славяне

Сравнение товаров (0)


Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. \АП-2016
Автор: Рыбаков Б.А.

Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв. \АП-2016

Книга представляет собой фундаментальный труд выдающегося отечественного историка и археолога академика Б.А.Рыбакова, посвященный проблеме происхождения восточных славян и Руси, киевскому периоду древнерусской государственности и периоду обособления русских княжеств вплоть до монгольского нашествия XIII в.На основе привлечения огромного источниковедческого и археологического материала автор последовательно обосновывает свою во многом оригинальную точку зрения на такие спорные проблемы, как происхождение названия "Русь", существование древнейшей династии киевских князей VI-IX вв., роль норманнов в становлении русской государственности. Особое внимание автор уделил исследованию причин возникновения периода раздробленности Руси по окончании правления Владимира Мономаха..

551грн.

Прародины и предки \серия Славянский мир
Автор: Кикешев Н.И.

Прародины и предки \серия Славянский мир

На основе новых исторических фактов и открытий автор выдвигает гипотезу космической природы вселенского потопа, который произошел в XX тысячелетии до н.э., арктического центра этногенеза славянских народов и всей индоевропейской общности. В свете этой теории, он прослеживает пути передвижения синдоариев по Евразии, этапы возникновения и развития славянских государств в глубокой древности, их совместной борьбы против захватчиков, исследуются проблемы экономического и культурного взаимодействия. Опираясь на теорию культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского, автор делает прогноз глобальных процессов на евразийском континенте. Книга рассчитана как на профессионалов, преподавателей, студентов высших учебных заведений, так и на широкий круг читателей. Издание иллюстрированное. ..

350грн.

Походження слов'янських націй
Автор: Плохій С

Походження слов'янських націй

Книжку одного з найавторитетніших фахівців з історії Центрально-Східної Европи, очільника катедри ім. Грушевського й Українського наукового інституту Гарвардського університету професора Сергія Плохія присвячено питанню про історичні корені сучасних українців, білорусів і росіян. Зіперта на вельми широкій джерельній базі та зосереджена передусім на колізіях змагань за «руську спадщину» й на аналізі домодерних групових ідентичностей східних слов’ян, спільного і відмінного в їхніх культурах, історичних мітах, ідеологіях, візіях себе та інших тощо, монографія охоплює період від хрещення Русі до середини XVIII століття і має за мету підважити усталену традицію розглядати східнослов’янські народи як наперед визначені «предковічні» утворення, перенесені у давнину етноцентричні нації Нового часу.Ідентичність є проєктом і завжди перебуває у русі, стверджує це глибоко новаторське, переконливо ревізіоністичне дослідження, що його західні рецензенти оцінили як доконечне читання для всіх, хто вивчає історію слов’янства і цікавиться минулим Східної Европи.Авторизований переклад здійснено за виданням: Serhii Plokhy, The Origins of the Slavic Nations: Premodern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus (Cambridge University Press, 2006). Переклали з англійської Микола Климчук (Передмова, Вступ, розділи 1–4) і Тарас Цимбал (розділи 5–8, Висновки).Від автора: Книжку, яку ви тримаєте у руках, присвячено питанню про витоки української, білоруської та російської націй. Вона охоплює період від хрещення Русі до середини ХVІІІ століття і має за мету переглянути усталену традицію розглядати східнослов’янські народи якпредковічні утворення і «переселяти» у давнину етноцентричні нації Нового часу. Раніше науковці часто-густо уявляли минуле модерних націй подібно до того, як іконописці зображують малятка Христа на руках в Богородиці – маленького, але з цілком дорослим обличчям й осмисленим поглядом, який не залишає сумніву, що його носій уже знає, ким він є. Запропонована тут модель дослідження відходить від традицій іконопису і нагадує радше відео цифрового мікроскопа, що демонструє у пришвидшеному темпі тривалі процеси виникнення, синтезу, розщеплення і трансформації складних утворень. Oдне з підставових тверджень цієї праці полягає у тому, що ідентичності завжди перебувають у русі. Нинішнє українське суспільство знає це ліпше за будь-кого...

151грн.

Слов’яни в європейській історії та цивілізації
Автор: Дворнік Ф.

