Украина

Сравнение товаров (0)


Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему................................Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.Зміст:Від перекладачаПередмова автора до першого виданняГраниці вольностей запорізьких низових козаківГідрографія, топографія і клімат Запорізького краюПродуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краюІсторія й топографія восьми запорізьких СічейСклад, засади й чисельність славного Запорізького низового товаристваВійськовий і територіальний поділ ЗапоріжжяВійськові, курінні й паланкові ради запорізьких козаківАдміністративна й судова влада у Запорізькому низовому ВійськуСуди, покарання і страти у запорізьких козаківОдяг та озброєння запорізьких козаківЗапорізькі військові клейнодиХарактеристика запорізького козакаДомашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгахЦерковний лад у запорізьких козаківСамарський Пустельно-Миколаївський монастирОхорона кордонів запорізьких вольностейМусульманські сусіди запорізьких козаківСтановище християн у мусульманській неволіХристиянські сусіди запорізьких козаківЗбройні сили та бойові засоби запорізьких козаківСухопутні й морські походи запорізьких козаківХліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаківТоргівля, промисли й ремесла у запорізьких козаківПрибутки Війська Запорізького низовогоГрамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаківПоштові установи у запорізьких козаківДругий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.Зміст:Передмова автораРозділи перший – двадцять шостийДодатокТретій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.Зміст:ПередмоваРозділи перший – двадцять першийПоправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 рокуІменний покажчикГеографічний покажчик..

491грн.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)
Автор: Тис-Крохмалюк Юр.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)

В роботі Юрія Тис-Крохмалюка "Бої Хмельницького" розглядаються наступні питання: Військо часів Хмельницького, бій під Жовтими водами (29-го квітня - 16-го травня 1648 р.), Бій під Корсунем (25-го - 26-го травня 1648 р.), бій під Пилявцями (20-го - 23-го вересня 1648 р.), бій під Бестечком (28-го червня - 10-го липня 1651 р.), бій під Батогом (1-го - 2-го червня 1652 р.).ВІД ВИДАВНИЦТВАОця книжка має вже свою історію. Автор працював над нею ще від початку 1930-тих років і здав був її до друку незадовго перед вибухом німецько-польської війни 1939 р. З приходом большевиків до Львова в 1939 р. у друкарні НТШ пропав і рукопис і надруковані два перші аркуші студії. То ж прийшлося згодом відтворювати її на підставі записок заново. Рукопис прийняло було для друку Українське Видавництво у Львові. Тим разом цій книжці не довелося побачити денного світла через евакуювання УВ зо Львова з наближенням большевицького фронту 1944 р. Під кінець війни її рукопис опинився в Відні, звідки й вивіз його вже в часі боїв ред. Б. Гошовський.Але в цих воєнних роках затратилися два розділи цієї студії (про бій над Жовтими Водами й під Збаражем-Зборовом), бібліографія, шкіци боїв і численні рідкісні ілюстрації, зібрані в фотознімках із тогочасних друків, ґравюр та різних документів.Розділ про бій над Жовтими Водами друкувався ще окремо у львівському журналі "Перемога" в 1939 р. Подана тут аналіза цього бою це заново відтворений тільки основний хід думок, томущо на еміґрації годі було роздобути дотичні числа журналу. Зрезиґновано ж із відтворення розділу про бій під Збаражем-Зборовом. Шкіци боїв та бібліографія предмету були виготовлені вже на еміґрації заново. Так само підшукано заново - у куди скромніших розмірах і тогочасні ілюстрації до доступних на Заході джерел...

251грн.

