казачество

Сравнение товаров (0)


Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття
Автор: Дідусенко П.М.

Розвідки про митну справу в українській державі - Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття

     Зміст: Система "заказаних товарів" . - С .5-17Форпости, застави та карантини на Гетьманщині в першій половині 18 століття . - С .17-73"Объ устройстве на границахъ заставъ" . - С .17-33Карантини на Гетьманщині в першій половині 18 століття причини введення, суть та функції . - С .33-73Зміни в митній справі на Гетьманщині в середині - другій половині 18 століття . - С .73-151Боротьба в урядових установах Московщини в першій половині 18 століття за. підпорядкування української митної системи та введення нових митних порядків на Гетьманщині . - С .73-95Митна реформа 1753-1754 років у Московській державі та ліквідація митної системи Гетьманщини . - С .95-151Митні збори на Гетьманщині в першій половині та середині 18 століття . - С .151-207..

351грн.

Конотопська битва 1659 року (збірка наукових праць)
Автор: Мицик

Конотопська битва 1659 року (збірка наукових праць)

Це перший в незалежній Україні збірник наукових праць, присвячений перемозі під Конотопом об'єднаного українсько-татарського війська над московитами у 1659 році. Серед авторів збірника такі знані українські історики як Ярослав Дашкевич, Юрій Мицик, Олена Апанович, Тарас Чухліб...

315грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему................................Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.Зміст:Від перекладачаПередмова автора до першого виданняГраниці вольностей запорізьких низових козаківГідрографія, топографія і клімат Запорізького краюПродуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краюІсторія й топографія восьми запорізьких СічейСклад, засади й чисельність славного Запорізького низового товаристваВійськовий і територіальний поділ ЗапоріжжяВійськові, курінні й паланкові ради запорізьких козаківАдміністративна й судова влада у Запорізькому низовому ВійськуСуди, покарання і страти у запорізьких козаківОдяг та озброєння запорізьких козаківЗапорізькі військові клейнодиХарактеристика запорізького козакаДомашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгахЦерковний лад у запорізьких козаківСамарський Пустельно-Миколаївський монастирОхорона кордонів запорізьких вольностейМусульманські сусіди запорізьких козаківСтановище християн у мусульманській неволіХристиянські сусіди запорізьких козаківЗбройні сили та бойові засоби запорізьких козаківСухопутні й морські походи запорізьких козаківХліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаківТоргівля, промисли й ремесла у запорізьких козаківПрибутки Війська Запорізького низовогоГрамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаківПоштові установи у запорізьких козаківДругий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.Зміст:Передмова автораРозділи перший – двадцять шостийДодатокТретій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.Зміст:ПередмоваРозділи перший – двадцять першийПоправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 рокуІменний покажчикГеографічний покажчик..

491грн.

Історія козацтва. Держава-Військо-Битви
Автор: Гуржій

Історія козацтва. Держава-Військо-Битви

У книзі висвітлюються найважливіші події, пов’язані з історією українського козацтва від часу його виникнення на межі ХV–ХVІ ст. до ліквідації урядом Російської імперії наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. Особливу увагу приділено найбільш яскравим постатям Війська Запорозького, їхній політичній і державній діяльності. Значне місце на сторінках праці відведено міжнародним відносинам Українського гетьманату, козацькій ментальності, побуту, бойовому мистецтву, атрибутиці тощо. Певною мірою показана роль жінки в лицарському середовищі. Своє яскраве відображення знайшло ставлення до козаків представників різних народів і володарів іноземних держав, їхнє сприйняття за межами батьківщини...

166грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\История запорожских козаков. 3 тт.\Серія ПІДУ\(все тома на рус.языке, предисл. и коммент. на украинском)
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\История запорожских козаков. 3 тт.\Серія ПІДУ\(все тома на рус.языке, предисл. и коммент. на украинском)