Слов’яни в європейській історії та цивілізації

Фундаментальна праця відомого американського історика чеського походження, який багато років працював у наукових інституціях Європи та Америки. Книга присвячена основним подіям і явищам в історії та культурі слов'янських народів протягом найскладнішого періоду Центральної та Східної Європи з XIII до XVIII ст. Детально розглянуто політичні та релігійні чинники історії слов'янства, культурні імпульси, що надходили з візантійського Сходу та латинського Заходу.Книга покликана сприяти з'ясуванню внеску слов'ян у політичний та культурний розвиток світу, реального історичного сенсу «слов'янської єдності» і водночас розумінню історії слов'ян як частини історії Європи загалом. Книга є одним з основних посібників, на яких виховуються численні покоління західних славістів.ЗМІСТПРО АВТОРАПЕРЕДМОВАВСТУПРозділ І. ЄВРОПА ДО XIII СТОЛІТТЯПоява слов'янських та германських народів на європейській політичній арені — Моравська імперія та наслідки її падіння — Провідна роль Німеччини у політиці Центральної Європи. Слов'яни у західній та східній культурних сферах — Піднесення та криза Київської Русі — Посилення папства до XIII ст. — Приниження ідеї імперії — Генріх VI та Фрідріх II — Папству не вдається утвердити політичне верховенство за sacerdocium — Політична роздробленість Німеччини — Німецьке просування у Прибалтиці, в Пруссії та Лівонії — Економічний розвиток у Німеччині та Італії— Пожвавлення культурного життя в Європі — Поширення мирського духу в літературі — Захід змагається зі СходомРозділ II. ОСТАННІ ПРЖЕМИСЛОВИЧІ, БОГЕМІЯ ТА ПОЛЬЩАПржемисл І Богемський отримує королівський титул — Блаженна Анежка Богемська, імператорів син та король Англійський — Король Вацлав I та Австрія — Пржемисл II, Польща та Литва — Унія Австрії з Богемією — Пржемисл II та Рудольф Габсбурзький — «Маніфест полякам» — Вацлав II, король Богемії і Польщі — Чесько-Польсько-Угорська імперія? — Після згасання чеської національної династіїРозділ III. ЯН БОГЕМСЬКИЙ, ІМПЕРАТОР ЛЮДОВІК IV ТА ПОЛЬЩАІмператор Генріх VII Люксембурзький, Франція та Італія — Ян Люксембурзький, король Богемії, мандрівний лицар — Папа Іоанн XXII, його податкова система та італійська політика, інтереси Франції в Італії — Перший конфлікт між Людовіком IV та папою, Ян Богемський як посередник — Коронація Людовіка IV в Римі, Марсилій Падуанський та його революційні ідеї — Італійська авантюра короля Яна — Безуспішна Янова спроба нового посередництва між імператором та папою — Претензії Яна на королівство Польське, скрутне становище Локетека в Польщі — Коронація Локетека та союз з Угорщиною і Литвою — Ян Богемський, Польща й Тевтонський орден — Казимир Польський, втрата Сілезії на користь Богемії та Померелії на користь ордену — Нова криза у польськочеських відносинах — Людовік IV, Ян Богемський та Рензька Декларація — Остаточний розрив між Людовіком IV та Богемією — Климент VI обирає Янового сина Карла своїм кандидатом на німецький трон — Карла обрано королем Німеччини — Смерть Яна в битві при Кресі та оцінка його правління у БогеміїРозділ IV. КАРЛ IV, ІМПЕРАТОР ТА КОРОЛЬ БОГЕМІЇ, І КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ, КОРОЛЬ ПОЛЬЩІВиховання та вдача Карла — Боротьба за імператорський трон — Правління Карла в Німеччині — Італійська політика Карла — Карл і Кола ді Рієнцо в Празі — Перший італійський похід Карла, критика з боку Петрарки — Другий італійський похід Карла — Імператор Карл і королівство Арелат — Золота булла — Судові та економічні реформи в Богемії, «Maiestas Carolina» — Територіальні здобутки Богемського королівства — Торговельна політика Карла, контроль над водними шляхами Одером та Ельбою — Прага, столиця імперії — Карл і Габсбурги — Польська експансія на Схід за Казимира — Об'єднання Польщі Казимиром — Казимир, Карл IV і Тевтонський орден — Краківський з'їзд — Успіх Казимира на Сході та проти Бранденбургу — Наступництво по Казимирові — Людовік Анжуйський, король Польщі — Люксембурзька кандидатура на польський трон — Карл забезпечує німецький трон своєму синові Вацлаву — Карлова імперська політикаРозділ V. ДРУГЕ БОЛГАРСЬКЕ ЦАРСТВО. ПІДНЕСЕННЯ СЕРБІЇБалкани між Сходом і Заходом — Серби, болгари та Західна імперія — Латинські та візантійські впливи у Сербії — Болгарія, папство та Латинська імперія — Сербія, Рим та Нікея — Дводія короля Стефана, її пояснення — Цар Асень II, Рим, Угорщина та Латинська імперія — Згубні наслідки монгольської навали на Балканах — Новий політичний союз на Балканах і тріумф Михаїла Палеолога — Угорщина та південні слов'яни — Державна експансія хорватів і піднесення Боснії — Підступність імператора Михаїла на соборі в Ліоні, занепад Болгарії — Провідна роль сербів на Балканах — Переможне піднесення Сербії за царя Стефана Душана — Занепад Сербії, завоювання Болгарії турками та поразка сербів на Косовому ПоліРозділ VI. