Новинки

Юзеф Пілсудський \В.Сулєя
Автор: Сулєя Влодзімєж

Юзеф Пілсудський \В.Сулєя

Книга Влодзімєжа Сулєї, створена на основі свідчень численного грона істориків, публіцистів, мемуаристів, людей, чиї життя перетиналися з життєвим шляхом Юзефа Пілсудського, представляє біографію знаного політичного та духовного лідера Польщі ХХ століття.Перед собою і своїм оточенням Юзеф Пілсудський завжди ставив великі, часом недосяжні цілі: коли очолював польських соціалістів, він прагнув перетворити революцію на національно-визвольне повстання; і раніше, коли зі шпальт Rabotnika впливав на світогляд читачів; і згодом, коли командував своїм загоном стрілків, всупереч політикам і штабним наглядачам, формував кістяк польської національної армії...

251грн.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій
Автор: Орлова Т.В.

Всесвітня історія. Історія цивілізацій

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Виокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії...

251грн.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник
Автор: Яворницький Д.І.

Історія запорозьких козаків. 3 тт.\українською переклав І.Сварник

Книга є найповнішим історичним дослідженням запорізького козацтва, яке охоплює період від 1471 до 1734 рр. На багатому документальному матеріалі в популярній формі всебічно висвітлюється життя запорізького козацтва. Автор - Дмитро Яворницький (1855-1940) - є найавторитетнішим дослідником козацтва, його перу належить кілька десятків праць (у тому числі фундаментальних) на дану тему................................Перший том містить розгорнуту характеристику запорізьких вольностей, гідрографії, природних умов і ресурсів краю. Докладно описана історія і топографія восьми січей, склад і адміністративно-територіальний уклад Запоріжжя, органи влади і судочинство, розвиток школи. Окремі розділи присвячені одягу, побуту і заняттям, озброєнню козаків, їх стратегії і тактиці.Зміст:Від перекладачаПередмова автора до першого виданняГраниці вольностей запорізьких низових козаківГідрографія, топографія і клімат Запорізького краюПродуктивність землі, флора, фауна й пори року Запорізького краюІсторія й топографія восьми запорізьких СічейСклад, засади й чисельність славного Запорізького низового товаристваВійськовий і територіальний поділ ЗапоріжжяВійськові, курінні й паланкові ради запорізьких козаківАдміністративна й судова влада у Запорізькому низовому ВійськуСуди, покарання і страти у запорізьких козаківОдяг та озброєння запорізьких козаківЗапорізькі військові клейнодиХарактеристика запорізького козакаДомашнє життя запорізьких козаків у Січі, на зимівниках і бурдюгахЦерковний лад у запорізьких козаківСамарський Пустельно-Миколаївський монастирОхорона кордонів запорізьких вольностейМусульманські сусіди запорізьких козаківСтановище християн у мусульманській неволіХристиянські сусіди запорізьких козаківЗбройні сили та бойові засоби запорізьких козаківСухопутні й морські походи запорізьких козаківХліборобство, скотарство, рибальство, мисливство, городництво й садівництво у запорізьких козаківТоргівля, промисли й ремесла у запорізьких козаківПрибутки Війська Запорізького низовогоГрамотність, канцелярія і школа у запорізьких козаківПоштові установи у запорізьких козаківДругий том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від кінця XV ст. до 1686 р. Розповідає про виникнення і становлення козацтва, козацькі повстання проти Речі Посполитої, роль запорожців у боротьбі з турецько-татарською агресією, Хмельниччину й період Руїни, зносини запорожців з іншими країнами. Особливу увагу автор звертає на діяльність видатних козацьких ватажків – Вишневецького, Сагайдачного, Сірка, Дорошенка та ін.Зміст:Передмова автораРозділи перший – двадцять шостийДодатокТретій том містить хронологічний виклад історії запорізького козацтва від 1686 до 1734 р. Охоплює кримські й азовські походи, історію Петрика, діяльність гетьмана Мазепи і його політику щодо запорожців, Північну війну. Висвітлює політику російського царизму щодо України, перехід козаків на чолі з Мазепою і Гордієнком на бік шведів і їхнє життя під владою Криму аж до повернення в Україну. Містить іменний і географічний покажчики до трьох томів.Зміст:ПередмоваРозділи перший – двадцять першийПоправки й доповнення до другого тому «Історії запорізьких козаків»Перекази про кошового отамана Івана Сірка, записані під час поїздки по Запоріжжю влітку 1896 рокуІменний покажчикГеографічний покажчик..

491грн.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)
Автор: Тис-Крохмалюк Юр.

Бої Хмельницького (військово-історична студія)

В роботі Юрія Тис-Крохмалюка "Бої Хмельницького" розглядаються наступні питання: Військо часів Хмельницького, бій під Жовтими водами (29-го квітня - 16-го травня 1648 р.), Бій під Корсунем (25-го - 26-го травня 1648 р.), бій під Пилявцями (20-го - 23-го вересня 1648 р.), бій під Бестечком (28-го червня - 10-го липня 1651 р.), бій під Батогом (1-го - 2-го червня 1652 р.).ВІД ВИДАВНИЦТВАОця книжка має вже свою історію. Автор працював над нею ще від початку 1930-тих років і здав був її до друку незадовго перед вибухом німецько-польської війни 1939 р. З приходом большевиків до Львова в 1939 р. у друкарні НТШ пропав і рукопис і надруковані два перші аркуші студії. То ж прийшлося згодом відтворювати її на підставі записок заново. Рукопис прийняло було для друку Українське Видавництво у Львові. Тим разом цій книжці не довелося побачити денного світла через евакуювання УВ зо Львова з наближенням большевицького фронту 1944 р. Під кінець війни її рукопис опинився в Відні, звідки й вивіз його вже в часі боїв ред. Б. Гошовський.Але в цих воєнних роках затратилися два розділи цієї студії (про бій над Жовтими Водами й під Збаражем-Зборовом), бібліографія, шкіци боїв і численні рідкісні ілюстрації, зібрані в фотознімках із тогочасних друків, ґравюр та різних документів.Розділ про бій над Жовтими Водами друкувався ще окремо у львівському журналі "Перемога" в 1939 р. Подана тут аналіза цього бою це заново відтворений тільки основний хід думок, томущо на еміґрації годі було роздобути дотичні числа журналу. Зрезиґновано ж із відтворення розділу про бій під Збаражем-Зборовом. Шкіци боїв та бібліографія предмету були виготовлені вже на еміґрації заново. Так само підшукано заново - у куди скромніших розмірах і тогочасні ілюстрації до доступних на Заході джерел...

251грн.

Тюркские народы: Фрагменты этнических историй
Автор: Губогло \ред.

