там пребывания.Глава 5. Как Моисей победил аморрейских царей, Сихона и Ога, совершенно уничтожил их войска и отдал их владения двум с половиной коленам еврейским.Глава 6. О деятельности Моисея и об его смерти.Глава 7Глава 8Книга 5Глава 1. Как Иисус, полководец евреев, пошел войною на хананеян, победил и истребил их и путем жребия распределил владения их между двенадцатью коленами.Глава 2. Как евреи после смерти своего полководца нарушили отцовские законы и тем навлекли на себя большое несчастье и как во время междоусобиц было истреблено, за исключением шестисот человек, все колено Вельяминово.Глава 3. Как после этих неурядиц Господь Бог отдал евреев во власть ассирийцам в наказание за их непослушание. Освобождение евреев Кенецом, сыном Аофниила, правившим сорок лет и носившим у греков и финикийцев имя судьи.Глава 4. О том, как народ наш вновь был четырнадцать лет в подчинении у моавитян и как он был затем освобожден Ехедом, который правил восемьдесят лет.Глава 5. Как евреев, бывших в продолжение двадцати лет в рабстве у хананеян, освободили Варак и Девора, к которым затем на сорок лет перешло правление.Глава 6. О том, как амалекитяне напали на израильтян, победили их и в продолжение семи лет опустошали их страну. Как Гедеон освободил евреев от амалекитян и сорок лет правил ими.Глава 7. О том, как после него многие его преемники вели с окрестными племенами продолжительные войны.Глава 8. О силе Самсона и о том, сколько вреда причинил он филистимлянам.Глава 9Глава 10Глава 11. Как погибли сыновья священника Илия в битве с филистимлянами. О том, как филистимляне победили в этой войне евреев и захватили ковчег Завета. Как отец их, узнав о гибели сыновей своих, упал с кресла и умер.Книга 6Глава 1. Бедствие постигает филистимлян и страну их вследствие гнева Божия за похищение кивота Завета; о том, как филистимляне возвратили последний евреям.Глава 2. Поход филистимлян на евреев и победа, одержанная последними под предводительством пророка Самуила.Глава 3. О том, как Самуил, достигнув преклонного возраста, доверил правление сыновьям своим. О том, как благодаря дурному правлению последних народ выразил им свое неудовольствие и желание иметь царя.Глава 4. Как это было неприятно Самуилу, но как он все-таки, по повелению Господа Бога, объявил царем Саула.Глава 5. Поход Саула против аммонитян, победа его над последними и отнятие богатой добычи у врагов.Глава 6. Как филистимляне снова двинулись на евреев и потерпели от них поражение.Глава 7. Борьба Саула с амалекитянами и победа его над ними.Глава 8. О том, как Самуил, ввиду нарушения Саулом предписаний Господних, тайно назначил, по повелению Предвечного, царем Давида.Глава 9. О новом походе филистимлян на евреев в правление Саула. Единоборство Давида с Голиафом, храбрейшим из филистимлян; смерть Голиафа и поражение филистимлян.Глава 10. О том, как Саул, преклоняясь перед храбростью Давида, выдал за него замуж дочь свою.Глава 11. Как впоследствии Давид опротивел ему и Саул попытался умертвить его. О том, как Давид, неоднократно подвергаясь со стороны Саула опасности умерщвления, наконец бежал и дважды пощадил Саула, несмотря на то, что последний совершенно был у него в руках.Глава 12Глава 13. О том, как при новом походе филистимлян против евреев последние проиграли сражение и как был убит вместе со своими сыновьями в бою царь их Саул.Глава 14Книга 7Глава 1. О том, как Давид был царем одного колена в городе Хевроне и как над прочими коленами царствовал сын Саула. Как, после убиения Саулова сына собственными его друзьями, Давид стал править всем государством.Глава 2Глава 3. Как Давид осаждал и занял Иерусалим, изгнал оттуда хананеев и поселил там иудеев.Глава 4. Как он победил в Иерусалиме дважды выступавших против него филистимлян.Глава 5. Как Давид воевал с соседними племенами и, победив их, налагал на них дань. Бой Давида с жителями Дамаска и победа его над ними.Глава 6Глава 7. Как он пошел походом на месопотамцев и победил их.Глава 8. О том, как в собственном доме Давида был устроен против него заговор и как царь, лишенный своим сыном престола, должен был бежать за Иордан.Глава 9Глава 10. Как Авессалом выступил против отца своего и погиб вместе со своим войском.Глава 11. Как Давид вновь вернул себе царскую власть, стал вести спокойный образ жизни и назначил царем сына своего Соломона.Глава 12Глава 13Глава 14Глава 15. О смерти Давида, оставившего сыну своему для постройки храма большой запас серебра, золота и драгоценных камней.Книга 8Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Книга 9Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Книга 10Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Книга 11Глава1 2 3 4 5 6 7 8Книга 12Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Книга 13Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Книга 14Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Книга 15Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Книга 16Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Книга 17Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Книга 18Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9Книга 19Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9Книга 20Глава1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11О ДРЕВНОСТИ ИУДЕЙСКОГО ..

1315грн.

Образ и бессознательное. Пособие по интерпретации образов и сновидений
Автор: Менегетти А

Образ и бессознательное. Пособие по интерпретации образов и сновидений

Учебное пособие по интерпретации образов и сновидений «Образы и бессознательное», впервые издаваемое на русском языке, представляет собой фундаментальное исследование методов работы с образами (сновидений, фантазий, галлюцинаций, кинематографических, художественных произведений и т.д.) и раскрывает один из наиболее важных путей экспериментального анализа человеческого поведения, его бессознательного, а также всего, что можно отнести к области соматического.В настоящей книге рассматривается суть такого явления в жизни человека, как сновидения. Автор утверждает: «Кто познал образ, тот познал себя». Метод интерпретации образов, изложенный в данной книге, основан на материалах многолетней клинической научно-практической деятельности автора и базируется на философских концепциях Парменида, Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, а также на психологических направлениях — психоанализе 3. Фрейда, А. Адлера, аналитической психологии К. Юнга и гуманистической психологии А. Маслоу, Р. Мэя и К. Роджерса.Также в этой книге дан проективный тест шести рисунков, который поможет проанализировать психологическое состояние, в котором пребывает человек. Этот тест используют при подборе персонала и в психологическом консультировании.Ежедневно, глядя на экран телевизора или монитор компьютера, бегло скользя взглядом по городским рекламным щитам, слушая музыку или созерцая цементы окружающего пространства, мы впитываем в себя образы, которые, на первый взгляд, никак к нам не относятся. Однако эти образы имеют свойство проникать в психику и оказывать в дальнейшем влияние на нашу жизнь. Любой знак, внутренне задевающий человека, всегда является проводником жизни или смерти. Мы впитываем образы, становимся тем, что видим и выбираем, действуем на основе полученной через образы информации. Можно ли познать точное значение образа? Существует ли единый код прочтения символов? Онтопсихология даст на эти вопросы утвердительный и убедительный ответ. Данное учебное пособие насыщено примерами анализа образов сновидений, имагогики, проективных тестов и рисунков из клинической практики и будет интересно и полезно психологам, врачам, специалистам различных научных направлений, а также всем тем, для кого личностный рост и реализация своего природного проекта является жизненной необходимостью..

1471грн.

Кино, театр, бессознательное. 2 тома.
Автор: Менегетти А

Кино, театр, бессознательное. 2 тома.

Вы держите в руках эксклюзивное издание, в которое включены впервые публикуемые на русском языке главы книги известного итальянского ученого профессора Антонио Менегетти "Синемалогия. Кино и бессознательное", вышедшей в Италии в 2000 г.Автор анализирует психологические корни актерской игры и режиссерского мастерства, исследует истоки художественной образности театрального и кинематографического произведения. Теоретические положения книги прекрасно иллюстрирует детальный анализ классических и пользующихся популярностью фильмов.Эта книга — бесценный подарок не только психологам и деятелям искусства — кинокритикам, актерам, художникам, музыкантам, — но и всем тем, кто ищет ключ к постижению внутреннего мира человека через художественный, театральный и кинематографический образ.Антонио Менегетти доктор философии, психологии и социологии, академик нескольких международных и национальных Академий;- неоднократно награжден почетными дипломами различных правительственных, научных и культурных организаций:- вице-президент Международной академии информатизации при ООН и президент Международной ассоциации Онтопсихологии, входящей в состав Экономического совета ООН;- основоположник науки онтопсихологии, которую сегодня преподают во многих государственных университетах мира и которую применяют в области психологии, психиатрии, медицины, экономики, политики, философии, эстетики;- профессор университета, психолог, клинический психотерапевт, ученый. преуспевающий предприниматель, организатор шестнадцати международных научных конгрессов и президент I Всемирного конгресса по Онтопсихологии в Москве; наследник великих мыслителей эпохи Возрождения; уникальный музыкант, владеющий особой техникой, композитор, пианист, на концерты которого собирается интеллектуальная элита всей Италии, член Сената Международной Академии искусства.СОДЕРЖАНИЕ 1 томаВведениеОнтопсихология в постижении человеческой реальности ................................... 5ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБРАЗ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ИСКУССТВЕ: КИНЕМАТОГРАФГлава первая. ОБРАЗ1.1. Метафизика образа .............................................................................. 131.2. Мнемический след ............................................................................... 161.3. Образ и бессознательное ....................................................................... 191.4. Искусство ........................................................................................... 211.5. Миф .................................................................................................. 231.6. Фантазия и научная фантастика ............................................................ 24Глава вторая. БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ2.1. Место кинематографа в общечеловеческой культуре ................................. 312.2. Особенности кинофильма с точки зрения онтопсихологии ......................... 352.3. Рождение идеи фильма......................................................................... 362.4. Музыка в кино .................................................................................... 412.5. Успех фильма ..................................................................................... 442.6. Актеры ............................................................................................... 442.6.1. "Круглый стол" по фильму "Хорошие новости" ..................................... 492.6.1.1. Открытый диалог с актером Джанкарло Джаннини ............................. 492.6.1.2. Синемалогическая иллюстрация ....................................................... 582.7. Режиссеры .......................................................................................... 682.7.1. "Круглый стол" по фильму "Черным по белому" ................................... 712.7.1.1. Открытый диалог с режиссером Тинто Брассом .................................. 712.7.1.2. Синемалогическая иллюстрация ....................................................... 752.8. Триада "Сверх-Я" в кинематографе США .............................................. 83ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СИНЕМАЛОГИЯОбщее понятие .......................................................................................... 89Синемалогия инструмент онтопсихологий.................................................. 92ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СИНЕМАЛОГИЯОбщее понятие .......................................................................................... 89Синемалогия инструмент онтопсихологий.................................................. 92Глава первая. ВИДЫ СИНЕМАЛОГИИ1.1. Терапевтическая синемалогия ................................................................ 971.2. Дидактическая синемалогия или синемалогия аутентификации ................. 101Глава вторая. МЕТОДОЛОГИЯ2.1. Критерии онтопсихологического анализа ............................................... 1052.2. Природный критерий .......................................................................... 1062.3. Дидактическая методология ................................................................. 1082.4. Познание........................................................................................... 1092.4.1. Вытеснение первичных процессов .......................................................1112.4.2. Подавление ..................................................................................... 1122.4.3. Компенсация....................................................................................1132.4.4. Проекция ........................................................................................1152.4.5. Ассоциация — смещение.................................................................... 1172.4.6. Идентификация ...............................................................................1182.4.7. Рационализация ...............................................................................1192.5. Этапы проведения синемалогии ............................................................ 1222.6. Результаты синемалогии ...................................................................... 1262.7. Восприятие реальности ........................................................................ 1272.8. Интерпретация ................................................................................... 128ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СИНЕМАЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМГлава первая. Психопатология женственности ............................... 135"Ночной портье" ....................................................................................... 135"Женщина-витрина" и феминизм ........................................................... 137" Дневная красавица" ................................................................................ 143"Пикник у Висячей скалы" ........................................................................ 153Пустой эротизм .................................................................................... 153Три типологии ошибок .......................................................................... 158"Поднимая красный фонарь" ..................................................................... 166Четыре вида негативной женской психологии .......................................... 168"Роковой влечение" .................................................................................. 172Глава вторая. Мужская психопатология.............................. 175"Поющие в терновнике" ............................................................................ 175Глава третьяПсихопатология любви .............................................................................. 185"Город женщин" ....................................................................................... 185"Красная пустыня" ................................................................................... 186Глава четвертаяПсихопатология семьи и элементы педагогики .............................................. 189"Eguus" ...................................................................................................189Мать как выражение динамического континуума ...................................... 200"Обыкновенные люди" .............................................................................. 203Информация монитора отклонения ......................................................... 206"Томми" ..................................................................................................213Негативная психология как селектор окружающей среды .......................... 219" Крамер против Крамера" ......................................................................... 223"И катит воды река" ................................................................................. 225Аффективная привилегированность в детстве .......................................... 227Глава пятая. Социальная шизофрения и монитор отклонения ......... 231"Психо" ..................................................................................................231"Носферату" ............................................................................................ 234"Будучи там" ........................................................................................... 235"А теперь не смотри"................................................................................. 238Электрическая цепь монитора отклонения ............................................... 239Глава шестая. Дидактика и психосоматика ........................................... 247"Волшебник страны Оз" ............................................................................ 247"Солярис" ...............................................................................................251Глава седьмая. Женская психология .................................................... 261"Повелитель приливов" ............................................................................. 261Профессиональный уровень в психотерапии ............................................ 263Типология "мужчины-червяка" ........................................................

2531грн.

Интеллект и личность \Менегетти
Автор: Менегетти А

Интеллект и личность \Менегетти

Что такое интеллект? Является ли он исключительно способностью мышления, рационального познания? Представленный труд отличается нетривиальностью трактовки данного понятия. Онтопсихологический подход позволяет по-новому взглянуть на уже известные философские истины и убеждения. В основу данной книги легли материалы лекций, прочитанных автором во время Summer University в Италии в 2005г. и посвященных истории развития человечества, религии и философии. Читателю предоставляется возможность более детального анализа и изучения различных аспектов, связанных со структурой личности человека: душа, сознание, память, воля.Данное издание открывает технику познания истины для всех тех, кого интересуют проблемы человеческого существования и становления...

731грн.

Женщина: секс, власть, благодать \переплет "бархат" \680 стр.
Автор: Менегетти А

Женщина: секс, власть, благодать \переплет "бархат" \680 стр.

«Женщина, освободившаяся от оков и черпающая силы из глубин собственной души, способна каждые пять лет перерождаться и создавать новую типологию своей личности». Антонио Менегетти.«Женщина: секс, власть, благодать» - это не женская книга, это – книга о женщине. И уже поэтому она предназначена не только женщинам, но и мужчинам.Это фундаментальный анализ психологии женщины со времен ветхого завета, античности и до наших дней. В беге веков женские образы сменяют друг друга: королевы, богини, жрицы, меняются имена, лица, но в итоге остается ощущение присутствия того, что времени не подвластно, что составляет сокровенную суть женской природы.Вместе с автором, читатель проходит путь от выявления ошибок женской психологии до концепции женщины-лидера, и далее к раскрытию измерения грации и благодати.Высшие уровни красоты и обаяния женщины порождены ее внутренним миром. Благодать зависит не от формы носа, ног, груди, кожи или возраста, а от силы, чистоты и тотальности внутреннего блистания женщины.На протяжении жизни женщина как будто разыгрывает предписанные ей роли, глубоко внутри храня свои истинные желания, по большей части неосознаваемые и потому нереализованные. И чем одаренней женщина, тем острее она переживает эту двойственность между тем, что она должна, и тем, к чему она интуитивно стремится.Взяв в руки эту книгу и открыв ее на любой странице, вы не сможете от нее оторваться. Все в ней созвучно тому, что в нас есть и сокрыто. Это – лучшая часть нас самих, это наша душа.ОглавлениеПредисловиеЧасть I. Театральность женского поведения Глава 1. Истоки женского театра Глава 2. Психопатология женщины Глава 3. Искажающие факторы в структуре женской психики Глава 4. Из клинической практикиЧасть II. Отношения в паре "мужчина-женщина" Глава 1. Психопатология супружеских отношений Глава 2. "Открытая психотерапия" для супружеской пары Глава 3. Нелегко быть личностью в рамках пары Глава 4. Женщина и семья Глава 5. Третье тысячелетие: взгляд изнутриЧасть III. Сексуальные отношения Глава 1. Эротизм и сексуальное поведение Глава 2. Заметки по психологии сексуальности Глава 3. Женская сексуальностьЧасть IV. Женщина третьего тысячелетия Глава 1. На пути к четвертому измерению Глава 2. От трех (паталогических) измерений к четвертому Глава 3. Синемалогия Глава 4. Лидерские способности Глава 5. Психология женщины-лидера Глава 6. Логика женской власти Глава 7. Стиль женского успеха Глава 8. Женский ум в проекте жизни Глава 9. Стратегия лидерства женщины Глава 10. Женщина-лидер третьего тысячелетияЧасть V. Благодать: логика дара Глава 1. Введение в понятие благодати Глава 2. Теология благодати Глава 3. Логика дара Глава 4. Теология и психология Глава 5. Благодать как присущая природе возможность Глава 6. Аспекты благодати Глава 7. Феноменология состояния благодати Глава 8. Психологическое значение света..

2815грн.

Королева: биография \Елизавета II
Автор: Беделл Смит С

Королева: биография \Елизавета II

Елизавета II взошла на престол в 1952 году, в непростое послевоенное время, совсем молодой женщиной, недавно обретшей счастье со своим Прекрасным Принцем. С тех пор мир изменился до неузнаваемости, и королеве потребовались поистине незаурядные качества, чтобы, оставаясь хранительницей традиций, гарантом стабильности для своей страны и всех стран Содружества, идти в ногу со временем.Какие черты характера, личности, какие составляющие воспитания помогли королеве исполнить свою уникальную роль? Какая она, как проводит время? Как училась в процессе работы общаться с политиками и главами государств, с шахтерами и профессорами? Не мешает ли ей незримый кокон взаимодействовать с внешним миром? Какого подхода придерживается она в руководстве, изменился ли он со временем и если да, то как? Как относится к собственным ошибкам и просчетам? К родным? Как ей удается сохранять душевное равновесие и не изменять принципам? Как, будучи постоянно на виду, бережет она свою частную жизнь? Не собирается ли когда-либо отречься от престола в пользу старшего сына, принца Чарльза, или внука, принца Уильяма? Как, уже в почтенном возрасте, смогла обеспечить монархии стабильность и жизнеспособность?Историк и журналистка Салли Беделл Смит, автор ставших бестселлерами биографий принцессы Уэльской Дианы, Джона и Жаклин Кеннеди, Билла и Хиллари Клинтон, написала необычайно живую и увлекательную историю самого знаменитого из современных монархов...

615грн.

Жаклин \биография Жаклин Кеннеди \Женщина-миф
Автор: Келли Китти

Жаклин \биография Жаклин Кеннеди \Женщина-миф

Биография Жаклин Бувье Кеннеди Онассис - некогда первой леди Америки, жены президента США Дж.Ф.Кеннеди, затем вдовы мультимиллионера Аристотеля Онассиса - была полна драматических событий. Эта красивая и обаятельная женщина постоянно находилась в центре внимания мировой общественности и средств массовой информации. Автор живо и увлекательно повествует о своей героине, подробности жизни которой неизменно вызывают всеобщий интерес...

215грн.

Письма Клаудии
Автор: Букай Хорхе

Письма Клаудии

Аргентинский психолог Хорхе Букай за годы практики нашел ответы на многие вопросы, которые волнуют каждого из нас. Как победить беспокойство? Что важнее - долг перед другими или право на собственную жизнь? И, конечно же, как завоевать и удержать любовь и что такое счастье? Книга построена в форме писем психолога своей подруге Клаудии. Таким образом, мы можем наблюдать, как с помощью советов мудрого человека меняется жизнь, и сами становимся ближе к познанию себя. Этот роман в письмах – отличная книга для всех, кто хочет узнать о психологии побольше, но не готов пока засесть за изучение научных монографий. Это уже третья книга аргентинского психолога Хорхе Букая на русском языке. Букай обращается к форме эпистолярного романа, герой которого – он сам. Он пишет письма молодой девушке, своей бывшей пациентке, отвечая на ее вопросы о смысле жизни, о дружбе и любви… и о психотерапии как науке и искусстве. Герой рассказывает своей юной подруге о том, что такое невроз, как мы используем психологические защиты, подобные проекции, интроекции или идентификации, в какие игры играют люди по теории Эрика Берна и, конечно же, что такое гештальт – ведь именно в этом направлении психотерапии работает сам автор.Эта книга построена в форме писем психолога к своей подруге. Это в некотором смысле забытая форма общения между людьми, но именно на ней когда-то были построены отношения влюбленных в разлуке. В письмах сложно поссориться или выплеснуть эмоции на другого человека, потому что сам процесс написания увлекает человека в мир философских размышлений и анализа отношений. Как сохранить чувство любви на долгие годы? Ведь "любить — это принимать другого полностью и без оговорок", а это не каждому дано, да и можно ли не замечать отрицательные качества партнера, не раздражаться, не поучать?! Книга адресована широкому кругу читателей, поскольку проблемы, которые поднимает автор жизненны и понятны любому человеку...

215грн.

