либерализм

Сравнение товаров (0)


Відживлення демократії
Автор: Ревель Жан-Франсуа

Відживлення демократії

Французький інтелектуал присвятив свою книжку осмисленню становища світу після краху комуністичних режимів. Він тлумачить цей крах як наслідок нежиттєздатности комунізму, а не як результат цілеспрямованої та послідовної політики Заходу, який виявив себе не найкраще, коли комунізм був у силі й здійснював активну експансіоністську політику. Ревель називає два джерела всіх нещасть сучасного світу: викривлення демократії та нестачу лібералізму, які набувають коли не геть кривавих форм тоталітаризму, то принаймні масштабного шахрайства й корупції в демократичних країнах. Демократія – єдині ліки від усіх хвороб і людству залишилось або спожити їх, або припинити існування, «третього шляху» немає.Ревелів аналіз стану справ у третьому світі й занепаду третьосвітницької ідеології структурно нічим не відрізняється від аналізу комуністичної агонії. В третьому світі точиться та сама сутичка, і ліберальна ейфорія, спричинена певними невдачами тоталітаризму наприкінці вісімдесятих, принаймні передчасна: його позиції тут усе ще залишаються панівними. Тутешні авантюристичні й корисливі еліти вигадали неоколоніалізм, щоб мати змогу безконтрольно розкрадати міжнародну допомогу й національний статок, тримати свої народи в перманентній бідності, заробляючи на демонстрації своїх виразок. Розмови про европоцентризм, переконаний Ревель, є прикладом цього третьосвітницького ошуканства: в сучасному світі існують певні зразки, орієнтири суспільного розвитку, а тему «унікальностей» і «специфік» часто експлуатують кровожерні й нечисті на руку диктатори, зацікавлені зберігати потрібні їм «особливості» якомога довше.Ревель подає й перелік нових загроз, що чатують на демократичний світ, і демократії не мають на них гідної відповіді, коливаючись між безтурботністю і непослідовністю:• міжнародний державний тероризм;• захоплення заручників як засіб політичного шантажу;• нетолерантність ісламського інтеґризму;• схильність третьосвітницьких диктаторів до війни.Захід, на думку Ревеля, не готовий передовсім до ісламістського виклику, оскільки він взагалі не готовий до жорстких відповідей тоталітарному нахабству. Та й навіть серед громадян власне демократичних країн досить поширеним настроєм є «ненависть до свободи», тож доля демократії завжди має бути предметом піклування і приводом для неослабної пильности. Отже, епоха ідеологічного роззброєння не настане ніколи, і тільки постійна готовність до бою може порятувати демократію, якій досі просто «щастило» на ворогів, що гинули переважно через власну неспроможність...

251грн.

Судьбы либерализма в ХХ веке
Автор: Хайек Ф.А.фон

Судьбы либерализма в ХХ веке

Сборник исторических эссе выдающегося австрийского экономиста, лауреата Нобелевской премии Фридриха Хайека и его воспоминания о своих учителях и коллегах - экономистах австрийской школы и европейских либералах первой половины XX века (К.Менгере, И.Шумпетере, Ф.Визере, Л.фон Мизесе, Б.де Жувенеле, Б.Леони и др.). Рассказывается о развитии либеральных идей в Германии в начале и середине XX века.Все эссе связаны между собой темой места истории в социальном развитии и роли историков в выработке национального самосознания. В конечном итоге судьбы либерализма зависят от объективности историков и от "возможности истории, которая была бы написана не ради прислуживания особым интересам". Автор решает следующую интеллектуальную задачу: как совместить "верховенство истины" как критерий для всех историков с неопределенностью событий, которые приходится изучать экономистам? Ведь, по его мнению: "Экономист, являющийся только экономистом, не может быть хорошим экономистом".Книга является ценным источником по истории европейского либерализма, европейской социальной и политической мысли, а также по истории европейского общества начала и середины XX в. Будет полезна историкам, политологам, экономистам и широкому кругу читателей, интересующихся новейшей историей Европы...

386грн.