Тюркские народы: Фрагменты этнических историй

Книга посвящена историографическим и источниковедческим аспектам изучения этногенеза некоторых тюркских народов. Особый интерес в этом плане представляют узловые вопросы этнической истории современных гагаузов, казахов, киргизов, тувинцев, туркмен, уйгур, а также ряд спорных вопросов, касающихся средневековых кипчаков.М.Н.Губогло. Контрапункты межэтнического синтезаМ.Н.Губогло. Этническое обрамление Черного моря: времена и берегаН.А.Дубова. Сложение туркменского народаС.Ш.Казиев. Проблемы этногенеза и этнической истории казаховЗ.В.Анайбан, М.Х.Маннай-оол. Этногенез тувинцев. Историография вопросаС.Ш.Казиев. Уйгуры: проблемы историографии этнической историиС.Ш.Казиев. Кыргызы: дискурсы этногенеза и этнической историиС.Ш.Казиев. Кипчаки: концепции этнической историиС.С.Булгар. Гагаузы Греции и БессарабииИсторико-культурный сравнительный анализ..

531грн.

История XIX века в 8 томах. \Под ред. Лависса и Рамбо\1938\с картами
Автор: Лависс

История XIX века в 8 томах. \Под ред. Лависса и Рамбо\1938\с картами

Эта наиболее полная, последовательно изложенная история XIX века, изданная в 8 томах, принесла известность своим авторам.«История XIX века», впервые была опубликована на русском языке в 1906 году. Общий план этого большого издания был выработан редакторами, а отдельные главы писали различные специалисты.Авторы дают не только живое изложение политических событий XIX столетия во всех странах Европы, но и очень содержательную, при всей своей краткости, характеристику таких явлений мировой культуры, как литература, музыка, живопись, скульптура, архитектура, развитие научных знаний (математики, механики, астрономии, физики, химии, зоологии, физиологии, медицины и т. д.).Специальные главы посвящены истории таких стран, как Швейцария, Швеция, Норвегия, Голландия, Дания, Бельгия, Австрия, Испания, романские страны Южной и Центральной Америки, Индостан, Персия, Афганистан, Турция, Китай, Япония, Корея, доминионы и колонии европейских стран, вроде Австралии, Канады, Индии, Южной Африки, Египта, Индокитая, Алжира и т. д.История всех этих стран изложена кратко, но точно и очень содержательно. Живой язык повествования, обилие приведенных фактов, подробный анализ истоков исторических событий отличает эту работу. Подробно прослеживается взаимосвязь и общие корни исторических событий в различных странах и их взаимное влияние.Второе дополненное и исправленное издание под редакцией профессора Е.В.Тарле.Снабжено многочисленными иллюстрациями и картами..............................................Том 1. От редактора (Автор: Тарле Евгений Викторович)ПредисловиеСтраницы: 3-30Время Наполеона I. 1800-1815. Часть перваяСтраницы: 31-576Том 2. Время Наполеона I. 1800-1815. Часть втораяСтраницы: 3-570Том 3. Время реакции и констутитуционные монархии. 1815-1847. Часть перваяСтраницы: 3-625Том 4. Время реакции и констутитуционные монархии. 1815-1847. Часть втораяСтраницы: 3-519Том 5. Революции и национальные войны. 1848-1870. Часть перваяСтраницы: 3-581Том 6. Революции и национальные войны. 1848-1870. Часть втораяСтраницы: 3-654Том 7. Конец века. 1870-1900. Часть перваяСтраницы: 3-621Том 8. Конец века. 1870-1900. Часть втораяСтраницы: 3-544..

2531грн.

Разум и революция
Автор: Маркузе Г.

Разум и революция

Работа Герберта Маркузе `Разум и революция` принадлежит к числу наиболее значительных произведений западноевропейской философии XX века, вполне справедливо ее называют одним из программных произведений Франкфуртской школы. Для читателя, живущего в постсоветском культурно - географическом пространстве, будет чрезвычайно важно познакомиться с этой книгой, одной из главных тем которой является вопрос о возможностях идеологического оправдания тоталитарной организации общества и тех философских предпосылок, которые могут тому способствовать или препятствовать.СОДЕРЖАНИЕА П. Шурбелев. Герберт Маркузе: Гегель и становление тоталитарной идеологии 5Предисловие 24Часть перваяОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ ГЕГЕЛЯВведение 291. Социально-историческая ситуация 292. Философская ситуация 44Глава перваяРанние богословские сочинения Гегеля (1790—1800) 60Глава втораяНа пути к системе философии (1800—1802) 751. Первые философские сочинения 752. Первые политические сочинения 833. Система нравственности 91Глава третьяПервая система Гегеля (1802—1806) 981. Логика 982. Философия духа 111Глава четвертаяФеноменология духа (1807) 131Глава пятаяНаука логики (1812—1816) 166Глава шестаяПолитическая философия (1816— 1821) 223Глава седьмаяФилософия истории 291Часть втораяСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИВведениеОт философии к теории общества 323Глава перваяОсновы диалектической теории общества 3321. Отрицание философии 3322. Кьеркегор 3373. Фейербах 3434. Маркс: отчужденный труд 3505. Уничтожение труда 3686. Анализ трудового процесса 3767. Марксистская диалектика 398Глава втораяОсновы позитивизма и становление социологии 4101. Позитивная и негативная философия 4102. Сен-Симон 4183. Позитивная философия общества: Опост Конт 4304. Позитивная философия государства: Фридрих Юлиус Шталь 4555. Переход диалектики в социологию: Лоренц Штейн 471ЗаключениеКонец гегельянства 4891. Английский неоидеализм 4892. Ревизия диалектики 5003. Фашистское гегельянство 5044. Национал-социализм против Гегеля 514Эпилог 526Послесловие переводчика 535..

615грн.

Работы 1920-х годов \Искусство и ответственность; К философии поступка; Автор и герой в эстетической деятельности; Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве
Автор: Бахтин М.

Работы 1920-х годов \Искусство и ответственность; К философии поступка; Автор и герой в эстетической деятельности; Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчестве

В сборник работ М.Бахтина вошли:Искусство и ответственностьК философии поступкаАвтор и герой в эстетической деятельностиПроблема содержания, материала и формы в словесном художественном творчествеПримечания С. Аверенцева, С. Бочарова..

451грн.