Легенда о Сан-Микеле
Автор: Мунте Аксель

Легенда о Сан-Микеле

Легенда о Сан-Микеле` Акселя Мунте (1857-1949), шведа по происхождению и врача по профессии, регулярно переиздается на разных языках уже более 70 лет. Но чем притягивает к себе книга - загадка до сих пор. Ведь умения владеть словом и строить сюжет - слишком мало для успеха. Нужно что-то особенное, что дается только избранным. Аксель Мунте написал автобиографическую повесть. Правда, книгу можно назвать и записками врача, и записками мистика, и записками пересмешника... И записками ребенка, не захотевшего стать взрослым. Прочтите `Легенду о Сан-Микеле`, и, быть может, именно вам удастся разгадать ее загадку.В первый раз книга Акселя Мунте выходила на русском языке в 1969 году. Теперь у вас в руках - иллюстрированное издание и полный перевод!Фрагмент текста:ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРАКритики как будто не знают, к какому жанру следует отнести «Легенду о Сан-Микеле», да и не удивительно. Одни называли ее «автобиографией», другие — «воспоминаниями врача». Насколько я могу судить, это ни то и ни другое. Ведь история моей жизни вряд ли заняла бы пятьсот страниц, даже если бы я не опустил наиболее печальных и значительных ее глав. Могу только сказать, что я вовсе не хотел писать книгу о самом себе — наоборот, я постоянно старался избавиться от этой смутной фигуры. Если же книга все-таки оказалась автобиографией, то (судя по ее успеху) приходится признать, что, желая написать книгу о самом себе, следует думать о ком-нибудь другом. Нужно только тихо сидеть в кресле и слепым глазом всматриваться в прошедшую жизнь. А еще лучше — лечь в траву и ни о чем не думать, только слушать. Вскоре далекий рев мира совсем заглохнет, лес и поле наполнятся птичьим пением, и к тебе придут доверчивые звери поведать о своих радостях и горестях на понятном тебе языке, а когда наступает полная тишина, можно расслышать шепот неодушевленных предметов вокруг.Название же «Воспоминания врача», которое дают этой книге критики, кажется мне еще менее уместным. Такой чванный подзаголовок никак не вяжется с ее буйной простотой, бесцеремонной откровенностью и прежде всего с ее прозрачностью. Конечно, врач, как и всякий другой человек, имеет право посмеяться над собой, когда у него тяжело на сердце, может он посмеиваться и над своими коллегами, если он готов принять на себя все последствия. Но он не имеет права смеяться над своими пациентами. Еще хуже, когда он льет над ними слезы: плаксивый врач — плохой врач. Старый доктор вообще должен хорошо поразмыслить, прежде чем садиться писать мемуары. Будет лучше, если он никому не откроет того, что он видел и что он узнал о Жизни и Смерти. Лучше не писать мемуаров, оставив мертвым их покой, а живым их иллюзии.Кто-то назвал «Легенду о Сан-Микеле» повестью о Смерти. Может быть, это и так, ибо Смерть постоянно присутствует в моих мыслях. «Non nasce in me pensier che non vi sia dentro scolpita in Morie»[1], - сказал Микеланджело в письмах к Вазари. Я так долго боролся с моей мрачной сотрудницей и всегда терпел поражение и видел, как она, одного за другим, поражала всех, кого я пытался спасти. И некоторых из них я видел перед собой, когда писал эту книгу, — вновь видел, как они жили, как страдали, как умирали. Ничего другого я не мог для них сделать. Это были простые люди — над их могилами не стоят мраморные памятники и многие из них были забыты еще задолго до смерти. Теперь им хорошо.Старая Мария Почтальонша, которая тридцать лет носила мне письма, пересчитывая босыми ногами семьсот семьдесят семь финикийских ступеней, разносит теперь почту на небе, где добрый Пакьяле мирно курит свою трубку и смотрит на бескрайнее море, как некогда глядел на него с галереи Сан-Микеле, и где мой друг Арканджело Фуско, подметальщик в квартале Монпарнас, сметает звездную пыль с золотого пола. Под великолепными колоннадами из ляпис-лазури прогуливается маленький мосье Альфонс, старейший обитатель приюта «сестриц бедняков», в новом сюртуке питтсбургского миллионера, и торжественно приподымает свои любимый цилиндр перед каждым встречным святым, как он это некогда делал перед моими знакомыми, когда катался по Корсо в моей коляске.Джон, маленький голубоглазый мальчик, который никогда не смеялся, теперь весело играет с другими счастливыми детьми в бывшей детской Бамбино. Он наконец научился улыбаться. Комната полна цветов, птицы с песнями влетают в открытые окна и вылетают из них. Иногда в комнату заглядывает Мадонна, чтобы убедиться, что дети ни в чем не нуждаются. Мать Джона, которая так нежно ухаживала за ним на авеню Вилье, еще здесь, с нами. Я недавно ее видел. Бедная Флопетт, проститутка, выглядит на десять лет моложе, чем тогда, в ночном кафе на бульваре; скромное белое платье очень идет ей — она служит второй горничной у Марии Магдалины.В тихом уголке Елисейских полей находится собачье кладбище. Все мои друзья там. Их тела еще лежат под кипарисами у старой башни, там, где я их похоронил, но их верные сердца были взяты на небо. Святой Рох, добродушный покровитель собак, оберегает это кладбище, а верная мисс Холл часто приходит туда. Даже шалопай Билли, пьяница павиан, который поджег гроб каноника дона Джачинто, был допущен, хотя и на испытательный срок, в последний ряд обезьяньего кладбища по соседству, но сначала святой Петр, который решил, что от Билли пахнет виски и принял было его за человека, подверг его самому тщательному осмотру. А дон Джачинто, самый богатый священник Капри, который ни разу не дал ни единого сольди бедному человеку, все еще жарится в своем гробу; бывшему же мяснику, который ослеплял перепелов раскаленной иглой, Сатана собственноручно выколол глаза, так как не мог стерпеть подобного посягательства на свои права.Какой-то критик заметил, что «Легенда о Сан-Микеле» может обеспечить авторов романтических рассказов сюжетами на всю жизнь. Если это так, они могут пользоваться этим материалом сколько их душе угодно. Мне он больше ни к чему. Всю жизнь я усердно писал рецепты и после этих литературных усилий уже не стану на закате своих дней писать рассказы. Жаль, что я не подумал об этом прежде — тогда бы я не был в том положении, в котором нахожусь теперь. Наверное, гораздо покойнее, сидя в кресле, писать романтические рассказы, чем трудиться всю жизнь, собирая для них материал, легче описывать болезни и смерть, чем бороться с ними, и приятнее придумывать страшные сюжеты, чем испытывать их на себе. Но почему бы этим профессиональным писателям самим не заняться сбором материала? Они так редко это делают! Романисты, постоянно увлекающие своих читателей в трущобы, сами редко туда заглядывают. Специалистов по болезням и смерти редко можно заманить в больницу, где они только что прикончили свою героиню. Поэты и философы, которые в звучных стихах и в прозе воспевают Смерть Освободительницу, нередко бледнеют при одном упоминании их возлюбленной подруги. Это старая история. Леопарди, величайший поэт современной Италии, который с мальчишеских лет в чудесных стихах призывал смерть, первым в жалком страхе бежал из холерного Неаполя. Даже великий Монтень, чьих спокойных размышлений о смерти достаточно, чтобы сделать его бессмертным, улепетнул, как заяц, едва в Бордо появилась чума. Угрюмый Шопенгауэр, величайший философ нового времени, сделавший краеугольным камнем своего учения отрицание жизни, обрывал разговор, если его собеседник касался темы смерти. По- моему, наиболее кровавые книги о войне писались мирными обывателями, жившими там, куда не долетали снаряды самых дальнобойных немецких орудий. Авторы, которые навязывают читателю изображение всяческих оргий, на деле предпочитают блюсти законы нравственности. Мне известно лишь одно исключение из этого правила — Ги де Мопассан, и я видел, как он от этого умер.Я знаю, что некоторые эпизоды этой книги развертываются в нечетко определяемой пограничной области, между реальным и нереальным, в опасной «ничьей земле» между действительностью и фантазией, где терпели крушение многие мемуаристы и где даже сам Гете в своей «Dichtung und Wahrheit»[2] нередко сбивался с пути. Я изо всех сил пытался с помощью давно известных приемов придать хотя бы некоторым из этих эпизодов вид романтических рассказов. В конце-то концов, это вопрос формы. Если мне это удалось, я буду очень рад — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы мне не верили. Все и так достаточно скверно и печально. Видит бог, мне и без того приходится отвечать за очень многое. Впрочем, я считаю это комплиментом, ибо величайший автор романтических рассказов — сама Жизнь. Но всегда ли Жизнь правдива?Жизнь остается такой, какой была всегда: равнодушной к событиям, безразличной к людским радостям и печалям, безмолвной и загадочной, как сфинкс. Но сцена, на которой разыгрывается эта бесконечная трагедия, постоянно меняется во избежание однообразия. Мир, в котором мы жили вчера, не тот мир, в котором мы живем сегодня. Он неуклонно движется в бесконечности навстречу своей судьбе, как и мы сами. Человек не может дважды искупаться в одной и той же реке, сказал Гераклит. Некоторые из нас ползают на коленях, другие ездят верхом или в автомобиле, третьи обгоняют почтовых голубей на аэропланах. К чему спешить? Все мы неизбежно достигнем конца пути!Нет, мир, в котором я жил, когда был молод, не похож на мир, в котором я живу теперь, — по крайней мере, так кажется мне. Наверное, со мной согласятся и те, кто прочтет эту книгу о странствиях в поисках прошлых приключений. Бандиты с восемью убийствами на совести уже не уступят вам свой тюфяк в разрушенной землетрясением Мессине. Под развалинами виллы Нерона в Калабрии уже не прячется подобравшийся для прыжка сфинкс. Бешеные крысы в трущобах холерного Неаполя, которые так меня напугали, уже давно вернулись в римские клоаки. Сегодня можно добраться до Анакапри на автомобиле, достигнуть вершины Юнгфрау в поезде и подняться на Маттерхорн по веревочным лестницам.В Лапландии за вашими санями уже не погонится по замерзшему озеру стая волков, чьи глаза горят во тьме, как раскаленные угли. Старый медведь, преградивший мне путь в глухом ущелье Сульва, уже давно перебрался в Поля счастливой охоты. Через бурный поток, к..

531грн.

Вымыслы. Расследования. 2 тома. \новеллы, эссе, статьи \939 стр.
Автор: Борхес Х.Л.

Вымыслы. Расследования. 2 тома. \новеллы, эссе, статьи \939 стр.

Комплект из двух книгВымыслы. В книгу вошли лучшие рассказы и новеллы, представляющие разные периоды творчества великого аргентинского писателя и мыслителя. Издание сопровождает вступительная статья, в которой исследуются творческая манера X.Л.Борхеса и особенности его неповторимого стиля. Расследования. В книгу вошли избранные эссе и статьи Хорхе Луиса Борхеса. Высказанные в них идеи и суждения о самых разных явлениях истории и культуры самых разнообразных стран и эпох принесли Борхесу заслуженную славу величайшего читателя XX столетия...

1215грн.

Чингис-хан \След в Истории
Автор: Уолкер С.

Чингис-хан \След в Истории

В монографии рассказывается о выдающемся монгольском правителе и полководце - Чингиз-хане. Книга охватывает все периоды его жизни. Автор подробно анализирует ход военных походов, боевое искусство и причины побед монголов. Особое внимание уделяется анализу хронологии излагаемых событий. Книга иллюстрирована рисунками и картами. ..

315грн.

Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья \След в истории
Автор: Нагель Тильман

Тимур-завоеватель и исламский мир позднего средневековья \След в истории

Читателя этой книги ждут немалые потрясения. Тимур? Это же хрестоматийно: разбой, насилие, груды черепов, средневековая дикость... Стоп-стоп! А если - за державу обидно? Если на твоих глазах рушится славная, могучая империя, созданная величайшим вождем всех времен Чингисханом? Если за пределы империи уплывают не только берега Индийского океана, в котором некогда омыли свои сапоги ее доблестные воины, но даже берега уж совсем бесспорно принадлежащего ей Крыма? Если, наконец, поддавшись неизвестно чьему тлетворному влиянию, подданные империи заразились зловредным плюрализмом и норовят молиться Аллаху каждым на свой лад? Что остается истинному патриоту, истинному борцу за веру? Конечно, только одно: поднять меч справедливости и порядка.Удивительно современным может предстать в глазах внимательного читателя этот средневековый персонаж. Но можно надеяться, что внимательный читатель увидит и другое: заведомую обреченность всех дел обиженного за державу воителя. То, что строится на горах черепов, снесенных ли кривой азиатской саблей, пробитых ли пулей европейского "шмайсера" или широко погулявшего по евразийским просторам нагана, - обречено, каким бы великим оно ни казалось...

451грн.

Пророк Мухаммед \След в Истории
Автор: Панова

Пророк Мухаммед \След в Истории

Перед вами не научное исследование, а художественная биография одной из ключевых фигур в истории человечества — пророка Мухаммеда. Но это и не художественный вымысел. Рисуя образ Мухаммеда, авторы обращались и к Корану, и к мусульманским преданиям, признаваемым самыми ортодоксальными приверженцами ислама. Большое внимание В.Ф. Панова и Ю.Б. Вахтин уделили воссозданию исторических условий жизни арабских племен в Древней Аравии, у которых возникла необходимость создания новой, монотеистической религии.Многие вопросы, касающиеся жизни и деятельности пророка Мухаммеда, до сих пор остаются дискуссионными, и авторы не считали себя обязанными при их освещении строго следовать какой-либо из исламоведческих школ. Вместе с тем в традициях отечественной культуры авторы рассматривали ислам как самостоятельную монотеистическую религию, ничуть не менее развитую, нежели, скажем, христианство.Оглавление.Остров арабов.Мекка.Детство пророка.Отрочество и юность.Хадиджа.Семья.Подготовка к пророческой миссии.Первое откровение.Тайная проповедь.«Глаголом жги сердца людей!»От мира к вражде.Гонения.Бойкот.Тяжелые годы.После отмены бойкота.Хиджра.Ансары и мухаджиры.Война.Продолжение войны.Реформы.Осада Медины.Последняя уступка язычеству.Падение Мекки.Священная война.«Я выбрал смерть…»ПослесловиеПримечания..

451грн.

Моя биография \Чарли Чаплин \След в Истории
Автор: Чаплин Чарльз

Моя биография \Чарли Чаплин \След в Истории

Чаплин стал легендой еще при жизни — живой легендой кинематографа. И в наши дни, когда число «звезд» Голливуда уже сопоставимо с числом звезд на небе, символом кино по-прежнему остается он, вернее, созданный им бессмертный образ — Чарли, нелепый человечек в огромных ботинках с маленькими усиками и громадными печальными глазами. В комических короткометражках начала века десятки героев падали, кувыркались, швыряли друг в друга кремовые торты. Делал это и Чарли. Но в его фильмах герой все чаще стремился не просто рассмешить зрителя, но и пробудить в нем добрые чувства. Кинематограф из простой забавы со временем превратился в высокое искусство — и этим все мы не в последнюю очередь обязаны гению Чарльза Чаплина.Фрагмент текста:Моя биографияПосвящается УнеВступлениеКеннингтон-роуд, до того как построили Вестминстерский мост, была всего лишь дорожкой для верховой езды. Но после 1750 года здесь прошла новая дорога на Брайтон. И тогда вдоль Кеннингтон-роуд, где прошли годы моего детства, выросли красивые дома с балконами, украшенными чугунными решетками. С этих балконов обитатели домов могли некогда созерцать, как Георг IV катил в карете в Брайтон.К середине девятнадцатого столетия большинство этих особняков, потеряв былое величие, превратились в доходные дома. Лишь некоторые из них остались особняками, но теперь в них селились доктора, преуспевающие купцы и «звезды» варьете. В воскресное утро на Кеннингтон-роуд всегда можно было видеть у какого-нибудь подъезда щегольскую коляску: любимец публики ехал кататься и, возвращаясь по Кеннингтон-роуд из Норвуда или Мертона, непременно останавливался возле питейного заведения — у «Белой лошади», «Рога» или «Пивной кружки».Двенадцатилетним мальчишкой я часто стоял у входа в «Пивную кружку» и смотрел, как эти прославленные господа, покидая свои экипажи, шествовали в бар, где встречалось избранное актерское общество, чтобы по обычаю пропустить здесь «последнюю», перед тем как вернуться домой к полдневной трапезе. До чего же они были шикарны в своих клетчатых костюмах и серых котелках, как сверкали их бриллиантовые кольца и булавки в галстуках! По воскресеньям «Пивная кружка» закрывалась в два часа дня. Посетители ее высыпали на улицу, но расходились не сразу, и я глазел на них, как зачарованный. Это было очень интересно и забавно — некоторые держались с такой комической важностью.Но когда последний из них уходил, — словно солнце пряталось в тучи. Я сворачивал за угол и возвращался туда, где в глубине квартала поднимались старые, унылые фасады, и взбирался по шатким ступенькам лестницы дома № 3 на Поунэлл-террас, которая вела на наш чердак. Вид этого дома наводил уныние, в нос ударяла вонь помоев и старой одежды.Мать сидела у окна и смотрела на улицу. Услышав, что я вошел, она взглянула на меня и слабо улыбнулась. В комнатке, чуть больше десяти квадратных метров, было душно, и на этот раз она мне показалась еще меньше, а наклонный потолок мансарды еще ниже, чем обычно. Стоп у стены был завален грязной посудой, в углу, прижатая к той стене, что пониже, стояла старая железная кровать, которую мать когда-то выкрасила белой краской. Между кроватью и окном находился маленький очаг, а в ногах кровати стояло старое раскладное кресло, на котором спал мой брат Сидней. Но сейчас Сидней был в море.В это воскресенье вид нашей комнаты угнетал меня больше, чем всегда, — мать почему-то ее не прибрала. Обычно она держала ее в чистоте. Матери тогда еще не исполнилось тридцати семи лет, она была живой, веселой женщиной, и в ее руках наша убогая мансарда выглядела даже уютно. Особенно хорошо бывало в те воскресные зимние утра, когда она подавала мне завтрак в постель; я просыпался и видел заботливо прибранную комнатку, веселый огонек в очаге, над которым кипел чайник и подогревалась рыба, пока мать готовила гренки. Мамина бодрость, уют комнаты, приглушенное бульканье кипятка, льющегося в фаянсовый чайничек, пока я читал юмористический журнал, — такими были мои безмятежные воскресные радости.Но в это воскресенье мать сидела у окна, безучастно глядя на улицу. Последние три дня она все время так и сидела у окна, странно притихшая и чем-то удрученная. Я знал, что она очень тревожится. Сидней ушел в плаванье, и мы не имели от него вестей больше двух месяцев. Купленную матерью в рассрочку швейную машинку, с помощью которой она пыталась прокормить нас, отобрали за неуплату очередного взноса (что, кстати сказать, было уже не впервой). А тут еще и мой жалкий вклад в хозяйство — те пять шиллингов в неделю, которые я зарабатывал уроками танцев, — перестал поступать, так как неожиданно для меня уроки прекратились.Едва ли я сознавал, в какое трудное положение мы попали, — нам ведь все время было трудно. С обычным мальчишеским легкомыслием я умел быстро забывать неприятности. Как всегда, после школы я сразу бежал к матери, выполнял ее поручения, выносил помои, приносил ведро воды, а потом бежал в гости к Маккарти и весь вечер проводил у них — только бы удрать подальше от нашего унылого чердака.Маккарти были старыми друзьями матери, еще с тех времен, когда она выступала в варьете. Они занимали просторную квартиру в лучшей части Кеннингтон-роуд и, по сравнению с нами, жили в достатке. У них был сын Уолли, с которым мы обычно играли дотемна, и тут меня неизменно приглашали к чаю. Я всегда старался задержаться, и так подкармливался. Иногда миссис Маккарти спрашивала, почему так давно не видно мамы. Я придумывал какую-нибудь отговорку — в действительности же с тех пор как мы впали в бедность, матери не хотелось встречаться со своими друзьями по театру.Разумеется, бывали дни, когда я оставался дома, и мать заваривала чай, поджаривала на сале хлеб, который я с удовольствием поглощал, а потом читала мне вслух — читала она изумительно хорошо. И тогда я понимал, какую радость может доставлять ее общество и насколько приятней оставаться дома, чем ходить в гости к Маккарти.Но сейчас, когда я вошел в комнату, она обернулась и с упреком поглядела на меня. Я был потрясен ее видом. Она показалась мне такой худенькой, изможденной, в глазах ее было страдание. У меня сжалось сердце: я разрывался между необходимостью остаться дома, чтоб она не чувствовала себя одинокой, и страстным желанием удрать, не видеть этого горя. Она равнодушно посмотрела на меня и спросила:— Почему ты не идешь к Маккарти?А у меня уже слезы подступали к глазам.— Потому что хочу побыть с тобой.Она отвернулась и рассеянно посмотрела в окно.— Беги к Маккарти и постарайся там пообедать. Дома нет ничего.Я почувствовал в ее тоне упрек, но уже не хотел думать об этом.— Если ты настаиваешь, я пойду, — сказал я нерешительно.Она грустно улыбнулась и погладила меня по голове.— Да, да, беги скорей!И хотя я умолял ее позволить мне остаться, она настояла на своем. И я ушел, чувствуя себя виноватым: я оставил ее одну на нашем жалком чердаке, не подозревая, что спустя всего лишь несколько дней ее постигнет ужасное несчастье.IЯ родился 16 апреля 1889 года, в восемь часов вечера, на улице Ист-лэйн, в районе Уолворта. Вскоре после моего рождения мы переехали на Уэст-сквер, по Сент-Джордж-роуд, в Лэмбете. Тогда мы еще не были бедны и жили в квартире из трех со вкусом обставленных комнат. Одно из моих самых ранних воспоминаний — перед уходом в театр мать любовно укладывает Сиднея и меня в мягкие кроватки и, подоткнув одеяла, оставляет на попечении служанки. В мои три с половиной года мне все казалось возможным. Если Сидней, который был на четыре года старше меня, умел показывать фокусы, мог проглотить монетку, а потом вытащить ее откуда-то из затылка, значит, и я мог сделать то же самое и не хуже. В доказательство я проглотил полпенни, и матери пришлось вызывать доктора.Каждый вечер, вернувшись домой из театра, мать оставляла для нас с Сиднеем на столе какие-нибудь лакомства. Проснувшись поутру, мы находили ломтик неаполитанского торта или конфеты — это служило напоминанием, что мы не должны шуметь, потому что маме надо выспаться.Мать выступала в ролях субреток в театре варьете. Ей было тогда лет под тридцать, но она казалась еще совсем юной. У нее был прекрасный цвет лица, фиалково-голубые глаза и светло-каштановые волосы, падавшие ниже пояса, когда она их распускала. Мы с Сиднеем очень любили мать, и хотя, строго говоря, ее нельзя было назвать красавицей, нам казалось, что она божественно хороша. Те, кто знал ее, рассказывали мне потом, уже много лет спустя, что она была очень изящна, привлекательна и полна обаяния. Она любила наряжать нас и водить по воскресеньям на прогулки — Сиднея в длинных брюках и в итонской курточке с большим белым отложным воротником, меня — в синем бархатном костюмчике и перчатках в тон. Мы чинно прогуливались по Кеннингтон-роуд, и нас распирали гордость и самодовольство.В те дни Лондон был нетороплив. Нетороплив был темп жизни, и даже лошади, тянувшие конку вдоль Вестминстербридж-роуд, шли неторопливой рысцой и степенно поворачивали на конечной остановке возле моста. Одно время, пока мать еще хорошо зарабатывала, мы жили на Вестминстербридж-роуд. Соблазнительные витрины магазинов, рестораны и мюзик-холлы придавали этой улице веселый и приветливый вид. Фруктовая лавочка на углу, как раз напротив моста, пленяла глаз богатством своей цветовой палитры — аккуратно сложенные пирамиды апельсинов, яблок, персиков и бананов великолепно контрастировали со строгостью серого парламента на том берегу реки.Таким был Лондон моего детства, моих первых впечатлений и воспоминаний. Я вспоминаю Лэмбет весной, вспоминаю какие-то мелкие, незначительные эпизоды: вот я еду с матерью на империале конки и пытаюсь дотянуться рукой до веток цветущей сирени; яркие билеты — оранжевые, голубые, красные и зеленые — покрывают, словно мозаикой, всю мостовую там, где останавливаются конка или омнибусы; на углу Вестминстерского моста румяные цветочницы подбирают пестрые бутоньерки, ловкими пальчиками заворачивая каждую вместе с дрожащим листом папоротника в блестящую фольгу; влажный аромат только что политых роз пробуждает во мне неясную грусть; в унылые воскресенья бледные родители ..