Краткая история неолиберализма
Автор: Харви Д

Краткая история неолиберализма

Теоретики неолиберализма проповедуют: все в мире продается и покупается. По их мнению, любое человеческое действие может быть вписано в систему рыночных отношений. Практики неолиберализма добиваются минимизации участия государства в экономике, приватизации госпредприятий и изменения финансовой системы. Последствиями подобной политики становятся уменьшение социальных гарантий" восстановление классового общества, усиление авторитаризма и подрыв демократических процессов.Как сформировалась эта политическая доктрина, несущая огромную опасность, но тем не менее доминирующая в современном мире? Книга профессора антропологии Дэвида Харви исследует истоки и распространение неолиберализма. Он описывает деятельность его основоположников - Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана, а также показывает, какую роль в процессе распространения неолиберализма сыграли другие государства.В "Краткой истории неолиберализма" Дэвид Харви анализирует окружающие нас политические и экономические опасности и дает материал, позволяющий оценить, является ли социально ориентированное демократическое общество реальной альтернативой неолиберализму. Эта книга обязательна для всех, кто хочет понять, что с нами происходит и как это изменить...

457грн.

Классический французский либерализм. Тексты
Автор: Констан Б.

Классический французский либерализм. Тексты

Издание включает переводы наиболее известных работ крупнейших представителей французского либерализма первой половины XIX века: "Принципы политики" Бенжамена Констана, "О средствах правления и оппозиции в современной Франции" и "Политическая философия: о суверенитете" Франсуа Гизо. Публикуемые работы рассматривают и решают такие вопросы, как реконструкция постреволюционного общества, соотношение человека и гражданина, гражданского общества и государства, не утратившие своей актуальности и в наши дни...

694грн.

Французский либерализм в прошлом и настоящем /Смирнов
Автор: Смирнов\ред.

Французский либерализм в прошлом и настоящем /Смирнов

В коллективной монографии сотрудников кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ исследуется французский либерализм на основных этапах его исторического развития: от Великой французской революции конца XVIII века до наших дней. Главное внимание уделено его эволюции как политического течения, деятельности наиболее известных либералов, национальным особенностям французского либерализма.Для преподавателей и студентов исторических и политологических специальностей, для всех интересующихся историей и современным состоянием либерализма...

144грн.

Свобода до либерализма
Автор: Скиннер К

Свобода до либерализма

Этот очерк, написанный одним из ведущих историков мира, представляет собой важный вклад в науку. В первой части автор стремится извлечь из небытия и реабилитировать неоримскую теорию свободных граждан и свободных государств, как она была развита в Англии эпохи раннего Нового Времени. Анализ переходит в убедительную апологию природы, целей и задач интеллектуальной истории и истории идей. Как говорит профессор Скиннер: "Интеллектуальный историк способен помочь нам оценить, в какой мере ценности, воплощенные в современном образе жизни и способе мыслить эти ценности, отражают серию выборов, сделанных между различными возможными мирами в те или иные исторические эпохи". Предлагаемый читателю очерк - одно из самых существенных современных высказываний о важности, актуальности и возможной радости от такого рода исторического исследования. ..

291грн.

Классический либерализм и будущее социально-экономической политики
Автор: Пеннингтон М.

Классический либерализм и будущее социально-экономической политики

В книге автор предлагает всеобъемлющую защиту принципов классического либерализма. При этом он связывает экономические аргументы, которые обычно выдвигаются в пользу социально-экономической политики классического либерализма, ограниченного правительства и открытых рынков, с моральными и этическими аргументами, которые также имеют отношение к институциональным аргументам. Эту связь обеспечивает понятие "робастная политическая экономия" - нам нужны робастные (устойчивые) политические институты, способные выдерживать давление и напряжения, создаваемые слабыми сторонами человеческой природы. В книге рассматривается две из них: проблема ограниченной рациональности (люди не всеведущи и им приходится действовать в условиях неопределенности); проблема стимулов (в некоторых ситуациях люди склонны действовать оппортунистически, так что требуются институты, дисциплинирующие потенциально оппортунистического агента). Первая часть книги представляет собой прямую полемику с представителями конкурирующих социальных философий: сторонниками государственного вмешательства, черпающими свои аргументы в ложных "провалах рынка"; сторонниками двух разновидностей коммунитаризма; эгалитаристами, отстаивающими специфически понимаемое равенство и социальную справедливость. Во второй части автор систематически применяет принципы, сформулированные в первой части, к проблемам социального обеспечения, формированию наднациональных бюрократических надстроек, защите окружающей среды и другим вопросам...