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ СЕРЕДНЬОВІЧНИХ СЛОВ'ЯНСЬКИХ ДЕРЖАВДавній слов'янський принцип поділу влади подолано у Богемії — Найдавніший політичний устрій Богемії — Виникнення чеської знаті — Характерні риси чеського феодалізму, «земське право» — Перетворення знаті на особливий клас — Становище вищого духо- венства та бюргерства в Богеми — Богемія як дуалістична держава — Спроби створення нового правничого кодексу — «Maiestas Carolina», корона як символ держави — Особливості формування польської знаті — Становище вищого духовенства і бюргерства в Польщі — Польська знать як правлячий клас — Corona regni Poloniae, regnum — престолонаслідування в Польщі, реформи Казимира — Адміністративні реформи — Словенці — Словаки і політичний розвиток Угорщини — Матуш Чак і словаки — Реформи королів Анжуйської династії і словаки — Політичний статус хорватів — Хорватські сабори, угорський вплив у Славонії — Збереження римсько-візантійського права в Далмації. Дубровник (Рагуза) — Устрій Другого Болгарського царства за візантійським зразком — Візантійські та західноєвропейські елементи у середньовічній Сербії — Походження сербської аристократи, pronoia, релігійна ситуація, сербські міста, Законник ДушанаРозділ VII. КУЛЬТУРНІ ЗДОБУТКИ СЛОВ'ЯН ЗА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯВестернізація чеського християнства, латинська релігійна поезія в Богемії — Оригінальні латинські твори в Богемії — Чеські переклади латинських творів — Чеські прозові та віршові твори — Чеськаепічна поезія і проза, її західні зразки — Старочеська світська лірика та її відношення до лірики Провансу й Німеччини — Національні чеські почуття в Богемії — Історичні твори, ініціювання Карла IV — Ранній гуманізм у Богемії — Чеська devotio moderna, її представники та зв'язки з голландським рухом —- Готичне мистецтво Богемії — Культурний поступ у Польщі, перші латинські твори — Поступове піднесення польської літератури під чеським впливом — Образотворче мистецтво в Польщі — Літературна діяльність у Болгарії — Сербська література — Візантійське тло болгарського мистецтва — Сербська архітектура — Самобутність сербського живописуРозділ VIII. РЕФОРМАЦІЯ В ЧЕХІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКИХарактер Вацлава IV — Його перший конфлікт з архієпископом — Вища знать протистоїть Вацлаву — Зростання непопулярності влади Вацлава в Німеччині — Зміна Вацлавом церковної політики призводить до його повалення в Німеччині — Нові політичні заворушення в Богемії — Наростання занепаду церковного життя в Богеми —- Чеський реформаційний рух — Реформаторська діяльність Яна Гуса — Учення Вікліфа та його вплив на чеських реформаторів — Конфлікт між німецькими та чеськими магістрами з приводу вчення Вікліфа — Нова зміна у церковній політиці Вацлава та її наслідки для реорганізації університету — Ян Гус і зловживання у продажу індульгенцій — Вигнання Гуса — Король Сигізмунд, Ян Гус і Констанцький собор — Процес над Гусом і його трагічна смерть. Фатальна помилка — Учення Яна Гуса — Бурхлива реакція на смерть Яна Гуса в Богемії, піднесення чашників — Помірковані та радикали — Нові заворушення та смерть Вацлава — Опір чехів Сигізмундові, лідер опозиції Ян Жижка — Проголошення Чотирьох статей — Гуситські війни — Поразка радикального крила та прийняття Чотирьох статей Базельським собором — Причини піднесення радикальних рухів у Богемії — Чашники та наступник Сигізмунда. Конфлікт короля Іржі з папством — Радикальний реформатор Петро Хельчицький — Виникнення Чеських братівРозділ IX. РУСЬКІ КНЯЗІВСТВА, ПІДНЕСЕННЯ ЛИТВИ Й МОСКВИ, ЯГЕЛЛОНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯНімецькі військові ордени та північні руські князівства — Галичина, Волинь і Латинський Захід — Литва та Руські князівства — Рання історія Москви — Дмитрій Донськой — Ягайло Литовський, Москва і Польща — Нагода для Вітовта об'єднати руські землі навколо Вільна — Литва та Польща — Релігійні плани Вітовта — Великий князь Василій I і візантійський імператор — Нетривкий успіх ВітовтаРозділ X. ЯГЕЛЛОНСЬКА ДИНАСТИЧНА СПІВДРУЖНІСТЬ І ТУРЕЦЬКА ЗАГРОЗАСин Ягайла Владислав, король Польщі, обраний королем Угорщини — Сигізмунд Угорський та останні дні Сербії — Владислав, «герой Варни» — Завоювання Сербії, Боснії, Герцеговини, Зети й Албанії Мегмедом II — Матяш Корвін і Владислав Ягеллончик, король Богемії та Угорщини — Король Польщі Казимир IV і Литва — Просування турків до південного кордону Польщі — Згубний похід Яна Ольбрахта до чорноморських портів — Успіхи. Олександра в Криму — Сигізмунд І Польський і Габсбурги — Трагічна смерть короля Людовіка Ягеллона при Могачі — Габсбурги посідають місце Ягеллонів у Богемії та Угорщині — Габсбурги, останні Ягеллони і туркиРозділ XI. РІЧ ПОСПОЛИТА Й ПРИБАЛТИКАЗаворушення в Пруссії після польської перемоги під Грюнвальдом — Прусський Союз, Польща поновлює суверенітет над Пруссією та Померанією — Альбрехт Бранденбурзький і секуляризація Герцогської Пруссії — Польсько-Литовські успіхи в Лівонії — Відгомін лівонських справ у Речі Посполитій: Люблінська унія, 1569 р.— Пасивна політика Польщі в ПруссіїРозділ XII. РОЗВИТОК МОСКОВІЇ ТА ЇЇ ВІДНОСИНИ З РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮБоротьба Василія II за московський престол і його нова політика щодо татар — Литва і збирання Василієм східноруських земель — Василій II і Флорентійський собор — Москва, Річ Посполита і Візантія — Іван III, великий збирач — Іван III, Казимир Польсько-Литовський ..