Главный атаман. В плену несбыточных надежд \сост.Мирослав Попович
Автор: Петлюра Симон

Главный атаман. В плену несбыточных надежд \сост.Мирослав Попович

Познакомившись с публицистикой и эпистолярным наследием Симона Петлюры, читатель увидит совсем не того человека и политика, образ которого десятилетиями создавался в Советском Союзе. Это, конечно, не дает оснований создавать новый, романтический миф о Главном атамане. Ведь реальные результаты действий политика так же не похожи на то, что он думал сам о себе и о реальности. И все же правда о Петлюре, при самом критическом взгляде на его действия и убеждения, бесконечно далека от ставшего привычным образа бандита и погромщика. Осмысление его короткого жизненного пути позволяет скорее понять слабости и трагическую судьбу и его лично, и украинской интеллигенции, различные группы которой в эпоху грандиозной катастрофы пытались осуществить давние национальные и социальные идеалы.Документы собраны выдающимся украинским историком и философом Мирославом Поповичем.Содержание:Мирослав Попович. Петлюра (Вступительная статья)5Состояние народного образования и медицины на Полтавщине в цифрах35Заметки об истории переселения «турецких запорожцев» на Кубань37Украинская Демократическая Партия (Окончание)47Вторая конференция Украинской Социал-Демократии Австрии51Внутренний обзор57М. П-ш. Автономия Украины в свете «социал-демократической критики»76Прив(ат)-доц(ент) Н. И. Лазаревский. Автономия80Резолюция киевских рабочих о терроре и отношение к ней прессы82Резолюция собрания киевских рабочих85Украинские кафедры и украинский пролетариат86Украинское село и эмиграция в Америку90Русские культурно-просветительские институты на Украине95А. С. Суворин. Хохлы и хохлушки99Из жизни австрийской Украины (Украинские депутаты в венскомпарламенте)102К юбилею М. К. Заньковецкой118О жизни и труде украинских актёров143Идейная борьба с украинством151Белорусы и их национальный вопрос156Записки Украинского Научного Общества в Киеве157Из украинской жизни162Организация «Украинской Трудовой Громады» в Государственной Думе162III Очередной съезд Украинской Социал-Демократической Партии165Украинские студенческие организации169Украинская пресса и её дефекты171Необходимость издания популярных книжек по национальному вопросу174Основание Украинского Научного Общества в Киеве175Памяти М. Коцюбинского180И. Франко — поэт национальной чести184Война и украинцы210Письмо д-ру О. Назаруку214Телеграмма штабам армий и округов217Воззвание к украинским солдатам218Сообщение Генерального секретаря по военным делам С. Петлюры обуниверсале, принятом Центральной Радой 20 ноября 1917 года219Телеграмма украинскому комиссару Северного фронта220«Дело революции в россии может опереться на украинскую армию как накаменную гору…»221С. Петлюра об украинизации армии222Обращение С. Петлюры к воинам-украинцамна всех фронтах (ноябрь 1917)223Приказ Генерального Секретариата по военным делам УНР о созданииМусульманского комиссариата и формировании мусульманскогокорпуса (10 декабря 1917)225Меморандум немецкому послу Муму226Предисловие С. Петлюры к книге Л. Байкова «Подготовка народа и армиик защите Родины» (25 августа 1918)231Закон Директории УНР о создании Особой Следственной Комиссии длярасследования еврейских погромов240Бюллетень Министерства информации УНРо телеграмме С. Петлюры орешительной борьбе с большевистскими провокаторами еврейскихпогромов244Приказ главного командования войск УНР245Телеграмма штабу Главного Атамана247Декрет Директории УНР о создании условий для созыва СинодаУкраинской Православной Церкви249К трудовому крестьянству250Письмо французскому публицисту Жану Пелисье251Письмо С. Петлюры Главе Чрезвычайной Дипломатической Миссии УНР вПольше А. Ливицкому о ходе украинско-польских переговоров253Постановление Директории