251грн.

История времен римских императоров от Августа до Константина. В 2-х томах. Историческая библиотека Бека \Серия: Исторические силуэты \1088 стр.
Автор: Крист Карл

История времен римских императоров от Августа до Константина. В 2-х томах. Историческая библиотека Бека \Серия: Исторические силуэты \1088 стр.

В 2-х томах этой книги представлена эпоха римских императоров, охватывающая политическую и социальную историю, развитие экономики и культуры.Помимо хронологического описания событий в Риме и провинциях от Августа до Константина, подробно рассматриваются экономика, культура и религия. При этом автор опирается на античные исторические источники, использует извлечения из греческой и латинской литературы, из текстов отцов церкви и папирусов.Книга Карла Криста является несомненной удачей просветительской науки и предназначена как для специалистов, так и для широкого круга читателей...

851грн.

Генерал Скобелев. Казак Бакланов \След в истории
Автор: Корольченко А.

Генерал Скобелев. Казак Бакланов \След в истории

Используя богатый документальный материал, автор увлекательно рассказывает о жизни и боевой деятельности двух российских военачальников — М. Д. Скобелева и Я. П. Бакланова, воскрешая почти забытые имена и дела патриотов.Книга рассчитана на широкий круг читателей.ОглавлениеГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ  ОТ АВТОРА  ГЛАВА 1 ОТЧАЯННЫЙ ПОРУЧИК    Экзамен    В петербургском доме    Знаменитый дед    Университетские страсти    Первые шаги    Дела сердечные  ГЛАВА 2 ЗНОЙНЫЙ ТУРКЕСТАН    В разведке    Верещагин    Дуэль    На волнах жизни    В песках    Хива  ГЛАВА 3 «А ОН, МЯТЕЖНЫЙ, ПРОСИТ БУРИ…»    В Испании    Коканд    Зов Балкан  ГЛАВА 4 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА    К Дунаю    Ночная вылазка    Переправа    К Шипке  ГЛАВА 5 ПЛЕВНА, ЛОВЧА    Жаркий июль    Герой дня    Третья Плевна    Конец плевенской страды  ГЛАВА 6 ЗА БАЛКАНАМИ    Через горы    Сражение у Шейново    Василь Скобелев    На Константинополь  ГЛАВА 7 АХАЛТЕКИНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ    Перед дальней дорогой    В Закаспии    Будни    Черная весть    Крепость Геок-Тепе    Штурм  ГЛАВА 8 НА ЗАКАТЕ ДНЕЙ СВОИХ    Опасный генерал    Поездка в Спасское    Последние дни  Основные даты жизни и деятельности М. Д. СкобелеваКАЗАК БАКЛАНОВ  В родной станице  В Феодосии  На побывке  Накануне войны  Браилов  У Силистрии  На реке Камчик  Бургас  У Адрианополя  На Кубанской линии  Пирушка  У дальнего аула  У Черного моря  Снова Кавказ  Боевые будни  Поединок  Смена  Новое назначение  Опасный спор  Штурм Карса  Пожар  КонецПримечания..

151грн.

Дванадцять війн за Україну
Автор: Савченко В.

Дванадцять війн за Україну

У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити його розповзання. Гібридна війна, як основа московського панування, ведеться не тільки в окопах, це війна за існування народу, війна за історію і свідомість людей. В Україні знайшлися герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути бідним і заляканим «молодшим братом».Майже сто років тому в кінці 1917 року український народ вже стикався з гібрідною війною московського зразка, програш в якій призвів до встановлення ленінсько-сталінської диктатури, масових репресій, голодоморів, концтаборів, знищення української інтелігенції... Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917-1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс. ЗмістЗамість вступу. Епоха крові та сподіваньРозділ 1 Перша війна російських більшовиків проти УНРРозділ 2 Військовий конфлікт в Бессарабії. Війна радянських військ проти румунської армії.Розділ З Війна Німеччини, Австро-Угорщини та УНР проти Радянської України.Розділ 4 Військовий конфлікт у Північному Причорномор’ї. Війна українських повстанських військ проти Антанти і білогвардійцівРозділ 5 Селянське повстання проти гетьмана України Скоропадського та війна директорії УНР проти гетьманського режимуРозділ 6 Друга війна більшовиків проти УНР. Формування армії вторгнення.Розділ 7 Війна білогвардійців прти Червоної Армії та махновців в У країні Розділ 8 Війна Польщі проти ЗУНР і УНРРозділ 9 Війна білогвардійців проти армії УНР та махновцівРозділ 10 Війна російської армії генерала Врангеля проти Червоної Армії і армії махновців у Північній Таврії та в КримуРозділ 11 Війна армій Польщі та УНР проти більшовиків в Україні.Розділ 12 Війна повстанців У країни проти більшовицького режимуСписок літератури.Примітки..

151грн.

Малое собрание сочинений \Шопенгауэр\Мир как воля и представление (сокращ.)+Мысли+Афоризмы житейской мудр.
Автор: Шопенгауэр А.

Малое собрание сочинений \Шопенгауэр\Мир как воля и представление (сокращ.)+Мысли+Афоризмы житейской мудр.

Артур Шопенгауэр ― великий немецкий философ, идеи которого получили широчайшее распространение по всей Европе. Шопенгауэр по праву считается наиболее значительным и популярным из немецких мыслителей, создавшим цельную картину философского восприятия жизни в своем основном труде "Мир как воля и представление". Его влияние на науку и культуру второй половины девятнадцатого и двадцатого веков неоспоримы. Многочисленные ученые и писатели испытали на себе дерзость и глубину шопенгауэровской мысли ― это и Фридрих Ницше, и Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд и Лев Толстой, Людвиг Витгейнштейн и Хорхе Луис Борхес. Его текстам присущ синтез философии и искусства, неумолимой логики и безудержных порывов воображения.Содержание:ИЗ КНИГИ "МИР КАК ВОЛЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" Перевод Ю. АйхенвальдаОт редактора    О ничтожестве и горестях жизни Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа Метафизика половой любви    Приложение к предыдущей главе    Идеи этикиК этике    К учению об отрицании воли к жизни    Путь спасения    МЫСЛИ Перевод Ф. ЧерниговцаО физиономике О женщинах К учению о страданиях мира    В дополнение к этике    О критике, суждении, одобрении и славе    Об учености и ученых    О самостоятельном мышлении АФОРИЗМЫ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ Перевод Ю. АйхенвальдаВведение Глава I. Основные отделы Глава II. О том, что есть индивид    Глава III. О том, что имеет индивид    Глава IV. О том, чем индивид представляется Глава V. Паренезы и максимы Глава VI. О различии между возрастами ..

351грн.

Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза старого ладу
Автор: Хаас Р.

Розхитаний світ. Зовнішня політика Америки і криза старого ладу

Міжнародну систему розхитано, її центральні опори вже не витримують навантаження. Норми, які з часів Другої світової війни визначали світовий порядок, вичерпали себе. Нову епоху визначають глобальна загроза тероризму, ризик поширення ядерної зброї, проникнення кіберпростору в усі сфери життя і незворотні кліматичні зміни. Тим часом великі держави знову починають конкурувати між собою.«Розхитаний світ» — це компетентний огляд подій у світі з проникливими історичними екскурсами. Річард Хаас пояснює, як ми опинилися в цій складній ситуації і доводить, що без Сполучених Штатів світ не зможе досягти політичної й економічної стабільності, але й цій великій державі слід виробити новий підхід до зовнішньої політики.Річард Хаас — американський дипломат, доктор політичних наук, президент Ради з міжнародних стосунків недержавної організації, яка бере участь у формуванні зовнішньої політики США. Служив старшим радником з Близького Сходу президента Джорджа Буша-старшого, очолював відділ стратегічного планування в апараті державного секретаря Коліна Павелла. Лауреат премії миру Тіпперері, нагороджено Громадянською медаллю Президента США та Почесною відзнакою Державного департаменту США...

261грн.

Мемуары \Ришелье \полные-926стр.
Автор: Ришелье А.Ж.де

Мемуары \Ришелье \полные-926стр.

Кардинал Ришелье. Одна из ключевых фигур европейской истории XVII века. Гениальный, жесткий, целеустремленный политик... Тончайший мастер международной дипломатии...Интеллектуал и покровитель наук и искусств, основавший Французскую академию... Государственный муж, открывший Франции путь к "золотому веку" Людовика XIV... Наконец, знаток и любитель кошек...Читайте об этом в уникальных мемуарах Ришелье, изданных во Франции в 1723 году, частично опубликованных в России во второй половине XVIII века и впервые выходящих на русском языке целиком и полностью.Ришелье занял высший государственный пост своей страны в тот период, когда она оказалась в политическом тупике. Несколько лет его правления - и ситуация коренным образом изменилась: распри и заговоры практически прекратились; экономика окрепла; Франция стала мощным игроком на международной арене. Да, первый министр не был ни идеальным правителем, ни идеальным человеком. Но он стал великим государственным деятелем, успешным кризис-менеджером прежде всего потому, что смыслом его жизни всегда оставалась только Франция...

2731грн.

Мемуары \Ришелье \ИБ
Автор: Ришелье А.Ж.де

Мемуары \Ришелье \ИБ

Кардинал Ришелье. Одна из ключевых фигур европейской истории XVII века. Гениальный, жесткий, целеустремленный политик... Тончайший мастер международной дипломатии...Интеллектуал и покровитель наук и искусств, основавший Французскую академию... Государственный муж, открывший Франции путь к "золотому веку" Людовика XIV... Наконец, знаток и любитель кошек... Читайте об этом в уникальных мемуарах Ришелье, изданных во Франции в 1723 году, частично опубликованных в России во второй половине XVIII века и впервые выходящих на русском языке...

471грн.

Злет і занепад країн. Хто виграє та програє на світовій арені
Автор: Шарма Ручір

Злет і занепад країн. Хто виграє та програє на світовій арені

Глобальна фінансова криза 2008 року незворотно змінила світ. Потоки грошей, що найбільше впливають на економічне зростання, і потоки капіталу між країнами уповільнилися внаслідок її виникнення. Навіть після того як світова економіка оговталася від удару, вектори розвитку переорієнтувалися, а ситуація залишилася невизначеною. Деякі країни відновлюють торговельні бар’єри й відмежовуються від інших. Як у мінливому світі передбачити, які держави, найімовірніше, зростатимуть чи занепадатимуть? Які нові критерії успіху та невдач країн? Як державам, що розвиваються, як-от Україні, поводитися в новій економічній реальності?  У цій книжці інвестор Ручір Шарма узагальнює тисячі різноманітних чинників економічного розвитку в перелік правил, які допоможуть визначити, де саме перебуває країна: на піку, на спаді чи тягнеться в невизначеності.  Ручір Шарма — один із найбільших інвесторів світу, керівник напряму нових економік у Morgan Stanley. Працював редактором Newsweek, постійний автор Wall Street Journal та Economic Times. Всесвітній економічний форум назвав його одним із передових молодих лідерів світу, а журнал Bloomberg Markets вніс до переліку 50 найвпливовіших людей світу. Один із провідних світових мислителів за версією журналу Foreign Policy...

215грн.

Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки
Автор: Горбулин Владимир

Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки

Книга Владимира Горбулина «Мой путь в зазеркалье» содержит уникальный материал его личного общения со всеми президентами Украины и первыми лицами целого ряда государств. Автор дает честные и часто нелестные характеристики многим политическим персонажам своей эпохи, ничего не скрывает и об участии в большой политике теневых персон. Он изящно раскрывает нюансы подписания международных соглашений и доступно поясняет, почему таковые на многие годы стали для нашей страны судьбоносными.Горбулина знают во многих странах мира как мощного аналитика, а также как мастера конструирования будущего. Поэтому его «путевые заметки» посвящены не только оценкам украинской новейшей истории, они содержат размышления о перспективах для Украины и рецепты преодоления уже представших и предстоящих вызовов..

280грн.

Ататюрк. Біографія мислителя
Автор: Ганіоглу М.Ш.

Ататюрк. Біографія мислителя

Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля Ататюрка (1881–1938), на яких повстали Турецька Республіка та сучасна турецька нація. Деякі з цих ідей були зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі військовою кар’єрою та політичною діяльністю.Інші з’явилися під впливом реформ, воєн, повстань і революцій у шестисотлітній Османській імперії, що невпинно хиріла. Значну увагу автор приділяє книжкам та журналам, європейським і турецьким, з яких Мустафа Кемаль засвоїв популярні на Заході, хоч і вельми сумнівні та утопічні теорії кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, вульгарний матеріалізм, моральний дарвінізм, позитивізм, націоналізм, расову антропологію, авторитаризм.У дослідженні також наведено галерею осіб, з якими Ататюрк ділився задумами або, навпаки, сперечався, від яких навчався, кого використовував. У підсумку Ататюрк постає не творцем оригінальних ідей, а політиком, який спромігся втілити утопічні проекти маргінальних західноєвропейських інтелектуалів свого часу.Вдумливому українському читачеві з європейськими амбіціями ця книжка дасть унікальну можливість помислити, чому Туреччина майже через століття узятого Ататюрком курсу ще й досі стоїть на порозі західної цивілізації...

151грн.

Стратегическое управление: единство интеллектуальных, нравственных и духовных оснований \ЭУЗ
Автор: Анисимов О.С.

Стратегическое управление: единство интеллектуальных, нравственных и духовных оснований \ЭУЗ

Раскрываются факторы, влияющие на качество стратегического управления. Основное внимание - на совмещение интеллектуальных, нравственных и духовных механизмов в контексте цивилизационно ориентированного управления.серия Энциклопедия управленческих знаний..

451грн.

Рефлексия и методология \ЭУЗ
Автор: Анисимов О.С.

Рефлексия и методология \ЭУЗ

Данный труд является особым подведением итогов развития методологии в целом, хотя иллюстративный материал касается прежде всего кружка, который создал и остается его лидером О.С. Анисимов. Книга предназначается для многостороннего обзора методологии как культурного явления, созданного в СССР в середине 50-х годовXX века. В книге дается функциональное и историческое различие ММК (московского методологического кружка) и ММК (московского методолого-педагогического кружка), которое тесно связано с ролью "чистого мышления" и логики систематического уточнения в переходе на более высокий уровень методологического механизма и движения.Книга обращена ко всем, кто связан с методологическим движением и интересующимся высшими формами рефлексивно-интеллектуальной культуры.серия Энциклопедия управленческих знанийСодержаниеВведение.Философские предпосылки встречи с методологами.Технологические предпосылки вхождения в ММК.Схемотехника и методологическое самоопределение.Метод работы с текстами и перспективы трансляции культуры мышления.Методологическое самоопределение и создание кружка.Методология и управление.Методология и логика.Методологическая школа и сплочение.Методология и игромоделирование.Методология и психология.Управленческое образование и методология.Экономическое образование и методология.Рефлексия и методология.Педагогика и методология.Игротехника и методология.Методология и акмеология.Стратегическое мышление и методология.Цивилизационное управление и методология.Метааналитика и методология.Что такое методология?Ориентировка для начинающего.Основные черты.Диалог "Методология и аналитика".Диалог "Интеллектуальные и нравственно-духовные критерии принятия стратегических решений: Пути гармонизации в использовании".Приложение "Методологи ММК о методологии".Литература...

815грн.

Акмеология мышления
Автор: Анисимов О.С.

Акмеология мышления

В настоящей работе нам хочется проиллюстрировать  общие положения хода создания и обучения высшим формам мышления в рамках нашей линии разработок московского методолого-педагогического кружка...

531грн.

Управление будущим \Почепцов
Автор: Почепцов Г

Управление будущим \Почепцов

В мире наступил период,  когда меняются не только правила управления, как это было после Первой мировой войны, когда появилась Лига наций, и после Второй, когда появилась ООН. Страна, которая строит будущее, будет жить по своим правилам. Страна, которая не делает этого, будет жить по чужим, поскольку она будет строить будущее для кого-то другого. Будущее интересно в первую очередь военным, мировым нефтяным и газовым компаниям и государствам в сфере энергетики. Все эти сферы больше других зависят от будущего. Но сегодня будущее повлияет на жизнь каждого, поскольку все будут зависимы от роботизации и развития искусственного интеллекта, так как исчезнет множество профессий. Георгий Почепцов ‒ доктор филологических наук, профессор, автор пятидесяти книг на тему информационных войн,  пропаганды, теории  коммуникации , информационных и коммуникативных технологий. Заслуженный журналист Украины, член Национального союза писателей..

315грн.

Пропаганда 2.0
Автор: Почепцов Г

Пропаганда 2.0

Пропаганда присутствует в любом обществе и во все времена. Она может быть политической, а может продвигать здоровый образ жизни, правильное питание или моду. В разные исторические периоды пропаганда приходит вместе с религией или идеологией.Чаще всего мы сталкиваемся с политической пропагандой, например, внутри СССР или во времена "холодной войны”, когда пропаганда становится основным оружием. Информационные войны, о которых сегодня заговорил весь мир, также используют инструментарий пропаганды. Она присутствует и в избирательных технологиях, то есть всюду, где большие массы людей подвергаются влиянию. Информационные операции, психологические, операции влияния -- все это входит в арсенал действий современных государств, организующих собственную атаку или защиту от чужой атаки...

360грн.

Виртуальные войны. Фейки
Автор: Почепцов Г

Виртуальные войны. Фейки

Вместе с Интернетом и социальными медиа в наш мир пришли виртуальные войны и фейки. Иногда они становились важным фактором политики.  Это были российские информационные вмешательства в американские и французские президентские выборы и референдумы (Брекзит и Каталония).  Сегодняшний мир перешел не только от правды к постправде, но и от фейка к постфейку. Виртуальные войны представляют собой войны без применения оружия. Это делает возможным их ведение не только во время войны, но и в мирный период.  Виртуальные войны формируют сознание людей, что приводит к трансформации их поведения.  Они могут прийти в наш дом как с помощью традиционных медиа, так и через социальные медиа. Эти инструкции по смене поведения могут содержаться в книге, телесериале, песне…..

350грн.

Євро та боротьба ідей
Автор: Бруннермаєр М.

Євро та боротьба ідей

Чому євро, це визначне монетарне починання Європи, опинився у скруті? Низка економічних проблем у Греції, Ірландії, Іспанії, Італії та інших країнах єврозони змусила аналітиків замислитися про можливість виживання валютного союзу.  Автори цієї книжки твердять, що ключова проблема із євро полягає у філософських відмінностях між країнами — засновницями єврозони, зокрема Німеччиною та Францією. В книжці показано, як можна примирити ці несумісні відмінні підходи, щоб забезпечити виживання Європи. Книжка «Євро та боротьба ідей», у якій поєднано економічний аналіз та історичні рефлексії, пропонує аналітичне дослідження дорожньої карти майбутнього Європи. Про авторівМаркус К. Бруннермаєр – професор економіки Принстонського університету та директор Центру фінансів ім. Бендгайма Принстонського університету.  Гарольд Джеймс – професор історії та міжнародних відносин і професор європейських студій Принстонського університету.  Жан-П’єр Ландо – колишній заступник голови Банку Франції та молодший професор економіки Інституту політичних досліджень у Парижі...

315грн.

Тотальна автоматизація. Як комп’ютерні алгоритми змінюють світ
Автор: Стайнер Кр.

Тотальна автоматизація. Як комп’ютерні алгоритми змінюють світ

Комп’ютерні алгоритми глибоко проникли в усі сфери нашого життя. Вони створюють дивовижні музичні симфонії, аналізують юридичні документи, пишуть новини та керують автомобілями. Їхнє поширення одночасно лякає та... вселяє надію. Чи може комп’ютер передбачати потенційний музичний хіт? Чи замінять алгоритми поетів і режисерів? Чи зможуть узяти під контроль усю медичну галузь? І яку роль спроможні відігравати в політиці?Журналіст Крістофер Стайнер починає свою мандрівку з Волл-стрит, де гіки-айтішники замінюють зграї «зубастих» брокерів, і сфера за сферою описує зміни, спричинені тотальною комп’ютеризацією.Крістофер Стайнер — журналіст, дописувач до Forbes, Chicago Tribune, Wall Street Journal, Fast Company, MIT Technology Review, Discover Magazine та Skiing Magazine. Автор кількох книжок, серед яких «20 доларів за галон», що стала бестселером New York Times...

180грн.

Код винятковості. Живи за власними правилами
Автор: Лакяні Вішен

Код винятковості. Живи за власними правилами

Як правильно визначити свої цілі та зробити життя винятковим.На старті життя ми сильні. Ми швидко вчимося, змінюємося і не боїмося сміливих вчинків.Але для більшості із часом усе змінюється. Ми приймаємо правила, знаходимо зону комфорту і починаємо жити звичайним життям. Та що як життя не має бути безпечним і розсудливим? Що як багато правил цього світу насправді безглузді й обмежують наш потенціал? Автор цієї книжки поспілкувався із величезною кількістю неординарних людей: від Ілона Маска до Річарда Бренсона, та дійшов висновку, що всі володіють спільною рисою — ставлять під сумнів установлені правила гри. Автор пропонує інструменти, котрі допоможуть тверезо поглянути на світ, правильно визначати цілі та навчать робити власне життя винятковим.Вішен Лак’яні — підприємець, засновник і CEO компанії Mindvalley, що займається освітніми технологіями...