386грн.

Слов’янська міфологія
Автор: Костомаров М.І.

Слов’янська міфологія

Збірник вибраних праць М. І. Костомарова, названий за його відомою монографією «Слов’янська міфологія», містить найважливіші дослідження з фольклористики, літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до історії нашої культури...

237грн.

Жилище в обрядах и представлениях восточных славян
Автор: Байбурин А.К.

Жилище в обрядах и представлениях восточных славян

В монографии предпринимается попытка реконструкции символических аспектов традиционного восточнославянского жилища на материале обрядов, верований, фольклорных и мифологических текстов. Выявляются основные принципы освоения пространства у восточных славян. Подробно разбирается строительная обрядность, обряды переезда в новый дом, мифология внутреннего пространства - горизонтальное и вертикальное строение его духовного поля. Рассмотрены семиотические аспекты организации внутреннего пространства жилища.Книга представляет собой первый в отечественной этнографической науке опыт выявления символических аспектов традиционного жилища русских, украинцев и белорусов. На материале обрядов, верований, фольклорных и мифологических текстов рассматриваются основные стратегии освоения пространства, включение дома в символический универсум. Содержание: Часть I: Строительная обрядность восточных славян. Глава 1: Обряды, предваряющие строительство жилища. Глава 2: Ритуальные аспекты технологии строительства. Глава 3: Обряды при переходе в новый дом. Часть II: Структурно-типологические характеристики внутреннего пространства (горизонтальный план). Глава 2: Семиотика внутреннего пространства (горизонтальный план). Глава 3: Вертикальная структура жилища..

237грн.

Славяне и арийский мир. \Серия: Terra Historica
Автор: Тейлор И.

Славяне и арийский мир. \Серия: Terra Historica

В чем тайна ариев, к которой неизменно влечет думающего читателя? Кого считать «истинным арийцем»: славян, германцев, индийцев? Ученые ломают копья в поисках ответа. А если спросить самих древних ариев? Именно так решили авторы этой книги, антропологи Исаак Тейлор и Ильзе Швидецки. И отправились обмерять арийские черепа и скелеты. Было это почти сто лет назад, но результаты жутковатых занятий уважаемых ученых не устарели и поныне. Откройте эту книгу — и вы узнаете много нового и о славянах, и об ариях, и о себе самих..

347грн.

Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI-начала XVIII века
Автор: Мыльников А.С.

Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы: Представления об этнической номинации и этничности XVI-начала XVIII века

В книге рассматриваются пути складывания этничности в системе языка и культуры, проблемы исторической памяти этноса и другие вопросы, представления славянских и неславянских авторов об этнической номинации и об этничности славянских народов. Происхождение и содержание терминов «славяне», «русские», «поляки», «чехи» и другие, представления о признаках этничности (проблема так называемого национального характера), попытки ученых того времени универсализировать оценки «свойств» славянских народов — такова проблематика, которой посвящена данная монография. Отдельный раздел посвящен образу жизни и обычаям славянских народов. Монография написана на основе источников, извлеченных автором из архивов России и зарубежных стран (Германия, Швеция, Чехия, Литва и другие). Большинство материалов носит уникальный характер и вводится в научный оборот впервые.Книга предназначена историкам, этнографам, культурологам и всем, кто интересуется историей культуры славян в ее взаимосвязях с культурой соседних этносов...