Археологія знання
Автор: Фуко М

Археологія знання

Книжка відомого французького філософа та історика культури Мішеля Фуко (1926— 1984) “Археологія знання” (1969) з’ясовує історичні умови виникнення та розвитку медицини, біології та гуманітарних наук, містить аналіз співіснування зв'язків між елементами пізнання, а також формулювання філософських установок, нерідко далеких від традиційної “історії ідей*'. Істотним моментом дослідження є критичний перегляд таких традиційних понять, як “вплив”, “розвиток”, “автор”, “твір”, “книга”, “наука”, “історія”, “література”. Головні категорії “Археології знання”— “позитивність” (єдність у часі та просторі матеріалу, який утворює предмет пізнання), “історичне апріорі” (сукупність умов, що дають можливість прояву позитивності в тих або інших висловлюваннях), “архів” (перелік висловлювань, породжених у рамках позитивностей за правилами, заданими історичним апріорі).Звернення до понять перервності, розриву, порога, межі, послідовності, трансформації ставить перед усяким історичним аналізом не лише питання процедурного характеру, а й теоретичні проблеми. Саме ці проблеми ми й збираємося тут розглянути. Причому я планую дослідити їх лише в одній конкретній царині, в тих дисциплінах, чиї кордони дуже розмиті, а зміст украй невизначений — в історії ідей, думки, наук або пізнання.Мішель Фуко..

451грн.

Успех и достижение \Брайан Трейси
Автор: Трейси Б

Успех и достижение \Брайан Трейси

Брайан Трейси - один из ведущих американских специалистов по вопросам ведения бизнеса и личностного роста. В своей книге, издаваемой впервые, на примерах успешных мужчин и женщин он демонстрирует свои лучшие идеи, касающиеся определения и достижения поставленных целей. Для широкого круга читателей, серьезно настроенных на получение максимально возможных результатов за минимальный период времени...

251грн.

Позиционирование: битва за умы \2007
Автор: Траут Дж.

Позиционирование: битва за умы \2007

Перед вами поистине легендарная книга, которая потрясла весь деловой мир, навсегда изменив правила рекламного бизнеса. Сегодня "Позиционирование" Джека Траута и Эла Райса стало классикой, приобрело статус "Библии" для специалистов по маркетингу, рекламе, для руководителей, знающих, что ключ к успеху в конкурентной борьбе - не самый лучший товар, а самая лучшая идея, которая закрепит этот товар в умах потребителей. Настоящее издание дополнено комментариями авторов, в которых анализируются феноменальные успехи и грандиозные маркетинговые провалы двух последних десятилетий..

315грн.

Переговоры без поражения. Гарвардский метод. \бело-серая,рукопожатие
Автор: Юри У.

Переговоры без поражения. Гарвардский метод. \бело-серая,рукопожатие

Многолетний опыт профессиональных международных экспертов и независимых исследователей в области бизнес-коммуникации убедительно доказал: успех любых переговоров как в сфере бизнеса, так и в политике, и в повседневном межличностном общении зависит не столько от выгодности или невыгодности предложения, сколько от степени подготовленности участников к переговорному процессу.Главным же образом от выбранной ими стратегии и модели ведения переговоров. Немаловажно также умение сторон управлять конфликтными ситуациями, знание способов защиты от манипулирования и "грязных приемов", используемых иногда недобросовестными партнерами, адекватная реакция на нестандартное поведение собеседника и готовность рассматривать альтернативные решения возникающих проблем. В рамках исследований, проведенных Гарвардским переговорным проектом, авторами этой книги был разработан метод принципиальных переговоров, основанный на передовых современных методиках, помогающих избежать разногласий между партнерами и значительно повышающих эффективность заключения сделки. Он прекрасно зарекомендовал себя на практике и особенно результативен при проведении "трудных переговоров". На сегодняшний день многие ведущие специалисты в области бизнес-коммуникации и социальной политики признают его самым действенным и эффективным...

291грн.

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти томах
Автор:

Очерки истории российской внешней разведки. В 6-ти томах

Это — первый опыт последовательного рассказа о наиболее деликатной и таинственной стороне внешнеполитической деятельности Российского государства с его зарождения и до наших дней."Очерки" написаны на основе документов и архивных материалов коллективом ветеранов и действующих сотрудников Службы внешней разведки, имеющих солидный опыт ведения разведывательных операций за рубежом. В каждом из томов четко выделяются основные задачи и направления внешней разведки в соответствующий исторический период. Т. 1 : от древнейших времен до 1917 годаВ первом томе "Очерков" рассказывается об истории становления в России внешней разведки как отдельной государственной службы. Читатель узнает о наиболее крупных вехах в истории отечественной внешней разведки с XVI века по октябрь 1917 года.Внешняя разведка всегда служила интересам России, укреплению ее государственности, которое происходило в обстановке постоянных угроз со стороны сформировавшихся мощных государств, действовавших как в одиночку, так и в составе коалиций и военных союзов. Поэтому для России так необходима была разведка, способная проникнуть в секретные замыслы зреющей агрессии, нападения, военных выступлений и заговоров. Т. 2 : 1917-1933 годыВо втором томе "Очерков" освещаются становление и укрепление советской внешней разведки (1917 — 1933 гг.) как части политической системы качественно иного государства, которая, однако, сохранила приоритетные задачи и направления деятельности российской внешней разведки — охрану национальных интересов, авторитета и могущества страны.Становление советской разведки неразрывно связано с именем председателя ВЧК Феликса Дзержинского. В эти годы закладывались основы внешней разведки, накапливался опыт и оттачивалось профессиональное мастерство. Если принять во внимание круг задач, которые в то время были поставлены перед разведкой, то возможность их осуществления силами аппарата, насчитывавшего всего сто с небольшим человек, может показаться нереальной. Разведка сумела проникнуть с помощью своей агентуры практически во все без исключения крупные активные белоэмигрантские центры, добывала материалы о деятельности белоэмигрантских, националистических и иностранных разведывательных организаций. Читатель найдет в томе немало очерков об этих смелых и интересных операциях внешней разведки.1933 год избран завершающей временной чертой 2-го тома не случайно. К этому времени практически закончился этап становления советской внешней разведки. Т. 3 : 1933 — 1941 годыТретий том "Очерков" знакомит читателей с работой "легальных" и нелегальных резидентур, крупными операциями и судьбами выдающихся разведчиков в 1933-1941 годах.Деятельность внешней разведки в этот период определяли два фактора : угроза новой мировой войны и попытка советского государства предотвратить ее на основе реализации принципа коллективной безопасности.В условиях ужесточения контрразведывательного режима, нагнетания антисоветской пропаганды и шпиономании в Европе и США, огромных кадровых потерь в годы репрессий разведка искала союзников в предстоящей борьбе с фашизмом, пыталась влиять на правительственные круги за рубежом в нужном направлении, помогала укреплять обороноспособность государства. Т. 4 : 1941 — 1945 годыЧетвертый том "Очерков истории российской внешней разведки" охватывает деятельность разведки в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Книга анализирует деятельность наших разведчиков в гитлеровской Германии, рассказывает о развертывании партизанского движения на оккупированных территориях, о работе советских агентов в США и Англии. Интересны примеры борьбы с разведками стран "оси" в Иране и Афганистане, а также в Турции, где решались сложные задачи безопасности южных границ СССР. Ряд очерков посвящен работе членов знаменитой "кембриджской пятерки" — Филби, Бланта и Кернкросса, оказавших неоценимую помощь в получении сведений о позиции США и Англии по основным международным проблемам, послевоенному устройству Европы, о западных границах СССР.Советская разведка помогла СССР создать равновесие стратегических сил. Шаги по обеспечению стране "атомного щита" начались в годы войны, в Лондоне, а затем и в Вашингтоне, где внешней разведке удалось проникнуть в основные тайны атомных проектов союзников. Рассказ о том, как это было, читатель найдет в предлагаемом томе.  Т. 5 : 1945 — 1965 годыПятый том "Очерков истории внешней разведки" посвящен работе советской внешней разведки в 1945-1965 годах.Это период зарождения "холодной войны", и последовавший вслед за этим период разрядки, "карибский кризис". Не случайно, что на эти годы приходится ряд блестящих операций, ставших "золотыми страницами" российской внешней разведки. В частности, в пятом томе авторы рассказывают о таких операциях, как операция "Венский вальс", операция "Вызволение", операция по урегулированию Карибского кризиса, операция советской разведки по содействию в проведении Ташкентской конференции 1966 года по урегулированию Кашмирской проблемы.Деятельность разведки в эти годы была нацелена на обеспечение мирных условий для послевоенного развития страны, предотвращение перерастания "холодной войны" в третью мировую войну, помощь народно-освободительным движениям в колониальных странах в их борьбе за независимость. Российская разведка в эти годы продолжала отслеживать планы и намерения ведущих капиталистических стран по изменению в свою пользу соотношения сил в мире, содействовала преодолению монополии США на ядерное оружие и научно-техническому прогрессу нашей страны. Т. 6 : 1966-2005 годыСодержание шестого, заключительного тома "Очерков истории российской внешней разведки" посвящено ее деятельности в 70-90 годы прошлого столетия. Это сложный период отечественной истории — разгар "холодной войны", распад Советского Союза.Процессы, начавшиеся в нашей стране со второй половины 80-х годов, смена приоритетов во внешней политике наложили отпечаток на всю оперативную деятельность разведки, выдвинули перед ней новые задачи. Это нашло отражение в некоторых очерках заключительного тома.Очерки показывают работу внешней разведки по отстаиванию геополитических интересов нашей Родины, ее деятельность по предотвращению перерастания "холодной войны" в "горячую", борьбу с агентурой спецслужб противника на политическом, идеологическом и экономическом фронтах. Авторы книги повествуют о роли западных спецслужб в распаде советского государства, о работе внешней разведки по афганской проблематике.В шестом томе "Очерков" рассказывается о судьбе американца Гленна Соутера, советского разведчика, вывезенного в Москву из США, о деятельности сотрудницы внешней разведки, испанки Африки де Лас Эрас, о жизненном пути разведчиков-нелегалов, супругов Михаила и Галины Федоровых. Об этих людях и о других выдающихся разведчиках, трудившихся на благо нашего Отечества, читатель узнает из книги...