175грн.

Дипломатический церемониал и протокол: принципы, процедура и практика \2011
Автор: Вуд

Дипломатический церемониал и протокол: принципы, процедура и практика \2011

Книга Дж. Вуда и Ж. Серре – классический справочник по дипломатическому протоколу и церемониалу. Она представляет собой кодекс дипломатической вежливости со всеми законами, правилами, условностями и атрибутами международного этикета, составляющими протокол. Вместе с тем в центре внимания авторов – историческая тенденция демократизации протокольной практики.Несмотря на разительные перемены в содержании мировой дипломатии, стабильными остаются формы, методы и инструменты дипломатической работы, среди которых протокол является одним из важнейших, внося в международные отношения иерархию, дисциплину и организованность. Не случайно авторы приводят немало примеров протокольных ошибок, которые вызывали порой серьезные политические осложнения.Книга полезна и даже необходима всем, чья деятельность связана с международными контактами – и государственными, и предпринимательскими.Достоинство книги Дж. Вуда и Ж. Серре состоит в том, что ее авторы отобрали и обобщили большой материал на основе опыта, накопленного дипломатией многих стран мира, и поэтому их книга является не только исследованием, но и справочником.СОДЕРЖАНИЕВступительная статьяОт авторовДипломатия и дипломатыЦеремониал и дипломатияОбщий характер дипломатической деятельностиСтарая и новая дипломатияДипломатическая профессияРоль церемониала и протокола в международных отношенияхДипломатыОбщие замечанияДипломатические агентыКатегории глав дипломатических представительствВерховные комиссарыДипломатия ВатиканаДипломатический корпусДипломатические представительстваПерсонал дипломатического представительстваПредставления и визитыОбязанности дипломатических агентовЧлены семьи дипломатаОтношения с министерством иностранных дел и внешнеполитическими ведомствамиЧрезвычайные миссииНачало и прекращение дипломатической миссииСогласие (агреман) на прием главы дипломатического представительстваПрибытие нового главы представительстваВручение верительных грамотВизиты вновь прибывшего главы представительстваНачало и прекращение миссииДипломатические привилегии и иммунитетыОсновные дипломатические иммунитетыНеприкосновенностьПрерогативы вежливостиВооруженный конфликтДипломатические паспортаКонсулыКатегории консуловОбщий характер консульских функцийНазначение консуловВыполнение консульских функций дипломатическими представительствамиПривилегии и иммунитеты консуловВизиты по прибытииОтсутствие консулаПрекращение консульской миссииДипломатический протокол и правила вежливостиПочести и официальное старшинствоУчастие дипломатического корпуса в церемониях, процессиях и официальных визитахГражданские почестиВоенные почестиВоенно-морские почестиПохоронные церемонииСтаршинство в дипломатическом корпусеСтаршинство в консульском корпусеПравила старшинства в некоторых государствахОбщие замечанияСоединенное королевствоСоединенные Штаты АмерикиФранцияЦеремонии, национальные праздники представляемой страны и государства пребыванияНациональный флаг иностранного государстваНациональные праздники представляемой страныНациональные праздники государства пребыванияОфициальный траурОфициальная книга для подписей посетителейПриемы - титулы - визитные карточкиОбщие замечанияХарактер официальных и неофициальных приемовДневные приемыПриемы за столомСтаршинствоПрием главы иностранного государства в посольствеПунктуальностьТитулыЦерковные титулыВизитные карточкиГлава X. Церемониальная одежда и наградные знакиФорменная одеждаВиды наградНошение наградОбмен наградами и предложение о награжденииДипломатическая деятельностьКонференциальная форма переговоровВводные замечанияПредварительные контакты между министерством иностранных дел и дипломатическим представительствомСостав делегацийСвязьСтаршинство делегаций и делегатовПривилегии и иммунитетыВстреча прибывающих делегатовХозяйственное обеспечение делегацииВизиты по прибытииРассадка на конференцииРегламент конференцииСвязь с прессойДоклады делегацииПриемыОтбытие делегатовДипломатическая корреспонденцияВводные замечанияОбщая терминологияОфициальная перепискаПолуофициальная (неофициальная) перепискаЧастная перепискаМеждународные соглашенияВводное замечаниеОсновное определение соглашенияДоговоры и конвенцииМежправительственные соглашенияСоглашения, заключаемые путем обмена нотами или письмамиПротоколы технических конференцииДекларации или коммюнике "джентльменские соглашения"Межведомственные соглашенияСоглашения, заключаемые в административной комиссииВыработка соглашенийПолномочияРатификацияВступление в силу: опубликованиеДействиеПрекращение действияОсобые черты многосторонних соглашенийМеждународные организации и международные должностные лицаМеждународные организацииВводные замечанияВсемирная организацияОбщий характер международных организацийМежправительственные организацииНеправительственные (автономные) организацииСтаршинство среди международных организацииВнутреннее старшинство отдельных организацийМеждународные должностные лицаОсобый характер международной деятельностиСтатус международных должностных лицПривилегии и иммунитетыСтаршинствоЮридический статус международных организаций в ряде стран: внутренняя структура некоторых организацийСоединенные Штаты АмерикиСоединенное КоролевствоФранцияШвейцарская конфедерацияОрганизация Объединенных НацийОрганизация североатлантического договораЕвропейский советЕвропейские сообществаОрганизация Американских государствСоединенные Штаты АмерикиПротокольное старшинство в ВеликобританииПротокольное старшинство во ФранцииБиблиография..

615грн.

Робеспьер \След в истории
Автор: Левандовский А.

Робеспьер \След в истории

Книга А.П. Левандовского — это биография вождя якобинцев Робеспьера, и скрупулезная летопись событий Французской революции, так как жизнь Робеспьера неотделима от нее. Робеспьер не дрался на баррикадах, его не было среди парижан, штурмующих Бастилию. Всю свою недолгую жизнь Неподкупный провел на трибунах Национального собрания, Конвента, Якобинского клуба. Но своими речами, проектами законоположений, своей волей и беспримерной преданностью революционным идеям Робеспьер влиял на все события революционной борьбы. Он был её идеологом, её знаменем, её вождём. Немало роковых ошибок, колебаний отметило его жизненный путь, но он никогда не отступал, никогда не шел на компромиссы...Серия "След в Истории"..

215грн.

Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964
Автор: Фурсенко

Адская игра. Секретная история Карибского кризиса 1958-1964

Книга российского и американского историков освещает наиболее драматический период «холодной войны» — Карибский кризис, когда человечество стояло на грани ядерной катастрофы. Основанный на ранее скрытых за семью печатями материалов архивов США и СССР, включая документы Н.С. Хрущева, его ближайшего окружения и КГБ, — это первый полный отчет о самом опасном противостоянии великих держав во второй половине XX века. Шаг за шагом, день за днем в книге показан путь к роковому дню 22 октября 1962 года, который мог стать последним в истории человечества.Содержание:ПредисловиеЧасть I. Объятия Глава 1. Как относится Кастро к России Viva Фидель! Воспоминания молодости Глава 2. Наш человек в Гаване Танец канкан Прибытие Алексеева Микоян и Кастро Глава 3. «Ля Кубр» Тактика «салями» Микоян в Гаване Предлог Реакция сверхдержав на инцидент с «Ля Кубр» Ядерные гарантии Хрущева АванпостГлава 4. «Куба — да, янки — нет!» Гаванская декларация Советский Союз идет на сближение Тревога в октябре «Москва — наш мозг и главный руководитель» Ответ Хрущева Часть II. Столкновение Глава 1. Залив Кочинос  Стремление к саммиту Кеннеди и Куба «Если бы речь шла о части советской территории» Саммит и Залив Кочинос Алексеев в Бразилии Нападение Счастливчики Глава 2. Урок президенту Жестокий апрель Первый шаг Советского Союза Гамбит Кеннеди Появление Георгия Большакова Взаимные подозрения Ответ Москвы Собственные идеи Хрущева Заседание Президиума ЦК 26 мая Приготовления Кеннеди Вена Глава 3. Кондор и Мангуста Поезд в Житомир Планы убийства Берлинские дни Кастро тоже хочет иметь ракеты Специальная операция Разочарование в Гаване Мангуста Глава 4. Трудности в Тропиках Оплан 314 Любимый зять Стратегические угрозы Мангуста Москва пересматривает свою кубинскую политику Внутренние проблемы на Кубе у Кастро Глава 5 Ядерное решение Лиса и ёж Неожиданное приглашение Американский визитер Ядерное решение Предложение Хрущева Глава 6 Анадырь Пинок под столом Попытки Хрущева сохранить тайну Глава 7. «Теперь мы можем поддать вам» Крестовый поход Джона Маккоуна Заявление Кеннеди Решение, принятое в Пицунде Глава 8 Исполком Снова план «Мангуста» Две кампании Шок в Сан Кристобал Первое заседание Исполкома, 16 октября 1962 года «Думаете, это можно сделать за один день?» Маккоун возвращается Затишье перед бурей А еще и межконтинентальные баллистические ракеты? США не готовят нападения 19 октября: что делать? 20 октября: день решений Воскресенье 21 октября 1962 года: связь с Великобританией Понедельник 22 октября 1962 года: подготовка речиГлава 9. Ракетный кризис «Может вылиться в большую войну»: Москва. 22 октября 1962 года Вашингтон, 22 октября, 6 часов вечера, восточное поясное время (1 час ночи по московскому времени) Реакция Хрущева Реакция советского посольства в Вашингтоне Что собирается делать Хрущев? «Роберт Кеннеди едет к Добрынину» «Александровск» 24 октября: блокада Глава 10 Апогей холодной войны «Правильная и разумная тактика» Уоррен Роджерс Москва, пятница 26 октября Вашингтон, 26 октября Гавана, 26 октября Вашингтон, 26 октября, вечер Москва, 27 октября, 9 часов утра (Гавана, 2 часа ночи) Москва, суббота 27 октября, полдень (4 часа утра по времени Восточного побережья США) Гавана, суббота 27 октября, 10 часов утра (5 часов дня по московскому времени) Вашингтон, суббота 27 октября, 10 часов утра (5 часов вечера по московскому времени) Москва, воскресенье, 28 октября, 10.45 утра (2.45 ночи) Вашингтон, воскресенье, утро, 28 октября, 9.00 утра (5 часов дня по московскому времени) Гавана, воскресенье днем 28 октября Глава 11 Миссия Микояна Скептицизм на Кубе Ноябрьский кризис в Вашингтоне Кризис, вызванный самолетами ИЛ-28 Кастро хочет использовать силу «Это будет сделкой» Кастро не успел моргнуть глазом Месть Кастро Часть III. Последствия Глава 1. Речь в Американском университете Кеннеди в Палм Бич У Хрущева другие заботы План «Мангуста» в 1963 году Фидель Кастро в СССР Глава 2 Даллас и Москва Вторая миссия Микояна Заговор правых сил? Москва, октябрь 1964 года «Карибский кризис» Из советской энциклопедииЛитература Комментарии ..

431грн.

Перехід до Європи. Як континент став союзом
Автор: Мидделаар Луук ван

Перехід до Європи. Як континент став союзом

Луук ван Мідделаар — нідерландський історик і політичний філософ, який з 2010 по 2014 роки був найближчим помічником Германа ван Ромпея, першого постійного президента Європейської Ради. У своїй книзі «Перехід до Європи» він докладно аналізує історію формування та внутрішній устрій Європейського Союзу, від моменту створення Європейської спільноти вугілля та сталі (1951) до сучасного стану ЄС. Оригінальна концепція Мідделаара розглядає ЄС як утворення, що складається з трьох «сфер»: зовнішньої (сукупність усіх держав Європи), внутрішньої («Європа спільноти» з передбаченими угодою спільними інституціями) та проміжної (взаємини між державами — членами спільноти). У 2012 році книга «Перехід до Європи» отримала почесну Європейську книжкову премію (European Book Prize)...

231грн.

Краткие ответы на большие вопросы \тверд.
Автор: Хокинг С.

Краткие ответы на большие вопросы \тверд.

В своей финальной книге, над которой Стивен Хокинг работал практически до самого конца, великий физик делится с нами своим отношением к жизни, цивилизации, времени, Богу, к глобальным вещам, волнующим каждого из нас. Перед вами книга-сенсация, книга-завещание, последний труд всемирно известного физика Стивена Хокинга, в которой он подводит некий итог и высказывается по самым главным вопросам, волнующим всех. Выживет ли человечество? Должны ли мы так активно внедряться в космос? Есть ли Бог? Это лишь некоторые из вопросов, на которые отвечает Стивен Хокинг, один из величайших умов в истории, в своей финальной книге. В книгу включены воспоминания оскароносца Эдди Редмэйна, игравшего Стивена Хокинга, Нобелевского лауреата Кипа Торна и дочери Хокинга, Люси...

261грн.

33 стратегии войны \серая
Автор: Грин Р

33 стратегии войны \серая

Война и способы ее ведения обладают непреклонной, неумолимой логикой: если вы чего-то хотите или к чему-то стремитесь, то должны быть готовы сразиться за это. Владение стратегическим искусством войны сделает вашу жизнь более спокойной, мирной и плодотворной, ведь вы будете знать, каковы правила игры, и сумеете одерживать победы, не прибегая к насилию. "33 стратегии войны" от Роберта Грина, искушенного знатока человеческой психологии и автора мирового бестселлера "48 законов власти", помогут вам найти выход из любого сложного положения и принять правильное решение. Войну - как и любой другой конфликт - ведут и выигрывают благодаря стратегическому искусству.........Будь проще, будь туманнее. Создавай свой культ расплывчатой привлекательности. Придавай особое значение эмоциям, в противовес интеллекту. Не пугай людей скукой и скептицизмом. Взывай к чувствам. Придай своей группе структуру религиозной организации. Создавай ритуалы для своих сторонников. Присваивай им имена и титулы, требуй от них жертв. Веди за собой людей. Будь успешен и самодостаточен. Пусть последователи верят, что власть пришла к тебе в результате истинности твоих идей и методов. Будь готов к операции "Кто не с нами, тот против нас". Да, это цинично... Да, это аморально... Но речь идет о том, как завоевать и удерживать власть. Нужно быть прагматичным и эффективным...

351грн.

Економіка бунтівників. Уроки креативності від піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців
Автор: Клей

Економіка бунтівників. Уроки креативності від піратів, гакерів, бандитів та інших неформальних підприємців

Виявляється, не всі грандіозні ідеї та підприємницькі винаходи родом із Кремнієвої долини. Вони приходять також із велелюдних вулиць Шеньчженя, із затоплених прибережних міст Тайланду й навіть із в’язниць Сомалі. Ця книжка — про унікальних людей, які рухають світ, однак залишаються нікому не відомими. Це новатори-бунтівники: пірати, комп’ютерні гакери, пранкстери та колишні лідери вуличних банд. На відміну від стандартних підприємців, вони демонструють чудову винахідливість, застосовують першопрохідні оригінальні методи та втілюють незвичайні, але продуктивні практики. Як же працюють ці невідомі мрійники? Звідки черпають свої ідеї та яким чином їх реалізовують? І як, зрештою, ми можемо використати їхній досвід та знання для розвитку сучасної економіки?..

230грн.

Новозаветные апокрифы
Автор:

Новозаветные апокрифы

В настоящий сборник включены апокрифические сочинения, представляющие основные жанры раннехристианской литературы. Среди них как известные апокрифы, так и малоизвестные – в частности апокрифические деяния апостолов, которые в этом издании публикуются в переводе с сирийского. Оглавление: АПОКРИФИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯПервоевангелие ИаковаКнига о рождестве блаженнейшей Марии и детстве СпасителяЕвангелие МладенчестваКнига Иосифа ПлотникаЕвангелие от НикодимаЕвангелие от Петра АПОКРИФИЧЕСКИЕ ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВДеяния Иуды Фомы апостолаИстория Иоханнана апостола, сына ЗеведееваЕще история о кончине святого Иоханнана, апостола и евангелистаИстория Филиппа, апостола и благовестника ПриложениеУчение двенадцати апостолов. АПОКРИФИЧЕСКИЕ АПОКАЛИПСИСЫОткровение ПетраОткровение ПавлаОткровение Пресвятой БогородицыОткровение Иоанна Богослова..

531грн.

Рюриковичи. История династии \+цвет.илл.
Автор: Пчелов Е.В.

Рюриковичи. История династии \+цвет.илл.

В 862 году на Руси появился варяг Рюрик, который основал великую династию русских правителей. Потомки Рюрика властвовали над русскими землями 740 лет, создавая и укрепляя Русское государство. Этот великий род сыграл колоссальную роль в историческом процессе и дал России множество замечательных людей в самых разных областях. Тысячелетней истории Рюриковичей и посвящена эта книга.СОДЕРЖАНИЕВСТУПЛЕНИЕ РАССВЕТ НА БАЛТИКЕ РЮРИК: ЛЕГЕНДА И РЕАЛЬНОСТЬ РЕРИК СЛАВЯНСКИЙ И РОРИК ЮТЛАНДСКИЙ «ЕГО РОД И ВЕРНАЯ ДРУЖИНА» «МАТЬ ГОРОДОВ РУССКИХ» ВЕЛИКАН ИСТОРИЧЕСКОГО СУМРАКА «ЖАЛКАЯ СУДЬБА» СЫНА РЮРИКА ПЕРВАЯ РУССКАЯ СВЯТАЯ СВЯТОСЛАВ И ЕГО СЫНОВЬЯ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КРЕСТИТЕЛЬ РУСИ КТО УБИЛ БОРИСА И ГЛЕБА? МУДРЫЙ ХРОМЕЦ ЛЕСТВИЦА И УСОБИЦЫ УДЕЛЬНАЯ РУСЬ ДОЛГОРУКИЙ ОСНОВАТЕЛЬ МОСКВЫ КИЕВ В РАЗГАР КНЯЖЕСКИХ УСОБИЦ НАШЕСТВИЕ «ЗЕМЕЛЬНЫЕ» ДИНАСТИИ РЮРИКОВИЧЕЙ ПОЛОЦКАЯ ДИНАСТИЯ «ВТОРАЯ РУСЬ» ПЕРВАЯ ГАЛИЦКАЯ ДИНАСТИЯ ТУРОВО-ПИНСКАЯ ДИНАСТИЯ ЧЕРНИГОВСКИЙ КНЯЖЕСКИЙ ДОМ РЯЗАНСКАЯ ДИНАСТИЯ ПОТОМКИ МСТИСЛАВА ВЕЛИКОГО ПОТОМКИ ЮРИЯ ДОЛГОРУКОГО ПОТОМКИ ЯРОСЛАВА ВСЕВОЛОДОВИЧА ГЕРОЙ ЛЕДОВОГО ПОБОИЩА И ЕГО СЫНОВЬЯ СУЗДАЛЬСКО-НИЖЕГОРОДСКАЯ ДИНАСТИЯ ТВЕРСКАЯ ВЕТВЬ МОСКОВСКАЯ ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ У ИСТОКОВ ПРИЗРАЧНОГО ВЕЛИЧИЯ МАКИАВЕЛЛИ МОСКОВСКОГО ДВОРА ДВА «МИМОЛЁТНЫХ» КНЯЗЯ ГЕРОЙ ТИХОГО ДОНА «ЦАРСТВЕННЫЙ» СЫН ДИНАСТИЧЕСКАЯ ВОЙНА ОСНОВАТЕЛЬ НОВОЙ РОССИИ ОТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕНИЯ К ЦАРСТВУ СУМЕРКИ ДИНАСТИИ ПРИЗРАКИ ЦАРСКОГО РОДАПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЮРИКОВИЧИ — ВЕЛИКИЕ КИЕВСКИЕ КНЯЗЬЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЮРИКОВИЧИ — КОРОЛИ РУСИ (ГАЛИЦКИЕ КНЯЗЬЯ) ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЮРИКОВИЧИ — ВЕЛИКИЕ КНЯЗЬЯ ВЛАДИМИРСКИЕ, МОСКОВСКИЕ, ЦАРИ ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РОДОСЛОВНАЯ РОСПИСЬ МОСКОВСКОЙ КНЯЖЕСКОЙ ДИНАСТИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 5. НЕКРОПОЛЬ РЮРИКОВИЧЕЙ В АРХАНГЕЛЬСКОМ СОБОРЕ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 6. МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ ПО ИСТОРИИ РОДА РЮРИКОВИЧЕЙ ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РЮРИКОВИЧИ В РУССКОЙ ПОЭЗИИ. ..

315грн.

Вступ до філософії історії
Автор: Арон Р.

Вступ до філософії історії

Запропонована книга є докторською дисертацією Реймона Арона (1905-1983 р.р.), захист якої став подією в інтелектуальному житті Франції 30-х років XIX століття. Відмовившись від спекулятивного та позитивістського підходів у галузі наук про людину і суспільство, автор розглядає умови можливості історії як науки, конкретні інструменти та евристичний потенціал історичного дослідження на основі аналізу історичної ситуації людини.Методологічні настанови, вироблені в цій книзі, стали основою подальшої творчості Р. Арона в галузі соціології, політичного аналізу, теорії міжнародних відносин.Для студентів і фахівців з філософії, історії, суспільних та гуманітарних наук...

451грн.

Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов
Автор:

Всемирное писание. Сравнительная антология священных текстов

"Всемирное писание" - антология священных текстов религий мира, подготовленная в 1991 г. Международным религиозным фондом (США, Нью-Йорк). Ее составители - теологи, философы, историки, лингвисты - предприняли попытку показать сходство и различие между догматами, этическими учениями, ритуальными установлениями и правилами религиозной жизни многих существующих ныне религий - как тех, чья история насчитывает тысячелетия (иудаизм, христианство, ислам, индуизм, буддизм и др.), так и тех, которые возникли в XIXи XX вв. (Церковь Иисуса Христа святых Последнего дня, бахаизм, Церковь Объединения и др.) Фрагменты священных текстов собраны в этом издании в тематические главы и разделы, что облегчает сравнение важнейших идей различных религиозных учений.Книга рассчитана на широкий круг читателей.СодержаниеГуревич П. С. Энциклопедия религиозной веры. От научного редактора русского изданияПредваряющее словоПредисловиеВведениеРелигии мира и их писанияНаши благодарностиМолитвенное обращениеПрологЧАСТЬ I. Высшая реальность и конечная цель человеческого существованияГлава 1. Высшая реальностьГлава 2. Божественный закон, истина и космический принципГлава 3. Цель жизни человекаГлава 4. Цель жизни в семье и обществеГлава 5. Цель жизни в естественном миреГлава 6. Жизнь после смерти и потусторонний мирЧАСТЬ II. Грех, зло и грехопадение человекаГлава 7. Условия человеческого существованияГлава 8. Грехопадение и заблужденияГлава 9. Главные грехиЧАСТЬ III. Спасение и спасительГлава 10. Спасение. Освобождение. ПросветлениеГлава 11. ОсновательЧАСТЬ IV. Религиозная жизньГлава 12. Ответственность и предопределениеГлава 13. Самовоспитание и духовное совершенствованиеГлава 14. ВераГлава 15. МудростьГлава 16. БогослужениеГлава 17. ЖертвоприношениеГлава 18. Самоотречение и жертвенностьГлава 19. Любовь к ближнемуЧАСТЬ V. Провидение, общество и царство небесноеГлава 20. Справедливое правление и благосостояние обществаГлава 21. Эсхатология и мессианская надежда..

531грн.

Історія європейської цивілізації. Середньовіччя 3тт: 1-Варвари. Християни. Мусульмани; 2-Собори. Лицарі. Міста; 3-Замки. Торговці. Поети
Автор: Еко У.\Эко У.

Історія європейської цивілізації. Середньовіччя 3тт: 1-Варвари. Християни. Мусульмани; 2-Собори. Лицарі. Міста; 3-Замки. Торговці. Поети

1. Книга «Середньовіччя. Варвари. Християни. Мусульмани» охоплює величезний період — від падіння Західної Римської імперії до епохи Ренесансу. Саме в  цей період були закладені підвалини латинської культури в культури тих народів, котрі поступово залюднили імперію. Латинська мова стала базисом для тих мов, якими зараз розмовляє половина світу, а потужний вплив християнства сформував те життя, яке ми сьогодні називаємо європейським. У виданні зачеплений солідний перелік тем: занепад і нове зростання міст, розвиток торгівлі і комерції, медицина й освіта, досягнення науки і техніки, духовні пошуки, повсякденне життя, піднесення римо-католицької церкви, література й історіографія, театр і музика та ін. Також воно доповнено багатим ілюстративним матеріалом: всесвітньо відомими шедеврами, першодруками із багатьох музеїв світу та ін.2. Книга «Середньовіччя. Собори. Лицарі. Міста» охоплює значний період —від початку ХІ століття до епохи Ренесансу, коли після очікування кінця світу і пришестя Христа у Європі починається бурхливий розвиток суспільства. Стрімко зростає кількість населення, з’являються нові міста, центром яких стають християнські собори, виникають ремісничі цехи і мануфактури, розвивається торгівля. Капетинги намагаються об’єднати Францію, Вільгельм Завойовник в Англії реорганізує державну владу, в Іспанії набирає обертів Реконкіста, Європа «розширюється» на Схід, війни не припиняються. І саме тому головною фігурою і символом Середньовіччя стає лицар, що є ідеальним уособленням феодального суспільства, бо поєднує в собі військові чесноти з християнськими, що знайшло відображення в літературі й мистецтві. Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом: всесвітньо відомими шедеврами, першодруками із багатьох музеїв світу та ін.3.Том «Середньовіччя. Замки. Торговці. Поети» охоплює період з 1200-го по 1400 рік — час, що зазвичай називають Пізнім середньовіччям. Завдяки відновленню експансії, до якої підштовхує ідеологія хрестових походів, Захід завойовує Схід. Міста процвітають — архітектура, мистецтво, література відображають несамовите прагнення до оновлення та відкритості. Однак початковий імпульс експансії змінюють конфлікти, голод, Столітня війна, чума та повстання селян, потоплені в крові. Умберто Еко, у співпраці з найвідомішими фахівцями, продовжує свою приголомшливу подорож Середньовіччям, досліджуючи суспільство, мистецтво, історію, літературу, музику, філософію, науку в один із найскладніших і найзахопливіших періодів європейської цивілізації. Видання доповнено багатим ілюстративним матеріалом — всесвітньо відомими шедеврами, першодруками із багатьох музеїв світу та ін.Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних часів до ХХ століття і поділений на три основних блоки: Античність: Рим, Греція, Близький Схід; Середньовіччя: Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє середньовіччя, XV століття; Сучасність: XVI—XХ століття. При створенні цього надзвичайного проекту його упорядник — видатний італійський вчений-філософ, літературний критик, письменник Умберто Еко (1932—2016) — керувався мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до розділів написані провідними італійськими фахівцями у кожній галузі...

2131грн.

История Новой Зеландии \Малаховский
Автор: Малаховский К.В.

История Новой Зеландии \Малаховский

История Новой Зеландии во многом сходна с историей других «белых доминионов» Британской империи. Так же как Австралия и Канада, Новая Зеландия возникла как переселенческая колония.Британские колонисты воспроизвели в Новой Зеландии социально-экономические отношения, свойственные Великобритании того времени. Так же как и австралийский, новозеландский капитализм развивался с помощью британской буржуазии в направлении, выгодном для последней. Именно поэтому в новозеландской экономике определился примат сельскохозяйственного производства при очевидном сдерживании развития обрабатывающей промышленности. Однако нельзя не заметить специфические особенности развития Новой Зеландии. Они определялись ее географическим положением, размерами, степенью обеспеченности природными ресурсами.На земном шаре нет страны, более отдаленной от всех других, чем Новая Зеландия. Даже от ближайшей соседки — Австралии — она отстоит более чем на 2 тыс. км. Новая Зеландия по своим размерам в 26 раз меньше Австралии и в 33 раза меньше Канады. В отличие от этих двух стран Новая Зеландия крайне бедна полезными ископаемыми.Все эти обстоятельства определили сугубую привязанность Новой Зеландии к Великобритании. И в наши дни Новая Зеландия продолжает сохранять наиболее тесные по сравнению с другими британскими доминиона» ми политические и экономические связи с Англией.Содержание:Открытие европейцами Новой Зеландии.Начало британской колонизации Новой Зеландии.Англо-маорийские войны.Экономическое и политическое развитие Новой Зеландии со второй половины XIX века до первой мировой войны.Колониальные захваты Новой Зеландии в 70—90-х годах XIX века.Новая Зеландия в первой половине XX века.Экономическое и внутриполитическое положение Новой Зеландии в 50—70-х годах XX века.Новозеландский колониализм и неоколониализм в 50—70-х годах XX века.Внешняя политика Новой Зеландии в 50—70-х годах XX века.Заключение.Библиография.Указатель географических названий...

251грн.

История Ливии в Новое время (середина XVI - начало XX в.)
Автор: Прошин Н.И.

История Ливии в Новое время (середина XVI - начало XX в.)

В книге всесторонне освещается история Ливии в новое время, колониальная политика в этой стране Османской империи, военная и торговая экспансия Англии, Франции, США, Италии. Рассмотрены методы использования европейскими государствами и США в своей колониальной политике пиратства и работорговли.Значительное место автор уделяет исследованию периода правления династии Караманли (1711—1835), вскрыты главные особенности истории турецкого управления страной. Анализируются причины возникновения сенуситского братства и его деятельность.В данной монографии сделана попытка проследить эволюцию антиколониальных движений на территории Ливии против турецкого порабощения и военно-торговой экспансии западных держав, а также показать внутренние и внешние факторы, определявшие место, значение и характер этих движений в историческом развитии страны.Изучение истории Ливии XVI — начала XX в., в особенности ее социально-политических, идеологических и антиколониальных аспектов, служит ключом к пониманию многих социальных и политических процессов, происходивших в стране в более поздний период.Содержание:Введение Глава I. Западный Триполи под «первым прямым турецким управлением»Роль и место эйалета Западный Триполи в захватнических планах Османской империи во второй половине XVI в. Режим деев в эйалете Западный Триполи (1603—1711) Морская война Англии и Франции со странами Северной Африки Глава II. Феодальная династия Караманли (1711—1835)Внутренняя и внешняя политика первых представителей династии Караманли, Ахмеда и Мухаммеда Правление Али Караманли (1754—1793) Внутренняя политика Юсуфа Караманли Военно-торговая экспансия США в эйалете Западный Триполи Франция и Англия в борьбе за влияние в эйалете Западный Триполи Иностранное вмешательство во внутренние дела эйалета Западный Триполи в первой половине XIX в. Эйалет Западный Триполи — «ворота» для проникновения европейских колонизаторов в Центральную Африку в XIX в. Крушение династии Караманли Глава III. Борьба населения Триполитании и Киренаики против «второго прямого турецкого управления». Вилайет Триполи в период колониального раздела Африки Вооруженная борьба триполитанцев против турок (1835—1858) Колониальная экспансия Великобритании в вилайете Триполи под флагом борьбы с работорговлей Возникновение сенуситского движения Административное устройство, экономическое и социально-политическое положение вилайета Триполи в период реформ танзимата Сенуситское движение во второй половине XIX в. Распространение идей арабского национализма в вилайете Триполи Колониальная экспансия Франции на юге вилайета Триполи Вилайет Триполи накануне итальянской агрессии 1911—1912 гг. Примечания Использованные источники и литература Указатель имен Указатель географических названий ..

251грн.

Я ж вам казав! Сучасна економіка за Гайманом Мінськи
Автор: Рей Р.

Я ж вам казав! Сучасна економіка за Гайманом Мінськи

Мабуть, жоден економіст не отримав такого визнання внаслідок глобальної фінансової кризи, як Гайман Мінськи. Хоч і кілька дослідників били на сполох про можливість кризи іще на початку 2000-х, — застереження Мінськи з’явилися на півстоліття раніше. Завдяки застосуванню альтернативного підходу до економічної теорії він побачив вразливість фінансової системи тоді, коли мейнстрімні економісти ще не відчували жодної загрози. Основна ідея Мінськи полягає в тому, що «стабільність дестабілізує». Щойно система досягає рівноваги, поведінка людей, економічна політика та й власне бізнес — усе починає змінюватися. Унаслідок цього система стає слабкою та нестабільною.Рендал Рей — професор економіки, старший науковий співробітник Економічного інституту Леві. Викладав економіку в Денверському університеті та Міссурійському університеті в Канзас-Сіті. Одним із наукових пріоритетів Рендала Рея є створення альтернативного підходу до розгляду монетарної теорії грошей. Автор книжки «Сучасна теорія грошей»..

195грн.

За кулисами империи Мюлье. Подлинная история семейного клана, создавшего сеть гипермаркетов "Ашан"
Автор: Гобэн Бертран

За кулисами империи Мюлье. Подлинная история семейного клана, создавшего сеть гипермаркетов "Ашан"

Мюлье - богатейшая семья Франции, которую чаще всего отождествляют с сетью гипермаркетов "Ашан". Книга Бертрана Гобэна появилась в результате обстоятельного и глубокого журналисткого расследования. Читателю предстоит узнать, как сформировалась эта уникальная предпринимательская структура, кто на самом деле играл в ней роли лидеров и что скрывается за завесой таинственности, окружающей реальную жизнь, деятельность и интимную историю клана Мюлье, полную драматизма и острых конфликтов...

200грн.

Стратегическая нестабильность в ХХІ веке
Автор: Панарин А.С.

Стратегическая нестабильность в ХХІ веке

Александр Сергеевич Панарин (1940 — 2003 гг.) — пионер политической глобалистики. Он трактует глобализацию как деконструкцию суверенных национальных государств и национальных сообществ, открывающую возможность выхода элит из системы национального контроля. Глобализация по Панирину — вызов демократическому суверенитету народа, которому все чаще приходится подчиняться наднациональным инстанциям. Выход — не только в 'альтернативном глобализме', интернационализации демократических институтов, способных обуздать глобальный экономический тоталитаризм.Содержание:ПредисловиеГлава первая Третья мировая война как судьба поколений XXI века§ 1. Почему победитель не удовольствовался достигнутымОбъяснение на идеологическом уровнеОбъяснение на стратегическом уровне§ 2. Почему мир не сопротивляется?Глава вторая Почему рухнул Советский Союз?§ 1. Кем же был «советский человек»?§ 2. Юноша Эдип против СССР§ 3. Племя против империи§ 4. Новый индивидуализм как геополитический факторГлава третья Либеральное разрушение общества§ 1. Либеральное отрицание общества — генератор грядущей катастрофы§ 2. Почему народ «мешает» либеральной демократии§ 3. «Новый человек» либеральной эпохиГлава четвертая Милитаристский проект «американского века»: сущность и судьба§ 1. Социал-дарвинистский «реализм» и гуманитарный идеализм в истории§ 2. За «конфликтом цивилизаций» — глобальный социальный конфликт§ 3. Новое и старое в американском экспансионизме§ 4. Как сделать власти предержащие одинокими в собственном отечестве?§ 5. Геополитическое одиночество, или Россия в роли Израиля§ 6. Две модели реколонизацииПримечания..

471грн.

Ставка Гитлера «Вервольф» в пространстве и времени \2-е расширенное изд.\2008
Автор: Загородний Иван

Ставка Гитлера «Вервольф» в пространстве и времени \2-е расширенное изд.\2008

Цель этой книги — расставить все точки над «и», рассказать не придуманную, а подтвержденную архивными материалами правду о ставке А. Гитлера «Вервольф» под Винницей, а также о других его полевых ставках.Автор: Загородний Иван МаксимовичРодился в 1942 году на Винниччине. По специальности юрист. Воинское звание — генерал-майор. Трудовую жизнь начал на предприятиях Донбасса. После срочной службы в Советской армии окончил Харьковский юридический институт. Кадровый сотрудник органов государственной безопасности — на протяжении тридцати лет проходил службу в Комитете государственной безопасности Украины в должностях следователя, оперативного работника, занимал руководящие должности в центральном аппарате Службы безопасности Украины. Более шести лет возглавлял Управление СБУ в Винницкой области.Автор многих печатных изданий и статей в средствах массовой информации по вопросам борьбы с терроризмом, наркобизнесом, контрабандой и организованной преступностью, а также историко-публицистических очерков. Написал книгу «Руïни „Вервольфу“ свiдчать»..

251грн.

Кто ты, Русь: первые времена и первых князей вспоминая…
Автор: Речкалов А

Кто ты, Русь: первые времена и первых князей вспоминая…

Древняя Русь, Украина, Россия... Тесное переплетение этих понятий в сознании многих поколений наших соотечественников по сей день создает благоприятную почву для существования идеологического мифа о единой стране и едином народе, якобы вышедшем из недр средневековой Киевской державы. Излагая в общедоступной, доброжелательной манере обширные исторические сведения, автор возвращает читателей к таким простым и, казалось бы, очевидным истинам как происхождение и местонахождение Руси, язык и этнический состав ее населения и правящей династии; на примере судеб короля Руси Данилы Галицкого и великого Владимиро-Суздальского князя Александра Невского предлагает совместно поразмышлять о причинах и истоках различных исторических путей украинского и русского народов.Книга адресована всем, кто неравнодушен к историческому прошлому Украины...

351грн.

Путь к очевидности \Мыслит.20века\+ОсопротЗлуСилою+ПутьДуховОбновл
Автор: Ильин И.А.

Путь к очевидности \Мыслит.20века\+ОсопротЗлуСилою+ПутьДуховОбновл

В настоящее издание вошли впервые публикуемые в нашей стране произведения видного русского философа XX столетия И. А. Ильина "О сопротивлению злу силой", "Путь духовного обновления", "Путь к очевидности", в которых изложены его философские, политические и этические взгляды. В этих работах он обосновывает свое понимание традиционных духовных ценностей общества - патриотизма, нравственного и духовного здоровья народа, национальной культуры, религии. Внимание читателя привлечет острая постановка вопроса о моральной оправданности, условиях и границах использования насильственных средств для искоренения социального и морального зла...

351грн.

О назначении человека \БЭМ\+Опыт парадокс.этики +Экзистенц.диалектика божеств. и чел.
Автор: Бердяев Н.А.

О назначении человека \БЭМ\+Опыт парадокс.этики +Экзистенц.диалектика божеств. и чел.

Н. А. Бердяев представлен в этой книге своими двумя впервые издающимися в нашей стране и, по словам его современников, выдающимися работами, которые сам философ особенно ценил: "О назначении человека. Опыт парадоксальной этики" и "Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого". Знакомство с ними даст читателю достаточно полное представление не только об этических, но и социально-философских взглядах выдающегося русского мыслителя XX столетия, его воззрениях на человека, личность и человеческие отношения...

315грн.

Взгляды из реального мира. Встречи с замечательными людьми
Автор: Гурджиев Г.И.

Взгляды из реального мира. Встречи с замечательными людьми

"Взгляды из реального мира" и "Встречи с замечательными людьми" - интереснейшие произведения Георгия Гурджиева, философа совершенно необычного - и обладающего, что называется, "лица необщим выраженьем" даже для богатой оригинальностью видения российской философии. Произведения, на первый взгляд относящиеся, скорее, к литературе художественной, чем к философской, - однако "художественность" становится лишь способом "более доступного для читателя" изложения поистине уникальной концепции Г.Гурджиева....`Помни себя всегда и везде`. Возможно, таков основной постулат концепции бытия и осознания собственной личности в этом мире Георгия Гурджиева. Однако - как пришел он к своей безупречно оригинальной философской концепции? Какие стадии познания проходил на пути к Истине? У кого учился? Поверьте, слово учителя нельзя понять, не зная слова его учителей! "Беседы с учениками" представляют собой стенограммы встреч Г. И. Гурджиева с учениками во время Второй мировой войны в оккупированном Париже в 1941-1946 гг. Эти записи устной речи - энергичной, четкой, лаконичной - дают читателю ценную информацию не только о методах обучения и упражнениях, практиковавшихся в школе Гурджиева, но и о его личности и характере отношений с учениками...

451грн.

Мужское тело в истории культуры \450 иллюстраций
Автор: Кон И.С.

Мужское тело в истории культуры \450 иллюстраций

Книга «Мужское тело в истории культуры» - часть проекта И.С. Кона «Мужчина в меняющемся мире». Прослеживается, как варьировалось художественное отображение мужского тела и его каноны от эпохи к эпохе, от культуры к культуре. Книга построена на богатейшем изобразительном материале: в ней огромное количество иллюстраций – от изображений эпохи палеолита, произведений мировой живописи и скульптуры до современной фотографии и даже рекламы. Изображения африканских вождей и китайских воинов, ольмекские статуэтки из Южной Америки и культовые фигурки папуасов поражают необычностью и выразительностью. Гармоничные пропорции греческих скульптур, сдержанность образов средневековья, раскрепощение плоти эпохи Возрождения, спортивно-мускулистое тело, культивируемое милитаристскими идеологиями XX века, отражая идеалы своего времени, сменяют друг друга и остаются жить в изобразительном искусстве.СодержаниеВведениеНагота как культурологическая проблемаЗапретный плодСоциология стыдаНагое и голоеСила взглядаМужская и женская наготаОт генитального дисплея к фаллическому культуПенис, логос и фаллосЧем мужчины прикрывают срам?Кого стесняются мужчины?Взгляд, воображение и изображениеОбразы мужского тела в древнейших цивилизацияхОбразы или знаки?Культуры народов Африки, Австралии и ОкеанииДоколумбова АмерикаКультуры АзииДревний ЕгипетАнтичность: в поисках идеальной мужской красотыДревнегреческий телесный канонБытовая нагота и художественные образыПенис или фаллос?Греческая архаика. КуроиКлассическая ГрецияТипы мужских образовДревний РимДуховность против телесностиДуша и телоТело ХристаАнгелыАдамНагота в повседневной жизниСредневековые типы маскулинностиОдежда и идеологияРеабилитация плотиДонателлоМазаччоТипы мужественностиМикеланджелоИтальянская скульптура XVI в.Святой СебастьянОбнаженный портретСеверное ВозрождениеДюрерБытовая культура. Столетие гульфиковЦензоры и кальсонщикиДисциплинирование телаДоктрина расстоянияВеласкесЭстетика мужественности и открытие мужской субъективностиДекоративная наготаВ поисках мужественностиЧто значит быть красивым?Мужская модаМужское тело в скульптуреЖак-Луи ДавидШкола ДавидаРомантический мужчинаРомантический классицизм в ГерманииВикторианская АнглияОт нагого к голому. Естественность против красотыНовая философия телаЭстетика наготыРоденКупающиеся мужчиныДемократизация мужского телаДеконструкция красотыОт живописи к фотографииМускулистая маскулинность. Атлетизм или милитаризм?Атлет как воплощение мужественностиМускулистая маскулинность"Фашистское тело"Споры о фашистском искусствеГомосексуальное телоГомоэротический взгляд на мужское телоБиографический метод и его трудностиСексуальность в творчествеСюжет и его восприятиеСвятой Себастьян как геевская икона"Этюд обнаженного юноши"Гомосексуальный фаллоцентризмВыход из чуланаИз чего сделаны мальчики?Древний мирМладенец ИисусКупидоны и ГанимедыКупающиеся мальчикиВильгельм фон ГлёденГраницы допустимогоМужское тело в русском искусствеРитуальная нагота в традиционном искусствеЦивилизация и вестернизацияРелигиозное искусствоСветское искусство. СкульптураЖивописьСеребряный векМужское тело в тисках сексофобииПостсоветский телесный канонПолитические игры вокруг мужской наготыЖенский взгляд на мужское телоПервые художницыЖенщины в художественных школахЧто дозволялось рисовать женщине?Феминистское искусствоРоссийские художницы и их героиМужское тело и современная массовая культураМеняющийся образМужская одежда: от унификации к разнообразиюМужское тело в рекламеПревращение мужика в мужчинуЧтобы быть красивым - надо страдатьНасколько маскулинен бодибилдинг?Мужчины, торгующие теломУтраты и приобретенияИменной указатель..

1531грн.

Ялта. Ціна миру
Автор: Плохій С. \Плохий С.