496грн.

Восточно-славянская этнография
Автор: Зеленин А.К.

Восточно-славянская этнография

Труд крупнейшего советского этнографа Д.К.Зеленина (1878-1954), члена-корреспондента АН СССР с 1925 г. был впервые издан в 1927 году на немецком языке в Германии. Это первое обобщающее изложение этнографии русских, украинцев и белорусов. Послесловие характеризует историю книги и ее значение для современной этнографии. В книге много иллюстраций. Для этнографов, а также читателей, интересующихся историей этнографической наукиСодержание:От редколлегииОт редакцииПредисловиеИстория восточнославянской этнографии§ I. Общие сведения по истории восточнославянской этнографии 10 § II. Сбор этнографических материалов о восточных славянах в целом§ III. Работы мифологической школы§ IV. Последующие труды, посвященные духовной культуре восточных славян§ V. Исследовании в области материальной культуры восточных славнн§ VI. Украинская этнография§ VII. Белорусская этнография§ VIII. Современная русская этнография§ IX. К истории русской этнографии§ X. ЛитератураВведение. Четыре восточнославянских народности§ 1. Неточность обычного деления восточных славян на три группы § 2. Две русских народности: южнорусские (акающий говор)и северно¬русские (окающий говор§ 3. Условия объединения двух русских народностей§ 4. Возникновение четырех восточнославянских народностей § 5. Русские и финны§ 6. ЛитератураI. Земледелие§ 7. Системы земледелиия§ 8. Рало§ 9. Плуг § 10. Соха с перекладной полицей§ 11. Соха с неподвижной полицей§ 12. История сохи§ 13. Косуля§ 14. Борона§ 15. Полевые работы и связанные с ними обряды§ 16. Зажинки. Косьба и жатва§ 17. Укладка и сушка снопов§ 18. Дожинки§ 19. Заломы§ 20. Овины§ 21. Молотьба§ 22. ЛитератураII. Скотоводство, рыболовство и пчеловодство§ 23. Положение пастуха (взгляды на пастухов)§ 24. Первый выгон скота на пастбище весной§ 25. Пастух и его снаряжение (труба и рожок)§ 26. Обрядовое очищение коров после отела. Ритуальные праздники, посвященные домашнему скоту и его покровителим§ 27. Куриный бог§ 28. Обряды при покупке и продаже скота§ 29. Защита скота от эпизоотий: опахивание§ 30. Захоронение живого скота; земляные рвы; обыденное полотенце § 31. Рыболовство. Ловля рыбы руками; черпающие, бьющие и колю¬щие орудия рыбной ловли; крючок§ 32. Ловушки для рыбы. Заколы. Сети и плетение сетей§ 33. Обряды рыбаков§ 34. Пчеловодство§ 35. ЛитератураIII. Приготовление пищи§ 36. Ступа§ 37. Ручная мельница§ 38. Водяные и ветряные мельницы§ 39. Маслобойка§ 40. Добывание огня: огниво§ 41. Добывание огня трением§ 42. Сохранение огня. Особые способы пользования огнем§ 43. Пережитки древнего культа огня§ 44. Изготовление посуды: гончарный круг§ 45. Другие орудия и гончарные работы§ 46. Виды посуды: глиняная, деревянная, металлическая§ 47. Печение хлеба§ 48. Способы приготовления пищи и хранение продуктов питания§ 49. Приправы. Запретная еда§ 50. Национальные блюда. Дикие растения, которые еднт сырыми § 51. Прием нищи§ 52. Напитки: квас из березового сока и зерна; солод; брага и пиво§ 53. Напитки из меда и ягод, чай, водка§ 54. Масло§ 55. ЛитератураIV. Рабочий скот, сбруя, транспортные средства§ 56. Рабочий скот; упрнжка и конская сбруя§ 57. Ярмо§ 58. Волокуши, сани, лыжи§ 59. Колесные повозки, чумачество§ 60. Смазка телег§ 