3515грн.

Китайская разведка \Глазунов
Автор: Глазунов О.

Китайская разведка \Глазунов

Насколько эффективна китайская разведка в современном мире? Какие задачи она выполняет? Что такое китайский тотальный шпионаж? Что делают разведчики КНР в Африке и на Ближнем Востоке? На все эти и многие другие вопросы дается ответ в этой книге. Эта книга-уникальная возможность заглянуть в святая святых китайских спецслужб, окутавших своей сетью весь земной шар (Африка, Ближний Восток, США и Европа). В книге использовано большое количество фактов, характеризующих всемирный характер шпионажа КНР. Это первый откровенный рассказ о тайнах китайской разведки и контрразведки. Тайные спецслужбы Китая, переживающие 15-е столетие, не снижают активность на мировой арене тайной войны и сейчас...

351грн.

КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио \Серия:Секретная папка
Автор: Преображенский К.

КГБ в Японии. Шпион, который любил Токио \Серия:Секретная папка

Константин Преображенский — бывший разведчик, журналист и писатель, автор книг о Японии: «Бамбуковый меч», «Спортивное кимоно», «Как стать японцем», «Неизвестная Япония» — и многочисленных публикаций. Настоящая книга вышла в Японии в 1994 году и произвела эффект разорвавшейся бомбы. В ней предстает яркий и противоречивый мир токийской резидентуры КГБ, показана скрытая от посторонних кухня разведки. Автор также рассказывает о деятельности КГБ в России — о военной контрразведке, работе в религиозных организациях, о подготовке разведчиков к работе за рубежом, особое внимание уделяя внутреннему контролю в разведке и слежке за собственными сотрудниками. К. Преображенский часто выступает в российских и мировых средствах массовой информации в качестве независимого эксперта по вопросам разведки.Содержание:Шпионская кухня.Скользкая вербовка китайцев.Целители душ человеческих.Военный обозреватель.Особый отдел.Журналистика и разведка.Будни токийской резидентуры.Холодная голова чекиста.Почему наши разведчики боятся своих.Шпионаж без прикрытия.Прощай, Лубянка!..

351грн.

История спецслужб. Секретная разведка партии \КомИнтерн
Автор: Линдер И.Б.

История спецслужб. Секретная разведка партии \КомИнтерн

Коммунистический Интернационал, международная организация, первоначально объединяющая 35 партий и групп из 21 страны мира, просуществовал относительно недолго - с 1919 по 1943 год. Однако его история - это история самых ярких, самых насыщенных десятилетий эпохи, вобравшей в себя надежду и отчаяние многих народов. Публично провозгласив свою главную цель: объединение рабочих всех стран в борьбе за свержение буржуазии и установление диктатуры пролетариата, Коминтерн едва ли не с первых дней своего существования вел тайную войну с правительствами и армиями большинства государств. Свидетельствующие об этой войне документы долгое время были закрыты для изучения. Фундаментальный труд И. Б. Линдера и С. Л. Чуркина впервые приподнимает завесу секретности, хотя и не снимает ее окончательно, т. к. отдельные наработки Коминтерна действуют до сих пор, и действуют весьма эффективно. Новейшие исследования позволят вам по-новому оценить многие факты и события, определившие лицо мятежного и прекрасного XX века.Издание выходило также под названием "Красная паутина. Тайны разведки Коминтерна".Увеличенный формат...

1415грн.

Интерпол \Серия: Тайные службы мира
Автор: Бреслер Фентон

Интерпол \Серия: Тайные службы мира

В книге английского автора Ф.Бреслера "Интерпол" дана история возникновения Международной организации "Интерпол" и описаны самые известные операции Интерпола в различных странах по борьбе с мафией и терроризмом.Рост преступности в современном мире влечет и рост так называемой «международной преступности». Это побудило правительства стран Запада создать международную организацию для координации и взаимодействия национальных полицейских служб в деле розыска, опознания и задержания опасных преступников. О деятельности этой организации, в которую входят сейчас 149 государств, рассказывает в популярной форме автор.Настоящее издание расширено и дополнено новым фактическим материалом...