УНР о возложении на С. Петлюру верховногоуправления делами в связи с отъездом за границу A. Макаренко иФ. Швеца257Речь С. Петлюры на политическом совещании 26 ноября 1919 года258Нота Верховному Совету Союзных и Соединённых Государств в Париже260Письмо Д. В. Антоновичу262Письмо господам послам и главам дипломатических миссий УНР265Меморандум Юзефу Пилсудскому271Обращение С. Петлюры к украинскому народу в связи с подписаниемдоговора с Польшей283Письмо С. Петлюры Министру юстиции УНР А. Ливицкому по поводупубликации в газете «Громадська думка»286Письмо военному министру В. Сальскому от 31 марта 1920287Письмо С. Петлюры Премьер-Министру УНР B. Прокоповичу по поводунаграждения С. Ефремова291Письмо С. Петлюры Председателю Совета Народных Министров УНРВ. Прокоповичу относительно деятельности Главуполномоченногоправительства в Каменец-Подольском И. Огиенко293Приказ С. Петлюры населению Украины296Журнал заседаний Совета Народных Министров УНРс участием С. Петлюры298Письмо С. Петлюры Председателю Совета Народных Министров УНР поповоду переговоров с генералом Врангелем302Письмо Председателя Директории УНР С. Петлюры Министру по еврейскимделам П. Красному с просьбой дать разъяснения зарубежнымеврейским кругам относительно ситуации с погромами на Украине304Письмо С. Петлюры Министру юстиции УНР о возвращении украинскихфамилий306Письмо С. Петлюры Министру Вероисповеданий УНР о восстановлении вцерковном строительстве национального архитектурного стиля308Выступление С. Петлюры на Шевченковском празднике в Тарнове309Обращение С. Петлюры к населению Украины относительно недопущенияеврейских погромов314Письмо С. Петлюры Министру еврейских дел УНР относительнопривлечения еврейского населения к украинскому государственномустроительству316Письмо С. Петлюры Министру по делам евреев УНР относительноантиукраинской позиции еврейских деятелей в Париже318Письмо С. Петлюры Военному Министру УНР об отношениях с поляками320Статья С. Петлюры о патриотизме (1921 год)326Начиная издание…338Перед всем миром…343Дебют в Женеве348Памяти павших за государственность358Ответ С. Петлюры на «Обращение Союза Украинских земледельцев»(Клевета на Украинскую армию)361«Русское меньшинство» на Украине368Отрывки из письма И. Огиенко375Генерал-инспектору армии УНР. К Военмину379Письмо В. К. Прокоповичу385Современная украинская эмиграция и её задачи386Состав эмиграции387Борьба не закончилась388Надежды на эмиграционное сообщество389Общие задачи украинской эмиграции391Отношение эмиграции к правительству397Каждый должен работать во имя государственного дела402Организация выступлений перед мировой общественностью по вопросу    о наших государственных требованиях403Работа в отдельных государствах403Работа в международных научных объединениях405Участие в работе европейской прессы и журналистики406Организация лекций на украинские темы408Борьба против «Великой Единой России»408Борьба против идеи федерации411Борьба против оккупационного правительства412Отношение к перевёртышам413Научимся уважать время!415Изучение языка того народа, среди которого мы живём415Изучение европейских языков416Работа по созданию переводной литературы417Организация переводческой работы419Работа по созданию оригинальной литературы420Разработка произведений о странах, в которой мы находимся420Сбор книжек,газет и других печатных материалов для нашей    национальной библиотеки421Архивные разыскания422Работа по усвоению научных усовершенствований422Забота об интернированных424Опека над студентами425Работа с национальными меньшинствами — эмигрантами из Украины427Издание книжек428Мероприятия по организации собственного объединения    эмиграционной общественности430Письмо В. И. Кедровскому434Письмо Ю. Гуменюку440Письмо дочери446Ловцы душ448Американский Сенат и Грузия460 Примечания463Указатель имён471..