61. Водный транспорт§ 62. Бурлаки§ 63. Переноска грузов§ 64. ЛитератураV. Изготовление одежды и обуви§ 65. Конопля§ 66. Лен§ 67. Прядение: самопрялка и прялка§ 68. Веретено. Прядение§ 69. Мотовило. Единицы измерения при счете нитей§ 70. Подготовка основы и утка§ 71. Упрощенные ткацкие станки§ 72. Виды обычных ткацких станков§ 73. Терминология ручного ткачества§ 74. Беление холста§ 75. Битье шерсти§ 76. Валяние шерсти и изготовление сукна§ 77. Ковры и их орнаменты§ 78. Плетение обуви из древесной коры§ 79. Плетение шляп из соломы§ 80. Вязание из пряденной шерсти и из другого материала§ 81. Вышивка§ 82. Крашение ткани и ниток§ 83. Набивка тканей§ 84. Обработка кожи: сыромять§ 85. Обработка шкур квашением§ 86. Дубление. Терминология кожевенного дела§ 87. ЛитератураVI. Одежда и обувь§ 88. Мужская рубаха§ 89. Женская рубаха. Старинный «летни껧 90. Штаны§ 91. Понева, запаска и плахта§ 92. Юбка и сарафан§ 93. верхняя одежда ралличиого покроя: плащ, свита, кафтан, тулуп и т. д§ 94. Пояс§ 95. Головные уборы мужчин§ 96—97. Головные уборы женщин§ 98-99. Обувь§ 100. ЛитератураVII. Личная гигиена§ 101. Мужские прически§ 102. Девичьи прически§ 103. Прически замужних женщин§ 104. Гребни и уховертки§ 105. Женская косметика§ 106. Представление о чистоте§ 107. Мытье. Колодец§ 108. Баня§ 109. Народная медицина§ 110. ЛитератураVIII. Жилище § 111. Плотницкий инструмент. Общие особенности восточнославянской деревянной архитектуры§ 112. Типы восточнославянского жилища§ 113. Крыша§ 114. Печь§ 115. Общий план жилища. Украшения на домах и на мебели § 116. Освещение§ 117. Развитие восточнославянского жилища§ 118. Обычаи и суеверия, связанные с жилищем§ 119. ЛитератураIX. Семейная жизнь§ 120. Роды§ 121. Крещение§ 122. Обряд очищения роженицы и повивальной бабки§ 123. Колыбель§ 124. Воспитание ребенка§ 125. Подстригание волос§ 126. Свадебный обряд: наслоения, относящиеся к разным эпохам, и их бытование у отдельных народностей§ 127. Украинская свадьба§ 128. Ритуальный свадебвый каравай и украшенное деревце§ 129. Ритуальное мытье новобрачных§ 130. Русская свадьба§ 131. Тайные браки§ 132-133. Похороны§ 134. Захоронение без гроба (выбрасывание трупа)§ 135. Траур и оплакивание§ 136. Поминки§ 137. ЛитератураX. Общественная жизнь§ 138. Коллективные работы (толока)§ 139. Собрания молодежи для совместной работы и увеселений (поси¬делки, доевггки); взаимоотношения полов§ 140. Хороводы, танцы§ 141. Музыкальные инструменты§142. Кулачные бои, качели, катанье на санях, игры с яйцами, ряженые (маскарады), игры мужчин§ 143. Общественные угощения§ 144. Братские свечи§ 145. ЛитератураXI. Календарная обрядностьВведение§ 146. Заклинание весны в марте§ 147. Чистый четверг§ 148. Пасха; волочебники, вьюнишннк§ 149. Семик и Троица§ 150. Обряды в ночь на Ивана Купала§ 151. Осенние обряды§ 152. Рождество§ 153. Гадания§ 154. Масленица§ 155. ЛитератураXII. Народные верования§ 156. Общая характеристика§ 157. Домовой§ 138. Леший§ 159. Водяной§ 160. Вихрь§ 161. Метеор огненный змей§ 162. Полуденник§ 163. Русалки§ 164. Вампиры§ 165. Ведьмы§ 166. Колдуны§ 167. Оборотни§ 168. Черт§ 109. Народная космогонии§ 170. ЛитератураПриложение. К В. Чистов. «Восточнославянская этнография» Д. К. ЗеленинаПримечанияТерминологический указательСписок сокращенииСписок иллюстрации..