315грн.

Записки начальника нелегальной разведки
Автор: Дроздов Юрий

Записки начальника нелегальной разведки

За 35  лет службы в нелегальной  разведке  Юрий Иванович Дроздов прошелпуть от  оперативного уполномоченного до  начальника управления  "С" Первогоглавного  управления  КГБ.  Ему  довелось участвовать  во  многих  секретныхоперациях.  Имеет  правительственные   награды  СССР,   ГДР,  Польши,  Кубы,Афганистана.   Юрий   Дроздов   присутствовал   в  качестве   "родственника"знаменитого полковника  Рудольфа  Абеля  при  его  обмене  на  американскоголетчика Пауэрса, был резидентом в Китае и США, руководил операцией по взятиюдворца  Амина  в  Кабуле. Он  имел непосредственное  отношение  к  созданию,подготовке  и  использованию  секретного  подразделения  советской  разведки"Вымпел".     Когда,  будучи  резидентом  в  Нью-Йорке,  Юрий  Дроздов  отмечал  свое50-летие,  среди  других  поздравлений он получил письмо  от Мао  Цзедуна, вкотором   отмечался   его    "личный    неоценимый"    вклад    в   развитиесоветско-китайских   отношений.   Лондонский   журнал   "Форбс"  в   статье,посвященной "живой легенде среди шпионов" - Юрию Дроздову, в качестве особыхпримет разведчика отметил,  что он хорошо  сложен,  имеет военную выправку и"серые жульнические глаза". К тому времени ему исполнилось 69 лет.     Сейчас,  по собственному выражению, он "занимается  предпринимательскойдеятельностью"  -   возглавляет  аналитический   центр  "Намакон",  являетсяпочетным  президентом   Ассоциации  ветеранов   подразделений   специальногоназначения  и спецслужб  "Вымпел-Союз". Автор книг "Нужная работа", "Вымыселисключен"...

615грн.

Войска спецназначения во второй мировой войне. \Серия: Коммандос
Автор: Ненахов Ю.

Войска спецназначения во второй мировой войне. \Серия: Коммандос

Вторая мировая война окончилась 55 лет назад. Однако интерес к ней не слабеет. В частности, военных специалистов и широкую читательскую аудиторию привлекает история создания и боевого применения войск специального назначения.В этой книге рассказывается о воинских подразделениях, предназначавшихся для осуществления разведывательно-диверсионных и десантно-штурмовых операций. Они были по обе стороны фронта: как в странах нацистского блока, так и в странах антифашистской коалиции. Опыт их создания, подготовки, боевых действий по-прежнему актуален. Более того, он приобрел сейчас новое значение, так как многие страны приступили к замене массовых армий небольшими элитными формированиями.Содержание:Предисловие автора.Предисловие редактора.Страны антигитлеровской коалицииВеликобритания.США.Советский Союз.Франция.Польша.Другие страны антигитлеровской коалиции.Страны фашистского блокаГермания.Италия.Сателлиты Германии.Япония.ЛитератураПримечания..

351грн.

Асы шпионажа \сост.и коммент. Аллена Даллеса
Автор: Даллес А.

Асы шпионажа \сост.и коммент. Аллена Даллеса

Книга `Асы шпионажа` составлена Алленом Даллесом - супершпионом, легендарным шефом ЦРУ, автором многих бестселлеров, в том числе `ЦРУ против КГБ. Искусство шпионажа`.В книге повествуется о 39 ярчайших эпизодах из богатой истории мирового шпионажа. Среди героев книги - специалисты по тайным убийствам, создатели крупнейших агентурных сетей, знатоки методов технического шпионажа, `нелегалы`, шпионы-`оборотни`, агенты-`двойники` и другие представители этой необычной профессии, чья жизнь проходит под грифом `Совершенно секретно!`. Каждый эпизод снабжен личными комментариями Аллена Даллеса....................................................Предисловие (Автор: Даллес Аллен)Страницы: 5-14Похищение секретного плана (Автор: Колье Ричард)Страницы: 15-33Агент, так и не обнаруженный нацистами (Автор: Морган Эдвард)Страницы: 34-54Цицерон - камердинер посла (Автор: Мойзиш Людвиг Карл)Страницы: 55-76Взлет и падение агента (Автор: Шихен Эдвард)Страницы: 77-98Сержант-повеса (Автор: Обердофер Дон)Страницы: 99-109Вояж в Дюнкерк (Автор: Казанова Джованни Джакомо)Страницы: 110-114Ценнейший шпион Джорджа Вашингтона (Автор: Форд Кори)Страницы: 115-128Увековечен на почтовой марке (Автор: Деакин Ф., Автор: Сторри Г.)Страницы: 129-138`Красная капелла` (Автор: Даллин Дэвид)Страницы: 139-145Секрет атомной бомбы (Автор: Пилат Оливер)Страницы: 146-153За линией фронта (Автор: Гамильтон Александр)Страницы: 154-160Арест `Большого шефа` (Автор: Даллин Дэвид)Страницы: 161-163Военно-морские секреты (Автор: Баллох Джон, Автор: Миллер Генри)Страницы: 164-170Агент как приманка (Автор: Уэст Ребекка)Страницы: 171-181Признание (Автор: Мурхед Алан)Страницы: 182-200Радиомост (Автор: Фут Александр)Страницы: 201-210На Делавэре (Автор: Фалькнер Леонард)Страницы: 211-221Нейтральный атташе (Автор: Уайтсайд Томас)Страницы: 222-234Мне никто не верил (Автор: Гузенко Игорь)Страницы: 235-255Внезапное исчезновение (Автор: Льюис Флора)Страницы: 256-269Падение Вавилона (Автор: Геродот)Страницы: 270-273Человек, которого на самом деле не было (Автор: Монтегю Ивен)Страницы: 274-282Подготовка операции `Оверлод` (Статья из журнала `Арми таймс`) (Автор: Автор не указан)Страницы: 283-296Информация по заказу (По материалам подкомиссии сената США) (Автор: Автор не указан)Страницы: 297-301Ошибка немцев (Автор: Тухман Барбара)Страницы: 302-310Секреты следует хранить (Статья из журнала `Лайф`) (Автор: Автор не указан)Страницы: 311-317Подсмотрено с воздуха (Автор: Бабингтон-Смит Констанс)Страницы: 318-320Невзорвавшаяся ракета (Автор: Макговерн Джеймс)Страницы: 321-325И ветры дают информацию (Автор: Штраус Льюис)Страницы: 326-333Информация `Магики` (Автор: Вольштеттер Роберта)Страницы: 334-340Роковой декабрь (Автор: Болдуин Хансон)Страницы: 341-349Похищение (Автор: Шелленберг Вальтер)Страницы: 350-363Любовь оказалась сильнее (Автор: Стил Джон)Страницы: 364-381И на старушку бывает прорушка (Автор: Роуэн Ричард Уильмер)Страницы: 382-396Радиоигра `Нордполь` (Автор: Гискес Х.)Страницы: 397-420Накануне вторжения (Автор: Элсоп Стюарт, Автор: Брейден Томас)Страницы: 421-443..