Тритомна «История запорожских козаков» видатного вченого, академіка АН УРСР Д.І. Яворницького (Д.І. Еварницького – справжнє прізвище, як твердив сам вчений) вийшла за його життя в Петербурзі у 1892–1897 рр. (перший том – 1892 р., другий – 1895 р., третій – 1897 р.). Це була перша капітальна праця, у якій подавалася глибока і всебічна характеристика Запорозького краю, історія Запорозької Січі та козаків-запорожців, їх економічного, політичного, військового укладу життя, побуту, звичаїв і культури.Усі три томи «Истории запорожских козаков» Д.І. Яворницького мають у своїй основі велику джерельну базу (архіви, приватні колекції документів, публікації документів археографічними комісіями, спогади сучасників і старожилів, праці вітчизняних та іноземних авторів, праці самого Яворницького з історії запорозького козацтва)Основоположним археографічним (і текстологічним) принципом пропонованого перевидання тритомника є обов’язкове збереження всіх його авторських компонентів: передмови, текстів розділів, додатків, покажчиків власних імен, науково-довідкового апарату, приміток, змісту. Таким чином, не допущено порушень автентичності авторського тексту (виправлень, купюр, контамінацій, скорочень).Тритомна «История запорожских козаков» Д.І. Яворницького, підготовлена Археографічною комісією АН УРСР, виходить у бібліотеці «Пам’ятки історичної думки України». За археографічними вимогами при виданні будь-якої історичної пам’ятки необхідне дотримання всіх її особливостей, насамперед мови оригіналу. «История…» якраз і друкується мовою оригіналу – російською, за сучасним російським правописом із максимальним збереженням лексичних, морфологічних і синтаксичних особливостей автора. Зберігаються також українізми в авторському написанні («козак», «Сичь», «Украйна» тощо). За сучасним українським правописом (із відтворенням діалектних особливостей) передаються зразки українського фольклору – прислів’я, приказки, пісні, думи, народні перекази. Незмінними залишаються місцеві етнічні назви, пряма мова, назви знарядь праці, одягу, предметів побуту, зброї, імена людей, географічні назви та ін. У авторській транскрипції зберігаються також іноземні слова і вирази, що вживаються у тексті...

495грн.

История Дона
Автор:

История Дона

..

237грн.

Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.
Автор: Сокирко О.

Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної Гетьманщини 1669-1726 рр.

"Книга является первым исследованием исторических истоков и эволюции малоизвестной составляющей украинских вооруженных сил "эпохи казачества" – наемного (охотницкого) войска. Использовав обширный спектр исторических источников и литературы, автор рассматривает становление и развитие украинского наемничества в широком контексте европейской истории XVII-XVIII вв., его влияние на политическую и военную историю Левобережной Гетманщины. В центре книги – основные организационные принципы охотницких полков (структуры, комплектования, обеспечения и вооружения), участие наемников в вооруженных конфликтах гетманата конца XVII – начала XVIII века, их повседневная жизнь. Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, студентов, а также всех любителей отечественной военной истории." Научное издание...

474грн.

Історія українського козацтва. У 2 тт.
Автор: Смолій В. А.\ред.

Історія українського козацтва. У 2 тт.

..

1207грн.

Козацький міф.\пер.\ Історія на націєтворення в епоху імперій
Автор: Плохій С

Козацький міф.\пер.\ Історія на націєтворення в епоху імперій

Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй новій книжці таємницю «Історії русів», одного з найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної української історії. Пошук автора загадкової пам’ятки, пояснення її внутрішньої логіки і мети — головна сюжетна лінія цієї книжки. Два додаткові мотиви — історія українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття та історія відкриття, публікації і досліджень самої «Історії русів» — ілюструють зв’язок між історією, міфом і націєтворенням від наполеонівських часів до наших днів. Завдяки широкому історичному контексту й авторовій ерудиції книжка буде цікавою не лише фахівцям, а й широкому читацькому загалу...

451грн.

Козацький міф.\обл.\ Історія на націєтворення в епоху імперій
Автор: Плохій С

Козацький міф.\обл.\ Історія на націєтворення в епоху імперій

Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй новій книжці таємницю «Історії русів», одного з найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної української історії. Пошук автора загадкової пам'ятки, пояснення її внутрішньої логіки і мети – головна сюжетна лінія цієї книжки. Два додаткові мотиви – історія українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття та історія відкриття, публікації і досліджень самої «Історії русів» – ілюструють зв'язок між історією, міфом і націєтворенням від наполеонівських часів до наших днів. Завдяки широкому історичному контексту й авторовій ерудиції книжка буде цікавою не лише фахівцям, а й широкому читацькому загалу...