Ялта. Ціна миру

Третє лютого 1945 року. До вілл поблизу чорноморського курорту Ялта прибули два найпотужніші лідери демократичного світу — Рузвельт і Черчилль. Вони називали себе аргонавтами, які дісталися чорноморського узбережжя, щоб відібрати золоте руно у дракона, що ніколи не спав. Золотим руном мало стати завершення війни, а драконом був господар маєтку, Йосип Сталін. Ця доленосна зустріч визначила стратегію перемоги над Німеччиною та Японією. Проте роками довкола наслідків ялтинської конференції точаться запеклі суперечки: чи не поклало це початок холодній війні? Чи відповідало американським інтересам наполягання приєднати СРСР до війни з Японією? Хто продав Східну Європу? Чи дійсно західні лідери могли змінити в Ялті хід історії? Спираючись на нещодавно розсекречені радянські документи, неопубліковані щоденники, листи й протоколи зустрічей, Сергій Плохій не просто дає відповіді на ці запитання, а й ставить нові, не менш гострі та провокативні. У «Ялті» Сергій Плохій робить важливу та своєчасну переоцінку міфів, які тривали занадто довго. Його детальний та виважений наратив покликаний виправити наявні викривлення та непорозуміння. Ентоні Бівор, автор «Сталінграда» та «Падіння Берліна»Про автора:Сергій Плохій — професор історії й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету, один із провідних фахівців з історії Східної Європи, член наукової ради «Українського історичного журналу». Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Автор дев’яти книжок, зокрема бестселерів «Брама Європи», «Остання імперія», «Козацький міф» та «Убивство у Мюнхені. По червоному сліду». Найвідомішою роботою Сергія Плохія є книга «Ялта. Ціна миру»...

265грн.

Монсегюр и загадка катаров
Автор: Маркаль Ж.

Монсегюр и загадка катаров

Историко-литературное исследование Жака Маркаля посвящено загадкам катарской ереси и тайнам замка Монсегюр, их последнего оплота в безнадежном противостоянии королю Франции и римско-католической Церкви.Что в доктрине катаров наделило их столь могущественными и беспощадными врагами. Что скрывали последние посвященные в неприступной крепости и сумели вынести накануне сдачи. Был ли это Святой Грааль, или же сокровища Иерусалимского Храма. И что есть Грааль, который здесь искали посланцы Третьего Рейха. Действительно ли тамплиеры покровительствовали катарам, за что и поплатились унаследовав их тайну, равно как и их судьбу. И почему именно замок, напоминающий архитектурой солярный храм, и расположенный на склонах горы издревле почитаемой священной стал символом тайн и загадок катаров. Действительно ли здесь замешана «царская кровь», и след ее приведет нас в Ренн-ле-Шато.Содержание: Жан Маркаль Монсегюр и загадка катаровЧасть первая МЕСТАГлава I ДОЛГИЙ ПУТЬ К МОНСЕГЮРУГлава II ЗАМОК МОНСЕГЮРГлава III ЗАМОК КЕРИБЮСГлава IV ВЫСОКОГОРНАЯ ДОЛИНА АРЬЕЖАГлава V ГРАФСТВО РАЗЕЧасть вторая КЕМ БЫЛИ КАТАРЫ?Глава I ДУАЛИЗМГлава II МАЗДЕИЗМГлава III МАНИХЕЙСТВОГлава IV БОГОМИЛЫГлава V КАТАРЫЧасть третья ЗАГАДКА КАТАРОВГлава I КАТАРЫ СРЕДИ НАСГлава II КАТАРИЗМ И ДРУИДИЗМГлава III СОЛЯРНЫЙ КУЛЬТ?Глава IV КАТАРЫ В СВЕТЕ ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИГлава V МОНСЕГЮР И ГРААЛЬГлава VI «ЦАРСКАЯ КРОВЬ»Глава VII ПАМЯТЬ О КАТАРАХБиблиографияПримечания..

315грн.

Избранные философские произведения \Серия: Феноменология, герменевтика, философия языка
Автор: Пирс Ч.

Избранные философские произведения \Серия: Феноменология, герменевтика, философия языка

"Чтобы воздвигнуть философское здание, которое выдержало бы испытание временем, мне следует позаботиться не столько о том, чтобы разместить каждый кирпич с отменной аккуратностью, сколько о том, чтобы заложить как можно более глубокое и твердое основание.Аристотель изобрел ряд специальных понятий, таких, как содержание и форма, действие и сила, - понятий слишком обширных, неопределенных, расплывчатых, но одновременно твердых, неколебимых и трудноразрушимых; это привело к тому, что об аристотелизме болтают уже чуть ли не в яслях, а также к тому, что, например, «английский здравый смысл» исключительно перипатетичен и что обыкновенные люди в такой степени привыкли обитать в жилище Стагирита, что все увиденное ими из окна кажется им непостижимым и метафизичным.Долго пришлось ждать, прежде чем выявить, что, как бы мы ни были нежно привязаны к старой структуре, она не пригодится для современных нужд; соответственным образом, все поправки, перестановки и частичный снос философских зданий производились под гнетом авторитетов Декарта, Гоббса, Канта и других. Есть еще одна система, которая остается на собственном месте. Я имею в виду шеллингианско-гегельянский особняк, обставленный нынче в немецком вкусе, но с такими оплошностями в самой конструкции, что, хотя он совершенно новый, его следует объявить непригодным для жилья. В этом томе предпринята попытка создать философию по аристотелевской модели, т.е. очертить теорию настолько понятную, что в течение долгого времени вся работа человеческого разума в философии любой школы и рода, в математике, в психологии, в физической науке, истории, социологии или какой-либо другой области будет выглядеть как заполнение всех ее деталей. Первый шаг в этом направлении состоит в том, чтобы найти простые понятия, применимые ко всем предметам.В моей книге не будет никакой инструкции для передачи ее последующим поколениям. Как и любой математический трактат, она предложит определенные идеи и определенные основания, доказывающие их истинность; но, если вы их принимаете, вам, должно быть, нравятся мои доводы и ответственность лежит на вас. Человек является по сути своей социальным животным, но одно дело - быть социальным, а другое - стадным: я отказываюсь служить вожаком баранов. Моя книга рассчитана на тех, кто желает искать; те же, кто хочет, чтобы им подали философию на блюдечке, могут убираться куда хотят. Слава Богу, философских харчевен достаточно на каждом углу!" - Из предисловия автораСОДЕРЖАНИЕКраткая классификация наукРанние работыВопросы относительно некоторых способностей, приписываемых человекуНекоторые последствия четырех неспособностейУчение о категорияхО новом списке категорийФеноменологияО знаках и категорияхУчение о знакахРазделение знаковИкона, индекс, символЧто такое значение [Леди Уэлби]ПрагматизмЗакрепление верования Как сделать наши идеи яснымиЧто такое прагматизм?Научная метафизикаТюхизм. Архитектура теорийСинехизм и агапизм. Закон разумаЭволюционная любовьКраткая библиграфия работ Ч.С. ПирсаОт переводчиков..

815грн.

Избранные работы \Логико-философский трактат. Коричневая книга. Голубая книга
Автор: Витгенштейн Людвиг

Избранные работы \Логико-философский трактат. Коричневая книга. Голубая книга

В издании представлены избранные работы Людвига Витгенштейна: "Логико-философский трактат"; "Коричневая книга"; "Голубая книга". "Книга обращается к философским проблемам и показывает — как я полагаю, — что постановка этих проблем покоится на непонимании нашего языка. Весь Смысл книги можно охватить приблизительно такими словами: то, что вообще можно сказать, можно сказать ясно, а о том, о чем нельзя говорить, должно хранить молчание. Стало быть, книга проводит границу мышлению, или, скорее, не мышлению, а проявлению мыслей. Ибо, чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы быть в состоянии мыслить по обе стороны этой границы (мы должны были бы, тем самым, быть в состоянии мыслить о том, о чем мыслить нельзя).Из предисловия Л.ВитгенштейнаЦель этой книги — попытка разобраться в одном из самых сложных произведений мировой философии. Не менее сложных, чем Библия, «Бхагавадгита», «Даодедзин» или «Алмазная сутра». Не случайно я называю здесь восточные тексты, потому что по своей структуре «Трактат» тяготеет, как это ни покажется парадоксальным, к утонченному креативному мифологическому мышлению. Последнее не раз отмечалось в литературе (см., например, [Canfield 1986; Gudmundsen 1977; Налимов 1979]). Конечно, этот феномен будет обсуждаться применительно к каждому подходящему случаю из комментируемых нами в «Трактате». Сложность здесь в том, что, безусловно, Витгенштейн в «Трактате» построил некое подобие стройной логической системы, альтернативной системам Фреге и Рассела—Уайтхеда, но, как не раз подчеркивал Витгенштейн в письмах к друзьям (П. Энгельману, Л. Фон Фикеру), главным в «Трактате» является не логика, а то, что находится за ее пределами.От комментатора издания В.Руднева..

1215грн.

Введение в метафизику \Хайдеггер \обл.
Автор: Хайдеггер М.

Введение в метафизику \Хайдеггер \обл.

«Введение в метафизику» – лекции, прочитанные Хайдеггером в летнем семестре 1935 года, были впервые изданы в 1953 году. Автор сам просмотрел и подготовил текст к публикации, объясняя его важность так: «"Введение в метафизику" … было выбрано в качестве первой из уже давно запланированных публикаций, ибо тематически я считаю ее наиболее подходящей для того, чтобы осветить участок пути, лежащий между "Sein und Zeit" (1927) и последними публикациями. «Введение в метафизику» читается более легко, чем «Бытие и время». Как и в «Основных проблемах феноменологии», здесь разъясняются некоторые идеи главного произведения Хайдеггера.СОДЕРЖАНИЕОт составителя (Н.А.Печерская)Вместо предисловия. Стрекало вопроса (А. Г. Черняков)Первая глава. Основной вопрос метафизикиВторая глава. О грамматике и этимологии слова «бытие»А. Грамматика слова «бытие»Б. Этимология слова «бытие»Третья глава. Вопрос о сущности бытияЧетвертая глава. Ограничение бытияА. Бытие и становление (Sein und Werden)Б. Бытие и видимость (Sein und Schein)В. Бытие и мышление (Sein und Denken)Г. Бытие и долженетвование (Sein und Sollen)ПриложениеКритические замечания М. Хайдеггера к тексту лекцииПервая редакция рукописных страниц 31-36Послесловие Петры Йегер, издательницы немецкого текстаСписок основных понятий и терминов, употребляемых М. Хайдеггером, и их русские эквиваленты..

451грн.

О недугах сильных мира сего. Властелины мира глазами невролога \Серия: Исторические силуэты
Автор: Лесны И.

О недугах сильных мира сего. Властелины мира глазами невролога \Серия: Исторические силуэты

Книга состоит из документальных очерков, посвященных таким историческим лицам, как БолеславII, ВацлавII, РичардIII, Жанна Д`Арк, ГенрихII, РудольфII, Валленштейн, Мирабо, Марат, Робеспьер, Кутон, Наполеон, Франц Фердинанд Д`Эсте. Аспект, в котором Иван Лесны рассматривал своих героев, исходил из его профессии и был отражен в названии - каждый очерк был попыткой установить диагноз болезни "пациента", поступки которого в свое время влияли на ход истории.СОДЕРЖАНИЕЦезарь.Калигула.Клавдий.Домициан.Карл 4.Вацлав 4.Ладислав Погребек.Филипп 4 Красивый.Карл VI.Габсбурги.Вильгельм II.Георг III Английский.Болеслав II.Вацлав II.Ричард III.Жанна Д"Арк.Генрих II.Рудольф II.Валленштейн.Мирабо, Марат, Робеспьер, Кутон.Наполеон.Франц Фердинад Д"Эсте...

281грн.

Адмирал Канарис \Серия: След в истории
Автор: Абжаген К.Х.

Адмирал Канарис \Серия: След в истории

На страницах книги оживает образ Фридриха Вильгельма Канариса — человека-загадки, руководителя абвера в 1935–1944 гг., создавшего широкую шпионскую сеть, накрывшую страны Европы, Азии, Америки, Африки. Отходя от распространенного образа Канариса-реакционера, автор показывает, как, постепенно осознав преступность нацистского режима, Канарис становится на путь поддержки заговора, составленного группой офицеров вермахта с целью устранения Гитлера.Лучшая из книг о Канарисе впервые становится достоянием отечественной читательской аудитории.Содержание: Предисловие Взлет и падение «старого лиса»Книга первая Гордо реет знамяПрологПервая глава Родился в рубашкеВторая глава Молодой офицерТретья глава Мадридский тылЧетвертая глава Конец войны и революцияПятая глава В морском флоте республикиКнига вторая ТиранияОсознаниеШестая глава Шеф абвераСедьмая глава Люди, окружавшие КанарисаВосьмая глава Канарис и ГейдрихДевятая глава Испанская загадкаДесятая глава Борьба за мирКнига третья Квадратура кругаПромежуточный итогОдиннадцатая глава Буря начинаетсяДвенадцатая глава Измена?Тринадцатая глава СаботажЧетырнадцатая глава Саботаж саботажаПятнадцатая глава Различные образыШестнадцатая глава Против расширения войныСемнадцатая глава Борьба с внутренним врагомВосемнадцатая глава Его голгофаПримечания..

251грн.

Черная сотня. Происхождение русского фашизма
Автор: Лакер Уолтер

Черная сотня. Происхождение русского фашизма

Книга американского историка У. Лакера «Черная сотня» — одно из наиболее подробных и аналитически точных исследований правого движения в России от его зарождения до наших дней.Эта уникальная работа, содержащая ценнейший фактический материал, направлена не только в прошлое, но и будущее: автор дает свой вариант ответа на вопрос, который занимает сейчас не только россиян, но и все человечество, — что ждет Россию завтра?ОглавлениеПредисловие к русскому изданиюВВЕДЕНИЕЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДО РЕВОЛЮЦИИ  Глава первая Русская идея — ее историческая неизбежность  Глава вторая «Черная сотня» и возникновение русской правой  Глава третья Появление «Протоколов» и идеи «Великого масонского заговора»  Глава четвертая «Изыди, черный сатана!» — православная церковь и правые радикалыЧАСТЬ ВТОРАЯ КОММУНИЗМ И 1917–1987  Глава пятая Советский патриотизм  Глава шестая Фашизм и русская эмиграция  Глава седьмая «Русская партия» и национал-большевизм  Глава восьмая Иудаизм без маски  Глава девятая Неоязычество и миф о Золотом векеЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Хоровод бесов посткоммунистическая эпоха  Глава десятая Идеология новой правой (1)  Глава одиннадцатая Идеология новой правой (2)ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Борьба за власть после 1987 года  Глава двенадцатая Цари и казаки монархисты  Глава тринадцатая «ПАМЯТЬ»  Глава четырнадцатая Возрождение православной церкви  Глава пятнадцатая Новый националистический истеблишмент: Литературные манифесты и политические инициативы  Глава шестнадцатая Заключение: русский национализм сегодня и завтраПримечания..

251грн.

Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції
Автор: Фукуяма Ф.

Витоки політичного порядку. Від прадавніх часів до Французької революції

Кожній розвиненій державі властиві три компоненти: ієрархічна структура влади, підзвітний уряд і верховенство права — у цьому переконаний філософ та політолог Френсіс Фукуяма. Гармонійне поєднання цих трьох властивостей, а також мінімальний рівень пов’язаності політичних еліт дають країні змогу повноцінно розвиватися у демократичному напрямку. Але чому не всім державам вдається подолати цей шлях? Як країни долають трансформаційний період? Чому деякі держави застрягають в авторитаризмі? Які історичні передумови для такої ситуації?У першому томі своєї політичної праці Френсіс Фукуяма аналізує держави та суспільства від прадавніх часів до Великої французької революції, намагаючись знайти відповіді на ці запитання.Френсіс Фукуяма — американський філософ, політичний економіст і публіцист, професор політології. Очолює Центр розвитку демократії і верховенства права Стенфордського університету..

215грн.

Лоббизм: институциональные основания и практики политического влияния в демократических обществах
Автор: Павроз А.В.

Лоббизм: институциональные основания и практики политического влияния в демократических обществах

В книге раскрывается место и роль лоббизма в демократических обществах. Автор подробно рассматривает сущность, функции и современное состояние лоббизма, методы лоббистской деятельности, правовое и этическое регулирование лоббизма. Приоритетное внимание уделяется как анализу эффективности различных форм политического давления, так и изучению вопросов интеграции лоббизма в демократическую систему правления. Книга предназначена для политологов, социологов, юристов, экономистов и всех интересующихся лоббизмом.ОГЛАВЛЕНИЕВВЕДЕНИЕ…3ГЛАВА I. ИНСТИТУТ ЛОББИЗМА……………………………..5§ 1. Сущность и социальный смысл лоббизма……………….5§ 2. Современное состояние лоббизма………………………..9§ 3. Методы лоббирования…………………………………….23ГЛАВА II. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ЛОББИЗМА……28§ 1. Информирование……..28§ 2. Создание коалиций……..33§ 3. Анализ политики……..40§ 4. Психология прямого влияния…….45ГЛАВА III. НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ ЛОББИЗМА………55§ 1. Феномен информационных кампаний………55§ 2. Принципы организации информационных кампаний…..58§ 3. Кампании грассрутс…….67§ 4. Стратегия лоббизма…….73ГЛАВА IV. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛОББИЗМА……82§ 1. Основы правового регулирования лоббизма….82§ 2. Американская модель правового регулирования лоббизма……..87§ 3. Европейская модель правового регулирования лоббизма……..99§ 4. Целостность и альтернативы правового регулирования лоббизма………113ГЛАВА V. ЭТИКА И ПРИНЦИПЫ ЛОББИЗМА…….131§ 1. Сущность и источники этического регулирования лоббизма………131§ 2. Основы этики лоббизма……..137§ 3. Этическое регулирование лоббистской деятельности в кодексах поведения государственных должностных лиц……145§ 4. Принципы лоббизма……154ЗАКЛЮЧЕНИЕ……160БИБЛИОГРАФИЯ………164..

351грн.

Группы интересов в политике
Автор: Павроз А.В.

Группы интересов в политике

В книге раскрывается место и роль групп интересов в политике. Автор подробно рассматривает сущность и функции групп интересов, теории плюрализма и корпоративизма, неоэлитистские, неоконсервативные и политико-экономические подходы к анализу групповой политики. Особое внимание уделяется вопросам повышения эффективности принятия политических решений на основе поиска оптимальных моделей интеграции групп интересов в демократическую систему правления.Книга предназначена для политологов, социологов, экономистов и всех интересующихся проблемами современной политики...

315грн.

Философия языка: Очерки истории
Автор: Медведев В.И.

Философия языка: Очерки истории

В книге рассматриваются основные исторические этапы философского осмысления языка.Особенности отношения к языку связываются с характерными чертами философии той или иной эпохи.Анализируются принципиальные отличия классической и неклассической философии в трактовке языка и его отношения к сознанию и мышлению."Языковой поворот" современной философии связывается с существенными особенностями неклассической философии вообще.Противопоставляются инструментальный и трансцендентально-герменевтический подходы к языку.Книга написана на основании курса лекций, читавшегося автором на Восточном и Философском факультетах Санкт-Петербургского государственного университета.Адресована философам, лингвистам, историкам культуры, всем, кто интересуется языком и историей философии...

415грн.

Семиотика, или азбука общения: Учеб. Пособие\2009, 5-е изд.
Автор: Крейдлин Г.Е.

Семиотика, или азбука общения: Учеб. Пособие\2009, 5-е изд.

Предлагаемое учебное пособие знакомит читателя с семиотикой - наукой о знаках и знаковых системах. Авторы, профессиональные лингвисты, знакомят читателей с ситуациями общения на языке и без языка, с различными знаковыми системами, рассказывают о знаках в культуре (числа, руки, камни - как знаки). В текст учебного пособия включены интересные истории о знаках, разнообразные задания и задачи.Для учащихся, студентов, преподавателей и широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного языкознания.......................«На почте продаются марки — почтовые знаки. Вам незаметно подмигнул приятель — подал знак. Машет руками — делает знак, чтобы вы подошли. Учитель кивает головой — в знак одобрения. Первого сентября школьники дарят учителям цветы — в знак признательности и уважения. Черное платье и черная вуаль — знаки траура. Белый флаг в руках солдата — знак перемирия или поражения. Молодой человек предлагает девушке выйти за него замуж, а она молчит. Значит, согласна? Ведь молчание — знак согласия». Впервые мы представляем книгу не одного, а двух замечательных авторов. Григорий Ефимович Крейдлин и Максим Анисимович Кронгауз — известные лингвисты, авторы монографий, преподаватели Института лингвистики РГГУ. Их экспериментальное учебное пособие  вот уже который раз переиздается, и вот уже который раз подтверждается успех их эксперимента. Заглянем внутрь этой книги. Чтобы построить деревянный дом, нужны инструменты: топор, пила, рубанок и так далее. Чтобы написать статью, нужны инструменты: компьютер, печатная машинка или карандаш. А для того, чтобы общаться, чтобы понимать друг друга, тоже нужны инструменты. И наш язык — это один из таких инструментов общения. Есть и другие «языки»-инструменты: «язык жестов», «язык программирования», «язык танца» и так далее. Естественный язык, на котором говорим мы с вами, — это сложная система знаков, и в книге он сравнивается с такими знаковыми системами, как язык регулировщиков или язык спортивных судей, или системой дорожных знаков. Загадочный термин «семиотика» в названии книги — это и есть «наука о знаках и знаковых системах». Впрочем, как пишут авторы в начале рассказа, если вы не поняли определения того, что такое семиотика, «ничего страшного, так и должно быть. Прочитайте эту книгу и вернитесь к определению. Стало ли понятно? Если да, значит, мы не зря ее написали. Если нет, значит, зря».   Книга эта, хоть и названа пособием, даже отдаленно не напоминает скучный учебник. В ней множество историй (об азбуке Брайля, о том, как составляется икебана, о братьях наших меньших, о черных парусах и известных алмазах и многие другие), а кроме историй, в книге собрано много задач и заданий (для задач в конце книги приводятся ответы). И, конечно, рисунки: жестикулирующие люди, таинственные пляшущие человечки Шерлока Холмса, регулировщики, жетоны для говорящих обезьян, деньги, эмоции. Немало задач в книге составлено именно по рисункам. В такой непринужденной манере описываются сложные понятия: что такое знаки, как они создаются, какими они бывают: простыми и сложными, самостоятельными и несамостоятельными, зрительными, слуховыми, переменными и постоянными и т.д. В каждой главе читатель найдёт ответы на множество интересных вопросов. Например, почему и зачем люди иногда запрещают общение на естественном языке? Что дает человеку «возможность разговаривать как бы с самим собой, но живущим как бы в другом времени»? Какие пять видов смеха выделяют японцы? Какой цвет, по мнению древних греков, защищал от всех опасностей? Какие знаки и почему являются ложными друзьями переводчика? Какой народ в знак приветствия трется носами? Как называются жесты-дразнилки в разных языках? Как числа становятся в культуре знаковыми? ..