415грн.

Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 \Павло Скоропадський\ рос.мовою
Автор: Скоропадський П.

Спогади. Кінець 1917 - грудень 1918 \Павло Скоропадський\ рос.мовою

Видання «Скоропадський. Спогади 1917-1918» підготувала група фахівців Інституту археографії Академії наук. Текст спогадів Гетьмана подано мовою оригіналу, з коментарями, ґрунтовною післямовою і анотованим покажчиком імен.Йшов четвертий рік світової війни. Втомлений подіями генерал-лейтенант російської імператорської армії Павло Петрович Скоропадський, нащадок старовинної старшинської фамілії, ще не знав, що стане гетьманом незалежної Української Держави.Епоха змін, яку самовбивчо наближали революціонери всіх мастей, перетворилася на апокаліпсис, війну всіх проти всіх, але Скоропадському стало духу взяти на себе невдячну ношу державного будівництва. Спроба закінчилася цілковитим і очікуваним провалом, але окремі починання гетьмана дотривали до наших днів: саме йому Україна завдячує, наприклад, Академією наук.Павло Скоропадський — одна з найважливіших і до кінця «не прочитаних» постатей ХХ століття. Він разом зі своїм Краєм весь час перебував у транзиті — від лояльно-імперського малоросійства до модерного політичного націоналізму. На відміну від його товариша Маннергейма, гетьману не судилося побудувати суверенну незалежну державу. Але його спроба, Українська Держава 1918-го, — це цікавий історичний феномен, вивчення якого дає ключі до розуміння, чому Скоропадському не вдалося втілити свій задум в життя і чому нам так важко закінчувати розпочату ним справу сьогодні..

151грн.

Дванадцять війн за Україну
Автор: Савченко В.

Дванадцять війн за Україну

У 2014 році Україна вкотре зіткнулася з ненаситним імперським молохом і зуміла зупинити його розповзання. Гібридна війна, як основа московського панування, ведеться не тільки в окопах, це війна за існування народу, війна за історію і свідомість людей. В Україні знайшлися герої, здатні захистити країну, яка не бажає бути бідним і заляканим «молодшим братом».Майже сто років тому в кінці 1917 року український народ вже стикався з гібрідною війною московського зразка, програш в якій призвів до встановлення ленінсько-сталінської диктатури, масових репресій, голодоморів, концтаборів, знищення української інтелігенції... Дванадцять війн, які кривавим вихором пронеслись по Україні 1917-1921 рр., в радянській історії носили назву «громадянська війна», але вони велися за володіння українськими ресурсами (людськими, продовольчими, енергетичними). У лютому 2017 року ми будемо згадувати революцію, яка дала нашим прадідам надію на кращу долю, але її ідеали сто років тому не втілилися в реальність, а були потоплені в крові. Ми знову отримали надію і завдання нашого покоління не упустити цей шанс. ЗмістЗамість вступу. Епоха крові та сподіваньРозділ 1 Перша війна російських більшовиків проти УНРРозділ 2 Військовий конфлікт в Бессарабії. Війна радянських військ проти румунської армії.Розділ З Війна Німеччини, Австро-Угорщини та УНР проти Радянської України.Розділ 4 Військовий конфлікт у Північному Причорномор’ї. Війна українських повстанських військ проти Антанти і білогвардійцівРозділ 5 Селянське повстання проти гетьмана України Скоропадського та війна директорії УНР проти гетьманського режимуРозділ 6 Друга війна більшовиків проти УНР. Формування армії вторгнення.Розділ 7 Війна білогвардійців прти Червоної Армії та махновців в У країні Розділ 8 Війна Польщі проти ЗУНР і УНРРозділ 9 Війна білогвардійців проти армії УНР та махновцівРозділ 10 Війна російської армії генерала Врангеля проти Червоної Армії і армії махновців у Північній Таврії та в КримуРозділ 11 Війна армій Польщі та УНР проти більшовиків в Україні.Розділ 12 Війна повстанців У країни проти більшовицького режимуСписок літератури.Примітки..

151грн.

Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки
Автор: Горбулин Владимир

Мой путь в зазеркалье. Не только путевые заметки

Книга Владимира Горбулина «Мой путь в зазеркалье» содержит уникальный материал его личного общения со всеми президентами Украины и первыми лицами целого ряда государств. Автор дает честные и часто нелестные характеристики многим политическим персонажам своей эпохи, ничего не скрывает и об участии в большой политике теневых персон. Он изящно раскрывает нюансы подписания международных соглашений и доступно поясняет, почему таковые на многие годы стали для нашей страны судьбоносными.Горбулина знают во многих странах мира как мощного аналитика, а также как мастера конструирования будущего. Поэтому его «путевые заметки» посвящены не только оценкам украинской новейшей истории, они содержат размышления о перспективах для Украины и рецепты преодоления уже представших и предстоящих вызовов..