351грн.

История Донского края
Автор: Малыхин

История Донского края

Учебное пособие поможет читателю по-новому взглянуть на историю Донского края. История Дона раскрывается в связи с историей проживавших на его территории народов. История Донского края увязывается с социально-экономическими, политическими.....

166грн.

Черноморское казачество
Автор: Голобуцкий

Черноморское казачество

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена тому периоду в истории нашей страны, когда уже отчетливо наметились признаки разложения, а затем и кризиса феодально-крепостнического строя. Применительно к истории запорожского и черноморского казачества этот период охватывает последние десятилетия Запорожской Сечи (упразднена в 1775 г.) и все время существования Черноморского казачьего войска (1787-1860 гг.), образованного из бывших запорожцев. В 1860 г. Черноморское войско было преобразовано в Кубанское казачье войско.КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:От автора (5).Введение. (5).Глава I. Социально-экономическое развитие Запорожья во второй половине XVIII в. (16).Глава II. Образование Черноморского казачьего войска (111).Глава III. Беглые и крепостные в Черноморском казачьем войске (174).Глава IV. Социальная характеристика казачьего хозяйства в Черномории (196).Глава V. Черноморская администрация (315).Глава VI. Классовая борьба в среде Черноморского казачества (334).Именной указатель (381).Географический указатель (401)..............Черноморское казачье войско, создано на Ю. Украины в 1787 (оформлено указом в январе 1788) из бывших запорожцев по инициативе Г. А. Потемкина под названием «Войско верных казаков». Участвовало под командованием атаманов С. Белого и З. Чепеги в русско-турецкой войне 1787—91, было переименовано в Ч. к. в. и получило земли между Южным Бугом и Днестром. В 1792—93 в целях закрепления территории на Северном Кавказе было переселено на Кубань в составе 40 куреней (до 25 тыс. чел.) с центром в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Ч. к. в. занимало оборонительную линию по правому берегу р. Кубань от её устья до р. Лаба. В нём сохранялись некоторые внешние признаки Запорожской Сечи (формальная выборность войскового правительства, названия куреней и др.). В 1-й половине 19 в. в его состав вошло до 70 тыс. переселенцев — бывших запорожцев, вернувшихся из Турции, и казаков упразднённых украинских казачьих войск (Усть-Дунайского, Азовского, Бугского, Екатеринославского и др.). К 1860 население Ч. к. в. насчитывало около 200 тыс. чел. и выставляло 12 конных полков, 9 пеших (пластунских) батальонов, 4 батареи и 2 гвардейского эскадрона. Участвовало в Кавказской войне 1817—64, а пластуны — и в Севастопольской обороне 1854—55. В 1860 вошло в состав вновь образованного Кубанского казачьего войска...

1241грн.

Казачество Евразии
Автор: Глущенко П.В.

Казачество Евразии

В книге доктора технических наук, профессора, Действительного члена Академии военных наук В.В. Глущенко рассматриваются вопросы зарождения и развития казачества на самом большом материке Земли и Северного полушария нашей планеты - Евразии, где находятся старожитные места казаков на реках Днепр, Дон, Терек и Урал. Издание отличается тем, что в нем особое внимание уделяется методологии, историографии и источниковедческой базе, используются в широком сочетании принципы историзма и системного подхода. Все это и позволило не только сделать краткое обобщение и определенную систематизацию многочисленных трудов по общей истории казачества, но и дать более адекватные представления, объяснения процессов его развития, в широком плане показать место и роль казаков в политической истории, кратко отразить основные направления становления казачества России в настоящее время. Автор впервые вводит в научный оборот материалы Амурской экспедиции 1910 г. и ряд других новых сведений и данных о казачестве. Издание будет полезно преподавателям, студентам и аспирантам, а также представляет интерес для широкого круга читателей...

496грн.

Про козацькі часи на Україні
Автор: Антонович В

Про козацькі часи на Україні

Ця книга - захоплююча розповідь про славетну історію козацької січі від витоків і до зруйнування її російським царатом. У книзі вміщено портрети гетьманів України. Призначена всім, кого цікавить історія України, та зокрема доба козаччини...

127грн.

Показаны с 1 по 14 из 14 (1 страниц)