251грн.

Основы семиотики \Гринев-Гриневич
Автор: Гринев-Гриневич С.В.

Основы семиотики \Гринев-Гриневич

В пособии излагаются основные положения сложившейся в се­редине XX в. семиотики как науки о знаках и знаковых системах и дана картина исторического развития и современного состояния се­миотики.Для специалистов, работающих в области семиотики, терминоведения и философии и всех интересующихся проблемами современ­ной науки; пособие также может быть использовано в рамках курса по общему языкознанию преподавателями и студентами гуманитар­ных факультетов университетов и гуманитарных вузов.ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие51.Краткая история формирования семиотики121.1. Античный период121.2. Средневековье191.2.1. Раннее Средневековье191.2.2. Роджер Бэкон (1214-1293)211.2.3. Спекулятивная грамматика261.2.4. Мысленные представления как знаки321.2.5. Знак как центральное понятие логики XIV в331.3. Новое время391.3.1. Коимбрская схоластика391.3.2. Френсис Бэкон (1561-1626)481.3.3. Томас Гоббс (1588-1679)491.3.4. Всеобщая грамматика Пор-Рояля561.3.5. Джон Локк (1632-1704)571.3.6. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716)591.4. XIX век611.4.1. Иммануил Кант (1724-1804)611.4.2. Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770 — 1831)631.4.3. Людвиг Генрих Якоб (1759-1827)691.4.4. Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835)721.4.5. Александр Афанасьевич Потебня (1835—1897)742.Формирование теоретических основ семиотики. Классики семиотики772.1. Основоположник семиотики Чарльз Сандерс Пирс(1839-1914)772.2. Фердинанд де Соссюр (1857-1913)912.3. Чарльз Уильям Моррис (1901-1978)1093.Развитие семиотики в 1960—80-егоды1153.1. Проблематика семиотики1153.2. Развитие структуры семиотики и формирование семиотических дисциплин1233.2.1. Медицинская семиотика1253.2.2. Биосемиотика1273.2.3. Этносемиотика13733.2.4. Семиотика культуры1503.2.5. Семиотика искусства1593.2.6. Лингвосемиотика1613.2.7. Абстрактная и кибернетическая семиотики1763.2.8. Семиотические аспекты терминоведения1773.3. Развитие типологии знаков1833.4. Аспекты рассмотрения знаков1883.5. Свойства знаков1903.6. Типология знаковых систем1924. Современное состояние общей семиотики2034.1. Современная проблематика семиотики2034.2. Знаковая ситуация2074.3. Аспекты современной общей семиотики2104.4. Типология знаков2184.5. Свойства знаков и знаковых систем2304.6. Методы семиотических исследований2344.7. Семиотические процессы и явления241Литература247..

415грн.

Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку
Автор: Бергер Йона

Невидимий вплив. Приховані сили, які формують поведінку

Більшість людей вважають, що їхні вчинки та поведінка зумовлені особистими уподобаннями і смаками. Однак будь-які дії інших осіб, навіть незнайомців, впливають на нас у найнепередбачуваніший спосіб. Автор намагається пояснити, як суспільство чинить невидимий тиск на наш процес вибору та як ми можемо уникнути цього й навчитися приймати зважені раціональні рішення.ПРО АВТОРАЙона Бергер — бізнес — експерт, професор Вортонської школи бізнесу при Пенсильванському університеті. Як маркетолог консультує керівників найвпливовіших компаній із рейтингу Fortune 500. Брав участь у рекламних кампаніях Google, General Motors, Facebook, Unilever та інших. За версією Американської асоціації маркетологів, Берґер входить до п’ятірки найпродуктивніших дослідників маркетингу у США...

180грн.

Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство
Автор: Шуровьески Дж.

Мудрость толпы. Почему вместе мы умнее, чем поодиночке, и как коллективный разум формирует бизнес, экономику, общество и государство

Джеймс Шуровьески, финансовый аналитик New Yak Times и Wall StreerJournal, анализируя в книге «Мудрость толпы» результаты масштабных и многоплановых исследований — в области военной истории и политики, поведенческой экономики, биологических систем и повседневной психологии — убедительно доказывает, что коллективный потенциал большой группы так называемых простых людей всегда выше, нежели у избранных индивидов, пусть даже входящих в интеллектуальную элиту.Прочитав эту оригинальную книгу, проиллюстрированную множеством необычных примеров, вы поймете, на чем основан принцип "мудрой толпы" и как он действует в реальном мире, и осознаете бессмысленность "погони за экспертом". Книга адресована широкому кругу читателей, но в первую очередь заинтересует социальных психологов, социологов, финансистов и студентов, обучающихся по указанным специальностямОглавлениеВведение     9 1. Мудрая толпа     21 2. Вариантность: виляющие танцы, Залив Свиней и цена разнородности      39 3. Обезьяна видит, обезьяна повторяет: подражание, информационные каскады и независимость     55 4. Собрать воедино, или Что общего между ЦРУ, Linux и искусством децентрализации      79 5. Потанцуем? Координация движений в сложном мире      95 6. Общество материального: налоги, чаевые, телевидение и доверие     117 7. Заторы на дорогах, или К чему приводит отсутствие координирования     147 8. Наука: сотрудничество, соперничество и признание      159 9. Комитеты, суды присяжных и команды: гибель “Колумбии”, или Как заставить малые группы хорошо работать     173 10. Компания. Знакомьтесь — новый босс. Такой же, как прежний?     189 11. Рынки. Конкурсы красоты, кегельбаны и курсы акций     217 12. Демократия. Мечта о всеобщем благе      249 Примечания     261 ..

351грн.

Безпрограшна стратегія. Як уникнути промахів у бізнесі
Автор: Лефлі

Безпрограшна стратегія. Як уникнути промахів у бізнесі

Стратегія компанії не обов'язково має бути складною, але її розробка - справді важке завдання, що потребує зусиль і часу. Часто власники бізнесів жертвують нею на користь нагальніших повсякденних справ. Колишній генеральний директор Procter & Gamble Алан Лефлі та його стратегічний радник Роджер Мартін допомагають зрозуміти, чому так робити не варто. Насправді застосування стратегічного підходу - найефективніший спосіб побудувати бізнес.Завдяки використанню стратегічних концептів та інструментів Лефлі й Мартін збільшили ринкову вартість компанії на понад 100 мільярдів доларів лише за 10 років. Їхній підхід може ефективно працювати у компаніях будь-якого масштабу: від маленьких бізнесів до державних установ чи некомерційних організацій.Алан Лефлі - колишній гендиректор Procter & Gamble (2000-2009). За час його управління портфоліо знаних брендів компанії, таких як Tide, Pampers, Olay і Gillette, розширилося з 10 до 24.Роджер Мартін - декан Школи менеджменту імені Джозефа Ротмана при Університеті Торонто. Радник керівників компаній з питань стратегії, дизайну та інновацій. Увійшов у список найвидатніших мислителів у сфері менеджменту за версією Thinkers50.Це одна з найкращих книжок про стратегію.TimeВиграшна стратегія з'являється внаслідок глибокого аналізу, а не натхненних розмов. Автори цієї книжки на багатьох прикладах показують, як це відбувається.Fortune..

175грн.

Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд.
Автор: Кох Ричард

Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд.

Книга известного теоретика и успешного практика посвящена тайнам стратегии. В ней доступно объясняется, каким образом может быть выработана успешная бизнес-стратегия. Прежде всего она рассчитана на реальных менеджеров - тех, кто управляет бизнес-единицами или подразделениями, предпринимателей, исполнительных директоров и глав корпораций. Кроме того, во второе издание внесены дополнения, необходимые для студентов МБА и консультантов, которые разъясняют, как практика соотносится с положениями ведущих школ стратегической теории.Содержание            Введение      1. Правильное и неправильное применение стратегии      Стратегия бизнес-единицы       Стратегия корпоративного центра      Кто должен разрабатывать стратегию?      2. Краткая история стратегии      3. Изменения в стратегическом мышлении: шесть этапов      4. В направлении синтеза      5. Последовательное приближение в разработке стратегии                  Часть 1      СТРАТЕГИЯ БИЗНЕС-ЕДИНИЦЫ            1.1. Краткий обзор      1.2. Какими направлениями деятельности вы занимаетесь?      1.3. На чем вы зарабатываете деньги?      1.4. Насколько хороши ваши конкурентные позиции?      1.5. Какие навыки и способности лежат в основе вашего успеха?      1.6. Привлекательна ли отрасль, в которой мы находимся?      1.7. Что думают покупатели?      1.8. Какова ситуация с конкурентами?      1.9. Как быстро увеличить прибыль?      1.10. Как увеличить прибыль в долгосрочном периоде?      1.11. Заключение       1.12. Дополнительные замечания относительно теории стратегии бизнес-единицы       Ресурсный подход к стратегии против позиционного подхода       Границы между стратегией бизнес-единицы и корпоративной стратегией       Тщательно разработанная стратегия против ситуационной, творческой и эволюционной стратегии       Стратегия скорее как искусство, чем как наука       Часть 2      КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ            2.1. Величайший миф, связанный с корпоративной стратегией       2.2. Шесть разумных ролей корпоративного центра       2.3. Экстренная корпоративная стратегия (A)       2.4. Олимпийская корпоративная стратегия (B)       2.5. Ориентированная на приобретения корпоративная стратегия (C)       2.6. Корпоративная стратегия расширения рынка (D)       2.7. Корпоративная стратегия, основанная на компетентности (E)       2.8. Корпоративная стратегия контроля результатов деятельности (F)       2.9. Какая именно корпоративная стратегия нужна вашей фирме?       Какая именно стратегия вам нужна?       2.10. Характерные признаки хорошей корпоративной стратегии       2.11. Дополнительные замечания относительно теории корпоративной стратегии       Десять школ Г. Минцберга       Комментарий относительно десяти школ Г. Минцберга                   Часть 3      СТРАТЕГИ-МЫСЛИТЕЛИ            АЛЕКСАНДЕР, Маркус (р. 1958) (Alexander, Marcus)       АНСОФФ, Х. Игорь (р. 1918) (Ansoff, H. Igor)       АРЖИРИС, Крис (р. 1923) (ArguRis, Chris)       БАРНАРД, Честер (1886-1961) (Barnard, Chester)       БАУЭР, Марвин (р. 1903) (Bower, Marvin)       ГОШЭЛ, Сумантра (р. 1948) (Ghoshal, Sumantra)       ГУЛД, Майкл (р. 1945) (Goold, Michael)       ГУС, Ари де (De Geus, Arie)       ДЕМИНГ, В. Эдвардс (1900-1993) (Deming, W. Edwards)       ДЖУРАН, Джозеф (р. 1904) (Juran, Joseph)       ДРУКЕР, Питер (р. 1909) (Drucker, Peter F.)       КАНТЕР, Розабет Мосс (р. 1943) (Kanter, Rosabeth Moss)       КВИН, Джеймс Брайен (Quinn, James Brian)       КЕЙ, Джон (Kay, John)       КЭМПБЕЛ, Эндрю (р. 1950) (Campbell, Andrew)       ЛЕВИТТ, Теодор (р. 1925) (Levitt, Theodore)       ЛИВИТТ, Гарольд Дж. (Leavitt, Harold J.)       МИНЦБЕРГ, Генри (р. 1939) (Mintzberg, Henry)       МЭГАЗИНЕР, Айра С. (Magaziner, Ira C.)       ОМАЕ, Кеничи (р. 1943) (Ohmae, Kenichi)       ПАСКАЛЕ, Ричард Т. (р. 1938) (Pascale, Richard T.)       ПИТЕРС, Том (р. 1942) (Peters, Tom)       ПОРТЕР, Майкл (р. 1947) (Porter, Michael)       ПРАХАЛАД, С. К. (Prahalad, C. K.)       РАМЕЛТ, Ричард (Rumelt, Richard)       РИЗ, Эл (Ries, Al)       СЕНЖ, Питер М. (р. 1947) (Senge, Peter M.)       СЛОУН, Альфред П. (1875-1966) (Sloan, Alfred P.)       ТРОМПЕНАРС, Фонс (р. 1952) (Trompenaars, Fons)       УОТЕРМАН, Роберт Х. (р. 1936) (Waterman, Robert H.)       ХЕНДЕРСОН, Брюс (1915-1992) (Henderson, Bruce)       ХЭМЕЛ, Гари (р. 1954) (Hamel, Gary)       ХЭМПДЕН-ТЕРНЕР, Чарльз (Hampden-Turner, Charles)       ХЭНДИ, Чарльз (р. 1932) (Handy, Charles)       ЧЭНДЛЕР, Альфред (р. 1918) (Chandler, Alfred)       ШЕЙН, Эдгар (р. 1928) (Schein, Edgar H.)       ШОНБЕРГЕР, Ричард Дж. (р. 1937) (Shonberger, Richard J.)       ЭЙДЭАР, Джон (р. 1934) (Adair, John)       ЭНДРЮС, Кеннет (Andrews, Kenneth)                   Часть 4      СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ, ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДЫ            АКЦИОНЕРНАЯ СТОИМОСТЬ, БЛАГОСОСТОЯНИЕ АКЦИОНЕРОВ (Shareholder Value, Shareholder Wealth)       АПОЛЛОН (Apollo)       АФИНА (Athena)       БАРЬЕРЫ НА ВХОДЕ (Barriers to Entry)       БАРЬЕРЫ НА ВЫХОДЕ (Barriers to Exit)       "БЕЛАЯ ВОРОНА" (MAVERICK)       БИЗНЕС-СЕГМЕНТ (Business Segment)       БОГИ МЕНЕДЖМЕНТА (Gods of Management)       ВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ НОВЫМ СПОСОБОМ, КОНКУРИРОВАНИЕ ПО-НОВОМУ (Recompete)       ВЗАИМОСВЯЗАННАЯ ЭКОНОМИКА (Inter-linked Economy, ILE )       ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНОЙ СТРАТЕГИИ НА ПРИБЫЛЬ (Profit Impact оf Market Strategy, PIMS)       "ВОПРОСИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК" (Question Mark)       ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ (Stretch)       ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (Stretch and Leverage)       ГЛОБАЛИЗАЦИЯ (Clobalisation, Globalization)       ГЛОБАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ (Global Localisation)       ГЛОКАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ (Glocalisation of Organisatioins)       ГРЕБЕШКОВЫЙ АНАЛИЗ (Comb Analysis)       ДЕЛОВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТЬ, СПОСОБНОСТИ (Competences, Competencies)       "ДЕНЕЖНАЯ КОРОВА" (Cash Cow)       "ДЕНЕЖНЫЙ КАПКАН" (Cash Trap)       ДЕРЕВО РЕШЕНИЙ (Decision Tree)       ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (Diversification)       ДИОНИС (Dionysus)       ДОМИНИРУЮЩАЯ ФИРМА (Dominant Firm)       "ЗВЕЗДА" (Star)       ИЗДЕРЖКИ ПЕРЕХОДА (Cost to Switch, Costs to Switch)       ИЗДЕРЖКИ СЛОЖНОСТИ (Costs of Complexity)       ИНСАЙДЕРИЗАЦИЯ (Insiderisation, Insiderization)       КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ СРЕДНИХ ИЗДЕРЖЕК (Average Costing)       КАННИБАЛИЗМ (Cannibalisation)       КЕЙРЕЦУ (Keiretsu)       КЛИЕНТИРИЗАЦИЯ (Customerised, Customerising)       КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТНИКИ (Core Workers)       КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА, КФУ (Key Factors for Success, KFS)       КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТ      (Competitive Advantage)       КОНКУРЕНЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ВРЕМЕНИ (Time-based Competition, Competition Time-based)       КОНЦЕНТРАЦИЯ (Concentration)       КРИВАЯ S (S-Curve)       КРИВАЯ ОПЫТА (Experience Curve)       КУЛЬТУРА (Culture)       ЛОГИЧЕСКИЙ ИНКРЕМЕНТАЛИЗМ (Logical Incrementalism)       МАГАЗИН "ЦЕЛЬ ПУТЕШЕСТВИ      (Destination, Destination Retailing)       МАТРИЦА АНСОФФА (Ansoff Matrix)       МАТРИЦА БКГ (BCG Matrix)       МАТРИЦА "ВОЗМОЖНОСТЬ/УЯЗВИМОСТЬ" (Opportunity/Vulnerability Matrix)       МАТРИЦА "РОСТ/ДОЛЯ РЫНК      (Growth/Share Matrix)       МАТРИЦА "РОСТ/РОСТ" (Growth/Growth Matrix)       МЕНЕДЖЕРИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ФИРМЫ, МЕНЕДЖЕРИАЛИЗМ, УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЕРЕСЬ       (The Management Th..

315грн.

Журналистика и журналисты
Автор: Моисеев В.А.

Журналистика и журналисты

Журналистика как профессия родилась в общем-то не так давно. Однако как редко какая иная, она получила широкую популярность и в то же время порою награждается самыми нелестными эпитетами. Но чтобы ни говорили о журналистах и прессе, они всегда были важнейшим фактором формирования общественного мнения, средством социального управления. Месту прессы в обществе, теории журналистики, особенностям профессии журналиста посвящена предлагаемая читателям книга. В ней рассмотрены жанровые формы и особенности публицистики, слагаемые мастерства журналиста, проанализирован большой массив публикаций и опыт работы прессы. Книга может быть полезна студентам и уже работающим в прессе журналистам и вообще всем, кто хочет узнать об этой интересной профессии...

151грн.

Метафизика \перевод Кубицкого \Антология мысли
Автор: Аристотель

Метафизика \перевод Кубицкого \Антология мысли

Аристотель Стагирит (384-322 до н.э.) - один из величайших мыслителей Античности, ученик Платона и воспитатель Александра Македонского, основатель школы перипатетиков (Ликея), основоположник формальной логики, ученый-естествоиспытатель, оказавший значительное влияние на развитие западноевропейской философии и науки. Представленная в этой книге "Метафизика" - одно из главных произведений Аристотеля. В нем великий философ впервые ввел термин "теология" - "первая философия", которая изучает "начала и причины всего сущего", подверг критике учение Платона об идеях и создал теорию общих понятий. "Метафизика" Аристотеля входит в золотой фонд мировой философской мысли, и по ней в течение многих веков учились мудрости целые поколения европейцев. Издание снабжено научными комментариями. ..

731грн.

Закат Европы \Антология мысли
Автор: Шпенглер О.

Закат Европы \Антология мысли

Освальд Шпенглер (1880-1936) - знаменитый немецкий философ, историк, один из основоположников современной философии культуры, создатель циклической теории, публицист. "Закат Европы" - главный труд Шпенглера, сенсационный успех которого принес ему мировую известность. Обобщив богатейший археологический, этнографический и лингвистический материал, Шпенглер заставил своих читателей по-новому взглянуть на возможности традиционной исторической науки и определил место западноевропейской цивилизации в человеческой истории. В этой книге впервые была сделана попытка заглянуть в будущее европейской культуры. В свое время она стала настоящим культурологическим бестселлером, только за 20-е годы выдержала 32 издания и была переведена на многие языки.Настоящее издание снабжено обширной вступительной статьей и примечаниями...

1131грн.

История и эсхатология
Автор: Бультман Р.

История и эсхатология

Книга немецкого мыслителя Рудольфа Бультмана «История и эсхатология. Присутствие вечности» является итогом его многолетних историко-филологических и богословских интерпретаций Ветхого и Нового Заветов. Практика истолкования текстов предполагает решение ряда методологических проблем, тогда как богословская трактовка христианской эсхатологии ставит ряд вопросов относительно смысла, направленности, движущих сил истории. В данной книге Бультман рассматривает всю европейскую традицию постановки и решения таких вопросов начиная с Древней Греции и вплоть до трудов виднейших мыслителей первой половины XX века. В последних разделах книги он переходит от прояснения своего понимания герменевтики в полемике с представителями европейского историцизма к собственному богословскому видению истории..

251грн.

История Испании и Португалии
Автор: Шумов

История Испании и Португалии

Издание содержит работу российского историка начала XX века В.К.Пискорского "История Испании и Португалии", издававшуюся только один раз - в Санкт-Петербурге в 1907 году. Печатается труд К.Фалькенгорста "Важнейшие открытия и завоевания испанцев в Новом Свете", изданный в 1892 году в Санкт-Петербурге. Также печатается памятник испанского права 1260-1265 годов "Семь партид мудрого короля дона Альфонса". Публикуется и часть работы историка конца XIX века М.М.Владимирского "Рассказ про великие дела маленького государства" - о португальских морских открытиях. В издание также включена "Краткая история Испании и Португалии" С.Шумова и А.Андреева, написанная по современным материалам и доводящая историю стран Пиренейского полуострова до конца XX века...

1215грн.

Тамплиеры \Шарпантье
Автор: Шарпантье Л.

Тамплиеры \Шарпантье

Тамплиеры... Кто они? Откуда пришли? Чем занимались? Почему расправа над ними была столь жестокой? Куда исчезли их несметные богатства? Вопросы, вопросы...Автор - известный специалист в области рыцарских орденов - дает ответы на них...

181грн.

Мнимая величина. Голем XIV \серия Книга на все времена
Автор: Лем С.

Мнимая величина. Голем XIV \серия Книга на все времена

Сборник, в котором в равной степени проявились таланты Лема - писателя, философа и литературного критика."Мнимая величина". Знаменитые "апокрифы" Станислава Лема. Книга-игра, изящная, остроумная, ироничная мистификация. Предисловия к вымышленным произведениям никогда не существовавших авторов.И еще одна блестящая мистификация - "Голем XIV". Человек - точнее, человечество - с точки зрения суперкомпьютера. Безупречная компьютерная логика и весьма неутешительные прогнозы.ОглавлениеМнимая величина (предисловие)НекробииЭрунтикаИстория бит-литературы в пяти томах  Предисловие  Предисловие ко II изданиюЭкстелопедия Вестранда в 44 магнитомах  Экстелопедия Вестранда. Прокламанка  Экстелопедия Вестранда. Пробный листГолем XIV  Предисловие  Предуведомление  Памятка (для лиц, впервые участвующих в беседах с ГОЛЕМОМ)  Вступительная лекция Голема. О человеке трояко  Лекция XLIII. O себе  Послесловие..