280грн.

Богдан Хмельницький \серія Особистість і доба
Автор: Смолій В. А.

Богдан Хмельницький \серія Особистість і доба

На строго документальній базі, із залученням численних і маловідомих рукописних джерел, автори простежують основні віхи життєвого шляху Богдана Хмельницького, показують обставини, які зумовили формування його світоглядних настанов, вплинули на політичний вибір. Богдан Хмельницький - гетьман, політичний діяч, полководець, дипломат, просто людина - всі ці його іпостасі знайшли висвітлення в книзі. Постать Б. Хмельницького змальована на широкому історичному тлі, де живуть і мислять десятки історичних осіб, доля яких так чи інакше переплітається з долею гетьмана. Для істориків, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією...

251грн.

Найкраще \Сковорода
Автор: Сковорода Г.

Найкраще \Сковорода

До книги вибраних творів українського любомудра XVIII століття Григорія Сковороди у перекладі сучасною українською мовою увійшли трактати, діалоги, притчі та байки, що складають "золотий фонд" сковородинської спадщини й містять головні ідеї його духовного вчення. Книга має на меті зробити твори Сковороди доступнішими сучасному читачеві та популяризувати їхнього автора серед молоді.Зміст:- Від видавця- Андрій Любка. Сковорода: гіпстер, езотерик, вегетаріанець- Ростислав Чопик. Сковорода. СродністьТРАКТАТИ. ДІАЛОГИ (переклад Марії Кашуби):- Вхідні двері до християнського доброчинства- Нарцис. Слово про те: пізнай себе- Розмова п'яти подорожніх про справжнє щастя в житті (Дружня бесіда про душевний спокій)- Розмова, що називається Алфавіт, або Буквар мируПРИТЧІ:- Благодарний Еродій (переклад Галини Сварник)- Убогий Жайворонок (переклад Марії Кашуби)БАЙКИ (переклад Назара Федорука):- Байки харківські- ПРИМІТКИ..

215грн.

Генеалогія богів давньої України \+карта
Автор: Войтович В.