351грн.

Агентурная разведка в 2-х томах: 1.Русская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. +2.Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг.
Автор: Звонарев К К

Агентурная разведка в 2-х томах: 1.Русская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. +2.Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг.

Впервые работа специалиста в области разведки Константина Кирилловича Звонарева была издана в 1931 году для служебного пользования и узкого круга читателей. С тех пор этот фундаментальный труд по истории и теории агентурной разведки не издавался. И только в настоящее время появилась возможность познакомить общественность с деятельностью тайной агентуры в период конца XIX и начала XX веков. К.К.Звонарев подготовил к публикации две книги. Первая книга посвящена становлению и истории агентурной разведки России, вторая - Германии, хотя основное внимание автора сосредоточено на деятельности русской и германской разведок в период Первой мировой войны. Обе книги охватывают практически все стороны ведения разведывательной и контрразведывательной работы на уровне достижений конца XIX и начала XX веков. Труд К.К.Звонарева, основанный на тщательном изучении различных источников, содержит много фактического материала. При подготовке к изданию работы К.К.Звонарева были частично сохранены стиль и орфография первоисточников.Примечание: На обложках книг указано: Том III и том IV - это сквозная нумерация серии "Архив котрразведки". То есть данная работа Звонарева, состоящая из двух томов (составляющих полный комплект) просто занимает 3-е и 4-е места указанной серии. Первый и второй выпуски этой серии представляют другие работы других авторов (Никитина и Ронге), никак не связанных с книгой Звонарева. ..

815грн.

Вся королевская рать \роман+статья
Автор: Уоррен Р.П.

Вся королевская рать \роман+статья

Злая, бесконечно остроумная и насмешливая препарация "политической кухни" избирательной кампании в глухом южном штате.Сейчас - больше чем полстолетия спустя после его создания - роман воспринимается так, словно он был создан вчера.Пиар и "черный" пиар.Подкуп, шантаж и война компроматов.Сговор, подтасовка, слив информации…Эта книга актуальна и теперь!Роберт Пенн Уоррен — американский поэт, писатель, литературный критик.В 1957 ему присуждены Национальная книжная и Пулитцеровская премии за книгу стихов «Обещания» (Promises). В последующих книгах, таких как «Иначе говоря» (Or Else, 1974), «Пока ещё здесь» (Being Here, 1980), «Подтверждение слухов» (Rumor Verified, 1981), «Новые и избранные стихотворения» (New and Selected Poems, 1985) личность представляется в сложной взаимосвязи с историческим временем.Вершиной его творчества является роман «Вся королевская рать» (All the King’s Men, 1946) — впечатляющее исследование карьеры демагога-южанина, прототипом которого считается губернатор Луизианы Хью Лонг. Роман удостоен Пулитцеровской премии...

351грн.

Железная женщина \про Марию Закревскую (Бенкендорф)
Автор: Берберова Н.Н.

Железная женщина \про Марию Закревскую (Бенкендорф)

Марию Закревскую по первому браку Бенкендорф, называли на Западе "русской миледи", "красной Матой Хари". Жизнь этой женщины и в самом деле достойна приключенческого романа.Писательница Нина Берберова познакомилась с Марией Закревской у М.Горького в Сорренто и много лет спустя написала о ней книгу "Железная женщина". Предложенную автором трактовку ряда исторических фактов, связанных с судьбой ее героини, можно оспаривать, но нельзя не признать очевидного: роман написан с блеском и выдерживает своеобразный конкурс биографического жанра, ставшего популярным в XX веке.Железная женщина" - книга об одной из самых загадочных женщин XX века, Марии Закревской-Бенкендорф-Будберг. Ее любили, ей доверяли и посвящали свои сочинения Максим Горький и Герберт Уэллс. Ею был увлечен британский дипломат и разведчик Роберт Брюс Локкарт.Нина Берберова была знакома с этой удивительной персоной, и ее роман полон документальных свидетельств и писем...

191грн.

Валькирия революции \Серия: Женщина-миф\ про Александру Коллонтай
Автор: Ваксберг А.И.

Валькирия революции \Серия: Женщина-миф\ про Александру Коллонтай

Александра Коллонтай - одна из неразгаданных загадок России. Первая в мире женщина-посол прожила уникальную жизнь на главной исторической сцене в эпоху социальных потрясений и соединила в одном лице несоединимое: утонченный аристократизм и революционный романтизм, безоглядную храбрость и ловкий прагматизм, подлинную эрудицию и фанатичный догматизм. До глубокой старости она осталась магической женщиной, сводившей с ума и юных, и седовласых.Ее биография, лишенная умолчаний и фальсификаций, - потрясающей силы роман - светский, политический, любовный, детективный, сентиментальный... И роман ужасов - в конечном счете.....

151грн.

Відживлення демократії
Автор: Ревель Жан-Франсуа

Відживлення демократії

Французький інтелектуал присвятив свою книжку осмисленню становища світу після краху комуністичних режимів. Він тлумачить цей крах як наслідок нежиттєздатности комунізму, а не як результат цілеспрямованої та послідовної політики Заходу, який виявив себе не найкраще, коли комунізм був у силі й здійснював активну експансіоністську політику. Ревель називає два джерела всіх нещасть сучасного світу: викривлення демократії та нестачу лібералізму, які набувають коли не геть кривавих форм тоталітаризму, то принаймні масштабного шахрайства й корупції в демократичних країнах. Демократія – єдині ліки від усіх хвороб і людству залишилось або спожити їх, або припинити існування, «третього шляху» немає.Ревелів аналіз стану справ у третьому світі й занепаду третьосвітницької ідеології структурно нічим не відрізняється від аналізу комуністичної агонії. В третьому світі точиться та сама сутичка, і ліберальна ейфорія, спричинена певними невдачами тоталітаризму наприкінці вісімдесятих, принаймні передчасна: його позиції тут усе ще залишаються панівними. Тутешні авантюристичні й корисливі еліти вигадали неоколоніалізм, щоб мати змогу безконтрольно розкрадати міжнародну допомогу й національний статок, тримати свої народи в перманентній бідності, заробляючи на демонстрації своїх виразок. Розмови про европоцентризм, переконаний Ревель, є прикладом цього третьосвітницького ошуканства: в сучасному світі існують певні зразки, орієнтири суспільного розвитку, а тему «унікальностей» і «специфік» часто експлуатують кровожерні й нечисті на руку диктатори, зацікавлені зберігати потрібні їм «особливості» якомога довше.Ревель подає й перелік нових загроз, що чатують на демократичний світ, і демократії не мають на них гідної відповіді, коливаючись між безтурботністю і непослідовністю:• міжнародний державний тероризм;• захоплення заручників як засіб політичного шантажу;• нетолерантність ісламського інтеґризму;• схильність третьосвітницьких диктаторів до війни.Захід, на думку Ревеля, не готовий передовсім до ісламістського виклику, оскільки він взагалі не готовий до жорстких відповідей тоталітарному нахабству. Та й навіть серед громадян власне демократичних країн досить поширеним настроєм є «ненависть до свободи», тож доля демократії завжди має бути предметом піклування і приводом для неослабної пильности. Отже, епоха ідеологічного роззброєння не настане ніколи, і тільки постійна готовність до бою може порятувати демократію, якій досі просто «щастило» на ворогів, що гинули переважно через власну неспроможність...