281грн.

Абсолютная пустота \серия Книга на все времена
Автор: Лем С.

Абсолютная пустота \серия Книга на все времена

Одно из самых остроумных, тонких и ироничных произведений Станислава Лема, в котором равно проявились его таланты писателя, философа и литературного критика. Сборник безупречно созданных рецензий на вымышленные произведения никогда не существовавших прозаиков - рецензий, в которых внимательный читатель способен рассмотреть намек не только на вполне реальные литературные тенденции второй половины XX века, но и на вполне узнаваемых авторов.Роман "нуар" и модернистская проза..."Поток сознания" и элитарная НФ...Антиутопия и нонконформистская литература...В книге-игре Лема мы узнаем о них много нового и неожиданного.Оглавление«Абсолютная пустота» (предисловие)РобинзонадыГигамешСексотрясениеГруппенфюрер Луи XVIНичто, или последовательностьПерикалипсисИдиотСделай книгу самОдиссей из ИтакиТыКорпорация 'Бытие'Культура как ошибкаБенедикт Коуска, О невозможности жизниНе буду прислуживатьНовая космогония..

261грн.

Как писать книги: Мемуары о ремесле
Автор: Кинг Стивен

Как писать книги: Мемуары о ремесле

Это, пожалуй, самая необычная из книг Стивена Кинга. Книга, в которой автобиографические, мемуарные мотивы соседствуют не только с размышлениями о писательском искусстве вообще, но и самыми настоящими «профессиональными советами тем, кто хочет писать, как Стивен Кинг».Как формируется писатель?Каковы главные «секреты» его нелегкого «ремесла»?Что, строго говоря, вообще необходимо знать и уметь человеку, чтобы его творения возглавляли международные списки бестселлеров?Вот лишь немногие из вопросов, на которые вы найдете ответы в этой книге.Вы действительно «хотите писать, как Стивен Кинг»?Тогда не пропустите эту книгу. «Писать, как Стивен Кинг» вас научит САМ СТИВЕН КИНГ!..

315грн.

Метафизика нравов \2тома \1: Метафизические первоначала учения о праве; 2: ... о добродетели \это Том V(1и2) из "Сочинения на немецком и русском языках"
Автор: Кант И.

Метафизика нравов \2тома \1: Метафизические первоначала учения о праве; 2: ... о добродетели \это Том V(1и2) из "Сочинения на немецком и русском языках"

В 1 части V тома двуязычного немецко-русского издания Сочинений И. Канта публикуется первая книга кантовской работы "Метафизика нравов" (1797 год) под названием "Метафизические первоначала учения о праве" (Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre). Согласно оценке современных кантоведов, "Метафизику нравов", опубликованное самим Кантом сочинение, долгое время недооцениваемое, в свете подходов нашей эпохи справедливо рассматривать как позднюю реализацию раннего кантовского проекта, как концентрированное выражение взглядов великого философа по проблемам этики, философии права и политики, философии культуры и религии. Первая часть, обнимающая не только анализ философско-правовых, но и социально-философских проблем в широком смысле этого слова, содержит также итоговый отклик великого философа на господствующие философско-правовые и, шире, социально-философские концепции Нового времени. В двуязычном немецко-русском формате "Метафизика нравов" И. Канта публикуется впервые. Новая редакция нового перевода на русский язык выполнена Н. В. Мотрошиловой.В 2 части 5 тома двуязычного немецко-русского издания Сочинений И.Канта «Метафизика нравов» публикуется работа «Метафизические основные начала учения о добродетели» . Она завершает обсуждение философско-правовых вопросов, предпринятое Кантом в первой части «Метафизики нравов», и представляет в новом виде кантовскую моральную философию, разработанную в предыдущих произведениях «Основоположение к метафизике нравов» и «Критика практического разума». Сочинения на немецком и русском языках под редакцией Н.В. Мотрошиловой, А.Н. Круглова, Б. Дерфлингера, Д. Хюнинга. В двуязычном немецко-русском формате «Метафизика нравов» И. Канта публикуется впервые. Новая редакция перевода на русский язык выполнена Н.В. Мотрошиловой. ..

851грн.

Лекции о философском учении о религии
Автор: Кант И.

Лекции о философском учении о религии

Книга представляет собой записи лекционного курса Канта по рациональной теологии, читавшегося им в зимнем семестре 1783/84 гг. В лекциях подробно рассматриваются такие вопросы, как возможность рациональной теологии и доказательств бытия Бога, постулирование бессмертия души и существование высшей сущности, проблема теодицеи, соотношение естественной религии и религии откровения, затрагиваемые и в печатных трудах философа. Сравнение их с лекциями помогает проследить динамику развития и полнее раскрыть ряд важных аспектов кантовских взглядов по вопросу взаимосвязи морали и веры. "Лекции о философском учении о религии" не переводились ранее на русский язык. Издание сопровождается комментариями переводчика и вступительной статьей, посвященной этикорелигиозным взглядам Канта..

281грн.

Кант: жизнь, труды, влияние
Автор: Ясперс К.

Кант: жизнь, труды, влияние

Это введение в теоретическую, практическую и историко-политическую философию Иммануила Канта принадлежит перу классика философии XX столетия Карла Ясперса. Кант принадлежал к числу любимых мыслителей Ясперса, хотя это и может показаться парадоксом при стереотипном восприятии его философской позиции. Именно поэтому публикуемая книга не только дает читателю очерк философской системы и метода Канта со своеобразной точки зрения, но также наглядно поясняет некоторые стороны философствования самого Ясперса, недостаточно рельефно освещенные в его систематических работах. СодержаниеI. ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯПРИМЕЧАНИЯ  II. ПУТЬ КАНТА К КРИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ  a) Докритические сочинения  b) Поворот с 1766 г  c) Новый вопрос  ПРИМЕЧАНИЯ  III. СТРУКТУРЫ КАНТОВСКОГО ПРОСВЕТЛЕНИЯ ПОЗНАВАНИЯa) Раздвоениеb) Чувственность, пространство и времяc) Мышлениеd) Выведение категорий из сужденийe) Два стволаf) Исходить из сознания, а не из бытияд) Трансцендентальная дедукцияh) Анализ методов Канта при просветлении истока в непредметномi) Антиномииj) Intellectus archetypusк) Взгляд назад и резюмеПРИМЕЧАНИЯIV. СТРУКТУРЫ РАЗУМА ВО ВСЕХ ЕГО ФОРМАХa) Идеиb) Нравственная деятельностьc) Созерцание прекрасногоd) Философское просветление сверхчувственного у КантаПРИМЕЧАНИЯV. КАНТОВСКИЙ РАЗУМa) Переворот образа мыслиb) Широта пространства кантовского вопрошанияc) Скепсис Кантаd) Отрицательное и положительное значение философствованияe) Конечность человека и границы разумаПРИМЕЧАНИЯVI. ПОЛИТИКА И ИСТОРИЯa) Основные идеиb) Идея гражданского обществаc) Путь просвещенияd) Эпоха Кантаe) Политический образ мысли Кантаf) Возраженияд) СопоставленияПРИМЕЧАНИЯVII. КРИТИКА КАНТАa) Характер наукиb) Путь к доктринеc) Требование системыd) Границы кантовской философиие) Образ мысли Кантаf) Об интерпретации КантаПРИМЕЧАНИЯVIII. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО КАНТА, ЕГО ВЛИЯНИЕ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИПРИМЕЧАНИЯИСТОЧНИКИЛИТЕРАТУРА..

261грн.

Сочинения в 2 томах \ФН \1:Основы филос+О свободе+Челов.природа; 2: Левиафан+ Доп.главы к Левиафану+ Бегемот, или Долгий парламент
Автор: Гоббс Т.

Сочинения в 2 томах \ФН \1:Основы филос+О свободе+Челов.природа; 2: Левиафан+ Доп.главы к Левиафану+ Бегемот, или Долгий парламент

В первый том "Сочинений" Гоббса входят его основные работы, которые представляют теорию познания,  натурфилософию, а также социально-политические взгляды автора. Произведения, составляющие первый том: трилогия Гоббса «О теле», «О человеке», «О гражданине»; «Человеческая природа», «О свободе и необходимости».Во второй том включены  «Левиафан», Приложение к «Левиафану», а также историческое сочинение Гоббса «Бегемот, или Долгий парламент»...............................Серия Философское наследие..

1215грн.

Смысл жизни \Трубецкой
Автор: Трубецкой Е.Н.

Смысл жизни \Трубецкой

В настоящую книгу вошли произведения Е. Н. Трубецкого, которые были созданы им в основном в последний период жизни: "Смысл жизни" - главный его труд, наиболее полно выражающий миросозерцание автора, "Умозрение в красках" и др. В них философ предупреждает об огромной опасности бездуховности, развивает свое учение о социальном и нравственном идеале, подчеркивает значение русской культуры. ..

251грн.

Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры
Автор: Князева Е.Н.

Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры

В книге изложены основные понятия, представления и модели современной междисциплинарной теории самоорганизации и коэволюции сложных систем. Проблемы обсуждаются в контексте философских изысканий в области холизма, телеологии, эволюционизма и гештальтпсихологии. Синергетические идеи живо иллюстрируются образами из истории культуры и науки, художественного и научного творчества, индивидуальной психической жизни и социальной практики. Показывается эвристическое значение синергетических моделей в теории познания, исследовании будущего, образовании и обучении, управленческой деятельности.Книга рассчитана на широкий круг читателей, студентов, преподавателей, учителей, научных работников, специализирующихся в различных областях естественнонаучного и гуманитарного знания, для всех, стремящихся использовать новейшие результаты науки для размышлений и достижения успеха в собственной жизни.СОДЕРЖАНИЕГлава 1. Синергетика в исторической ретроспективе. Предтечи синергетики в мире наукиГлава 2. Синергетика как новая парадигма. Диалог с И. ПригожинымГлава 3. Синергетическое расширение антропного принципаГлава 4. Синергетика в контексте культурыГлава 5. Основные принципы синергетического мировиденияГлава 6. На пути к синергетике познанияГлава 7. Брожение умов творящих. Синергетическое видение «когнитивной робинзонады»Глава 8. Приключения коллективного разума. Историческое развитие науки и культуры в синергетическом представленииГлава 9. Синергетика образованияГлава 10. Синергетика и исследование будущегоПриложение I. Математическая модель глобальных демографических процессов с учётом пространственного распределенияПриложение II. Сложные системы и нелинейная динамика в природе и обществе. Заметки о первой ежегодной конференции Немецкого общества исследования сложных систем (октябрь 1997)Приложение III. Синергетика: 30-летнее дитя и его родитель. Интервью с Г. Хакеном, проведенное Е. Н. Князевой..

531грн.

От стимула к науке
Автор: Куайн У.

От стимула к науке

В книге классика аналитической философии У. В. О. Куайна "От стимула к науке" рассматривается проблема формирования теоретического знания. Куайн показывает, каким образом, начиная со стимульных раздражений рецепторов, которые фиксируются в предложениях наблюдения, через посредство логико-математического аппарата формируется развитая структура научной теории. При описании этого процесса Куайн прибегает к своим широко известным идеям: холизм, онтологическая относительность, семантическое восхождение. ..

215грн.

О Витгенштейне; Витгенштейн Л. Из лекций и заметок
Автор: Хинтикка

О Витгенштейне; Витгенштейн Л. Из лекций и заметок

Монография Я. Хинтикки "О Витгенштйне" представляет собой крайне оригинальную интерпретацию творчества одного из ведущих представителей современной аналитической философии. В сборнике также представлены переводы некоторых текстов, относящихся к позднему периоду творчества Л.Витгенштейна..

281грн.

Вовеки неразрешимое.
Автор: Смаллиан Р.

Вовеки неразрешимое.

Эта книга представляет собой введение в теорию Геделя посредством логических занимательных задач с применением математической логики. Аргументация Геделя перенесена из формальной области математических систем в область идей, более доступных обычному читателю. Основной упор сделан на системы вер и их соотношение с математикой. Это приводит к семантике возможных миров, которая играет существенную роль в компьютерных исследованиях и искусственном интеллекте...

215грн.

Я верю в древность \Конфуций Изречения, Сыма Цянь и др.\Терра
Автор: Конфуций

Я верю в древность \Конфуций Изречения, Сыма Цянь и др.\Терра

Книга содержит полный литературный перевод на русский язык Изречений китайского мыслителя Конфуция (\/1—\/ вв. до н.-э.). В сборник включены также самая полная биография философа, принадлежащая перу основоположника китайской историографии Сыма Цяня (11—1 вв. до н. э.), и отклики на учение Конфуция представителей западной культуры (все тексты снабжены комментариями). Книга раскрывает перед читателем глубину философско-этической мысли Конфуция и очерчивает место конфуциансгва в мировой духовной традиции.Содержание:И.И. Семененко. Загадка Конфуция Луньюй И.И. Семененко. Читателю Конфуция Изречения Комментарии И.И. Семененко. Живое слово Сыма Цянь. Старинный род Конфуция Вольтер. О Конфуции Л.Н. Толстой. Изложение китайского учения В.П. Васильев. Конфуцианство Монах Иакинф (Н. Я. Бичурин). Описание религии ученыхГ. Фингаретт. Конфуций: мирянин как святойКомментарии..

315грн.

Ригведа. Мандалы 1-4 (том 1й) \1989 \потертость изгиба
Автор:

Ригведа. Мандалы 1-4 (том 1й) \1989 \потертость изгиба

Ригве́да («веда гимнов») — собрание преимущественно религиозных гимнов, первый известный памятник индийской литературы на ведийском языке. «Ригведа» входит в число четырёх индуистских религиозных текстов, известных как Веды. «Ригведа» была составлена, видимо, около 1700—1100 гг. до н. э. и является одним из древнейших индоарийских текстов и одним из древнейших религиозных текстов в мире. Веками она сохранялась только в устной традиции и впервые записана была, вероятно, только в раннем Средневековье.«Ригведа» — наиболее древняя и значительная из Вед, ценный источник для изучения древнеиндийской истории и мифологии..

415грн.

Запрещенная история \Статьи мировых специалистов по загадкам истории и паранормальным явлениям
Автор: Кеньон Д.\ред.

Запрещенная история \Статьи мировых специалистов по загадкам истории и паранормальным явлениям

Сорок две статьи ведущих специалистов по загадкам истории и паранормальным явлениям... Факты и открытия, упорно замалчивающиеся официальной наукой... Сенсационные документальные подтверждения влияния пришельцев из космоса на самые таинственные цивилизация древности... Следы легендарной Атлантиды - и подлинный смысл африканских масок. Настоящие строители египетских пирамид - и пирамид майя. Истинные предки человечества - и скрытое послание каменных истуканов острова Пасхи. История, которую мы не знаем. История, которую мы должны знать!Под редакцией Дугласа Кэньона.Содержание:ЧАСТЬ IСтарые модели не работают: дарвинизм и креационизм под обстреломГлава 1 КОНЧИНА ДАРВИНИЗМАГлава 2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТИВ СОТВОРЕНИЯ МИРАГлава 3 СРЫВАЯ НАУЧНЫЕ ПОКРОВЫЧАСТЬ IIОбоснование катастрофизма: изменения на Земле, внезапные и постепенныеГлава 4 В ЗАЩИТУ КАТАСТРОФИЗМАГлава 5 КАТАКЛИЗМ 9500 Г. ДО НАШЕЙ ЭРЫГлава 6 В ЗАЩИТУ ПОТОПАГлава 7 МУЧЕНИЧЕСТВО ИММАНУЭЛЯ ВЕЛИКОВСКИГлава 8 ОПАСНОСТИ ПЛАНЕТАРНОЙ АМНЕЗИИГлава 9 БОГИ-ГРОМОВЕРЖЦЫЧАСТЬ IIIИсследуя глубокую древность цивилизацииГлава 10 ЗАГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНДИИГлава 11 ОТОДВИГАЯ НАЗАД ГРАНИЦУ ЦИВИЛИЗАЦИИГлава 12 НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ ОЧЕНЬ ГЛУБОКУЮ ДРЕВНОСТЬ СФИНКСАГлава 13 ВЫДАЮЩИЙСЯ ТРУД Р.А.ШВОЛЛЕРА ДЕ ЛЮБИЧАГлава 14 ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ БОГОВГлава 15 ТАЙНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИГлава 16 ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - ЦЕНТР ГАЛАКТИКИЧАСТЬ IVВ поисках первоначального источникаГлава 17 МЕГАЛИТИЧЕСКАЯ АНГЛИЯ: РАЗМЕРЫ АТЛАНТИДЫГлава 18 ПЛАТОН. ИСТИНАГлава 19 ИЛЛЮЗОРНАЯ АТЛАНТИДА В ЭГЕЙСКОМ МОРЕГлава 20 АТЛАНТОЛОГИЯ: ПСИХОЗ ИЛИ ВДОХНОВЕНИЕ?Глава 21 АТЛАНТИДА В АНТАРКТИДЕГлава 22 СВЕТОКОПИЯ АТЛАНТИДЫГлава 23 ПОДВОДНЫЕ РУИНЫ ЯПОНИИГлава 24 УЭСТ, ШОЧ И ХЕНКОК ПОГРУЖАЮТСЯ В ВОДЫ ЛЕМУРИИГлава 25 ИНДИЯ ЗА 30000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫЧАСТЬ VВысокие технологии древнихГлава 26 БЕСЕДА С ПИТЕРОМ ТОМПКИНСОМГлава 27 ДРЕВНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: В ПОИСКАХ НЕДОСТАЮЩИХ ЗВЕНЬЕВГлава 28 ТЕХНОЛОГИЯ АТЛАНТИДЫ: БЫЛА ЛИ ОНА ВЫСОКОРАЗВИТОЙ?Глава 29 АРХЕОЛОГИЯ И ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯГлава 29 АРХЕОЛОГИЯ И ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯГлава 30 ИНЖЕНЕР В ЕГИПТЕГлава 31 «ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В ГИЗЕ: ТЕХНОЛОГИИ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА»Глава 32 ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ГИЗЕГлава 33 ПРОВЕРКА ТЕОРИИ ПЕТРИГлава 34 КАК СТРОИТЕЛИ ПИРАМИД РАСПРЕДЕЛЯЛИ НАГРУЗКУ?Глава 35 ТОЧНОСТЬГлава 36 ТАЙНА КАМЕНОЛОМНИ ОБЕЛИСКОВГлава 37 ЗА ТАЙНЫМИ ДВЕРЯМИ ПИРАМИДЫГлава 38 СЛУЧАЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЙ В ПОЛЬЗУ РАЗВИТОЙ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ В ВЕЛИКОЙ ПИРАМИДЕЧАСТЬ VIРазмышления о новых моделяхГлава 39 ВНЕЗЕМНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫГлава 40 АРТЕФАКТЫ В КОСМОСЕГлава 41 ТАЙНА ПУЛЬСАРАГлава 42 ФИЗИК КАК МИСТИКПРЕДИСЛОВИЕВсего через несколько столетий после изобретения колеса — предмета, который эксперты называют первым великим облегчающим труд изобретением древнего мира, человечество переступило через трудный порог. Оно необратимо двинулось к современному миру. Колесо более чем что-либо (так нам говорят нам), совершило революцию в примитивном обществе. Оно подготовило сцену для великих свершений, которые не замедлили последовать. Преобладает мнение, что возникновение высокоорганизованного общества было беспрецедентным. Таков традиционный сценарий зарождения цивилизации на Земле.В конце концов, нам говорят, что если на Земле существовала бы более ранняя, высокоразвитая цивилизация, то мы обязательно обнаружили бы безошибочные свидетельства ее существования. Предположительно, мы должны увидеть останки магистралей, мостов и электрических проводов, обнаружить пластиковые бутылки, городские свалки и компакт-диски. Но именно такие вещи останутся после нас, чтобы озадачивать будущих археологов.Но разве могла древняя цивилизация подняться до вершин, аналогичным нашим, если развивалась другими путями? Что мы можем понять о мире, который мог использовать абсолютно иные, хотя и не менее эффективные, технологии, чтобы обуздать силы природы? Можем ли мы понять народ, способный, например, передавать энергию другими средствами, чем известная нам энергосистема, путешествовать на более дальние расстояния без двигателей внутреннего сгорания или проводить сверхсложные вычисления, включающие необходимые Для науки о Земле или для астрономии, без электронной техники.Достаточно ли у нас разума, чтобы признать и уважать достижения, отличные от наших? Или мы пойдем более легким путем и продолжим вульгарно считать примитивными наших таинственных предков, пропуская все, что неспособны мгновенно понять?Однако есть люди (в их числе — многие авторы статей, опубликованных в этой книге), которые доказывают: существует огромное количество свидетельств существования великого, но забытого первоначального источника цивилизации. На это необходимо обратить, наконец, заслуженное внимание.Книга «Запрещенная история», состоящая из статей, подобранных из журнала «Атлантис Райзинг», предназначена для того, чтобы познакомить читателей с этими свидетельствами. Мы предлагаем идеи и теории относительно происхождения жизни и самого человечества. Эти гипотезы могут соответствовать реальности больше, чем доминирующая сейчас ортодоксальная теория. Предлагая эти идеи, мы надеемся поднять интересные и острые вопросы. Например, способна ли современная господствующая концепция относительно пределов доисторического общества поменяться, а эгоцентризм, присущий нашей правящей элите (если не нам всем) — оказаться отброшенным?Рассмотрим точку зрения дарвинистов-униформистов на историю. Они доказывают, что наш мир представляет собой нечто очень медленно изменяющееся. Все в нем развивалось спонтанно, несмотря на абсолютную постепенность. Это продолжалось миллионы лет без какой-либо помощи внешних сил (ни-ни, Боже, упаси!), которые вмешивались в этот процесс. Согласно этой доминирующей идее, путь, по которому мир идет сейчас, существовал всегда.С другой стороны, некоторые стараются доказать (подобные идеи неизвестны широкой публике), что сегодняшний мир — результат серии катастроф. Сторонники «катастрофизма» сообщают нам: история человечества — это бесконечный цикл подъемов и следующих за ними падений, вызванных катаклизмами. Более столетия униформисты доминировали в дебатах. Но ведь эта ситуация может измениться.Возможно, во второй половине минувшего