Генеалогія богів давньої України \+карта

У монографії чи не вперше в історії української філософської науки автор, використовуючи порівняльно-історичний аналіз і співставлення з іншими індоєвропейськими міфологічними системами, спробував комплексно осмислити та реконструювати міфорелігійний світогляд наших Предків, зокрема, пантеон давньоукраїнських богів. У книзі зібрано унікальний ілюстративний матеріал з різноманітних історичних та сучасних джерел.Для науковців – істориків, філософів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які прагнуть свідомого розуміння коренів історії та культури рідного народу."Зміст:ВступРозділ І. Природа сакрального у давній Україні:1. Джерела2. ІсторіографіяРозділ ІІ. Передумови появи богів у давній Україні:1. Міфо-релігійний космос давньої України (Всевидяче Око. Алатир. Род. Пуруша. Яма. Ямі)2. Поняття про найвищого Бога (Бог. Бог Всебог. Всевишній)3. Велика Богиня усього сущого (Велика Богиня. Богородиця. Оранта)Розділ ІІІ. Реконструкція пантеону давньоукраїнських богів:1. Лада – Богиня Всесвіту (Дерево Життя. Лада. Ладо. Леля. Полель. жива)2. Білобог і Чорнобог – сини могутнього Рода (Лета. Білобог. Чорнобог. Мара)3. Сварог – прабатько всіх богів (Небо. Вогонь. Сварог. Сварга. Див. Зодіак)4. Дажбог – Бог-даватель усілякого добра (Сонце. Дажбог. Дабог. Сварожич)5. Мати Сира Земля та її великі Богині-Берегині (Мати Сира Земля. Слава. Берегиня. Покрова)6. Пречисті Діви – дружини богів Сонця та Неба (Мокша. Дива. Діва. Дівич-гора. Рожаниці)7. Хорс – Бог життєдайного світла Місяця (Місяць. Затемнення. Хорс. Числобог)8. Зоря – найпрекрасніша небесна панна (Зоря. Світозар)9. Троян – владика Неба, Землі та Потойбіччя (Троян. Триглав. Коляда. Овсень. Ярило. Симаргл. Світовид)10. Перун – Бог блискавки та грому (Грім та Блискавка. Перун. Паликопа. Ілля-громовержець. Стрибог)11. Велес-Волос – покровитель людської душі (Велес-Волос. Велесів тиждень. Культ Велеса. Волхви)12. Купало – охоронець духу Матері-Землі (Купало. Марена. Купальниця. Купальська ніч)13. Арей – Бог війни (Арей. Яровит. Руєвит. Поренут. Радегаст)Розділ IV. Реконструкція міфологічних персонажів:1. Ордан – святитель підземних вод (Вода. Дана)1.1. Орданський міф, його семантика та походження (Ор. Ра. Орій (орієць))1.2. Колядки – джерело національної культури (Колядки. Водохреща. Ярдан. Юрдан. Гордан. Йордан. Єрдан. Ордан)2. Шум-Шумлячий – божество лісу2.1. Ліс у звичаях українців (Ліс-шум. Священний гай. Діброва. Водіння Куста. Миха)2.2. Веснянки-гаївки – різновид фольклорної творчості українців (Весна. Закликання весни. Веснянки. Гаївки. Весільне гільце)3. Колодій – божество шлюбу3.1. Походження та семантика слова Колодій (Коло. Коло-Сонце)3.2. Походження свята Колодія (Історико-етнографічні джерела. Дослідники про походження терміну "Колодій-Колодка")4. Урай-Рай – божество плодючості4.1. Витоки стародавнього свята Урай-Рая (Небесні ворота. Рай. Вирій)4.2. Фольклорні та історичні витоки образу святого Юрія Урай Рая (Святий Юрій – син Божий. Святий Юрій – герой-воїн)5. Корочун – Божий служивець з сонячним оком5.1. Витоки давньоукраїнського свята Корочуна (Дід. Дідів день. Дідух. Коровай. Калач)5.2. Корочун у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних учених (Корочун – міфічний прадід, прабатько. Корочун – божество, яке повертає Коло-Сонце до весни)6. Зільник-Зилота – володар цілющого зела6.1. Чарівне зело у віруваннях українців (Богиня рослинності Майя. Чарівне зело)6.2. Божества – опікуни рослинного світу (Зилот Симон. Золотиха. Онуфрій. Спас. Маковій. Пантелеймон)7. Калета – божество людської долі7.1. Місячна символіка передріздвяного свята Калети (Нав. Доля. Катерини)7.2. Проукраїнське свято Калети (Вчені-дослідники про свято Калети. Обрядодійства на святі Калети)ВисновкиСловник-покажчик міфологічних імен та назвКоло СварожеСписок використаних джерелSummary..

631грн.

Загадки козацьких характерників
Автор: Каляндрук Т.

Загадки козацьких характерників

Це друга книга серії Т.Каляндрука про славні бойові подвиги українських "лицарів духу", що були розпочаті у "Таємницях бойових мистецтв України". У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовкита вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо.Зміст:- Вступ- В.Ідзьо. Таємниці характерництва українців1. Чому шляхта відсилала своїх дітей вчитися на Січ?2. Таємниця київської фрески3. Меч Арія – символ України4. Козаки і самураї5. Таємні ордени українцв6. Характерники – носії арійських військових традицій7. Місія характерників8. Чому саме Львів?- Використані джерела..

315грн.

Іван Мазепа \серія Особистість і доба
Автор: Павленко С.