251грн.

Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК
Автор: Райх Д.

Хто ми такі? Походження людини крізь призму ДНК

Історія науки показує, як небезпечно бути переконаним у тому, що знаєш істину. Усі помилки — починаючи від уявлення, що Земля пласка, а Сонце обертається навколо неї — мають стати для нас попередженням і навчити піддавати сумнівам інформацію та не довіряти стереотипам. Генетик Девід Райх переконаний: геномна революція стрімко ламає наші уявлення про минуле. Чим ми відрізняємось одне від одного? Що таке ідентичність? У своїй книжці дослідник описує сучасні відкриття, пов’язані з вивченням і порівнянням стародавньої та сучасної ДНК.Автор показує зміни, які відбувалися з популяціями людей у далекому минулому, доводячи, що ДНК може розповісти про історію людства значно більше, ніж традиційний арсенал археології. Книжка для всіх, хто любить науково-популярну літературу, цікавиться науковими дослідженнями у сфері генетики та минулим людства.Девід Райх — професор генетики в Гарвардській медичній школі й один з провідних фахівців, що займаються аналізом ДНК стародавніх людей. У 2015 році журнал Nature зарахував його до десяти найвидатніших учених за внесок у науку...

185грн.

Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция \Мыслители ХХ века\+Типы Мировоззрений +Идеал-Реализм
Автор: Лосский Н.

Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция \Мыслители ХХ века\+Типы Мировоззрений +Идеал-Реализм

Книга содержит труды русского философа Николая Онуфриевича Лосского (1870—1965), созданные в эмиграции в зрелый период его творчества и впервые издающиеся у нас. Автор предстает здесь не только как глубокий, оригинальный мыслитель, но и как талантливый популяризатор. Публикуемые работы всесторонне раскрывают особенности его мировоззрения — своеобразного варианта персоналистической философии — и его учения об интуитивном пути познания, включающем разные формы интуиции, в том числе и такую неоднозначно толкуемую ее разновидность, как мистическая интуиция.Издание рассчитано на тех, кого интересуют проблемы отечественной и мировой философии, теории религии и науки.СОДЕРЖАНИЕТИПЫ МИРОВОЗЗРЕНИЙВведение в метафизикуВВЕДЕНИЕ 41. Метафизика как центральная философская наука . 52. Классификация метафизических систем . 8ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ 20Глава первая. Учения о материи —1. Виды натурфилософских учений о материи —2. Гилокинетическое учение о материи 223. Динамистическое учение о материи 274. Энергетическое учение о материи 35Глава вторая. Актуализм 361. Борьба актуализма против идеальных начал —2. Защита идеальных начал против критики актуализма 393. Неорганический и органический актуализм 41Глава третья. Учение о душе и душевных явлениях 451. Субстанциализм, актуализм и идеал-реализм в учениях о душе —2. Сознание 493. Учения, релятивирующие психическое и материальное бытие . 51ОТДЕЛ ВТОРОЙ 55Глава четвертая. Материализм —1. Определение материализма. Доводы в пользу материализма .2. Виды материализма 573. Критика материализма 634. Методологический материализм. Экономический материализм . 695. Непоследовательность материалистических систем 766. Причины привлекательности материализма 817. Материализм стоиков как бессознательный идеал-реализм . 84Глава пятая. Спиритуализм и панпсихизм 921. Доводы в пользу спиритуализма и панпсихизма . —2. Виды панпсихизма 953. Учение панпсихизма о пространстве и времени . 984. Критика спиритуализма и панпсихизма . 100Глава шестая. Дуализм и проблема связи душевного и телесного бытия 1021. Дуализм2. Отношение между душевными и телесными процессами 1033. Психофизический параллелизм 1084. Учение конкретного идеал-реализма об отношении души и тела . 113Глава седьмая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм 120Глава восьмая. Конкретный органический идеал-реализм как многосторонний философский синтез 132ЧУВСТВЕННАЯ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ И МИСТИЧЕСКАЯ ИНТУИЦИЯПРЕДИСЛОВИЕ 136ВВЕДЕНИЕ . 137Глава первая. Общие соображения в пользу интуитивизма 138Глава вторая. Чувственная интуиция 1601. Доводы защитников субъективности чувственных качеств . —2. Восприятие как выборка 1613. Перспективные и вообще относительные свойства чувственновоспринимаемого предмета 1674. Внутрителесные чувственные данные в составе восприятия 1735. Воспоминания в составе восприятия 1746. Нечувственное восприятие чувственных и нечувственных элементов предмета 1777. Иллюзии 1788. Галлюцинации 1809. Ясновидение 18410. Заключение учения о транссубъективности чувственных качеств . 185Глава третья. Чувственное восприятие 186Глава четвертая. Восприятие своей и чужой душевной жизни . 188Глава пятая. Идеальные формы 1971. Понятие интеллектуальной интуиции .2. Идеальные формы 2003. Сверхсистемное начало . 2054. Смысл мира . 2085. Смысл времени и смерти 2116. Смысл пространства и телесности 2137. Отвлеченный и конкретный Логос. Мировой дух 2158. Время и пространство как подчиненные формы мира 2179. Различие наук об идеальных формах и наук о содержаниях бытия . 21810. Идеи единичного 22511. Состав формальных общих идей 22712. Состав общих материальных идей . 239Глава шестая. Творчество и эволюция 2401. Творчество на основе идеи . —2. Эволюция видов бытия . 246Глава седьмая. Общее и индивидуальное 2521. Господство конкретного индивидуального над общим —2. Реализация законов и правил в единичных событиях 2553. Предметы чувственного восприятия и предметы научного знания как действительное бытие 257Глава восьмая. Мистическая интуиция 2591. Божественное Ничто . —2. Безличная мистика 2643. Сверхлично-личная христианская мистика 2724. Видения мистиков и святых 2735. Человеческое я как предмет мистической интуиции . 283ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 288ИДЕАЛ-РЕАЛИЗМ(Из книги «Общедоступное введение в философию»)Глава первая. Состав мира и строение его 2901. События и процессы . —2. Время —3. Пространство 292Глава вторая. Невременное и сверхвременное бытие 2941. Субстанция. Человеческое я . —2. Множественность субстанций . 2993. Идеи. Идеальное и реальное бытие . 304Глава третья. Органическое и неорганическое миропонимание . 307Глава четвертая. Бог и Царство Божие . 3091. Бог —2. Царство Божие . 314Глава пятая. Царство психо-материального бытия 3171. Эгоистические существа2. Эволюция 3223. Связь душевных и телесных процессов . 328Глава шестая. Интуитивизм 330Глава двадцать первая. Отвлеченный и конкретный идеал-реализм 344П. П. Гайденко. Иерархический персонализм Н. О. Лосского . 349ПРИМЕЧАНИЯ 371УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН . 383..