287грн.

Либерализм и экономика.
Автор: Мовсесян А.Г.

Либерализм и экономика.

Освещаются основные принципы и различные течения либерализма, его философские, исторические, политические, экономические и финансовые аспекты. Центральное место отводится неоклассической либеральной экономической теории. Подробно излагаются базовые модели и характеристики либеральной экономики, дается теория монетаризма. Анализируются современная внешнеэкономическая ситуация и перспективы вступления России в ВТО. Оцениваются перспективы развития либерализма у нас в стране и в мире в условиях глобализации. Для ученых и специалистов в области политических, экономических и социальных наук. Может использоваться в учебном процессе вузов при подготовке специалистов по социально-экономическим специальностям. Представляет интерес для широкого круга читателей...

144грн.

Либерализм в классической традиции
Автор: Мизес Л.

Либерализм в классической традиции

Единственное систематическое изложение принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять множество сомнений и недоразумений, возникающих при обсуждении социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины.Предназначена для экономистов, историков, социологов и политологов, а также для всех интересующихся политической философией...

210грн.

Либерализм \пер.2014
Автор: Мизес Л.

Либерализм \пер.2014

Единственное систематическое изложение принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять множество сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины. Впервые на немецком языке книга вышла в 1927 г..

309грн.

Либерализм \обл.2007
Автор: Мизес Л.

Либерализм \обл.2007

Единственное систематическое изложение принципов либерального устройства общества и государства, основ либеральной экономической и внешней политики. Демонстрирует тесную связь между международным миром, частной собственностью, гражданскими правами, свободным рынком и экономическим процветанием. Автору удалось развеять множество сомнений и недоразумений, возникавших при обсуждении социальных и политических проблем, а также касающихся либеральной доктрины...

188грн.

Жизнь и времена либеральной демократии.
Автор: Макферсон К.Б.

Жизнь и времена либеральной демократии.

В настоящей работе выдающийся канадский политический философ К.Б. Макферсон (1911–1987) рассматривает последовательную смену четырех моделей либеральной демократии в XIX–XX вв. и показывает историческую зависимость политического устройства от капиталистической экономики.Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для политологов и философов, но и для широкого круга читателей...

386грн.

Кредо либерала
Автор: Кругман Пол

Кредо либерала

Представляемая работа американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по экономике за 2008 год, профессора Принстонского университета П.Кругмана продолжает серию его исследований 1990-х и 2000-х годов, посвященных проблемам государственного регулирования в современной экономике - проблеме, приобретающей особую актуальность в условиях глобального финансового кризиса. В книге рассматривается взаимосвязь экономической и политической истории Соединенных Штатов Америки в XX веке, прослеживается процесс преодоления и последующего обострения поляризации американского общества, дается оценка экономических и политических программ основных американских партий. Автор, известный либерал, сторонник создания в США основ "государства благосостояния" европейского образца ..

386грн.

После либерализма. Перевод с английского
Автор: Валлерстайн И.

После либерализма. Перевод с английского

Книга выдающегося американского социолога Иммануэля Валлерстайна "После либерализма" является итогом многолетней работы автора над историей капиталистической миросистемы и одновременно политическим прогнозом, основанным на анализе глобальных экономических и политических процессов 1990-х годов. Вопреки идеологам либеральной глобализации, Валлерстайн убежден, что буржуазная миросистема находится в глубочайшем кризисе, на пороге перемен, которые могут привести к возникновению совершенно нового миропорядка.Рекомендуется политологам, социологам, историкам, философам, экономистам, а также всем интересующимся проблемами политико-экономических процессов в мире...

474грн.

Показаны с 1 по 14 из 14 (1 страниц)