914грн.

Начало Руси
Автор: Иловайский Дм

Начало Руси

Для фундаментального исторического труда по древней истории славян выдающегося русского ученого Дмитрия Ивановича Иловайского (1832-1920) характерен огромный охват материала, большое число использованных первоисточников, скрупулезное исследование различных вопросов происхождения и развития славянского этноса. Характерной особенностью этой книги является развернутая и обоснованная критика норманнской теории..

474грн.

Славянская Европа. 2тт. 5-6 и 7-8 века
Автор: Алексеев С.В.

Славянская Европа. 2тт. 5-6 и 7-8 века

1т. Самая полная книга об истории славян на пороге Средневековья. V — первая половина VI столетия — период, когда славяне впервые появляются на «большой» исторической сцене иод своим именем, когда начали закладываться основы славянской государственности. Вторая половина VI столетия — время активного участия славян в событиях, связанных со вторжением в Европу кочевого племени авар. В первой части рассмотрены проблемы славянского этногенеза, первоначальное расселение славян, ранний этап славяно-византийских отношений, общественный строй и культура славян. Вторая часть книги посвящена истории славяно-аварских отношений, участию славян в войнах авар против Восточной империи (Византии) и франков, изменениям в общественном строе и культуре, расселению славянских племен в ранний «аварский» период 2т. Данная книга представляет собой завершающую часть повествования о Славянской Европе в "темные века", в канун Средневековья. Она написана на основе всех доступных источников и является попыткой создать общую картину истории всех славянских племен в охваченный период. ..

677грн.

Славяне. Сыны Перуна
Автор: Гимбутас М

Славяне. Сыны Перуна

Славяне: Сыны Перуна.Всемирно известный археолог и этнограф Мария Гимбутас на основе археологических, исторических и лингвистических материалов, обобщенных в книге, рисует величественную панораму раннего развития славян. Это позволяет реконструировать материальную культуру, религиозные представления и быт древних славян, установить по возможности точную хронологию важнейших фаз развития групп народов, объединенных общностью происхождения и единой языковой группой.Перевод с английского Ф.С. Капицы..

215грн.

Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв.
Автор: Рыбаков Б.А.

Киевская Русь и русские княжества XII - XIII вв.

В книге исследуются начальные этапы русской государственности, где главное внимание уделено образованию Киевской Руси - первому феодальному государству восточных славян - глубокой старине, происхождению славян, их хозяйству и социальной структуре, жизни и быту; широко освещены: союз славянских племен Среднего Поднепровья, сложившийся за 300 лет до появления норманнов, история Киевской Руси, воспетой в былинах и подробно описанной летописцами, культура русских земель, города, архитектура, живопись, литература; особые главы посвящены анализу всех видов исторических источников.Книга богато иллюстрирована; публикуется ряд новых карт.Бумага мелованная...

914грн.

Языки мира. Славянские языки
Автор:

Языки мира. Славянские языки

Книга является очередным томом многотомного энциклопедического издания "Языки мира", которое создается в Институте языкознания РАН. В данном томе описаны языки славянской ветви индоевропейской языковой семьи. Представлены статьи обо всех славянских языках (живых и мертвых, больших и малых), а также общая статья о славянских языках. Статьи написаны в соответствии с единой типологически ориентированной схемой, которая применяется во всех выпусках данного издания (схема существует в нескольких вариантах и рассчитана на языки разной степени распространенности и изученности). Эта схема включает социолингвистическую, диахроническую и синхроническую структурную характеристику описываемого языка и обеспечивает сопоставимость описаний различных языков, что является новым для отечественного славянского языкознания. Книга представляет собой одновременно и фундаментальный труд, содержащий научное описание языков, и издание с широким кругом адресатов, включающим лингвистов различной специализации, историков, этнографов, социологов, юристов, политиков, учителей школ, студентов и аспирантов, а также всех интересующихся славянскими языками.СодержаниеСлавянские языки (Автор: Супрун Адам Евгеньевич, Автор: Скорвид Сергей Сергеевич).Южнославянские языкиСтарославянский и церковнославянский язык (Автор: Супрун Адам Евгеньевич, Автор: Молдован Александр Михайлович).Болгарский язык (Автор: Маслов Юрий Сергеевич).Македонский язык (Автор: Усикова Рина Павловна).Сербохорватский язык (сербский, хорватский, боснийский языки) (Автор: Кречмер А. Г., Автор: Невекловский Г.).Словенский язык (Автор: Дуличенко Александр Дмитриевич).Западнославянские языкиЧешский язык (Автор: Скорвид Сергей Сергеевич).Словацкий язык (Автор: Смирнов Л. Н.).Серболужицкий язык (Автор: Ермакова Майя Ивановна, Автор: Недолужко А. Ю.).Польский язык (Автор: Тихомирова Татьяна Сергеевна).Кашубский язык (Автор: Дуличенко Александр Дмитриевич).Полабский язык (Автор: Супрун Адам Евгеньевич).Восточнославянские языкиДревнерусский язык (Автор: Хабургаев Георгий Александрович).Древненовгородский диалект (Автор: Зализняк Андрей Анатольевич, Автор: Шевелева М. Н.).Русский язык (Автор: Лопатин Владимир Владимирович, Автор: Улуханов Игорь Степанович).Украинский язык (Автор: Молдован Александр Михайлович, Автор: Жовтобрюх Михаил Андреевич).Белорусский язык (Автор: Бирилло Н. В., Автор: Мацкевич Ю. Ф., Автор: Михневич Арнольд Ефимович, Автор: Рогова Н. В.).Малые славянские литературные языки (микроязыки) (Автор: Дуличенко Александр Дмитриевич).Указатель названий славянских языков и диалектов .Обзор статистических данных по странам со значительным славянским населением .Карты славянских языков..