Іван Мазепа \серія Особистість і доба

Книга С. Павленка присвячена одній із найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, відомому політичному, військовому діячу-державнику – гетьманові Івану Мазепі (1639-1709). На основі маловідомих архівних, мемуарних та епістолярних документів XVII-XVIII ст. автор по-новому трактує його вчинки, діяльність, спростовує численні історичні фальсифікації, вигадки, пов’язані з цією неординарною постаттю. Серія “Особистість і доба“. ВступОтчий порігЖиттєві уроки юностіСлужба у Петра Дорошенка та Івана СамойловичаКоломацький переворотЛегенда про хабарПерший рік правлінняДругий Кримський похідПереворот 1689Місія Соломона (1689-1690)Підготовка антимосковського виступу“Повстання” ПетрикаНереалізований задумПоходи на Азов та Очаків (1695-1698)Арешт ПаліяФінансова та господарська політикаДуховна стратегіяПізнє коханняПочаток Північної війни (1700-1707)Таємні переговори 1703-1707 рр.Антигетьманський виступ старшиниВирішальний крокПерша кровБатуринські переговориГероїчна оборонаЗрада Івана НосаТрагічна нічНаслідки Батуринського погромуКатування УкраїниШлях до Полтавської поразкиОстанні дні...

251грн.

Павло Скоропадський \серія Особистість і доба
Автор: Реєнт О.

Павло Скоропадський \серія Особистість і доба

Узагальнений історичний нарис про політичного і військового діяча, гетьмана Української Держави (29.04.1918—14.12.1918) Павла Петровича Скоропадського. Він відіграв особливу і помітну роль у новітній історії України, залишивши у ній неповторний слід. Блискучий військовий, який пройшов шлях від кавалергарда до генерал-лейтенанта у царській армії, Павло Скоропадський у буремні 1917—1918 рр. втілив на практиці споконвічну ідею української державності. Історичний портрет одного з видатних діячів української історії XX століття гетьмана Павла Скоропадського створено на основі вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних праць...

201грн.

Володимир Винниченко \серія Особистість і доба
Автор: Кульчицький

Володимир Винниченко \серія Особистість і доба

нига є першою політичною біографією одного із засновників УНР, видатного українського революціонера й великого письменника. Узагальнюючи досягнення вітчизняної науки та істориків діаспори, користуючись архівними документами, матеріалами преси, величезними за обсягом і тривалістю щоденниковими записами й усім творчим здобутком В.К. Винниченка, автори відтворюють постать і справи свого героя впродовж життя, показують його сильні та слабкі сторони. Могутня особистість В. Винни-ченка істотно позначилася на перебігу революційних подій 1917—1919 років. Велика увага в книзі приділяється періоду Української революції. Розрахована на науковців, студентів-істориків, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, широке коло читачів...

215грн.

Іван Скоропадський \серія Особистість і доба
Автор: Гуржій О.

Іван Скоропадський \серія Особистість і доба

Постать Івана Скоропадского донині залишалася мало дослідженою у вітчизняній та зарубіжній історіографії. В ній переважали здебільшого суб'єктивно-негативні оцінки його суспільно-політичної діяльності. В цій же праці зроблено спробу певної «реабілітації» гетьмана на грунті більш глибшого аналізу тогочасних джерел, а також вивчення внутрішньої ситуації в країні крізь призму зовнішніх факторів, що її зумовлювали. Вперше розглянуто питання про формування державної ідеї у свідомості вищої посадової особи в Гетьманщині початку XVIII ст. Показано, якими методами І. Скоропадский прагнув зберегти автономію великого регіону та його територіальну цілісність. Характеризується міжнародна діяльність володаря булави за тяжких тоталітарних умов царату, участь у війнах і походах на чолі козацьких загонів проти війск Польщі, Туреччини, Кримского ханства та Швеції. Висвітлено трагічні сторінки взаємовідносин Петра І, І. Скоропадского та запорожців...

215грн.

Ілюстрована історія України \К.1990 - репринт з 1913
Автор: Грушевський М

Ілюстрована історія України \К.1990 - репринт з 1913

Репринт видання 1913р.Михайлу Грушевському (1866-1934) безумовно належить перше місце в ієрархії українських істориків- в сучасній Україні він один із самих популярних. За допомогою фотографій пам'яток писемності та мистецтва, портретів історичних діячів та визначних місць читач знайомиться з особливостями старого побуту і художньою творчістю різних епох.Зміст :Перша частина. До заснування Київської держави.Частина друга. Життя державне.Частина третя. Доба литовсько-польська.Частина четверта. Доба козацька.Частина п"ята. Упадок козаччини і українського життя.Частина шоста. Українське відродження...