631грн.

Масонская ортодоксия. Об оккультном масонстве и Герметическом посвящении
Автор: Рагон Ж.-М.

Масонская ортодоксия. Об оккультном масонстве и Герметическом посвящении

Книга "Масонская Ортодоксия. Об оккультном масонстве и герметическом посвящении", высоко ценимая Е.П.Блаватской, основательницей теософского учения, является одним из лучших произведений Жана-Мари Рагона (1781—1862), выдающегося французского символиста, франкмасонского историографа и автора не дошедшей до нас многотомной "Посвятительной Летописи", вероятно, осевшей в каких-то секретных архивах. Эта книга, впервые публикуемая на русском языке, содержит не только теоретическую часть, проливающую новый совершенно неожиданный свет на происхождение братства вольных каменщиков от английского алхимика и антиквара Элиаса Эшмола (1617—1692), но и фрагменты подлинных франкмасонских посвящений, чем будет интересной не только практикующим в эзотерике специалистам, но и широкому кругу читателей. Расширенная версияФрагмент текста:Франкмасонство ... ... и хотя его труды продолжаются втайне, с давних пор известно, что его секреты состоят лишь в средствах распознавания, слагающихся из универсального устного языка и речи, немой для уха, но очень значимой для глаза и осязания; но эти средства сами по себе не являются больше секретными: время и влияние их разоблачили.Тогда, какой смысл в ужасной клятве, накладываемой на посвященного? Безусловно, если бы она являлась современной, то была бы иного стиля; но она древняя; это то, что изрекалось египетским посвященным.Она воспроизводится, чтобы доказать, что учреждение предстает обновлением, продолжением мистерий Азии и Египта, одинаково являвшихся школами, где изучались все науки и все искусства.Тем не менее, эти исследования и эти познания, сколь бы глубокими или возвышенными они ни были, не требовали подобной клятвы, и поскольку существовало то, что заключало в себе таинственное святилище, где богиня Исида появлялась без своего покрова. Там обреталось великое посвящение со знанием священной доктрины, которую нам  придется воспроизвести, если мы хотим, чтобы нынешняя клятва прекратила быть бессмыслицей.....

1091грн.

Выход из транса \ЦГИ
Автор: Померанц Г.С.

Выход из транса \ЦГИ

Книга представляет собой сборник статей известного философа, культуролога и публициста Г.Померанца. В издание вошли избранные работы, создавшиеся в течение многих лет с 1953 г. Среди них - "Пережитые абстракции", "Проблема Воланда", "Россия на перекрёстке культур", "Долгая дорога истории", "Троица Рублёва и тринитарное мышление", "Корни будущего".Интерес автора к Востоку отражён в работе о Кришнамурти и проблемах современного религиозного нигилизма, в статьях о буддизме в Индии и Китае.СОДЕРЖАНИЕ:Довлеет дневи.Пережитые абстракции.Две модели познания.Три уровня бытия.Незавершенность.Маленькие эссе.Квадрильон.Человек ниоткуда.Проблема Воланда.Теория субэкумен и проблема своеобразия стыковых культур.Россия на перекрестке культур.Долгая дорога истории.Роль масштабов времени и пространства в моделировании исторического процесса.Троица Рублева и тринитарное мышление.Иконологическое мышление как система и диалог семиотических систем.Однониточные теории.Корни будущего.Парадоксы.О причинах упадка буддизма в средневековой Индии.Социальные условия расцвета и упадка чань (дзэн) в Китае.Язык абсурда.Канон и непосредственность в буддизме дзэн.Джидду Кришнамурти и проблемы современного религиозного нигилизма.Выбор XXI века.Послесловие...

671грн.

Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1.
Автор: Мюллер

Классики мирового религиоведения. Антология. Т.1.

В первый том антологии включены работы тех представителей религиоведения, которые оказали серьезное влияние на несколько поколений ученых и не утратили своей актуальности и в наше время. Вот лишь некоторые имена: Макс Мюллер, Эрнест Ренан, Люсьен Леви-Брюль, Эдуард Тайлор, Альберт Швейцер... Многие тексты впервые переведены на русский язык; каждое из представленных произведений тщательно откомментировано. Кроме того к первому тому прилагается религиоведческий словарь, содержащий более тысячи имен и терминов.Внимание: на нашем сайте есть и второй том данной антологии. Он называется Мистика, религия, наукаСОДЕРЖАНИЕ 1 тома:Н.Лобковиц. ПРЕДИСЛОВИЕ . 5А.И.Красников. У ИСТОКОВ СОВРЕМЕННОГО РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ . 17Макс Мюллер. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ О РЕЛИГИИ.31Корнелис Тиле. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАУКИ О РЕЛИГИИ..144Пьер Шантепи де ла Соссе. УЧЕБНИК ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИЙ .197Иоганн Бахофен. МАТЕРИНСКОЕ ПРАВО...216Эрнест Ренан. ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ РЕЛИГИИ...268Юлиус Велльгаузен. ПРОЛЕГОМЕНЫ К ИСТОРИИ ИЗРАИЛЯ...287Уильям Робертсон Смит. ЛЕКЦИИ О РЕЛИГИИ СЕМИТОВ..303Нюма Фюстель де Куланж. ДРЕВНИЙ ГОРОД...326Фридрих Делич. ВАВИЛОН И БИБЛИЯ.346Альберт Швейцер. ВОПРОС ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ИИСУСА ...372   ПРИЛОЖЕНИЕРелигиоведческий словарь...391..

415грн.

Специальное Предложение