1291грн.

Финно-Угры и Славяне
Автор:

Финно-Угры и Славяне

«Финно-угры и славяне. Доклады первого советско-финляндского симпозиума по вопросам археологии. 15-17 ноября 1976 года»Содержание сборника: Рыбаков Б.А. Космогоническая символика чудских шаманских бляшек и русских вышивок. Мейнандер Карл. Биармы. Шаскольский И.И. Проблемы этногенеза прибалтийско-финских племен. Юго-восточной Прибалтики. Эря-Эско Аарни. Славяно-карельские культурные связи в 9-13 вв. Кирпичников А.Н. Историко-археологические исследования древней Корелы. Седов В.В. Этнический состав населения Новгородской Земли. Лехтосало-Хиландер. Пиркко-Лииза. Связи западных финов с Восточной Европой в эпоху викингов. Рябинин Е.А. Чудские племена Древней Русси по археологическим данным. Хирвилуото. Анна-Лииза. Связи между Финляндией и районом Рижского залива в эпоху викингов и крестовых походов. Дубов И.В. Тимеревский комплекс -протогородской центр в зоне славяно-финских контактов. Сало Унто. К истории и предыстории системы провинций западной Финляндии. Голубева Л.А. Весь, скандинавы и славяне 10-11 вв. Хурре Матти. Концепции финских археологов о происхождении племени карелов и культуры Карелии в эпоху железного века. Карпелан Кристиан. Финские саамы в железном веке. Назаренко В.А. Об этнической принадлежности Приладожских курганов...

237грн.

Слов'янське мовознавство.Т.1,3,4

166грн.

Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1961 по 1965 с дополнениями за предыдущие годы
Автор:

Славянское языкознание. Библиографический указатель литературы, изданной в СССР с 1961 по 1965 с дополнениями за предыдущие годы

Указатель охватывает литературу по славянскому языкознанию за 1961-1965 гг.: книги, журнальные статьи, статьи из сборников, авторефераты, рецензии. Указатель частично аннотирован. Расположение систематическое. Основные разделы: общие вопросы славяноведения, сравнительно-исторические и сопоставительные исследования, восточно-, западно- и южнославянские языки...

56грн.

Славянские древности. 5-й том.
Автор:

Славянские древности. 5-й том.

Представляя прежде всего научный интерес, этот труд, в то же время, — увлекательное чтение для самого широкого круга читателей. Словарь повествует о разных сторонах духовной жизни славянских народов. Специальные статьи посвящены народным представлениям о мироустройстве, природе, святых покровителях, поверьям о колдунах, нечистой силе, различных духах.В словаре подробно рассказывается о народном календаре, обрядах, обычаях, праздниках и семейном укладе славян. Этот словарь - первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной и духовной культуры всех славянских народов. Он подводит итог более чем вековому изучению славянских языков, фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства. В словаре подробно рассказывается в том числе и о народной праздничной жизни, семейном укладе и обрядности славян...

811грн.

Славянские древности. 4-й том.
Автор:

Славянские древности. 4-й том.

Представляя прежде всего научный интерес, этот труд, в то же время, — увлекательное чтение для самого широкого круга читателей. Словарь повествует о разных сторонах духовной жизни славянских народов. Специальные статьи посвящены народным представлениям о мироустройстве, природе, святых покровителях, поверьям о колдунах, нечистой силе, различных духах.В словаре подробно рассказывается о народном календаре, обрядах, обычаях, праздниках и семейном укладе славян. Этот словарь - первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной и духовной культуры всех славянских народов. Он подводит итог более чем вековому изучению славянских языков, фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства. В словаре подробно рассказывается в том числе и о народной праздничной жизни, семейном укладе и обрядности славян...

781грн.

Славянские древности. 3-й том.
Автор:

Славянские древности. 3-й том.

Представляя прежде всего научный интерес, этот труд, в то же время, — увлекательное чтение для самого широкого круга читателей. Словарь повествует о разных сторонах духовной жизни славянских народов. Специальные статьи посвящены народным представлениям о мироустройстве, природе, святых покровителях, поверьям о колдунах, нечистой силе, различных духах.В словаре подробно рассказывается о народном календаре, обрядах, обычаях, праздниках и семейном укладе славян. Этот словарь - первый в славистике опыт энциклопедического словаря традиционной и духовной культуры всех славянских народов. Он подводит итог более чем вековому изучению славянских языков, фольклора, мифологии, этнографии, народного искусства. В словаре подробно рассказывается в том числе и о народной праздничной жизни, семейном укладе и обрядности славян...

793грн.

Показаны с 1 по 21 из 99 (5 страниц)