251грн.

Етнічні межі і державний кордон України
Автор: Сергійчук В

Етнічні межі і державний кордон України

На великому архівному матеріалі доктор історичних наук Володимир Сергійчук досліджує, як століттями царська, а потім більшовицька Росія, панська Польща, Австро–Угорська монархія, боярська Румунія здійснювали експансію щодо України, загарбували її історичні землі, нищили культуру, душу, мову. І сьогодні окремі політичні сили наших сусідів, розраховуючи на економічні і політичні труднощі в Україні, прагнуть ставити перед нею територіальні претензії. Книга розрахована на широкий загал студентів, викладачів, дипломатів, усіх тих, хто прагне бачити Україну багатою, великою, могутньою, повноправним членом європейської та світової спільноти народів...

276грн.

Дохристиянські вірування давнього населення України \підкреслення
Автор: Павленко Ю.

Дохристиянські вірування давнього населення України \підкреслення

У книзі йдеться про релігійно-міфологічні вірування давніх мешканців території України з найдавніших часів до хрещення Русі. Використовуються дані різних наук: археології, порівняльно-історичного мовознавства, власне релігієзнавства тощо, які подаються в єдності на ґрунті загального розуміння етноісторичного процесу, що мав місце на наших землях за часів давнини та раннього Середньовіччя. Розгляд релігійно-міфологічних уявлень давнього населення України здійснюється в широкому світовому контексті, у порівнянні з віруваннями багатьох інших народів, з урахуванням останніх досліджень. Для науковців, викладачів, студентів...

237грн.

Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації
Автор: Сергійчук Вол.

Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації

Документи з українських архівів дають можливість зрозуміти всю ту складну і трагічну ситуацію, в якій опинилися поляки Волині в роки Другої світової війни насамперед з вини свого уряду, який, не рахуючись з прагненням корінного тут українського народу до створення власної державності, віддав наказ боротися за відновлення на цих теренах Речі Посполитої в довоєнних кордонах. Підштовхуваний гітлерівцями і більшовицькими партизанами збройний конфлікт приніс великі жертви обом народам.Розрахована на всіх, хто хоче глибше пізнати проблеми українсько-польських відносин у роки Другої світової війни...

166грн.

Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр.
Автор: Пріцак Л.

Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр.

У книзі на підставі маловідомих джерел досліджуються основні міжнародні договори Богдана Хмельницького — з Іслам Ґіреем III у березні 1648 р., Зборівський договір 1649 р., з султаном Османської імперії Мегмедом IV у 1650-1651 рр., Чигиринсько-Московський (т. зв. Переяславський) договір 1654 р. Широко висвітлюється зміст формули “під високу руку” як вияв української ментальності середини XVII ст. Вперше в історіографії чітко розрізнюється церемоніальний і юридичний аспекти договору 1654 р. Останній договір за життя Великого Гетьмана — це шведсько-козацький, який був підписаний Іваном Виговським. Обґрунтовуються нові погляди на зв’язки держави Богдана Хмельницького з Кримським ханством, Османською імперією, Польщею, Московським царством, Швецією.Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. / Лариса Пріцак ; [Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського]. - Х. : Акта, 2003. - 493 c. - Рез.: англ. - Бібліогр.: с. 458-468. Імен. покажч.: с. 469-487. - ISBN 966-7021-70-Х (в опр.) ..

677грн.

Із досліджень про державу Богдана Хмельницького
Автор: Пріцак Л.

Із досліджень про державу Богдана Хмельницького

У книзі вміщено статті і матеріали Лариси Пріцак, присвячені дослідженню держави Богдана Хмельницького. На першому плані – висвітлення міжнародної політики Великого Гетьмана, його договори і взаємини з Московською державою, Османською Портою, Кримським ханством, Польщею, Молдавією, Швецією..

474грн.

Показаны с 1 по 21 из 181 (9 страниц)